Raminta Kuktaitė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2012 - Kilikevičius Artūras; Malaiškaitė Donata; Tamošauskas Povilas; Morkūnienė Valda; Višinskienė Daiva; Kuktaitė Raminta. Application of accelerometry in the research of human body balance. Journal of vibroengineering. Kaunas: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 14, iss.4 (2012), p. 1892-1897. [M.kr.:07S; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2013 - Tamošauskas Povilas; Veršinskas Robertas; Kuktaitė Raminta; Morkūnienė Valda; Višinskienė Daiva. Vilniaus Gedimino technikos ir Mykolo Romerio universitetų studenčių fizinio aktyvumo vertinimas 2010–2012 m. Santalka: Filologija. Edukologija. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. Vol. 21, nr.2 (2013), p. 142-153. [M.kr.:07S] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2006 - Dadelo Stanislavas; Pečiūra Jonas Eugenijus; Kuktaitė Raminta; Podlužnas Vitalijus. VGTU pirmo kurso studentų biologinio išsivystymo, fizinės parengties bei funkcinio pajėgumo rodiklių analizė ir vertinimas. Asmenybė ir kultūra / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Humanitarinis institutas. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9986059526, p. 268-284. [M.kr.:07S] [Aut.lankų sk.: 1.214]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2007 - Kuktaitė Raminta. Tradicinės metikų varžybos Aukštadvaryje. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2007, Nr. 3, p. 33. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2006 - Tamošauskas Povilas; Kuktaitė Raminta. VGTU studentų sporto istorijos bruožai. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2006, Nr. 2, p. 25-27. [M.kr.:05H] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2006 - Kuktaitė Raminta. Metikų veteranų varžybos prie Skrebės. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2006, Nr. 3, p. 20-21. [M.kr.:09B] [Aut.lankų sk.: 0.143]