Tomas Januševičius

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2009 - Vaišis Vaidotas; Januševičius Tomas. Modelling of noise level in the northern part of Klaipėda city. Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 17, no. 3 (2009), p. 181-188. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2008 - Vaišis Vaidotas; Januševičius Tomas. Investigation and evaluation of noise level in the northern part of Klaipeda city. Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 16, no. 2 (2008), p. 89-96. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Tarptautinių konferencijų leidiniuose, referuojamuose Thomson Reuters duomenų bazėje Proceedings

2008 - Vaišis Vaidotas; Probst Wolfgang; Januševičius Tomas. Noise prediction researches and modeling near by siauliai railway station. The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 1. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282631, p. 416-422. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2006 - Vaišis Vaidotas; Januševičius Tomas. Triukšmo lygio šiaurinėje Klaipėdos miesto dalyje tyrimai ir analizė. Vadyba. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. 2006, Nr. 2(9), p. 270-275. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2008 - Vaišis Vaidotas; Probst Wolfgang; Januševičius Tomas. Noise prediction researches and modeling near by siauliai railway station. The 7th International conference "Environmental engineering" [elektroninis išteklius]. May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania : proceedings [CD]. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282563, p. [1-7]. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Januševičius Tomas; Vaišis Vaidotas. Triukšmą sugeriančių sienelių apžvalga ir taikymas urbanizuotoje teritorijoje. Aplinkos apsaugos inžinerija: 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2007 m. kovo 29 d., pranešimų medžiaga. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281627, p. 324-330. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2006 - Januševičius Tomas; Vaišis Vaidotas. Klaipėdos miesto triukšmo lygių pasiskirstymas. Aplinkos apsaugos inžinerija: 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2006 m. kovo 30 d., pranešimų medžiaga. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280379, p. 348-355. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.571]