Ona Juršaitė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2015 - Juršaitė Ona; Vidūnaitė-Stankevičienė Jurgita. Bibliografinė rodyklė. Rytdiena prasideda šiandien. VGTU rektorius Alfonsas Daniūnas. Vilnius: Technika, 2015. ISBN 9786094577758, p. 245-287. [M.kr.:02T; 05H] [Aut.lankų sk.: 3.071]
2006 - Liekis Algimantas; Rudzikas Zenonas Rokus; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Lujanienė Vidmantė Natalija; Norkevičius Julius; Juršaitė Ona. Profesorius Romualdas Ginevičius. Vilnius: Mokslotyros institutas, 2006. [M.kr.:05H] [Aut.lankų sk.: 22.500]
2004 - Liekis Algimantas; Rudzikas Zenonas Rokus; Ginevičius Romualdas; Lujanienė Vidmantė Natalija; Nakas Algimantas Jonas; Juršaitė Ona. Profesorius Edmundas Kazimieras Zavadskas : gyvenimo, mokslinio darbo ir jo rezultatų apžvalga; [sudarytojas ir vyriausiasis redaktorius Algimantas Liekis]. Vilnius: Mokslotyros institutas, 2004. [M.kr.:05H; 08S] [Aut.lankų sk.: 50.286]
2000 - Juršaitė Ona. Bibliografija. Profesorius Kazimieras Antanavičius : dokumentinė apybraiža / sudarė dr. Algimantas Liekis. Vilnius: Lietuvos mokslas, 2000. ISBN 9986795060, p. 554-652. [M.kr.:04S; 05H] [Aut.lankų sk.: 7.071]
1996 - Juršaitė Ona; Darulytė Diana; Staknienė Nijolė; Mosiejienė Lilija. Bibliografija. Vilniaus technikos universitetas 1956–1996 / sudarė Algimantas Nakas. Vilnius: Technika, 1996. ISBN 9986052890, p. 224-268. [M.kr.:05H; 08S] [Aut.lankų sk.: 3.214]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2016 - Juršaitė Ona; Mosiejienė Lilija; Striogienė Aurelija. Henrikas Sivilevičius : bibliografinė rodyklė. Vilnius: Technika, 2016. [M.kr.:02T; 03S; 03T] [Aut.lankų sk.: 3.720]
2015 - Juršaitė Ona; Rutkienė Lina. Angelė Kaulakienė : bibliografinė rodyklė. Vilnius: Technika, 2015. [M.kr.:04H] [Aut.lankų sk.: 4.571]
2014 - Juršaitė Ona; Vidūnaitė-Stankevičienė Jurgita. Petras Čyras : bibliografinė rodyklė. Vilnius: Technika, 2014. [M.kr.:02T; 05H] [Aut.lankų sk.: 3.714]
2014 - Juršaitė Ona. Architektūros profesorius habilituotas daktaras Konstantinas Jakovlevas-Mateckis : biografinė apybraiža ir bibliografinė rodyklė. Vilnius: Technika, 2014. [M.kr.:03H; 05H] [Aut.lankų sk.: 14.857]
2014 - Juršaitė Ona; Striogienė Aurelija. Algirdas Vaclovas Valiulis : bibliografinė rodyklė. Vilnius: Technika, 2014. [M.kr.:05H; 09T] [Aut.lankų sk.: 14.500]
2014 - Tamošaitienė Jolanta; Juršaitė Ona. Akademikas Edmundas Kazimieras Zavadskas : bibliografinė rodyklė (2009-2013 m. publikacijos). Vilnius: Technika, 2014. [M.kr.:02T; 05H] [Aut.lankų sk.: 12.429]
2013 - Juršaitė Ona. Romualdas Mačiulaitis : bibliografinė rodyklė. Vilnius: Technika, 2013. [M.kr.:08T] [Aut.lankų sk.: 9.643]
2013 - Juršaitė Ona. Leonas Povilas Lingaitis : bibliografinė rodyklė. Vilnius: Technika, 2013. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 5.857]
2012 - Juršaitė Ona; Valivonis Juozas; Jonaitis Bronius. Jonas Gediminas Marčiukaitis : bibliografinė rodyklė. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 8.750]
2011 - Juršaitė Ona. Adolfas Baublys : bibliografijos apybraiža ir bibliografinė rodyklė. Vilnius: Technika, 2011. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 4.750]
