Artūras Jakubavičius

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Davidavičienė Vida; Raudeliūnienė Jurgita; Vengrienė Elena; Jakubavičius Artūras. Consolidation of the activities of regulatory institutions while implementing e-government solutions. Journal of business economics and management. Vilnius: VGTU Press. ISSN 1611-1699. vol. 19, iss. 2 (2018), p. 307-322. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.143]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2020 - Bičkauskė Daiva; Simanavičienė Žaneta; Jakubavičius Artūras; Vilys Mantas; Mykhalchyshyna Larysa. Analysis and perspectives of the level of enterprises digitalization (Lithuanian manufacturing sector case). Independent journal of management & production. São Paulo: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. ISSN 2236-269X. vol. 11, no. 9, November (2020), p. 2291-2307. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2019 - Girdzijauskaitė Eglė; Radzevičienė Asta; Jakubavičius Artūras; Banaitis Audrius. International branch campuses as an entry mode to the foreign education market. Administrative sciences. Basel: MDPI AG. vol. 9, iss. 2 (2019), p. 1-14. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2018 - Raudeliūnienė Jurgita; Davidavičienė Vida; Jakubavičius Artūras. Knowledge management process model. Entrepreneurship and sustainability issues. Vilnius: Entrepreneurship and Sustainability Center. vol. 5, no. 3 (2018), p. 542-554. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2018 - Zemlickienė Vaida; Bublienė Raimonda; Jakubavičius Artūras. A model for assessing the commercial potential of high technologies. Oeconomia copernicana. Toruń: Nicolaus Copernicus University. ISSN 2083-1277. vol. 9, no. 1 (2018), p. 29-54. [M.kr.:S 003; S 008] [Aut.lankų sk.: 1.857]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2020 - Bičkauskė Daiva; Simanavičienė Žaneta; Jakubavičius Artūras. Trend analysis of industry digitization in EU manufacturing sector. The impact of industry 4.0 on job creation 2019 = Vplyv industry 4.0 na tvorbu pracovnych miest : proceedings of scientific papers from the international scientific conference, 21. November 2019 Hotel Krym, Trenčianske Teplice Slovak Republic. Trenčín: Publishing House Alexander Dubček University in Trenčín, 2020, p. 53-62. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2016 - Girdzijauskaitė Eglė; Radzevičienė Asta; Jakubavičius Artūras. Transition of entrepreneurial university: from local to international. The 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”, May 12–13, 2016, Vilnius, Lithuania [elektroninis išteklius]. Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-4441, p. 1-8. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2008 - Jakubavičius Artūras; Vilys Mantas. Technology audit: initial tool for supporting innovation in SMEs. 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania : selected papers / International North German Academy of Informatology (Stralsund), Vilnius Gediminas Technical University, Riga Technical University, Tallinn University of Technology, Brno University of Technology, Slovak University of Technology, Technical University (Sofia, Bulgaria), University of Foggia (Italy), Information Society Development Committee under the Government of the Republic of Lithuania, Lithuanian Academy of Science, Infobalt Lithuania. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283119, p. 267-272. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2019 - Girdzijauskaitė Eglė; Radzevičienė Asta; Jakubavičius Artūras. Impact of international branch campus KPIs on the university competitiveness: FARE method. Insights into regional development. Vilnius: VšĮ Entrepreneurship and Sustainability Center. vol. 1, no. 2 (2019), p. 171-180. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2018 - Šostko Alfred; Jakubavičius Artūras. Gamybos logistikos tobulinimas bioekonomikos iššūkių kontekste. Mokslas – Lietuvos ateitis: Ekonomika ir vadyba – 2018 = Science – future of Lithuania: Economics and Management - 2018. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. t. 10 (2018), p. 1-7. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2015 - Vilys Mantas; Jakubavičius Artūras; Žemaitis Eigirdas. Public innovation support index for impact assessment in the European Economic Area. Entrepreneurial business and economics review (EBER). Dilemmas of modern economy and business. Krakow: Cracow University of Economics. ISSN 2353-883X. Vol. 3, no. 4 (2015), p. 123-138. