Vytautas Martinaitis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2016 - Martinaitis Vytautas; Streckienė Giedrė; Biekša Darius; Bielskus Juozas. The exergy efficiency assessment of heat recovery exchanger for air handling units, using a state property – Coenthalpy. Applied Thermal Engineering. Oxford: Elsevier Ltd. ISSN 1359-4311. Vol. 108 (2016), p. 388-397. [M.kr.:02T; 06T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2016 - Martinaitis Vytautas; Streckienė Giedrė. Concerning exergy efficiency evaluation of heat recovery exchangers for air handling units. International journal of exergy. Geneva: Inderscience Enterprises Ltd. ISSN 1742-8297. Vol. 20, no. 3 (2016), p. 381-404. [M.kr.:06T; 09T] [Aut.lankų sk.: 1.714]
2015 - Martinaitis Vytautas; Biekša Darius; Rogoža Artur; Savickas Romanas. Quantitative estimation of improvements in the efficiency of district heating substation control system. Building services engineering research and technology (BSER&T) : an international journal.. London: SAGE Publications Ltd. ISSN 0143-6244. Vol. 36, no. 4 (2015), p. 455-468. [M.kr.:02T; 06T; 09T] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2015 - Martinaitis Vytautas; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Motuzienė Violeta; Vilutienė Tatjana. Importance of occupancy information when simulating energy demand of energy efficient house: a case study. Energy and buildings. Lausanne: Elsevier Science. ISSN 0378-7788. Vol. 101 (2015), p. 64-75. [M.kr.:02T; 06T] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2014 - Žėkas Vygantas; Martinaitis Vytautas; Streckienė Giedrė; Vilutienė Tatjana. A quantitative evaluation of theoretical renewable energy potential of the building site. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 20, no. 6 (2014), p. 873-883. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2011 - Biekša Darius; Šiupšinskas Giedrius; Martinaitis Vytautas; Jaraminienė Eglė. Energy efficiency challenges in multi-apartment building renovation in Lithuania. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 17, no. 4 (2011), p. 467-475. [M.kr.:02T; 06T] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2009 - Streckienė Giedrė; Martinaitis Vytautas; Andersen Anders N.; Katz Jonas. Feasibility of CHP-plants with thermal stores in the German spot market. Applied Energy. Oxford: Elsevier Science. ISSN 0306-2619. Vol. 86, iss. 11 (2009), p. 2308-2316. [M.kr.:06T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2005 - Lund Henrik; Šiupšinskas Giedrius; Martinaitis Vytautas. Implementation strategy for small CHP-plants in a competitive market: the case of Lithuania. Applied Energy. Oxford: Elsevier Science. ISSN 0306-2619. Vol. 82, iss. 3 (2005), p. 214-227. [M.kr.:06T; 09T] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2004 - Martinaitis Vytautas; Rogoža Artur; Bikmanienė I.. Criterion to evaluate the "twofold benefit" of the renovation of buildings and their elements. Energy and Buildings : an international journal devoted to investigations of energy use and efficiency in buildings. Lausanne: Elsevier Science. ISSN 0378-7788. Vol. 36, issue 1 (2004), p. 3-8. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Tarptautinių konferencijų leidiniuose, referuojamuose Thomson Reuters duomenų bazėje Proceedings

2011 - Streckienė Giedrė; Martinaitis Vytautas; Vaitiekūnas Petras. Simulation of thermal stratification in the heat storage for CHP plant. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vol. 2. Water Engineering. Energy for Building. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288282, p. 812-819. [M.kr.:06T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2016 - Januševičius Karolis; Streckienė Giedrė; Bielskus Juozas; Martinaitis Vytautas. Validation of unglazed transpired solar collector assisted air source heat pump simulation model. Energy Procedia. International Scientific Conference “Environmental and Climate Technologies”, CONECT 2015, 14-16 October 2015, Riga, Latvia. Amsterdam: Elsevier Ltd. ISSN 1876-6102. Vol. 95 (2016), p. 167-174. [M.kr.:06T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Rimdžius Dovydas; Martinaitis Vytautas; Bielskus Juozas. Neįstiklinto orinio saulės kolektoriaus efektyvaus veikimo tyrimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 4 (2016), p. 443-448. