Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Ina Pundienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Rygos politechnikos institutas inžinierius-chemikas technologas, aukštasis išsilavinimas 1985
Termoizoliacijos institutas ir Vilniaus technikos universitetas daktaras 2000
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
---
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Termoizoliacijos institutas, Linkmenu g. 28, Vilnius Mokslo darbuotojas 2000-2001
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Termoizoliacijos institutas, Linkmenu g. 28, Vilnius Vyresnysis mokslo darbuotojas 2002-2009
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Termoizoliacijos Mokslo Institutas, Linkmenu g. 28, Vilnius Vyresnysis mokslo darbuotojas 2010-2015
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2011-2011 Plastifikuojančių priedų įtaka klinties portlandcemenčio ir jo skiedinių bei betonų savybėmis
2012-2013 Nustatyti silicinių pelenų poveikį skirtingų cementų atsparumui sulfatinei korozijai žemose teigiamose temperatūrose
2012-2013 Ištirti skirtingo aktyvumo pucolaninių priedų poveikį kaitrai atsparaus betono savybėms siekiant mažinti naudojamo cemento kiekį ir įtakoti temperatūrines deformacijas
2013-2014 Kalcio nitrato (NitCal) poveikis betono mišinio ir betono savybėms
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
08T, 02T Žvironaitė Jadvyga, Pundienė Ina, Gaidučis Sergejus, Kizinievič Viktor, Effect of different pozzolana on hardening process and properties of hydraulic binder based on natural anhydrite // Journal of civil engineering and management, Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 18, no.4 (2012) p. 530-536. 2012
08T, 02T Pundienė Ina, Antonovič Valentin, Stonys Rimvydas, Aleknevičius Marius, Demidova Irina, Gailius Albinas, The effect of deflocculants on the structure and physical-mechanical properties of fireclay refractory castables // Materials science, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1320. Vol. 18, no. 4 (2012) p. 390-395. 2012
08T Stonys Rimvydas, Antonovič Valentin, Pundienė Ina, Skripkiūnas Gintautas, Demidova Irina, Effect of temperature on the curing of medium-cement refractory concrete with a composite deflocculant // Refractories and Industrial Ceramics, New York : Consultants Bureau/Springer. ISSN 1083-4877. Vol. 52, no. 6 (2012) p. 414-418. 2012
08T Antonovič Valentin, Aleknevičius Marius, Kerienė Jadvyga Regina, Pundienė Ina, Stonys Rimvydas, Investigating the hydration of deflocculated calcium aluminate cement-based binder with catalyst waste // Journal of thermal analysis and calorimetry, Dordrecht : Springer. ISSN 1388-6150. Vol. 109, iss. 1 (2012) p. 537-544. 2012
08T Nagrockienė Džigita, Pundienė Ina, Kičaitė Asta, The effect of cement type and plasticizer addition on concrete properties // Construction and building materials, Oxford : Elsevier. ISSN 0950-0618. Vol. 45 (2013) p. 324-331. 2013
08T, 02T Nagrockienė Džigita, Gailius Albinas, Skripkiūnas Gintautas, Pundienė Ina, Girskas Giedrius, Abasova Anastasija, The effect of plasticizing admixture on the physical and mechanical properties of concrete with limestone cement // Materials science, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1320. Vol. 19, no.3 (2013) p. 337-342. 2013
08T Stonys Rimvydas, Pundienė Ina, Kligys Modestas, Spudulis Edmundas, Исследование эффекта замены микрокремнезема в составе жаростойкого бетона добавкой на основе метакаолина // Новые огнеупоры, Москва : Интермет инжиниринг. ISSN 1683-4518. 2013, № 6 p. 43-48. 2013
08T Stonys Rimvydas, Pundienė Ina, Antonovič Valentin, Kligys Modestas, Spudulis Edmundas, Study of the effect of replacing microsilica in heat-resistant concrete with additive based on metakaolin // Refractories and Industrial Ceramics, New York : Consultants Bureau/Springer. ISSN 1083-4877. Vol. 54, no 3, 2013 p. 232-237. 2013
08T Pundienė Ina, Antonovič Valentin, Stonys Rimvydas, The effect of fluid catalytic cracking catalyst waste on refractory castable‘s properties // Ceramics–Silikáty, Prague : Institute of Chemical Technology, Institute of Rock Structure and Mechanics of the ASCR, v. v. i.. ISSN 0862-5468. Vol. 58, iss. 4 (2014) p. 288-295. 2014
08T Pundienė Ina, Demidova Irina, Investigation of composite deflocculant influence on the properties of the refractory castable with chamotte aggregate // Applied mechanics and materials, Zurich : Trans Tech Publications. ISSN 1660-9336. Vol. 682 (2014) p. 256-260. 2014
05T, 08T Demidova Irina, Pundienė Ina, Влияние количества дефлокулянта на изменения физико-механических свойств среднецементных жаростойких бетонов в процессе сушки и термообработки // Новые огнеупоры, Москва : Интермет инжиниринг. ISSN 1683-4518. 2014, № 3 p. 134-141. 2014