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2015 - Vilys Mantas; Jakubavičius Artūras; Žemaitis Eigirdas. Impact assessment of public innovation support in European economic area. Business, management and education = Verslas, vadyba ir studijos. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7491. T. 13, Nr. 2 (2015), p. 203-219. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2015 - Žemaitis Eigirdas; Vilys Mantas; Jakubavičius Artūras. High technology sector’s development: the needs of effective innovation support. Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2015, Nr. 3(47)-4(48), p. 104-111. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2010 - Van der Molen Sander; Vilys Mantas; Damkus Jurgis; Jakubavičius Artūras. How to build successful public-private partnerships?. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos / Šiaulių universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-9098. 2010, Nr. 4(20), p. 106-113. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2009 - Jakubavičius Artūras; Vilys Mantas. Viešosios inovacijų politikos vystymo prioritetai. Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2009, Nr. 3-4(23-24), p. 76-84. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2009 - Sutkus Arvydas; Vilys Mantas; Jakubavičius Artūras; Damkus Jurgis; Lapina Gundega. New approaches for fostering innovation capacities in low and medium-tech SMEs. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-9098. 2009, Nr. 1(14), p. 263-269. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2008 - Vilys Mantas; Jakubavičius Artūras; Damkus Jurgis. Inovacijų politika: žinioms imlių pramonės sektorių kontekstas. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos / Šiaulių universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-9098. 2008, Nr.4(13), p. 384-391. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2007 - Jakubavičius Artūras; Vilys Mantas. Inovacijų politika: technologiškai orientuoto sektoriaus įmonių prioritetai. Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2007, Nr. 1-2(13-14), p. 66-73. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2006 - Vijeikis Deividas; Vilčinskas Jurgis; Jakubavičius Artūras. Europos Sąjungos viešoji politika: subnacionalinio lygmens institucijų vaidmuo. Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2006, Nr. 3(11), p. 35-44. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2018 - Girdzijauskaitė Eglė; Radzevičienė Asta; Jakubavičius Artūras. International branch campus: sequential market commitment. Journal of system and management sciences (JSMS). Beijing: Asia Association of System and Management Research (AASMR). ISSN 1816-6075. vol. 8, is. 4 (2018), p. 57-81. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.786]
2016 - Žemaitis Eigirdas; Vilys Mantas; Jakubavičius Artūras. High technology sector internationalisation: open innovation perspective. Journal of system and management sciences (JSMS). Yuenlong, Hong Kong: Asia Association of System and Management Research (AASMR). ISSN 1816-6075. vol. 6, no. 2 (2016), p. 33-51. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2012 - Sutkus Arvydas; Vilys Mantas; Jakubavičius Artūras. Building innovation capacities in low and medium-tech SMES. Вестник Полоцкого Государственного Университета. Серия D. Экономические и юридические науки : научно-теоретический ежемесячный журнал. Новополоцк: Полоцкий Государственный Университет. ISSN 2070-1624. 2012, № 14, p. 37-42. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2009 - Vilys Mantas; Jakubavičius Artūras. Nacionalinė inovacijų sistema : žinioms imlių pramonės sektorių raidos perspektyva Lietuvoje. Verslas, vadyba ir studijos'2008: mokslo darbai = Business, management and education'2008: research papers. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. Iss. 2 (2009), p. 291-304. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2005 - Gečas Kastytis; Jakubavičius Artūras; Keraminas Artūras. Inovacijų plėtra Lietuvoje įgyja pagreitį. Lietuvos ekonomikos apžvalga. Vilnius: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. ISSN 1392-351X. 2005, Nr. 1, p. 41-47. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
