Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Manuela Tvaronavičienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus inžinerinis statybos institutas inžinieriaus ekonomisto kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 1984
Lietuvos mokslo taryba daktaras 1990
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2005
Vilniaus Gedimino technikos universitetas profesorius 2008
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
03S, 04S Tvaronavičienė Manuela, Grybaitė Virginija, Sustainable development and performance of institutions: approaches towards measurement // Journal of security and sustainability issues, Vilnius : Generolo J. Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 1, iss. 3 (2012) p. 167-175. 2012
04S, 03S Lankauskienė Toma, Tvaronavičienė Manuela, Security and sustainable development: approaches and dimensions in the globalization context // Journal of security and sustainability issues, Vilnius : Generolo J. Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 1, iss. 4 (2012) p. 287-297. 2012
04S Tvaronavičienė Manuela, Išsivysčiusių ir besivystančių kapitalo rinkų sąveika: Baltijos šalių ūkio sektorių indeksai pasauliniame kontekste // Verslas: teorija ir praktika, Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 13, no. 2 (2012) p. 141-149. 2012
04S, 03S Tvaronavičienė Manuela, Contemporary perceptions of energy security: policy implications // Journal of security and sustainability issues, Vilnius : Generolo J. Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 1, iss.4 (2012) p. 235-247. 2012
04S Tvaronavičienė Manuela, Lankauskienė Toma, Should consistent patterns be traced: impact of globalization on certain sustainable development facets // Socialinių mokslų studijos, Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236. 2012, Nr. 4(2) p. 443-468. 2012
03S, 04S Korsakienė Renata, Tvaronavičienė Manuela, The internationalization of SMEs: an integrative approach // Journal of business economics and management, Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 13, no. 2 (2012) p. 294-307. 2012
04S, 03S Tvaronavičienė Manuela, Economic growth, sustainable development and energy security interrelation // Journal of security and sustainability issues, Vilnius : Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 2, iss.3 (2013) p. 5-14. 2013
04S Tvaronavičienė Manuela, Secure and sustainable development: Lithuania’s new role in taking the presidency of the EU // Journal of security and sustainability issues, Vilnius : Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 3, iss. 2 (2013) p. 5-13. 2013
04S, 03S Tvaronavičienė Manuela, Grybaitė Virginija, Tunčikienė Živilė, Globalization drivers in developed and less developed countries: if consistent patterns can be traced // Journal of security and sustainability issues, Vilnius : Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 2, iss.4 (2013) p. 5-11. 2013
04S Tvaronavičienė Manuela, Determinants of stock market development: evidence from advanced and emerging markets in a long span // Verslas: teorija ir praktika, Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 14, no. 1 (2013) p. 51-56. 2013
04S Tvaronavičienė Manuela, Lankauskienė Toma, The impact of production factors and economic structures on economic development // Verslas: teorija ir praktika, Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 14, no. 1 (2013) p. 5-16. 2013
04S Lankauskienė Toma, Tvaronavičienė Manuela, Economic sector performance and growth: contemporary approaches in the context of sustainable development // Intelektinė ekonomika, Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1822-8011. 2013, Vol. 7, no. 3(17) p. 335-374. 2013
04S Lapinskienė Giedrė, Tvaronavičienė Manuela, Analysis of the validity of Environmental Kuznets Curve for the Baltic states // Environmental and Climate Technologies, Warsaw : Versita. ISSN 1691-5208. Vol. 12, iss.1 (2014) p. 41-46. 2014
04S Dudzevičiūtė Gitana, Tvaronavičienė Manuela, Structural changes оf ecоnоmies: Lithunia in the glоbal cоntext // Technological and economic development of economy, Vilnius : Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 20, no. 2 (2014) p. 353-370. 2014
04S Tvaronavičienė Manuela, Sustainable risk management: fuzzy approach to volatility and application on ftse 100 index // Entrepreneurship and sustainability issues, Vilnius : Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN 2345-0282. Vol. 2, iss.1 (2014) p. 30-36. 2014
