Juozas Bielskus

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2016 - Martinaitis Vytautas; Streckienė Giedrė; Biekša Darius; Bielskus Juozas. The exergy efficiency assessment of heat recovery exchanger for air handling units, using a state property – Coenthalpy. Applied Thermal Engineering. Oxford: Elsevier Ltd. ISSN 1359-4311. Vol. 108 (2016), p. 388-397. [M.kr.:02T; 06T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2016 - Januševičius Karolis; Streckienė Giedrė; Bielskus Juozas; Martinaitis Vytautas. Validation of unglazed transpired solar collector assisted air source heat pump simulation model. Energy Procedia. International Scientific Conference “Environmental and Climate Technologies”, CONECT 2015, 14-16 October 2015, Riga, Latvia. Amsterdam: Elsevier Ltd. ISSN 1876-6102. Vol. 95 (2016), p. 167-174. [M.kr.:06T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Rimdžius Dovydas; Martinaitis Vytautas; Bielskus Juozas. Neįstiklinto orinio saulės kolektoriaus efektyvaus veikimo tyrimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 4 (2016), p. 443-448. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Šiupšinskas Giedrius; Rimdžius Dovydas; Džiugaitė-Tumėnienė Rasa; Bielskus Juozas; Šlapkauskas Ignas. Inovatyvių žaliuzių faktinio efektyvumo tyrimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 4 (2016), p. 455-460. [M.kr.:06T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Bielskus Juozas; Šiupšinskas Giedrius; Rimdžius Dovydas; Kuzminskas Kęstutis; Gruzda Šarūnas. Gamybinio pastato su administraciniu korpusu energijos balanso tyrimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 4 (2015), p. 493-498. [M.kr.:06T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Bielskus Juozas; Šiupšinskas Giedrius; Čiuprinskas Kęstutis. Adsorbcinio iki 8 kW vėsos galios įrenginio eksperimentinis efektyvumo tyrimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 4 (2014), p. 427-431. [M.kr.:06T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2013 - Bielskus Juozas; Šiupšinskas Giedrius; Bielskus Jonas. Saulės kolektorių panaudojimas karšto vandens ruošimui daugiabučiuose pastatuose. Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos = Role of Higher Education Institutions in Society: Challenges, Tendencies and Perspectives. Alytus: Alytaus kolegija. ISSN 2029-9311. T.1, nr.2 (2013), p. 35-41. [M.kr.:06T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.500]