1998 - Melnikas Borisas; Jakubavičius Artūras; Strazdas Rolandas. The development of innovation activities in building construction by saving heating resources. Statyba = Civil engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1525. t. 4, Nr. 3 (1998), p. 235-242. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2020 - Jakubavičius Artūras; Stravinskaitė Monika. Inovacijų plėtra Lietuvos biotechnologijų sektoriuje. 23-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2020 m. vasario 12 d. Vilnius = Proceedings of the 23th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 12 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2020, p. 1-9. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2020 - Bičkauskė Daiva; Jakubavičius Artūras; Vilys Mantas. Analysis of industry digitization opportunities in Lithuania. Инновационные технологии в машиностроении: электронный сборник материалов международной научно-технической конференции, посвященной 50-летию машиностроительных специальностей и 15-летию научно-технологического парка Полоцкого государственного университета (Новополоцк, 21-22 апреля 2020 г.). Новополоцк: Полоцкий государственный университет, 2020. ISBN 9789855316917, p. 21-26. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2019 - Buinauskaitė Beata; Jakubavičius Artūras. Modeling the market for export of cosmetic products. 22-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2019 m. vasario 13 d. Vilnius = Proceedings of the 22nd Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 13 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2019, p. 1-9. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2019 - Girdzijauskaitė Eglė; Radzevičienė Asta; Jakubavičius Artūras. International branch campus: strategic mapping. International scientific conference Contemporary issues in business, management and economics engineering (CIBMEE 2019), 9-10 May 2019, Vilnius, Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: VGTU Press, 2019. ISBN 9786094761614, p. 436-445. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2019 - Kudokas Vilius; Jakubavičius Artūras. Inovacijų raiška Lietuvos versle. 22-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2019 m. vasario 13 d. Vilnius = Proceedings of the 22nd Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 13 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2019, p. 1-8. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2019 - Nagulevičius Edvinas; Jakubavičius Artūras. Gamybos proceso modernizavimas, pramonės skaitmenizavimo iššūkių kontekste. 22-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2019 m. vasario 13 d. Vilnius = Proceedings of the 22nd Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 13 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2019, p. 1-9. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2018 - Gramauskas Vidmantas; Jakubavičius Artūras. Statybos projektų valdymas ir problematika. 21-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos Verslas XXI amžiuje vykusios 2018 m. vasario 8-9 d. Vilniuje : straipsnių rinkinys = Proceedings of the 21st conference for junior researchers " Science - future of Lithuania" Business in XXI century 8-9 February 2018, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2018, p. 1-9. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2018 - Tofan Tim; Jakubavičius Artūras. Pramonės skaitmenizavimas: iššūkiai ir tendencijos. 21-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos Verslas XXI amžiuje vykusios 2018 m. vasario 8-9 d. Vilniuje : straipsnių rinkinys = Proceedings of the 21st conference for junior researchers " Science - future of Lithuania" Business in XXI century 8-9 February 2018, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2018, p. 1-8. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2018 - Jakubavičius Artūras; Gramauskas Vytautas. Nelaimingų atsitikimų priežastys ir jų statistinė analizė statybų sektoriuje. 21-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos Verslas XXI amžiuje vykusios 2018 m. vasario 8-9 d. Vilniuje : straipsnių rinkinys = Proceedings of the 21st conference for junior researchers " Science - future of Lithuania" Business in XXI century 8-9 February 2018, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2018, p. 1-9. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2015 - Vilys Mantas; Jakubavičius Artūras; Sutkus Arvydas. Effectiveness of technology audit as support tool for innovative SMEs. Инновационные технологии в машиностроении : материалы международной научно-технической конференции, посвященной 100-летию академика П.