04S, 03S Raudeliūnienė Jurgita, Tvaronavičienė Manuela, Dzemyda Ignas, Towards economic security and sustainability : key success factors of sustainable entrepreneurship in conditions of global economy // Journal of security and sustainability issues, Vilnius : Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 3, iss. 4 (2014) p. 71-79. 2014
03S Raudeliūnienė Jurgita, Tvaronavičienė Manuela, Dzemyda Ignas, Sustainable entrepreneurship through energy stewardship: role of values and behavioral patterns // Entrepreneurship and sustainability issues, Vilnius : Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN 2345-0282. Vol. 2, iss.2 (2014) p. 107-117. 2014
04S Lapinskienė Giedrė, Tvaronavičienė Manuela, Greenhouse gases emissions and economic growth – evidence substantiating the presence of environmental Kuznets curve in the EU // Technological and economic development of economy, Vilnius : Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 20, no. 1 (2014) p. 65-78. 2014
04S Tvaronavičienė Manuela, If industrial sector development is sustainable: Lithuania compared to the EU // Entrepreneurship and sustainability issues, Vilnius : Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN 2345-0282. Vol. 1, iss.3 (2014) p. 134-142. 2014
04S Tvaronavičienė Manuela, Sustainable development, Big Data and supervisory control: service quality in banking sector // Journal of security and sustainability issues, Vilnius : Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 3, iss. 3 (2014) p. 5-14. 2014
04S, 03S Tvaronavičienė Manuela, Šimelytė Agnė, Sustainable development facets: exporting industrial sectors from inside // Journal of security and sustainability issues, Vilnius : Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 3, iss. 4 (2014) p. 37-44. 2014
04S Korsakienė Renata, Tvaronavičienė Manuela, Processes of economic development: case of Lithuanian real estate sector // Entrepreneurship and sustainability issues, Vilnius : Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN 2345-0282. Vol. 1, iss.3 (2014) p. 162-172. 2014
03S, 04S Tvaronavičienė Manuela, Corporate governance as a crucial factor in achieving sustainable corporate performance // Journal of systemics, cybernetics and informatics, Caracas : International Institute of Informatics and Systemics. ISSN 1690-4532. Vol. 12, iss. 3 (2014) p. 82-90. 2014
04S, 03S Tvaronavičienė Manuela, Measuring of innovation activities in egypt: the case of industry // Entrepreneurship and sustainability issues, Vilnius : Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN 2345-0282. Vol. 3, iss. 1 (2015) p. 47-55. 2015
04S, 03S Tvaronavičienė Manuela, Lankauskienė Toma, Raudeliūnienė Jurgita, Dzemyda Ignas, Energy security and sustainable competitiveness of industry development // Economic research, Pula : Taylor & Francis. ISSN 1331-677X. Vol. 28, iss.1 (2015) p. 502-516. 2015
04S Travkina Irina, Tvaronavičienė Manuela, Peculiarities of export structure in Lithuania: synthesis and analysis // Entrepreneurship and sustainability issues, Vilnius : Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN 2345-0282. Vol. 2, iss. 4 (2015) p. 233-247. 2015
04S, 03S Tvaronavičienė Manuela, Razminienė Kristina, Cluster efficiency study through benchmarking // Entrepreneurship and sustainability issues, Vilnius : Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN 2345-0282. Vol. 3, iss. 2 (2015) p. 120-128. 2015
03S, 04S Tvaronavičienė Manuela, Aproaches towards cluster analys // Economics & sociology, Ternopil : Centre of Sociological Research. ISSN 2071-789X. Vol. 8, iss. 1 (2015) p. 19-27. 2015
03S, 04S Tvaronavičienė Manuela, Černevičiūtė Jūratė, Technology transfer phenomenon and its impact on sustainable development // Journal of security and sustainability issues, Vilnius : Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 5, iss. 1 (2015) p. 87-97. 2015
03S, 04S Tvaronavičienė Manuela, Sustainable development through technology transfer networks: case of Lithuania // Journal of security and sustainability issues, Vilnius : Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 4, iss. 3 (2015) p. 261-287. 2015
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2003-01-01 Meškauskienė Diana, Tvaronavičienė Manuela, Mokesčių naštos ir ūkio šakų struktūros priklausomybės kiekybinio modelio konstravimas // Verslas, vadyba ir studijos' 2002. I tomas, Vilnius : Technika, 2003 p. 93-98.
2004-01-01 Tvaronavičienė Manuela, Foreign direct investments and efficiency of structural changes in local economy: the case of Lithuania // Managing Business in a Volatile Environment: Balancing Local and Global Challenges[elektroninis išteklius, Montclair, 2004 p. 143-157.
