Mindaugas Petkevičius

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2010 - Petkevičius Mindaugas; Valivonis Juozas. Plieniniu plaušu armuotų kompozitinių plienbetoninių plokščių įlinkių iki suirimo analizė. Statybinės konstrukcijos ir technologijos = Engineering structures and technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2317. T. 2, nr. 2 (2010), p. 57-65. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2010 - Atutis Mantas; Valivonis Juozas; Petkevičius Mindaugas. Kompozitinės armatūros inkaravimo betone ypatumai. Statybinės konstrukcijos ir technologijos = Engineering Structures and Technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2317. T. 3, nr.2 (2011), p. 72-78. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2009 - Petkevičius Mindaugas. Kompozitinių plienbetoninių plokščių, armuotų plieniniu plaušu, savybių tyrimas. Mokslas- Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Statyba. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 1, nr. 5 (2009), p. 50-55. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2010 - Petkevičius Mindaugas; Valivonis Juozas. Analysis of bending capacity of composite steel-concrete slabs with steel fiber reinforced concrete. 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vol. 2. May 19-21, 2010. Vilnius: Technika, 2010. ISBN 9789955285946, p. 744-751. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2010 - Petkevičius Mindaugas; Valivonis Juozas. Analysis of bending capacity of composite steel-concrete slabs with steel fiber reinforced concrete. 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers : [CD], Vol. 2. May 19-21, 2010. Vilnius: Technika, 2010. ISBN 9789955285922, p. 744-751. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.571]