И. Ящерицына и 40-летию машиностроительного факультета Полоцкого государственного университета, Новополоцк, 28-29 октября 2015 г. Новополоцк: ПГУ, 2015. ISBN 9789855315118, p. 5-8. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2014 - Jakučionytė Kristina; Jakubavičius Artūras. Tarptautinis marketingas plėtojant logistikos paslaugas: inovatyvūs sprendimai. 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2014 m. vasario 6 d. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-7149, p. 137-145. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2014 - Narkevičiūtė Ugnė Marija; Jakubavičius Artūras. Marketingo tobulinimas plėtojant lietuvos aukštųjų mokyklų tarptautines nuotolines studijas. 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2014 m. vasario 6 d. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-7149, p. 163-172. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2008 - Jakubavičius Artūras; Vilys Mantas. Technology audit: initial tool for supporting innovation in SMEs. 5th international scientific conference "Business and management' 2008" [elektroninis išteklius]. 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania : conference proceedings [CD] / International North German Academy of Informatology (Stralsund), Vilnius Gediminas Technical University, Riga Technical University, Tallinn University of Technology, Brno University of Technology, Slovak University of Technology, Technical University (Sofia, Bulgaria), University of Foggia (Italy), Information Society Development Committee under the Government of the Republic of Lithuania, Lithuanian Academy of Science, Infobalt Lithuania. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282679, p. 362-367. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2003 - Jakubavičius Artūras; Strazdas Rolandas; Brick Padraic. Technology audit as a tool for innovation and technology transfer. Verslas, vadyba ir studijos' 2002. I tomas : konferencijos, skirtos profesoriaus habilituoto daktaro Kazimiero Antanavičiaus (1937-1998) 65-osioms gimimo metinėms paminėti, straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056373, p. 48-56. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2010 - Kšenavičiūtė Simona; Jakubavičius Artūras. Socialiniai tinklapiai: marketingo tobulinimo galimybės. Verslas XXI amžiuje [elektroninis išteklius] : 13-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ , įvykusios Vilniuje 2010 m. vasario 4 d., pranešimai [CD]. Vilnius: VGTU Verslo vadybos fakultetas, 2010, p. [1-5]. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Kazlauskaitė Inga; Jakubavičius Artūras. Turizmo verslo svarba plėtojant tarptautinį miestų konkurencingumą globalizacijos sąlygomis. Verslas XXI amžiuje [elektroninis išteklius] : 12-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ , įvykusios Vilniuje 2009 m. vasario 5 d., pranešimai [CD]. Vilnius: VGTU Verslo vadybos fakultetas, 2009, p. [1-6]. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2003 - Puodžiūnaitė Laura; Jakubavičius Artūras. Technologijų perdavimo procesas ir jo būdai. 6-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2003 m. vasario 13 d., medžiaga : humanitariniai ir socialiniai mokslai. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056446, p. 112-116. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2002 - Jakubavičius Artūras; Strazdas Rolandas. Inovacijų plėtojimo mechanizmai integracijos į Europos Sąjungą kontekste. Verslas, vadyba ir studijos' 2001 : mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2001 m. lapkričio 29-30 d., medžiaga. T.1. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055393, p. 241-249. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2002 - Strazdas Rolandas; Jakubavičius Artūras. Inovacijos - Lietuvos įmonių konkurencinio pranašumo pagrindas. Verslas, vadyba ir studijos' 2001 : mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2001 m. lapkričio 29-30 d., medžiaga. T. 2. Vilnius: Technika, 2002, p. 201-211. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2001 - Misiuk Valerij; Jakubavičius Artūras. Inovacijų plėtojimo popieriaus pramonėje problematika. 4-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2001 m. vasario 14 - 15 d., medžiaga : humanitariniai ir socialiniai mokslai. Vilnius: Technika, 2001, p. 98-102. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2000 - Jakubavičius Artūras; Gečas Kastytis; Šileika Vilius; Gapšys Algis. Inovacijų versle plėtojimo problemos. Verslas, vadyba ir studijos`99 : penktosios konferencijos, įvykusios Vilniuje 1999 m. lapkričio mėn. 18-19 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2000, p. 99-105. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2000 - Jakubavičius Artūras; Gečas Kastytis; Šileika Vilius; Gapšys Algis. Inovacijų kelias į įmones. Verslas, vadyba ir studijos`99 : penktosios konferencijos, įvykusios Vilniuje 1999 m. lapkričio mėn. 18-19 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2000, p. 85-89. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
