Giedrius Masalskis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2010 - Masalskis Giedrius; Navickas Romualdas. Time-efficient adaptive segmentation algorithm for IC layers images. Elektronika ir elektrotechnika. .. ISSN 1392-1215. 2010, No. 10(106), p. 133-138. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2008 - Masalskis Giedrius; Navickas Romualdas. Reverse engineering of CMOS integrated circuits. Elektronika ir elektrotechnika. .. ISSN 1392-1215. 2008, No. 8(88), p. 25-28. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2010 - Jasevičius Leonas; Masalskis Giedrius. Optimalaus integrinių grandynų taškinių vaizdų vektorizavimo metodo tyrimas. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Elektronika ir elektrotechnika. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 2, nr. 1 (2010), p. 14-18. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2008 - Masalskis Giedrius; Kairys Sigitas. Kriptografinio saugios atminties lusto saugumo tyrimas diferenciniu galios analizės metodu. 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos ELEKTRONIKA IR ELEKTROTECHNIKA (2008 m. kovo 14 d.) straipsnių rinkinys / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283737, p. 97-105. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2011 - Masalskis Giedrius. Integrinių grandynų topologijos elementų atpažinimo sistemos sukūrimas ir tyrimas. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2011. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.000]