2010 - Juršaitė Ona. Pranas Baltrėnas : biografijos puslapiai ir bibliografinė rodyklė. Vilnius: Technika, 2010. [M.kr.:04T; 08S] [Aut.lankų sk.: 19.857]
2010 - Juršaitė Ona. Juozapas Audvydas Staškevičius : biografijos apybraiža ir bibliografinė rodyklė. Vilnius: Technika, 2010. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 4.786]
2010 - Bartkienė Lina; Juršaitė Ona. Artūras Kaklauskas : bibliografinė rodyklė. Vilnius: Technika, 2010. [M.kr.:02T; 03S] [Aut.lankų sk.: 10.571]
2009 - Juršaitė Ona. Zigmas Jonas Daunora : mokslinė ir kūrybinė veikla : bibliografinė rodyklė, 1961-2008 : miesto architektūra, urbanistiniai tyrimai, projektavimas. Vilnius: Technika, 2009. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 4.857]
2009 - Bartkienė Lina; Juršaitė Ona. Edmundas Kazimieras Zavadskas : bibliografinė rodyklė (2004 m. - 2009 m. kovo mėn. publikacijos). Vilnius: Technika, 2009. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 8.286]
2009 - Juršaitė Ona. Architektūros profesorius habilituotas daktaras Konstantinas Jakovlevas-Mateckis : biografinė apybraiža ir bibliografijos rodyklė. Vilnius: Technika, 2009. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 13.571]
2009 - Juršaitė Ona. Algirdas Eduardas Čižas : gyvenimo puslapiai ir bibliografinė rodyklė. Vilnius: Technika, 2009. [M.kr.:05H] [Aut.lankų sk.: 7.571]
2009 - Juršaitė Ona. Aleksandras Vytautas Rutkauskas : bibliografinė rodyklė. Vilnius: Technika, 2009. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 5.857]
2008 - Juršaitė Ona. Romualdas Mačiulaitis : biografijos puslapiai ir bibliografinė rodyklė. Vilnius: Technika, 2008. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 7.286]
2006 - Juršaitė Ona. Petras Vaitiekūnas : biografinė apybraiža ir literatūros rodyklė. Vilnius: Technika, 2006. [M.kr.:04T; 08S] [Aut.lankų sk.: 4.357]
2006 - Juršaitė Ona. Juozas Atkočiūnas : biografijos puslapiai ir bibliografinė rodyklė. Vilnius: Technika, 2006. [M.kr.:08S] [Aut.lankų sk.: 8.500]
2006 - Juršaitė Ona. Donatas Butkus : biografinė apybraiža ir literatūros rodyklė. Vilnius: Technika, 2006. [M.kr.:08S] [Aut.lankų sk.: 6.143]
2006 - Juršaitė Ona. Algirdas Smilgevičius : literatūros rodyklė. Vilnius: Technika, 2006. [M.kr.:08S] [Aut.lankų sk.: 3.714]
2005 - Juršaitė Ona. Ona Lukoševičienė : literatūros rodyklė. Vilnius: Technika, 2005. [M.kr.:03T; 08S] [Aut.lankų sk.: 3.143]
2005 - Juršaitė Ona. Algimantas Jonas Nakas : biografinė apybraiža ir bibliografinė rodyklė. Vilnius: Technika, 2005. [M.kr.:08S] [Aut.lankų sk.: 10.071]
2005 - Juršaitė Ona. Albinas Jonas Marcinkevičius : literatūros rodyklė. Vilnius: Technika, 2005. [M.kr.:08S] [Aut.lankų sk.: 3.357]
2005 - Juršaitė Ona. Akademikas Juozas Kulys : bibliografinė rodyklė. Vilnius: Technika, 2005. [M.kr.:08S] [Aut.lankų sk.: 8.357]
2004 - Juršaitė Ona. Vytautas Kazimieras Augustaitis : literatūros rodyklė. Vilnius: Technika, 2004. [M.kr.:08S] [Aut.lankų sk.: 5.071]
2004 - Juršaitė Ona. Roma Rinkevičienė : literatūros rodyklė. Vilnius: Technika, 2004. [M.kr.:08S] [Aut.lankų sk.: 3.000]