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Mikučionienė Rūta; Rogoža Artur; Martinaitis Vytautas. Pastatų atnaujinimo darnaus vertinimo kriterijų įtakos analizė. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 4 (2014), p. 421-426. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Žėkas Vygantas; Martinaitis Vytautas; Šiupšinskas Giedrius. Data file of the building site’s renewable energy characteristics. International congress on energy efficiency and energy related materials (ENEFM'2013); Antalya, Turkey, 9-12 October 2013 : proceedings. Springer proceedings in physics. Heidelberg: Springer International Publishing. ISSN 0930-8989. Vol. 155 (2014), p. 405-410. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2013 - Žėkas Vygantas; Martinaitis Vytautas; Streckienė Giedrė. Meteorologinių duomenų rengimas atsinaujinančiosios energijos integravimo procesui skatinti. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 4 (2013), p. 442-448. [M.kr.:06T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2011 - Misevičiūtė Violeta; Martinaitis Vytautas; Šiupšinskas Giedrius. Vėdinimo įrenginio šiluminio pralaidumo procesų integravimo atvejai. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Aplinkos apsaugos inžinerija. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 5 (2011), p. 89-97. [M.kr.:06T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2011 - Streckienė Giedrė; Martinaitis Vytautas; Šiupšinskas Giedrius. Šilumos akumuliacinės talpos parinkimo ekonominis vertinimas, esant skirtingai mažos galios kogeneracinės jėgainės veikimo strategijai. Energetika : energetika, šilumos mainai, šiluminė fizika, hidrologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7208. T. 57, nr. 1 (2011), p. 1-10. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2011 - Martinaitis Vytautas; Šiupšinskas Giedrius. Possibilities of heat pump integration for the renovation of dwelling houses. Environmental and Climate Technologies : scientific journal of Riga Technical University. Warsaw: Versita. ISSN 1691-5208. Vol. 6 (2011), p. 57-62. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Pakulytė Giedrė; Martinaitis Vytautas; Milčius Darius. Kietojo oksido kuro elemento energetinių sąnaudų analizė. Energetika. .. ISSN 0235-7208. 2006, Nr. 4, p. 80-83. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2006 - Streckienė Giedrė; Martinaitis Vytautas; Milčius Darius. Kietojo oksido kuro elemento energetinių sąnaudų analizė. Energetika : energetika, šilumos mainai, šiluminė fizika, hidrologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7208. 2006, Nr. 4, p. 80-83. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2004 - Martinaitis Vytautas; Šiupšinskas Giedrius; Narbutis Bronislavas. Nedidelės galios kogeneracinių jėgainių šilumos akumuliatorių dydžių paieška. Energetika. .. ISSN 0235-7208. 2004, Nr. 2, p. 47-53. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2003 - Martinaitis Vytautas; Šiupšinskas Giedrius. Reduction of operation and maintenance expenditures by the consequent planning at Palanga rehabilitation hospital. International Journal of Strategic Property Management : editors: Edmundas Zavadskas, Brian Sloan, Artūras Kaklauskas. Vilnius: Technika. ISSN 1648-715X. Vol. 7, no. 2 (2003), p. 96-105. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2001 - Martinaitis Vytautas; Ragoža Artur. Statinio gyvavimo ciklo technologinis modelis. Statyba. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1525. T.VII, nr. 1 (2001), p. 73-77. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2016 - Rimdžius Dovydas; Martinaitis Vytautas. Neįstiklinto orinio saulės kolektoriaus šiluminių charakteristikų tyrimas. 