Aleksandras Chlebnikovas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2014 - Baltrėnas Pranas; Pranskevičius Mantas; Chlebnikovas Aleksandras. Research on parameters changes in the two-level multichannel cyclone. Environmental engineering and management journal. Iasi: “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Romania. ISSN 1582-9596. Vol. 13, no. 9 (2014), p. 2135-2145. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2014 - Vaitiekūnas Petras; Petraitis Egidijus; Venslovas Albertas; Chlebnikovas Aleksandras. Air stream velocity modelling in multichannel spiral cyclone separator. Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 22, no. 3 (2014), p. 183-193. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Tarptautinių konferencijų leidiniuose, referuojamuose Thomson Reuters duomenų bazėje Proceedings

2014 - Vaitiekūnas Petras; Petraitis Egidijus; Chlebnikovas Aleksandras. Cleaning efficiency researches in the cyclone with curved channels from different size particulate matter. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576409, p. 1-9. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2014 - Baltrėnas Pranas; Vasarevičius Saulius; Kazlauskienė Agnė; Chlebnikovas Aleksandras. Naujos kartos konstrukcijos vieno lygio daugiakanalio ciklono eksperimentiniai tyrimai. Jaunųjų mokslininkų darbai = Journal of young scientists. Šiauliai: Šiaulių universitetas. ISSN 1648-8776. 2014, Nr.2(42), p. 139-145. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2013 - Danilenkaitė Justina; Chlebnikovas Aleksandras; Vaitiekūnas Petras. Daugiakanalio spiralinio ciklono oro greičių tyrimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, Nr. 4 (2013), p. 349-355. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2014 - Vaitiekūnas Petras; Petraitis Egidijus; Chlebnikovas Aleksandras. Cleaning efficiency researches in the cyclone with curved channels from different size particulate matter. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576904, p. [1-9]. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.643]