1999 - Jakubavičius Artūras. Inovacinės veiklos plėtojimas smulkaus ir vidutinio verslo sferoje. Verslas, vadyba ir studijos'1998 : IV respublikinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 1998m. lapkričio mėn. 11-13 d., medžiaga, I tomas. Vilnius: Technika, 1999. ISBN 9986053854, p. 240-249. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
1998 - Jakubavičius Artūras. Įmonės vadovo vaidmuo inovaciniame procese. Verslas, vadyba ir studijos'97 : respublikinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 1997 m.spalio mėn. 29-30 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 1998, p. 85-91. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
1997 - Jakubavičius Artūras. Inovacijų ekonominio efektyvumo įvertinimas. Verslas, vadyba ir studijos' 96 : respublikinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 1996 m. lapkričio 28-29 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 1997. ISBN 9986053358, p. 111-114. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
1996 - Jakubavičius Artūras. Pardavimo tarnybų Lietuvos įmonėse problema ir valdymo metodika. Verslas ir studijos : mokslinės-praktinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 1995 m. spalio 12 d., medžiaga. T. 1. Vilnius: Technika, 1996. ISBN 9986052610, p. 88-94. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
1996 - Jakubavičius Artūras. Įmonės vadovo vaidmuo inovaciniame procese. Verslas ir studijos : mokslinės-praktinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 1995 m. spalio 12 d., medžiaga. T. 1. Vilnius: Technika, 1996. ISBN 9986052610, p. 82-87. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2001 - Jakubavičius Artūras. Vartai į Europos inovacijų rinką. Mokslas ir technika : Lietuvos MA ir Lietuvos inžinierių sąjungos mėnesinis žurnalas. Vilnius: UAB "Mokslas ir technika". ISSN 0134-3165. 2001, nr. 10, p. 28-29. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2001 - Gečas Kastytis; Jakubavičius Artūras. Inovacijų plėtra integruojantis į Europos Sąjungą. Mokslas ir technika : Lietuvos MA ir Lietuvos inžinierių sąjungos mėnesinis žurnalas. Vilnius: UAB "Mokslas ir technika". ISSN 0134-3165. 2001, nr. 7-8, p. 41-42. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2008 - Jakubavičius Artūras; Vilys Mantas. Technology audit: initial tool for supporting innovation in SMEs. 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania : conference proceedings [abstracts] / International North German Academy of Informatology (Stralsund), Vilnius Gediminas Technical University, Riga Technical University, Tallinn University of Technology, Brno University of Technology, Slovak University of Technology, Technical University (Sofia, Bulgaria), University of Foggia (Italy), Information Society Development Committee under the Government of the Republic of Lithuania, Lithuanian Academy of Science, Infobalt Lithuania. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282686, p. 126-127. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Monografijos

2018 - Melnikas Borisas; Banelienė Rūta; Chlivickas Eugenijus; Jakubavičius Artūras; Lobanova Liudmila; Žemaitis Eigirdas. Intelektinis potencialas: globalizacija ir žiniomis grindžiamos visuomenės kūrimas : kolektyvinė monografija. Vilnius: Technika, 2018. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 34.320]
2017 - Melnikas Borisas; Jakubavičius Artūras; Leichteris Edgaras; Stumbrytė Giedrė. Socialinis verslas: sistematika ir mechanizmai : monografija. Vilnius: Technika, 2017. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 18.820]
2013 - Melnikas Borisas; Jakubavičius Artūras; Vilys Mantas; Leichteris Edgaras; Bogatyriova Valentina; Sakalaitė Gailė; Kaunelienė Violeta; Sutkus Arvydas; Bogdan Nina; Nechoroševa Liudmila; Popok Nikolaj; Opekun Jelena; Solodovnikov Sergej; Peleks Sergej; Uspe. Экономика знаний : интернационализация и систематика инноваций : [monografija]. Вильнюс: Литовский инновационный центр, 2013. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 50.286]
