Rasa Džiugaitė-Tumėnienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2017 - Džiugaitė-Tumėnienė Rasa; Motuzienė Violeta; Šiupšinskas Giedrius; Čiuprinskas Kęstutis; Rogoža Artur. Integrated assessment of energy supply system of an energy-efficient house. Energy and buildings. Amsterdam: Elsevier B.V. ISSN 0378-7788. Vol. 138 (2017), p. 443-454. [M.kr.:02T; 04T; 06T] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2016 - Migilinskas Darius; Balionis Evaldas; Džiugaitė-Tumėnienė Rasa; Šiupšinskas Giedrius. An advanced multi-criteria evaluation model of the rational building energy performance. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 22, no. 6 (2016), p. 844-851. [M.kr.:02T; 06T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2012 - Džiugaitė-Tumėnienė Rasa; Jankauskas Vidmantas; Motuzienė Violeta. Energy balance of a low energy house. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 18, no. 3 (2012), p. 369-377. [M.kr.:02T; 06T] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Balionis Evaldas; Migilinskas Darius; Džiugaitė-Tumėnienė Rasa. The multicriteria assessment of multi-storey office building energy performance. Procedia Engineering. Modern Building Materials, Structures and Techniques, MBMST 2016. Amsterdam: Elsevier Ltd.. ISSN 1877-7058. Vol. 172 (2017), p. 83-87. [M.kr.:02T; 06T]
2014 - Džiugaitė-Tumėnienė Rasa; Streckienė Giedrė. Solar hot water heating system analysis using different software in single family house. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576409, p. [1-9]. [M.kr.:06T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2014 - Medineckienė Milena; Džiugaitė-Tumėnienė Rasa. Energy simulation in buildings with the help of multi-criteria decision making method. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576409, p. 1-7. [M.kr.:02T; 06T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2011 - Džiugaitė-Tumėnienė Rasa; Jankauskas Vidmantas. Energy use in the life cycle of a low-energy building. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vol. 2. Water engineering. Energy for buildings. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-7106, p. 740-746. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2016 - Šiupšinskas Giedrius; Rimdžius Dovydas; Džiugaitė-Tumėnienė Rasa; Bielskus Juozas; Šlapkauskas Ignas. Inovatyvių žaliuzių faktinio efektyvumo tyrimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 4 (2016), p. 455-460. [M.kr.:06T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Džiugaitė-Tumėnienė Rasa; Lapinskienė Vilūnė. The multicriteria assessment model for an energy supply system of a low energy house. Engineering structures and technologies = Statybinės konstrukcijos ir technologijos. Vilnius: Technika. ISSN 2029-882X. Vol. 6, no. 1 (2014), p. 33-41. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2013 - Džiugaitė-Tumėnienė Rasa; Medineckienė Milena. Daugiakriterių metodų taikymas racionaliam pastato energetinės sistemos technologijų deriniui nustatyti. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 4 (2013), p. 410-422. [M.kr.:02T; 06T] [Aut.lankų sk.: 0.929]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2017 - Lapinskienė Vilūnė; Motuzienė Violeta; Džiugaitė-Tumėnienė Rasa; Mikučionienė Rūta. Impact of internal heat gains on building’s energy performance. 10th international conference "Environmental engineering", April 27-28, 2017, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-7. [M.kr.:02T; 06T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2014 - Džiugaitė-Tumėnienė Rasa; Streckienė Giedrė. Solar hot water heating system analysis using different software in single family house. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576904, p. 1-9. [M.kr.:06T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2014 - Medineckienė Milena; Džiugaitė-Tumėnienė Rasa. Energy simulation in buildings with the help of multi-criteria decision making method. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576904, p. [1-7]. [M.kr.:02T; 06T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2013 - Džiugaitė-Tumėnienė Rasa. Integruotų pastato energetinių sistemų optimizavimo metodai. Šilumos energetika ir tecnologijos-2013 : konferencijos pranešimų medžiaga. Sausio 31-vasario 1, 2013, Kaunas. Kaunas: Technologija, 2013. ISSN 2335-2477, p. 173-180. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2013 - Džiugaitė-Tumėnienė Rasa; Jankauskas Vidmantas. Integration and optimization of renewable energy sources in a low energy house. 10th International Conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2013), May 29-31, 2013, Lithuanian Energy Institute, Kaunas, Lithuania [elektroninis išteklius]. Kaunas: LEI, 2013. ISSN 1822-7554, p. 45-61. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2011 - Džiugaitė-Tumėnienė Rasa; Jankauskas Vidmantas. Energy use in the life cycle of a low-energy building. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288312, p. 740-746. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2010 - Džiugaitė Rasa; Jankauskas Vidmantas. Case study of a low energy building in Lithuania. 7–oji doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konferencija „Jaunoji energetika 2010“ = 10th Conference of Young Scientists on Energy Issues (CYSENI 2010) [elektroninis išteklius]. 2010 m. gegužės mėn. 27 d., Kaunas, Lietuva : konferencijos pranešimų medžiaga [C. Kaunas: LEI, 2010. ISSN 1822-7554, p. 145-155. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2006 - Džiugaitė Rasa; Čiuprinskas Kęstutis. Biuro patalpos kondicionavimo sistemų efektyvumo vertinimas mikroklimato parametrų požiūriu. Pastatų inžinerinės sistemos: respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2006 m. balandžio 27-28 d. d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9986059712, p. 74-80. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2016 - Migilinskas Darius; Džiugaitė-Tumėnienė Rasa. Statinių energinis efektyvumas pasiekiamas skaitmeninio modeliavimo priemonėmis. Statyba ir architektūra. Vilnius: UAB "Statyba ir architektūra". ISSN 0131-9183. 2016, Nr. 1, p. 46-48. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2015 - Džiugaitė-Tumėnienė Rasa. Mažaenergio vienbučio namo aprūpinimo energija integruotas vertinimas. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universiteto leidykla „Technika“, 2015. [M.kr.:02T; 06T] [Aut.lankų sk.: 0.000]