Rasa Kesminienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2006 - Kesminienė Rasa. „Palėpės” kelionė į Minską ir didysis laimėjimas. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2006, Nr. 5, p. 29-30. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2006 - Kesminienė Rasa. "Palėpė" Maskvoje. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2006, Nr. 6, p. 33-35. [M.kr.:08S] [Aut.lankų sk.: 0.214]