2011 - Melnikas Borisas; Jakubavičius Artūras; Leichteris Edgaras; Vilys Mantas. Žinių ekonomikos kūrimas: inovacijų paramos sistema. Vilnius: Lietuvos inovacijų centras, 2011. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 29.571]
2011 - Melnikas Borisas; Vilys Mantas; Jakubavičius Artūras; Gečas Kastytis. Žinių ekonomika: internacionalizavimo procesai ir viešoji inovacijų parama. [D.] 2. Vilnius: VšĮ Lietuvos inovacijų centras, 2011. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 22.857]
2011 - Melnikas Borisas; Jakubavičius Artūras; Strazdas Rolandas; Žemaitis Eigirdas. Žinių ekonomika: globalizacijos iššūkiai, inovacijos ir kūrybingumas. [D.] 1. Vilnius: Lietuvos inovacijų centras, 2011. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 19.357]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2005 - Jakubavičius Artūras; Žemaitis Eigirdas; Rehm Mathias; Mclaughlan Aileen. Inovacijų paramos paslaugos. Vilnius: Lietuvos inovacijų centras, 2005. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 8.500]
2003 - Jakubavičius Artūras; Strazdas Rolandas; Gečas Kastytis. Inovacijos : procesai, valdymo modeliai, galimybės. Vilnius: Lietuvos inovacijų centras, 2003. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 8.786]
2003 - Strazdas Rolandas; Jakubavičius Artūras; Gečas Kastytis. Inovacijos : finansavimas, rizikos kapitalas. Vilnius: Lietuvos inovacijų centras, 2003. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 5.571]
2000 - Melnikas Borisas; Jakubavičius Artūras; Strazdas Rolandas. Inovacijos : verslas, vadyba, konsultavimas. Vilnius: Lietuvos inovacijų centras, 2000. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 17.071]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2013 - Gečas Kastytis; Jakubavičius Artūras; Melnikas Borisas. Экономика знаний: интернационализация и систематика инноваций : монографя. Вильнюс: Литовский инновационный центр, 2013. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 50.286]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2017 - Melnikas Borisas; Jakubavičius Artūras; Strazdas Rolandas; Chlivickas Eugenijus; Lobanova Liudmila; Stankevičienė Jelena. Intelektinis verslas : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2017. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 32.500]
2014 - Melnikas Borisas; Jakubavičius Artūras; Strazdas Rolandas; Chlivickas Eugenijus; Lobanova Liudmila; Stankevičienė Jelena. Intelektinis verslas. Vilnius: Technika, 2014. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 31.500]
2011 - Čėsna Benediktas; Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina; Jakubavičius Artūras. Moksliniai tyrimai ir inovacijos inžinerijoje : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2011. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 17.714]
2008 - Melnikas Borisas; Chlivickas Eugenijus; Jakubavičius Artūras; Lobanova Liudmila; Pipirienė Vida; Burinskienė Aurelija. Tarptautinis verslas: tarptautinės vadybos įvadas : vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams. Vilnius: Technika, 2008. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 29.643]

Mokomosios knygos

2014 - Jakubavičius Artūras; Strazdienė Gražina; Vilys Mantas; Burinskienė Aurelija; Žemaitis Eigirdas; Pipirienė Vida. Žiniomis grįsto verslumo skatinimas: metodai ir taikymo praktika : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2014. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 12.110]
2008 - Strazdas Rolandas; Chlivickas Eugenijus; Jakubavičius Artūras; Jančiauskas Bronius; Maceika Augustinas; Staškevičius Juozapas Audvydas; Toločka Eligijus; Zabielavičienė Irena; Žemaitis Eigirdas. Inovacijų vadyba : mokomoji knyga. Vilnius: Baltijos kopija, 2008. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 24.286]
2004 - Gečas Kastytis; Jakubavičius Artūras; Vijeikis Deividas. Struktūrinių fondų parama verslui : galimybės, metodai, patarimai. Vilnius: Pačiolis, 2004. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 11.143]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2008 - Jakubavičius Artūras; Jucevičius Robertas; Jucevičius Giedrius; Petraitė Monika; Keršys Marijus. Inovacijos versle : procesai, parama, tinklaveika : [mokymo priemonė]. Vilnius: Lietuvos inovacijų centras, 2008. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 12.500]