2004 - Juršaitė Ona. Architektūros profesorius habilituotas daktaras Konstantinas Jakovlevas-Mateckis : biografinė apybraiža ir bibliografinė rodyklė. Vilnius: Technika, 2004. [M.kr.:08S] [Aut.lankų sk.: 10.571]
2003 - Juršaitė Ona. Jurgis Vanagas : autobiografinė apybraiža ir literatūros rodyklė. Vilnius: Technika, 2003. [M.kr.:08S] [Aut.lankų sk.: 8.857]
2003 - Juršaitė Ona. Ipolitas Zenonas Kamaitis : biografinė apybraiža ir literatūros rodyklė. Vilnius: Technika, 2003. [M.kr.:08S] [Aut.lankų sk.: 4.786]
2003 - Juršaitė Ona. Gediminas Marčiukaitis : literatūros rodyklė. Vilnius: Technika, 2003. [M.kr.:08S] [Aut.lankų sk.: 7.929]
2003 - Juršaitė Ona. Bronislovas Spruogis : biografinė apybraiža ir literatūros rodyklė. Vilnius: Technika, 2003. [M.kr.:05H; 09T] [Aut.lankų sk.: 8.714]
2002 - Juršaitė Ona. Mindaugas Kazimieras Leonavičius : literatūros rodyklė. Vilnius: Technika, 2002. [M.kr.:08S] [Aut.lankų sk.: 2.214]
2002 - Juršaitė Ona. Antanas Algirdas Alikonis : literatūros rodyklė. Vilnius: Technika, 2002. [M.kr.:08S] [Aut.lankų sk.: 5.929]
2002 - Juršaitė Ona. Aleksandras Čyras : literatūros rodyklė. Vilnius: Technika, 2002. [M.kr.:02T; 05H] [Aut.lankų sk.: 5.929]
2001 - Juršaitė Ona. Rimantas Kačianauskas : literatūros rodyklė. Vilnius: Technika, 2001. [M.kr.:08S] [Aut.lankų sk.: 3.857]
2001 - Juršaitė Ona. Leonas Povilas Lingaitis : literatūros rodyklė. Vilnius: Technika, 2001. [M.kr.:08S] [Aut.lankų sk.: 3.929]
2001 - Juršaitė Ona. Josifas Parasonis : literatūros rodyklė. Vilnius: Technika, 2001. [M.kr.:08S] [Aut.lankų sk.: 4.214]
2001 - Juršaitė Ona. Algirdas Vaclovas Valiulis : literatūros rodyklė. Vilnius: Technika, 2001. [M.kr.:08S] [Aut.lankų sk.: 9.214]
2000 - Juršaitė Ona. Pranas Baltrėnas : literatūros rodyklė. Vilnius: Technika, 2000. [M.kr.:04T; 08S] [Aut.lankų sk.: 8.571]
2000 - Juršaitė Ona; Striogienė Aurelija. Jonas Stankūnas : literatūros rodyklė. Vilnius: Technika, 2000. [M.kr.:03T; 08S; 09T] [Aut.lankų sk.: 4.429]
1999 - Darulytė Diana; Juršaitė Ona. Architektūros profesorius habilituotas daktaras Konstantinas Jakovlevas-Mateckis : biografinė apybraiža ir bibliografijos rodyklė. Vilnius: Technika, 1999. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 7.143]
1999 - Juršaitė Ona. Algirdas Čižas : literatūros rodyklė. Vilnius: Technika, 1999. [M.kr.:05H] [Aut.lankų sk.: 3.000]
1998 - Lujanienė Vidmantė Natalija; Juršaitė Ona. Edmundas Kazimieras Zavadskas : literatūros rodyklė. Vilnius: Technika, 1998. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 11.571]
1997 - Juršaitė Ona; Darulytė Diana. Gediminas Vagnorius : literatūros rodyklė. Vilnius: Technika, 1997. [M.kr.:04S; 08S] [Aut.lankų sk.: 3.786]
1994 - Cicėnaitė Jurgita; Juršaitė Ona. VTU mokslo darbuotojų publikacijos = : Bibliography of the scientists of Vilnius Technical University (VTU) : bibliografinė rodyklė. Vilnius: Technika, 1994. [M.kr.:08S] [Aut.lankų sk.: 10.071]
1994 - Juršaitė Ona; Darulytė Diana. Edmundas-Kazimieras Zavadskas : literatūros rodyklė. Vilnius: Technika, 1994. [M.kr.:02T; 08S] [Aut.lankų sk.: 5.714]
1994 - Juršaitė Ona; Darulytė Diana. Algirdas Mykolas Brazauskas : literatūros rodyklė. Vilnius: Technika, 1994. [M.kr.:04S; 08S] [Aut.lankų sk.: 1.857]