19-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos", vykusios 2016 m. balandžio 21 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys = Proceedings of the 19th conference for junior researchers „Scien. Vilnius: Technika, 2016. ISBN 9786094579363, p. 48-53. [M.kr.:06T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2013 - Lapinskienė Vilūnė; Paulauskaitė Sabina; Martinaitis Vytautas. Оценка рациональности альтернативных решений при оптимизации архитектурно-конструктивной части здания. Пятая международная научно-техническая конференция "Теоретические основы теплогазоснабжения и вентиляции", 20-22 ноября 2013 г., сборник докладов = The 5th international scientific and technical forum, Theoretical foundation of heat and gas supply and ven. Москва: МГСУ, 2013, p. 390-396. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2011 - Streckienė Giedrė; Martinaitis Vytautas; Vaitiekūnas Petras. Simulation of thermal stratification in the heat storage for CHP plant. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288312, p. 812-819. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2011 - Streckienė Giedrė; Martinaitis Vytautas. Akumuliacinės talpos temperatūros pasiskirstymo nustatymas dviem analitiniais modeliais. Šilumos energetika ir technologijos - 2011: konferencijos pranešimų medžiaga: Kaunas, 2011 m. vasario 3-4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos inžinierių šiluminės technikos asociacija. Kaunas: Technologija, 2011. ISBN 9786090201794, p. 115-120. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2009 - Streckienė Giedrė; Martinaitis Vytautas. Šiluminės stratifikacijos kaita karšto vandens akumuliaciniame bake. Šilumos energetika ir technologijos: konferencijos pranešimų medžiaga, 2009 m. vasario 5, 6 d. Kaunas: Technologija, 2009, p. 291-295. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Streckienė Giedrė; Martinaitis Vytautas. Investigation of the impact of the heat storage size on its operation mode in small-scale cogeneration plants. 5-oji doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konferencija "Jaunoji energetika 2008" = 5th conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2008) [elektroninis išteklius]. 2008 m. gegužės mėn. 29 d., Kaunas, Lietuva : konferencijos pranešimų medžiaga / L. Kaunas: LEI, 2008. ISSN 1822-7554, p. 79-91. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2007 - Streckienė Giedrė; Martinaitis Vytautas. Šilumos akumuliavimo būdai ir taikymas - energetiniai ir aplinkosauginiai aspektai. Aplinkos apsaugos inžinerija: 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2007 m. kovo 29 d., pranešimų medžiaga. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281627, p. 254-262. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2007 - Streckienė Giedrė; Martinaitis Vytautas. Ligoninės kogeneratorinės šilumos akumuliautoriaus veikimo režimų tyrimas "EnergyPRO" modeliu. Pastatų inžinerinės sistemos: respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2007 m. balandžio 26-27 d., medžiaga / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Aplinkos inžinerijos fakultetas. Šildymo ir vėdinimo katedra, Vandentvarkos katedra. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281191, p. 99-105. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Streckienė Giedrė; Martinaitis Vytautas. Kuro elementas ar vidaus degimo variklis nedidelėje kogeneratorinėje?. Šilumos energetika ir technologijos - 2007: konferencijos pranešimų medžiaga: Kaunas, 2007 m. vasario 1-2 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos inžinierių šiluminės technikos asociacija. Kaunas: Technologija, 2007. ISBN 9789955253389, p. 237-240. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2007 - Martinaitis Vytautas; Rogoža Artur. Energetinio efektyvumo vertinimas pastatų atnaujinimo projektuose. Šilumos energetika ir technologijos - 2007: konferencijos pranešimų medžiaga: Kaunas, 2007 m. vasario 1-2 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos inžinierių šiluminės technikos asociacija. Kaunas: Technologija, 2007. ISBN 9789955253389, p. 231-236. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Martinaitis Vytautas; Šiupšinskas Giedrius. Kogeneratorinių įdiegimo galimybės nedidelėse CŠT sistemose. Šilumos energetika ir technologijos: konferencijos pranešimų medžiaga: Kaunas, 2006 m. vasario 2, 3 d. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2006. ISBN 9986492920, p. 307-310. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2006 - Martinaitis Vytautas; Rogoža Artur. Energijos taupymo potencialas Lietuvos pastatuose. Šilumos energetika ir technologijos: konferencijos pranešimų medžiaga: Kaunas, 2006 m. vasario 2, 3 d. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2006. ISBN 9986492920, p. 241-244. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2004 - Paulauskaitė Sabina; Martinaitis Vytautas. Effizienz einer Schulrenovation in Litauen. e-nova - International Kongress 2004. 18 und 19. November 2004 : Anwendung moderner EDV - Technologien in der Gebäude-und Energietechnik. Band 8. Pinkafeld: 2004, p. 239-252. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2003 - Paulauskaitė Sabina; Martinaitis Vytautas. О результатах реновации школьных зданий и ее мониторинга в Литве. Стены и фасады. Актуальные проблемы строительной теплофизики : VIII научно-практическая конференция 24-26 апреля 2003 : академические чтения : сб. докладов. Москва: НИИСФ, 2003, p. 241-247. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2001 - Martinaitis Vytautas; Šiupšinskas Giedrius. Pirmosios mažos lietuviškos kogeneracinės jėgainės sprendimas. "Finansinės ir teisinės sąlygos termofikacinių elektrinių plėtrai Lietuvoje" : tarptautinis seminaras, 2001. 2001, p. 49-55. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2006 - Streckienė Giedrė; Martinaitis Vytautas. Kietojo oksido kuro elementų privalumai elektros energijos gamybai. Pastatų inžinerinės sistemos: respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2006 m. balandžio 27-28 d. d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9986059712, p. 41-47. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2000 - Martinaitis Vytautas; Rogoža Artur; Laniauskaitė Inga. The effect of the buildings'renovation on the future heat needs of Vilnius district heating consumers. Energija pastatams : 4-oji tarptautinė konferencija : moksliniai pranešimai, 2000 rugsėjo 21-22 : the 4th international conference : proceedings of the conference, 21-22 September, 2000 / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: LITIMO, 2000. ISBN 9955401540, p. 161-170. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2014 - Lekavičienė Egidija; Martinaitis Vytautas; Stauskis Gintaras; Kvedaras Darius; Vanagas Kęstutis. Būtinoji sąlyga - maksimalus komfortas žmogui : ar statybų sektorius gali pasiūlyti kompleksinių priemonių rinkinį jam užtikrinti?. Structum. Vilnius: UAB "S Media Group". ISSN 2335-2116. 2014, lapkritis [Nr. 11], p. 80-85. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2000 - Martinaitis Vytautas; Šarakauskas J.; Šiupšinskas Giedrius. Daugiabučio namo renovacija Šiauliuose. Statyba ir architektūra : mokslo ir praktikos žurnalas. Vilnius.. ISSN 0131-9183. 2000, nr.6, p. 18-20. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Monografijos

2003 - Jasiulevičius Vincentas; Makštutis Antanas; Bagdanavičius Juozas; Butkus Donatas; Puškorius Stasys; Vaitiekūnas Petras; Sūdžius Vytautas-Pranas; Žitkus Leonas; Paliulis Narimantas-Kazimieras; Elskytė Vida; Martinaitis Vytautas; Skrinska Alfonsas; Čiuprins. Lietuvos ateitis pasaulio kontekste : (specialistų žvilgsnis) = Future Lithuania in the world context : (Experts' view). Vilnius: Mokslo aidai, 2003. [M.kr.:02S; 03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 28.857]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2010 - Elzbutas Henrikas; Vainiūnas Povilas; Čygas Donatas; Ziberkas Leonidas Pranas; Aksamitauskas Vladislovas Česlovas; Atkočiūnas Juozas; Černius Benjaminas; Gulbinienė Aleksandra Laimutė; Isevičius Edmundas; Kaklauskas Artūras; Kaklauskas Gintaris; Laurinavi. Universitetinės architektūros ir statybos inžinerijos studijos Lietuvoje. Kaunas: Technologija, 2010. [M.kr.:02T; 07S] [Aut.lankų sk.: 19.286]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2015 - Rimeika Mindaugas; Misevičiūtė Violeta; Martinaitis Vytautas. 