Vitalijus Podlužnas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2011 - Dadelo Stanislavas; Tamošauskas Povilas; Kazlauskienė Vytautė; Podlužnas Vitalijus; Tarulis Albertas. Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentų požiūrio į kūno kultūros pamokas mokykloje tyrimas. Sporto mokslas : Lietuvos sporto mokslo tarybos, Lietuvos olimpinės akademijos, Lietuvos kūno kultūros akademijos ir Vilniaus pedagoginio universiteto leidinys. Vilnius: LSIC. ISSN 1392-1401. 2011, Nr. 1(63), p. 44-50. [M.kr.:05S] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2009 - Dadelo Stanislavas; Tamošauskas Povilas; Podlužnas Vitalijus. Vilniaus Gedimino technikos universiteto pirmo kurso įvairių specializacijų studentų palyginamoji sveikatingumo analizė. Visuomenės sveikata. Vilnius: Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2009, Nr. 1(44), p. 78-87. [M.kr.:01B; 07S] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2006 - Dadelo Stanislavas; Pečiūra Jonas Eugenijus; Kuktaitė Raminta; Podlužnas Vitalijus. VGTU pirmo kurso studentų biologinio išsivystymo, fizinės parengties bei funkcinio pajėgumo rodiklių analizė ir vertinimas. Asmenybė ir kultūra / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Humanitarinis institutas. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9986059526, p. 268-284. [M.kr.:07S] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2005 - Kalina Roman Maciej; Dadelo Stanislavas; Podlužnas Vitalijus. Aspects of physical fitness in guards. Visuomenės sveikata. Vilnius: Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2005, Nr. 2(29), p. 70-76. [M.kr.:09B] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

1999 - Tamošauskas Povilas; Barisas Vytautas; Sakalys Vytautas; Podlužnas Vitalijus; Šaulinskas A.. Fizinis aktyvumas vertybiniu požiūriu. Verslas, vadyba ir studijos'1998 : IV respublikinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 1998m. lapkričio mėn. 11-13 d., medžiaga, II tomas. Vilnius: Technika, 1999. ISBN 9986053870, p. 275-278. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.286]