Darius Poviliauskas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2012 - Paulauskas Nerijus; Garšva Eimantas; Gulbinovič Lech; Stankevičius Arvydas; Poviliauskas Darius. Survivability modelling of Lithuanian government information system. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1215. Vol. 120, no. 4 (2012), p. 95-98. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2012 - Barzdėnas Vaidotas; Poviliauskas Darius; Gražulevičius Gediminas; Kiela Karolis. Design of an 8-bit 1GS/s F&I ADC in 0,13μm SiGe BiCMOS technology. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1215. Vol. 18, no. 6 (2012), p. 55-58. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2004 - Marcinkevičius Albinas; Poviliauskas Darius. Modeling of signals in subnanosecond analog-to-digital information converters. Informatica. .. ISSN 0868-4952. Vol. 15, no. 1 (2004), p. 77-92. [M.kr.:01T; 02P] [Aut.lankų sk.: 1.143]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2007 - Jasonis Vaidas; Poviliauskas Darius; Marcinkevičius Albinas Jonas. Simulation of the integrated signal folding circuit with P–Spice. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2007, No. 1(73), p. 37-40. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2007 - Marcinkevičius Albinas Jonas; Jasonis Vaidas; Poviliauskas Darius. Signal simulation in folding and interpolating integrated ADC. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2007, No. 5(77), p. 29-32. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2005 - Marcinkevičius Albinas; Poviliauskas Darius; Jasonis Vaidas. Transient analysis of subnanosecond integrated ADCs. Russian Microelectronics. New York: MAIK Nauka/Interperiodic. ISSN 1063-7397. Vol. 34, no. 3 (2005), p. 187-201. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 1.071]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2005 - Marcinkevičius Albinas; Poviliauskas Darius; Jasonis Vaidas. Расчет переходных процессов в цепях интегральных аналого-цифровых преобразователей субнаносекундного диапазона. Микроэлектроника. Москва: Наука. ISSN 0544-1269. Т. 34, № 3 (2005), p. 225-240. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2002 - Poviliauskas Darius; Marcinkevičius Albinas Jonas. Signalų modeliavimas subnanosekundinio diapazono ASK komparatorių grandinėse. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2002, 7 (42), p. 21-24. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2002 - Marcinkevičius Albinas Jonas; Poviliauskas Darius. Modelling of transitional processes in comparator circuits of the microwave band ADC. Электроника и связь : научно-технический журнал. Киев: КПI. ISSN 1811-4512. 2002, no. 17, p. 75-79. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2002 - Poviliauskas Darius; Marcinkevičius Albinas Jonas. Gigahercinio diapazono ASK projektavimas. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2002, nr. 1 (36), p. 58-60. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2001 - Marcinkevičius Albinas Jonas; Poviliauskas Darius. Signalų-modeliavimas-ASK-komparatorių-įėjimo-grandinėse. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2001, nr. 5(34), p. 48-54. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2001 - Marcinkevičius Albinas Jonas; Poviliauskas Darius. Investigation of dynamics in the comparator circuits of the subnanosecond analog-to-digital converter. Электроника и связь : научно-технический журнал. Киев: КПI. ISSN 1811-4512. 2001, no. 12, p. 92-101. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2001 - Marcinkevičius Albinas Jonas; Poviliauskas Darius. Analoginių-skaitmeninių informacijos keitiklių komparatorių grandyno topologijos architektūra ir parametrų skaičiavimas. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2001, nr. 1(30), p. 15-21. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2000 - Marcinkevičius Albinas Jonas; Poviliauskas Darius. AKK komparatorių grandinių srovių ir įtampų diferencialinės lytys. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2000, nr. 4 (27), p. 28-31. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2002 - Poviliauskas Darius; Marcinkevičius Albinas Jonas. Modeling overvoltage in comparator circuits of the subnanosecond range ADC. EMD'2002: XII international conference on electromagnetic disturbances : 25-27 September, 2002, Palanga, Lithuania, 2002. 2002. ISBN 9955092653, p. 81-83. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2001 - Poviliauskas Darius. Parazitiniai efektai greitaveikių ASK komparatorių grandynuose. 4-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2001 m. kovo 16 d., medžiaga : elektronika ir elektrotechnika. Vilnius: Technika, 2001, p. 101-114. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2000 - Poviliauskas Darius. Komparatorių elektrinės schemos integriniams ASK. Trečiosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2000 m. kovo 17 d., medžiaga : elektronika ir elektrotechnika. Vilnius: Technika, 2000, p. 48-61. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 1.000]
1999 - Poviliauskas Darius. Strobuojami komparatoriai spartiems analoginiams skaitmeniniams keitikliams. Antrosios respublikinės jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 1999 m. kovo 19 d., medžiaga : elektronika ir elektrotechnika. Vilnius: Technika, 1999, p. 56-63. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2002 - Poviliauskas Darius. Sparčių analoginių-skaitmeninių keitiklių komparatorių grandyno dinamikos tyrimas ir projektavimas : daktaro disertacija. Vilnius: [s. n.], 2002. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.000]

Studijų literatūra

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2009 - Poviliauskas Darius. Integrinių grandynų projektavimas : laboratorinių darbų užduotys ir metodikos nurodymai. Vilnius: Technika, 2009. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 4.770]