08T Demidova Irina, Pundienė Ina, Исследования влияния композиционного дефлокулянта на изменения физических и механических характеристик жаростойкого бетона в процессе термической обработки // Новые огнеупоры, Москва : Интермет инжиниринг. ISSN 1683-4518. 2014, № 10 p. 70-77. 2014
05T, 08T Demidova Irina, Pundienė Ina, Effect of amount of deflocculant on change in physicomechanical properties of medium-cement heat-resistant concretes during drying and heat treatment // Refractories and Industrial Ceramics, New York : Springer Science+Business Media. ISSN 1083-4877. Vol. 55, no 2, 2014 p. 121-127. 2014
08T Pundienė Ina, A study of metal-cement composites with additives // Construction science, Riga : Riga Technical University.. ISSN 1407-7329. Vol. 16, iss. 1 (2014) p. 16-20. 2014
08T Demidova Irina, Pundienė Ina, Study of the effect of composite deflocculant on changes in physical and mechanical properties of heat-resistant concrete during heat treatment // Refractories and Industrial Ceramics, New York : Springer Science+Business Media. ISSN 1083-4877. Vol. 55, no. 5 (2015) p. 480-486. 2015
08T Žvironaitė Jadvyga, Kligys Modestas, Pundienė Ina, Pranckevičienė Jolanta, Effect of limestone particles on rheological properties and hardening process of plasticized cement pastes // Materials science, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1320. Vol. 21, no. 1 (2015) p. 143-148. 2015
08T Balčiūnas Giedrius, Pundienė Ina, Lekūnaitė-Lukošiūnė Lina, Vėjelis Sigitas, Impact of hemp shives aggregate mineralization on physical–mechanical properties and structure of composite with cementitious binding material // Industrial crops and products, Amsterdam : Elsevier Science BV. ISSN 0926-6690. Vol. 77 (2015) p. 724-734. 2015
02T, 08T Pundienė Ina, Kičaitė Asta, Pranckevičienė Jolanta, Impact of different types of plasticizing admixtures on the rheological properties and hydration of blended cements // Journal of thermal analysis and calorimetry, Dordrecht : Springer. ISSN 1388-6150. Vol. 123, iss. 2 (2016) p. 1099-1109. 2016
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2005-01-01 Antonovič Valentin, Goberis Stasys Algimantas, Pundienė Ina, Stonys Rimvydas, Wpływ zużytego katalizatora z procesu krakingu na własności betonu ogniotrwałego = // XI międzynarodowa konferencja "Materiały ogniotrwałe: wytwarzanie, metody badań, stosowane w metalurgii", Wisła-Jawornik : Institut Meteriałów ogniotrwałych, 2005, may 17-20 p. 45-46.
2005-01-01 Goberis Stasys Algimantas, Pundienė Ina, Stonys Rimvydas, Antonovič Valentin, The influence of various plasticizers on hydration and physical-mechanical properties of refractory castable with chamote aggregates // XV. conference on refractory castables, Praha : Czech silicate society, 2005 p. 86-94.
2010-01-01 Antonovič Valentin, Baltrėnas Pranas, Aleknevičius Marius, Pundienė Ina, Stonys Rimvydas, Modification of petrochemical fluid catalytic cracking catalyst waste properties by treatment in high temperature // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vilnius : Technika, 2010 p. 6-12.
2010-01-01 Baltrėnas Pranas, Stonys Rimvydas, Modification of petrochemical fluid catalytic cracking catalyst waste properties by treatment in high temperature // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers. May 19-21, 2010. Vol. 1, Vilnius : Technika, 2010 p. 6-12.
2010-01-01 , // , p. 228-233.
2011-01-01 Pundienė Ina, Antonovič Valentin, Stonys Rimvydas, Demidova Irina, Development of refractory concrete for extreme conditions // 5th Baltic conference on silicate materials (BaltSilica), 23–25 May 2011, Riga, Latvia. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Bristol : IOP Publishing Ltd p. 1-9. [Duomenų bazės: INSPEC, Conference Proceedings Citation Index];
2013-01-01 Pundienė Ina, Antonovič Valentin, Stonys Rimvydas, Повышение физико-механических свойств жаростойкого бетона модифицированным отходом катализатора каталитического крекинга // Современные методы и технологии создания и обработки материалов: сборник научных трудов. Кн. 1. Материаловедение, Минск: Физико-технический институт НАН Беларуси, 2013 p. 267-275.
2013-01-01 Antonovič Valentin, Pundienė Ina, Stonys Rimvydas, Kerienė Jadvyga Regina, Boris Renata, Применение нанотехнологий при разработке жаростойких бетонов // Современные методы и технологии создания и обработки материалов: сборник научных трудов. Кн. 1. Материаловедение, Минск: Физико-технический институт НАН Беларуси, 2013 p. 6-12.
2014-01-01 Pundienė Ina, Spudulis Edmundas, Investigation of hydration features of the special concrete with aggregates of various metal particles // Key Engineering Materials. Engineering Materials & Tribology XXII, Zurich : Tech Publications Ltd p. 297-300. [Duomenų bazės: INSPEC, Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Pundienė Ina, Demidova Irina, