Violeta Keršulienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Chalekaee Alireza; Turskis Zenonas; Khanzadi Mostafa; Amiri Gholamreza Ghodrati; Keršulienė Violeta. A new hybrid MCDM model with grey numbers for the construction delay change response problem. Sustainability. Basel: MDPI AG. ISSN 2071-1050. vol. 11, iss. 3 (2019), p. 1-16. [M.kr.:01S; 02T; 03S] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2017 - Stanujkic Dragisa; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Karabasevic Darjan; Turskis Zenonas; Keršulienė Violeta. New group decision-making ARCAS approach based on the integration of the SWARA and the ARAS methods adapted for negotiations. Journal of business economics and management. Vilnius; London: Technika; Taylor & Francis. ISSN 1611-1699. Vol. 18, iss. 4 (2017), p. 599-618. [M.kr.:02T; 03S; 07T] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2017 - Turskis Zenonas; Keršulienė Violeta; Vinogradova Irina. A new fuzzy hybrid multi-criteria decision-making approach to solve personnel assessment problems. Case study: director selection for estates and economy office. Economic computation and economic cybernetics studies and research. Bucharest: Academy of Economic Studies. ISSN 0424-267X. Vol. 51, iss. 3 (2017), p. 211-229. [M.kr.:02T; 03S; 07T] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2014 - Keršulienė Violeta; Turskis Zenonas. A hybrid linguistic fuzzy multiple criteria group selection of a chief accounting officer. Journal of business economics and management. Vilnius: Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 15, no. 2 (2014), p. 232-252. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 1.500]
2010 - Keršulienė Violeta; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Turskis Zenonas. Selection of rational dispute resolution method by applying new step-wise weight assessment ratio analysis (SWARA). Journal of business economics and management. Vilnius: Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 11, no. 2 (2010), p. 243-258. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 1.143]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2011 - Keršulienė Violeta; Turskis Zenonas. Integrated fuzzy multiple criteria decision making model for architect selection. Technological and economic development of economy. Vilnius: Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 17, no. 4 (2011), p. 645-666. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 1.571]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2016 - Mikštienė Rūta; Keršulienė Violeta. Legal decision support system application possibility in corporate governance. The 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”, May 12–13, 2016, Vilnius, Lithuania [elektroninis išteklius]. Vilnius: Technika, 2016. ISBN 9786094579219, p. 1-8. [M.kr.:01S; 04S; 09P] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2010 - Keršulienė Violeta; Turskis Zenonas; Zavadskas Edmundas Kazimieras. Selection of rational method for customer-contractor dispute resolution with application of game theory. The 6th International Scientific Conference Business and Management 2010: selected papers. May 13-14, 2010. Vol. 2. Vilnius: Technika. ISSN 2029-4441. 2010. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Kaklauskas Artūras; Keršulienė Violeta; Urbanavičienė Vita. Determination of rational method for resolution of disputes with the help of multi-criteria negotiation decision support system for real estate. The 25th international symposium on automation and robotics in construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283041, p. 585-591. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Keršulienė Violeta; Urbanavičienė Vita. Selection of economy based methods for resolution of disputes originated between the client and contractor. The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania / International Association for Bridges and Structural Engineering, European Council of Civil Engineers, The Assoc. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281986, p. 287-292. [M.kr.:01S] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2015 - Mikštienė Rūta; Keršulienė Violeta. Teisinių sprendimų paramos sistemų taikymo galimybės įmonių valdyme. Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos = Role of Higher Education Institutions in Society: Challenges, Tendencies and Perspectives. Alytus: Alytaus kolegija. ISSN 2029-9311. 2015, Nr. 1(4), p. 118-125. [M.kr.:01S; 03S; 09P] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Keršulienė Violeta; Turskis Zenonas. An integrated multi-criteria group decision making process: selection of the chief accountant. Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013". Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-0428. Vol. 110 (2014), p. 897-904. [M.kr.:03S; 07T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2013 - Mikštienė Rūta; Keršulienė Violeta. Aukštųjų mokyklų konkurencinį pranašumą lemiantys veiksniai. Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos = Role of Higher Education Institutions in Society: Challenges, Tendencies and Perspectives. Alytus: Alytaus kolegija. ISSN 2029-9311. T.1, nr.2 (2013), p. 167-171. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2007 - Keršulienė Violeta. Taikaus ginčų, kilusių tarp užsakovo ir rangovo, sureguliavimo galimybės ikiteisminiu etapu. Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-8619. T. 13, nr. 2 (2007), p. 139-143. [M.kr.:01S] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2005 - Keršulienė Violeta. Statinio projektuotojų ir rangovų privalomojo civilinės atsakomybės draudimo teisinio reglamentavimo aspektai. Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-8619. T. 11, nr. 3 (2005), p. 190-196. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2018 - Keršulienė Violeta; Butkienė Jūratė. Choosing the most economically advantageous solution to the decision of the issue. 10th International Scientific Conference “Business and Management 2018”, May 3–4, 2018, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2018. ISSN 2029-4441, p. 299-306. [M.kr.:01S; 03S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2007 - Keršulienė Violeta; Urbanavičienė Vita. Alternative methods of resolution of disputes that originated between members of construction process. Modern building materials, structures and techniques [elektroninis išteklius] : proceedings of the 9th international conference, held on May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania [CD] / IABSE Lithuanian Group, Lithuanian Academy of Sciences, VGTU Civil Engineeri. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281894, p. [1-5]. [M.kr.:01S] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2003 - Keršulienė Violeta. Tarptautinių komercinių sutarčių teisinio reglamentavimo problemos. Verslas, vadyba ir studijos' 2002. II tomas : konferencijos, skirtos profesoriaus habilituoto daktaro Kazimiero Antanavičiaus (1937-1998) 65-osioms gimimo metinėms paminėti, straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056381, p. 226-229. [M.kr.:01S] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2007 - Keršulienė Violeta; Urbanavičienė Vita. Alternatyvūs užsakovo ir rangovo ginčų sprendimo būdai. Statyba: 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2007 m. kovo 29-30 d., pranešimų rinkinys. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281634, p. 348-359. [M.kr.:01S; 02T] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2006 - Keršulienė Violeta. Užsakovo ir rangovo ginčų sureguliavimo galimybės ikiteisminėje stadijoje. Statyba: 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2006 m. kovo 29- 31 d., pranešimų rinkinys. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280476, p. 379-384. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2007 - Keršulienė Violeta; Urbanavičienė Vita. Alternative methods of resolution of disputes that originated between members of construction process. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of the 9th international conference, held on May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania / IABSE Lithuanian Group, Lithuanian Academy of Sciences, VGTU Civil Engineering Faculty. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281313, p. 144-145. [M.kr.:01S] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2008 - Keršulienė Violeta. Užsakovo ir rangovo racionalaus ginčų sprendimo būdo nustatymas lošimų teorijos metodais. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2008. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 8.500]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2012 - Mitkus Sigitas; Bublienė Raimonda; Cibulskienė Renata; Jakaitis Saulius; Jurkevičius Vaidas; Keršulienė Violeta; Matulienė Jurga; Nedzinskaitė Vaida; Radzevičius Egidijus; Romaškevičienė Dalia; Rutkauskas Astijus; Šinkūnas Haroldas; Trinkūnienė Eva; Varno. Teisės pagrindai : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:01S] [Aut.lankų sk.: 25.370]