2004-01-01 Ginevičius Romualdas, Tvaronavičienė Manuela, Lithuania in the Eve of European Union Accession // A Wider Europe and the New Neighbourhood Policy of the European Union, Warsaw : Warsaw School of Economics, 2004 p. 211-213.
2004-01-01 Tvaronavičienė Manuela, How to enhance efficiency of transition economies through structural changes: case of Lithuania (structural changes in transition economies) // The Third International Conference "International Business in Transition Economies", Riga, 2004 p. 1-28.
2004-01-01 Tvaronavičienė Manuela, Implications of EU accession on foreign trade of Lithuania // Unitech'04 Gabrovo, Gabrovo : "V. Aprilov", 2004 p. 168-173.
2005-01-01 Ginevičius Romualdas, Korsakienė Renata, Tvaronavičienė Manuela, The motivation of engineering students: challenges for high schools teachers // 4th Asia-Pacific Forum on Engineering And Technology Education, Melbourne : UICEE, 2005 p. 173-176. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2005-01-01 Tvaronavičienė Manuela, Ginevičienė Vanda Birutė, Emigration tendencies after entering the EU: implications of a qualified worforce loss // 4th Asia-Pacific Forum on Engineering And Technology Education, Melbourne : UICEE, 2005 p. 115-118. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2006-01-01 Tvaronavičienė Manuela, Kalašinskaitė Kristina, The impact of foreign direct investment on the Lithuania banking sector // 4th international scientific conference "Business and management' 2006".14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency", Vilnius : Technika, 2006 p. [1-9].
2006-01-01 Tvaronavičienė Manuela, Ginevičienė Vanda Birutė, Case teaching for engineering students // 9th UICEE Annual Conference on Engineering Education: International Quality in Engineering Education: Muscat, Sultanate of Oman 11-15 February 2006: conference proceedings, Melbourne : UICEE, 2006 p. 139-142. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2006-01-01 Tvaronavičienė Manuela, Degutis Mantas, Analysis of inward and outward foreign direct investment in Baltic States: juxtapose of Lithuania and Estonia // 2nd Biennial Conference of the Academy of World Business, Marketing and Management Development, July 10-13, 2006 Paris, France: conference proceedings, Paris : Pole Universitaire, 2006 p. 90-110.
2006-01-01 Travkina Irina, Tvaronavičienė Manuela, Telecoms' development in the european union new and old member states in the context of globalization // 4th international scientific conference "Business and management' 2006".14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency", Vilnius : Technika, 2006 p. [1-6].
2006-01-01 Korsakienė Renata, Tvaronavičienė Manuela, Ginevičius Romualdas, The application of problem-based learning in engineering education at Vilnius Gediminas Technical University // 10th Baltic Region Seminar on Engineering Education Education. University of Szczecin. Szczecin, Poland 4-6 September 2006: seminar proceedings, Clayton : UICEE, 2006 p. 40-42. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2006-01-01 Korsakienė Renata, Tvaronavičienė Manuela, Organizational change management: case of Lithuanian companies // 6th International Entrepreneurship Forum (IEF) “New Ventures and the Creative Trajectory: Entrepreneurship, Innovation and Creativity in Business”, Riga : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2006 p. [1-9].
2006-01-01 Tvaronavičienė Manuela, Korsakienė Renata, Ginevičius Romualdas, Factors fostering the implementation of innovations in business: engineering education versus government support // 5th Global Congress on Engineering Education, Polytechnic University Brooklyn, New York, United States of America, 17-21 July 2006, Melbourne : UICEE, 2006 p. 93-96. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2006-01-01 Tvaronavičienė Manuela, Driving forces impacting Lithuanian economic growth in the context of the EU accession // International Scientific Conference "The Next Decade Challenges for Business": proceedings: February 2-3, 2006 Riga, Latvia, Riga : RISEBA, 2006 p. 92-101.
2007-01-01 Tvaronavičienė Manuela, Kalašinskaitė Kristina, Impact of foreign direct investments on Lithuanian banking sector // The 4th international scientific conference "Business and management' 2006". The 14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency": selected papers. 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 81-87. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2007-01-01 Grybaitė Virginija, Tvaronavičienė Manuela, Quantitative economic analysis of foreign direct investment in Lithuania // 7th Global Conference on Business & Economics, Lynchburg : Lynchburg College, 2007 p. [1-18].