18-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos Pastatų inžinerinės sistemos, vykusios 2015 m. balandžio 16 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys =. Vilnius: Technika, 2015. [M.kr.:02T; 04T] [Aut.lankų sk.: 5.071]
2014 - Rimeika Mindaugas; Misevičiūtė Violeta; Martinaitis Vytautas. 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos Pastatų inžinerinės sistemos, vykusios 2014 m. balandžio 11-12 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys =. Vilnius: Technika, 2014. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 7.714]
2013 - Rimeika Mindaugas; Juodis Egidijus Saulius; Motuzienė Violeta; Martinaitis Vytautas. 16-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2013 metų teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos", 2013 m. balandžio 25–26 d. straipsnių rinkinys = Proceedings of the 16th conference for junior researchers „Sc. Vilnius: Technika, 2013. [M.kr.:04T; 06T] [Aut.lankų sk.: 11.714]
2012 - Rimeika Mindaugas; Juodis Egidijus Saulius; Motuzienė Violeta; Martinaitis Vytautas. 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos", 2012 m. balandžio 12-13 d., straipsnių rinkinys = The 15th conference for junior researchers science for futur. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:04T; 06T] [Aut.lankų sk.: 12.857]
2011 - Gluosnis Aleksandras Eduardas; Martinaitis Vytautas; Paulauskaitė Sabina; Skrinska Alfonsas Kazys; Juodis Egidijus Saulius; Čiuprinskas Kęstutis; Rynkun Genrika; Šakmanas Aloyzas Algimantas; Vegytė Nijolė Juzefa. Šildymo ir vėdinimo, Pastatų energetikos katedra. 1961-2011 metai. Vilnius: Technika, 2011. [M.kr.:05H; 06T] [Aut.lankų sk.: 7.190]
2011 - Rimeika Mindaugas; Juodis Egidijus Saulius; Motuzienė Violeta; Martinaitis Vytautas. 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2011 metų teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" (2011m. balandžio 14-15 d.) straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2011. [M.kr.:04T; 06T] [Aut.lankų sk.: 8.000]
2006 - Vegytė Nijolė-Juzefa; Martinaitis Vytautas; Matuzevičius Algirdas Bronislovas; Žukienė Regina. Pastatų inžinerinės sistemos. Vilnius: Technika, 2006. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 15.643]
2003 - Vegytė Nijolė-Juzefa; Martinaitis Vytautas; Matuzevičius Algirdas Bronislovas; Žukienė Regina. Inžinerinės sistemos. Vilnius: Technika, 2003. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 6.214]

Taikomieji mokslo darbai

(žodynai, žinynai, enciklopedijos, bibliografijos, vadovai, atlasai, žemėlapiai, teisės aktų komentarai)

2004 - Urbelis Antanas; Gerdžiūnas Pranas; Cinelis Gintaris; Kazakevičiūtė Gerūta; Januškevičius Eugenijus; Vainiūnas Povilas; Kaminskas Kazys Algirdas; Šimkus Jonas Romualdas; Furmonavičius Liudvikas; Mackevičius Rimantas; Gajauskas Julius; Medzvieckas Jurgis; . Statybos inžinieriaus žinynas. Vilnius: Technika, 2004. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 78.214]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2012 - Martinaitis Vytautas; Rogoža Artur; Šiupšinskas Giedrius. Energijos vartojimo pastatuose auditas. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:06T; 09T] [Aut.lankų sk.: 6.960]

Mokomosios knygos

2010 - Martinaitis Vytautas; Rogoža Artur; Čiuprinskas Kęstutis. Pastatų energijos vartojimo auditas. Vilnius: technika, 2010. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 7.643]
2005 - Martinaitis Vytautas; Vegytė Nijolė-Juzefa; Paulauskaitė Sabina; Šakmanas Aloyzas Algimantas. Techninė termodinamika ir šilumokaita. Vilnius: Technika, 2005. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 30.429]