Violeta Keršulienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2014 - Keršulienė, Violeta; Turskis, Zenonas. A hybrid linguistic fuzzy multiple criteria group selection of a chief accounting officer. Journal of business economics and management. Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 15, no. 2 (2014), p. 232-252.. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 1.500]
2011 - Keršulienė, Violeta; Turskis, Zenonas. Integrated fuzzy multiple criteria decision making model for architect selection. Technological and economic development of economy. Vilnius : Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 17, no. 4 (2011), p. 645-666.. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 1.571]
2010 - Keršulienė, Violeta; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Turskis, Zenonas. Selection of rational dispute resolution method by applying new step-wise weight assessment ratio analysis (SWARA). Journal of business economics and management. Stralsund : North-German Academy of Informatology (Stralsund).. ISSN 1611-1699. Vol. 11, no. 2 (2010), p. 243-258.. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 1.143]

Tarptautinių konferencijų leidiniuose, referuojamuose Thomson Reuters duomenų bazėje Proceedings

2010 - Keršulienė, Violeta; Turskis, Zenonas; Zavadskas Edmundas Kazimieras. Selection of rational method for customer-contractor dispute resolution with application of game theory. The 6th International Scientific Conference Business and Management 2010: selected papers. May 13-14, 2010. Vol. 2. Vilnius : Technika. ISSN 2029-4441. 2010, p. 1015-1020.. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Kaklauskas Artūras; Keršulienė, Violeta; Urbanavičienė, Vita. Determination of rational method for resolution of disputes with the help of multi-criteria negotiation decision support system for real estate. The 25th international symposium on automation and robotics in construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania. Vilnius : Technika, 2008. ISBN 9789955283041, p. 585-591.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Keršulienė, Violeta; Urbanavičienė, Vita. Selection of economy based methods for resolution of disputes originated between the client and contractor. The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania. Vilnius : Technika, 2007. ISBN 9789955281986, p. 287-292.. [M.kr.:01S] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2015 - Mikštienė, Rūta; Keršulienė, Violeta. Teisinių sprendimų paramos sistemų taikymo galimybės įmonių valdyme. Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos. Alytus : Alytaus kolegija. ISSN 2029-9311. Nr. 1(4) (2015), p. 118-125.. [M.kr.:01S; 03S; 09P] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Keršulienė, Violeta; Turskis, Zenonas. An integrated multi-criteria group decision making process: selection of the chief accountant. Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013". Amsterdam : Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-0428. 2014, Vol. 110, p. 897-904.. [M.kr.:03S; 07T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2013 - Mikštienė, Rūta; Keršulienė, Violeta. Aukštųjų mokyklų konkurencinį pranašumą lemiantys veiksniai. Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos. Alytus : Alytaus kolegija. ISSN 2029-9311. T.1, nr.2 (2013), p. 167-171.. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2007 - Keršulienė, Violeta. Taikaus ginčų, kilusių tarp užsakovo ir rangovo, sureguliavimo galimybės ikiteisminiu etapu. Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas. Vilnius : Technika.. ISSN 1392-8619. T. 13, nr. 2 (2007), p. 139-143.. [M.kr.:01S] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2005 - Keršulienė, Violeta. Statinio projektuotojų ir rangovų privalomojo civilinės atsakomybės draudimo teisinio reglamentavimo aspektai. Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas. Vilnius : Technika.. ISSN 1392-8619. T. 11, nr. 3 (2005), p. 190-196.. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2016 - Mikštienė Rūta; Keršulienė, Violeta. Legal decision support system application possibility in corporate governance. The 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”, May 12–13, 2016, Vilnius, Lithuania. Vilnius : Technika, 2016. ISSN 2029-4441, p. 1-8.. [M.kr.:01S; 03S; 04S; 09P] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2007 - Keršulienė, Violeta; Urbanavičienė, Vita. Alternative methods of resolution of disputes that originated between members of construction process. Modern building materials, structures and techniques. Vilnius : Technika, 2007. ISBN 9789955281894, p. [1-5].. [M.kr.:01S] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2003 - Keršulienė, Violeta. Tarptautinių komercinių sutarčių teisinio reglamentavimo problemos. Verslas, vadyba ir studijos' 2002. II tomas. Vilnius : Technika, 2003. ISBN 9986056381, p. 226-229.. [M.kr.:01S] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2007 - Keršulienė, Violeta; Urbanavičienė, Vita. Alternatyvūs užsakovo ir rangovo ginčų sprendimo būdai. Statyba: 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2007 m. kovo 29-30 d., pranešimų rinkinys. Vilnius : Technika, 2007. ISBN 9789955281634, p. 348-359.. [M.kr.:01S; 02T] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2006 - Keršulienė, Violeta. Užsakovo ir rangovo ginčų sureguliavimo galimybės ikiteisminėje stadijoje. Statyba: 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2006 m. kovo 29- 31 d., pranešimų rinkinys. Vilnius : Technika, 2006. ISBN 9955280476, p. 379-384.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2007 - Keršulienė, Violeta; Urbanavičienė, Vita. Alternative methods of resolution of disputes that originated between members of construction process. Modern building materials, structures and techniques. Vilnius : Technika, 2007. ISBN 9789955281313, p. 144-145.. [M.kr.:01S] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2008 - Keršulienė, Violeta. Užsakovo ir rangovo racionalaus ginčų sprendimo būdo nustatymas lošimų teorijos metodais =. Technika. ISSN 9789955282778, 119 p. :. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 8.500]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2012 - Mitkus Sigitas; Bublienė, Raimonda; Cibulskienė Renata; Jakaitis, Saulius; Jurkevičius Vaidas; Keršulienė, Violeta; Matulienė, Jurga; Nedzinskaitė, Vaida; Radzevičius, Egidijus; Romaškevičienė, Dalia; Rutkauskas Astijus; Šinkūnas Haroldas; Trinkūnienė, Ev. Teisės pagrindai. Technika. ISSN 9786094572128, 360 p.. [M.kr.:01S] [Aut.lankų sk.: 25.370]