2007-01-01 Tvaronavičienė Manuela, Tvaronavičius Vytautas, Change of relationship between fixed investments and economic growth as country develop // 7th Global Conference on Business & Economics, Lynchburg : Lynchburg College, 2007 p. [1-18].
2008-01-01 Tvaronavičienė Manuela, Grybaitė Virginija, Tvaronavičius Vytautas, Economic and other development aspects of Baltic countries: estimation issues // 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 107-113. [Duomenų bazės: ];
2008-01-01 Tvaronavičienė Manuela, Grybaitė Virginija, Tvaronavičius Vytautas, Economic and other development aspects of Baltic countries: estimation issues // 5th international scientific conference "Business and management' 2008", Vilnius : Technika, 2008 p. 157-163.
2008-01-01 Tvaronavičienė Manuela, Degutis Mantas, If approach to management differs in locally and foreign owned firms: case of Lithuania // 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 99-106. [Duomenų bazės: ];
2008-01-01 Tvaronavičienė Manuela, Degutis Mantas, If approach to management differs in locally and foreign owned firms: case of Lithuania // 5th international scientific conference "Business and management' 2008", Vilnius : Technika, 2008 p. 149-156.
2010-01-01 Balkytė Audronė, Tvaronavičienė Manuela, The inclusion of sustainable development dimension into the competitiveness theory // Business, management and education 2010, Vilnius : VGTU Faculty of Business Management, 2010 p. [1-9].
2010-01-01 Travkina Irina, Tvaronavičienė Manuela, An investigation into relative competitiveness of international trade: the case of Lithuania // The 6th International Scientific Conference Business and Management 2010: selected papers. May 13-14, 2010. Vol. 1, Vilnius : Technika p. 504-510. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2010-01-01 Tvaronavičius Vytautas, Dudzevičiūtė Gitana, Tvaronavičienė Manuela, Innovation managament in Lithuanian enterprises: insight into daily practice // The 6th International Scientific Conference Business and Management 2010: selected papers. May 13-14, 2010. Vol. 2, Vilnius : Technika, 2010 p. 1107-1112. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2011-01-01 Korsakienė Renata, Tvaronavičienė Manuela, Lithuanian and Norwegian SMEs: comparison of internationalization patterns // Entrepreneurship and society: creating social, economic, cultural and personal value, Essex: University of Essex, 2011 p. [1-11].
2011-01-01 Grybaitė Virginija, Tvaronavičienė Manuela, Multi-variant estimations of relative sustainable development of the Baltic countries: emphasizing the institutional dimension // Business – science – government partnership: fostering country competitiveness, Vilnius : International Business School at Vilnius University, 2011 p. 126-135.
2012-01-01 Lapinskienė Giedrė, Tvaronavičienė Manuela, Environmental, social and governance performance of companies: the empirical research on their willingness to disclose information // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012", Vilnius : Technika, 2012 p. 663-668. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2012-01-01 Lankauskienė Toma, Tvaronavičienė Manuela, Production factors and structural changes in economy sectors: genesis of theoretical approaches // Contemporary issues in business, management and education'2012, Vilnius : Technika, 2012 p. 245-259.
2013-01-01 Smaliukienė Rasa, Tvaronavičienė Manuela, Korsakienė Renata, Boundaryless career after early retirment from military: institutional or inidividual agency? // The Association on Employment Practices and Principles (AEPP), 2013. Conference theme: Frontiers in Employment Practices and Principles: Emerging Trends, Issues, and Challenges. October 9–11, 2013, Atlanta, Georgia, Atlanta : AEPP, 2013 p. 101-105.
2014-01-01 Korsakienė Renata, Tvaronavičienė Manuela, Smaliukienė Rasa, Impact of energy prices on industrial sector development and export: Lithuania in the context of Baltic States // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013", Amsterdam : Elsevier Science Ltd p. 461-469.
2014-01-01 Balkytė Audronė, Tvaronavičienė Manuela, Composing sustainable competitiveness index: practice and discussions // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", Vilnius : Technika, 2014 p. 8-18. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Lankauskienė Toma, Tvaronavičienė Manuela, Economy structure, productivity and economic growth: towards methodological perspective // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", Vilnius : Technika, 2014 p. 528-535. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Smaliukienė Rasa, Korsakienė Renata, Tvaronavičienė Manuela, Career management opportunities in international labour market: a theoretical perspective // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013", Amsterdam : Elsevier Science Ltd p. 293-300.
