Karolis Kiela

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2016 - Kiela Karolis; Navickas Romualdas. A method for continuous tuning of MOSFET–RC filters with extended control range. Journal of electrical engineering-Elektrotechnický časopis. Bratislava: Slovak University of Technology. ISSN 1335-3632. Vol. 67, no. 6 (2016), p. 449-453. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2013 - Jurgo Marijan; Kiela Karolis; Navickas Romualdas. Design of low noise 10 GHz divide by 16…511 frequency divider. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1215. Vol. 19, no. 6 (2013), p. 87-90. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Kiela Karolis; Jurgo Marijan; Navickas Romualdas. Design of a linear-in-dB power detector in 65nm CMOS technology. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1215. Vol. 19, no.10 (2013), p. 91-94. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2012 - Barzdėnas Vaidotas; Poviliauskas Darius; Gražulevičius Gediminas; Kiela Karolis. Design of an 8-bit 1GS/s F&I ADC in 0,13μm SiGe BiCMOS technology. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1215. Vol. 18, no. 6 (2012), p. 55-58. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Tarptautinių konferencijų leidiniuose, referuojamuose Thomson Reuters duomenų bazėje Proceedings

2015 - Kiela Karolis; Navickas Romualdas. Active low-pass filter design with variable filter order for wideband transceivers. AIEEE 2015. Advances in Information, Electronic and Electrical Engineering (AIEEE) : proceedings of the 2015 IEEE 3rd workshop, November 13–14, 2015 Riga, Latvia. New York: IEEE, 2015. ISBN 9781509012015, p. 1-4. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2017 - Kiela Karolis; Jurgo Marijan; Navickas Romualdas. Dual mode 4th order active-RC low-pass filter with tunable cut-off frequency from 3 MHz to 20 MHz in 65 nm CMOS. Przegląd elektrotechniczny = Electrical review. Warsaw: Wydawnictwo SIGMA-NOT. ISSN 0033-2097. Vol. 93, iss. 1 (2017), p. 263-267. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2016 - Kiela Karolis; Mamajev Aleksandr; Navickas Romualdas. Integrinių analoginių RC filtrų struktūrų daugiastandarčiams siųstuvams-imtuvams tyrimas. Mokslas – Lietuvos ateitis: Elektronika ir elektrotechnika = Science – future of Lithuania: Electronics and electrical engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 3 (2016), p. 315-320. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Kiela Karolis; Jurgo Marijan; Kladovščikov Leonid. Integrinių analoginių filtrų savaiminio derinimo sistemos projektavimas. Mokslas – Lietuvos ateitis: Elektronika ir elektrotechnika = Science – future of Lithuania: Electronics and electrical engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 3 (2016), p. 308-314. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2015 - Kiela Karolis; Navickas Romualdas. Automatizuotojo integrinių analoginių filtrų projektavimo ypatumai. Mokslas – Lietuvos ateitis : elektronika ir elektrotechnika = Science – future of Lithuania : electronics and electrical engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 3 (2015), p. 323-329. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2013 - Kiela Karolis; Jurgo Marijan. Operacinių stiprintuvų parametrų tyrimas 0,18 μm ir 65 nm KMOP technologijose. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: elektronika ir elektrotechnika = Electronics and electrical engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 2 (2013), p. 133-138. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2012 - Kiela Karolis. Fotovoltiniai elementai. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: elektronika ir elektrotechnika = Electronics and electrical engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr. 1 (2012), p. 56-62. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2017 - Kiela Karolis. Integrinių analoginių filtrų belaidžio ryšio sistemoms kūrimas. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universiteto leidykla „Technika“, 2017. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.000]