Vaidas Batkauskas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2011 - Balčiūnas Dmitrijus; Batkauskas Vaidas. Development of the tool for evaluation of quality of mobile data services. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1215. 2011, No. 7 (113), p. 97-100. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2011 - Kajackas Algimantas; Batkauskas Vaidas; Šaltis Arūnas; Guršnys Darius. Autonomous system for observation of QoS in telecommunications networks. Elektronika ir elektrotechnika. .. ISSN 1392-1215. 2011, No. 5(111), p. 15-18. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Batkauskas Vaidas; Kajackas Algimantas. Quality of heterogeneous mobile data services: capabilities and end-user achievements. Elektronika ir elektrotechnika. .. ISSN 1392-1215. 2010, No. 5(101), p. 43-46. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2004 - Kajackas Algimantas; Batkauskas Vaidas; Medeišis Artūras. Individual QoS rating for voice services in cellular networks. IEEE Communications Magazine. Piscataway: IEEE. ISSN 0163-6804. Vol. 42, no. 6 (2004), p. 88 - 93. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2007 - Batkauskas Vygintas; Batkauskas Vaidas. Adaptation of a remote control system for data exchange using a mobile data channel. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2007, No. 3(75), p. 61-64. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2006 - Batkauskas Vaidas; Balčiūnas Dmitrijus. Optimization of common voice and data channel resources in GSM/GPRS network. Elektronika ir elektrotechnika. .. ISSN 1392-1215. 2006, No. 5 (69), p. 67-72. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Krisiūnienė Ana; Batkauskas Vaidas. Mobiliojo duomenų perdavimo (GPRS) įvertinimas ir apmokestinimas. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2005, No. 2(58), p. 26-29. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2004 - Dzindzelėta Bronislovas; Batkauskas Vaidas. Programiniai GSM talpos didinimo būdai. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2004, Nr. 4(53), p. 67. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2005 - Batkauskas Vaidas. Investigation of technology for connection of WLAN hot spots using bundle of parallel mobile data channels. IADAT International Conference on Telecommunications and Computer Networks: September 7-9, 2005 Portsmouth, United Kingdom. Portsmouth: IADAT, 2005, p. 28-32. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2004 - Batkauskas Vaidas; Kajackas Algimantas. Impact of electromagnetic interference on QoS in Cellular networks. Seventeenth International Wrocław Symposium and Exhibition on Electromagnetic Compatibility. EMC 2004 : Wrocław, June 29 - July 1, 2004. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2004. ISBN 8370857744, p. 244-247. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2007 - Makarovas Andrius; Batkauskas Vaidas. Mobilaus duomenų perdavimo tinklo kokybinių charakteristikų įvertinimas. Elektronika ir elektrotechnika: 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“, įvykusios Vilniuje 2007 m. kovo 16 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281849, p. 75-88. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2006 - Demenis Linas; Batkauskas Vaidas. WiMAX technologijos perspektyvos Lietuvos rinkoje. Elektronika ir elektrotechnika (2006 m. kovo 17 d.): 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" pranešimų medžiaga. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9789955280781, p. 15-22. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2006 - Batkauskas Vaidas; Batkauskas Vygintas. Nuotolinės automatinės sistemos adaptavimas duomenų mainams bevieliu ryšiu. Elektronika ir elektrotechnika (2006 m. kovo 17 d.): 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" pranešimų medžiaga. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9789955280781, p. 92-100. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2004 - Batkauskas Vaidas. Impact of electromagnetic noises on quality of mobile network services. 7-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2004 m. kovo 19 d., medžiaga : elektronika ir elektrotechnika. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986058031, p. 41-49. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2004 - Balkė Renatas; Batkauskas Vaidas. GPRS ryšio kanalo kokybinių charakteristikų tyrimas. 6-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo- Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2003 m. kovo 14 d., medžiaga : elektronika ir elektrotechnika. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986056950, p. 51-63. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2004 - Balčiūnas Dmitrijus; Batkauskas Vaidas. Bendro duomenų ir balso kanalo modeliavimas GSM/GPRS tinkluose. 7-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2004 m. kovo 19 d., medžiaga : elektronika ir elektrotechnika. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986058031, p. 62-73. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2002 - Batkauskas Vaidas. Radiotechninių objektų sukuriamų elektromegnetinių laukų intensyvumo įvertinimas artimoje aplinkoje. 5-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2002 m. kovo 15 d., medžiaga : elektronika ir elektrotechnika. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055830, p. 44-50. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2006 - Batkauskas Vaidas. Mobiliojo tinklo paslaugų kokybės vertinimo ir gerinimo būdų tyrimas. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2006. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.000]

Studijų literatūra

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2012 - Batkauskas Vaidas. Modernios ryšių sistemos [elektroninis išteklius]. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 2.270]