2014-01-01 Smaliukienė Rasa, Tvaronavičienė Manuela, Bridge employment: an opportunity for aging society // Procedia - Social and Behavioral Sciences. 19th International scientific conference; Economics and management 2014, 23-25 April 2014, Riga, Latvia, Amsterdam : Elsevier Science Ltd p. 388-391. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, Science Direct];
2014-01-01 Tvaronavičienė Manuela, Corporate governance as a factor for investment decision making on CEE equity markets // WMSCI 2014. The 18th world multi-conference on systemics, cybernetics and informatics, July 15-18, 2014 - Orlando, Florida, USA, proceedings. Vol. I, Orlando : International Institute of Informatics and Systemics, 2014 p. 1-6.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C2 C2 C2
ispanų A1 A2 A1
lenkų A2 B1 A1
rusų C2 C2 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Inžinerinė ekonomika
Antrosios pakopos Organizacijų teorija
Antrosios pakopos Taikomoji verslo ekonomika
Antrosios pakopos Finansų sistemos
Antrosios pakopos Vadybos teorija
Pirmosios pakopos Įmonių ekonomika
Pirmosios pakopos Kūrybinio verslo pagrindai
Pirmosios pakopos Verslumo skatinimo sistemos
Pirmosios pakopos Statybos ir miestų planavimo ekonomika
Pirmosios pakopos Lyginamoji ekonomika
Pirmosios pakopos Verslininkystė
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
IESE Business School, University of Navarra Spain European Entrepreneurship Colloquium 2010-2010
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
--- Projekto vadovė „Energetiškai saugi, tvari bei konkurencinga Lietuvos ūkio pramonės sektorių restruktūrizacija pasaulio ūkio vystymosi tendencijų kontekste IEP01/1211-2 (Ilgalaikė institucinė Ekonomikos mokslinių tyrimų programa 2012-2014 metams „Lietuvos ekonomikos ilgalaikio konkurencingumo iššūkiai“
2014-2015 Nacionalinė vadovė, Tvarus žmogiškųjų išteklių vystymas Viduržemio jūros šalyse, SHuMED (FP7-PEOPLE-2012-IRSES, Grant Agreement Number 319017 (2013-2015))
2015-2019 Nacionalinė vadovė, Horizontas 2020, Klasterių plėtra Viduržemio jūros šalyse, CLUSDEV MED, Grant Agreement Number 645730 (2015-2019)
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
--- Expert of National Center of Science and Technology Evaluation Ministry of Education and Science Astana, Republic of Kazakhstan (2011, 2012, 2013 projects on international economics)
2007-- International Journal of Trade and Global Markets
2009-- Socialinių mokslų studijos
2009-- Journal of Women's Entrepreneurship and Education
2011-- JOURNAL OF SECURITY AND SUSTAINABILITY ISSUES
2011-- JOURNAL OF BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENT
2012-- CROMA journal
2012-- VERSLAS: TEORIJA IR PRAKTIKA
2013-- Advances in Hospitality and Tourism Research
2013-- Eurasian Journal of Social Sciences
2013-- Journal of Economic Innovation (JEI)
2013-- Bulletin of Moscow University
2015-- Social Inquiry into Well-being
2015-- Economics and Business
2015-- Journal of Entrepreneurship and Innovation im Emerging Economies
2015-- Journal of International Studies
Kita veikla
Nuo 2015 Daugpilio universiteto (Latvija) Garbės daktarė (Daugavpils University Doctor Honoris Causa)
Disertacijas apgynę mokslų daktarai, kuriems vadovavo Manuela Tvaronavičienė: 1. Kalašinskaitė, Kristina. Tiesioginių užsienio investicijų poveikis ekonomikos plėtrai Lietuvos ir kitų Baltijos šalių pavyzdžiu (04S), VGTU, 2009 m. 2. Lapinskienė, Giedrė „Ekonomikos augimo įtakos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijai vertinimas” (04S), VGTU 2015 3. Lankauskienė, Toma. „Ūkio struktūros ir ekonominio augimo vertinimas” (04S), VGTU, 2015 4. Travkina, Irina. The evaluation of factors having an impact on the Lithuanian export competitiveness (“Veiksnių, lemiančių Lietuvos eksporto konkurencingumą, vertinimas“) (04S), VGTU, 2015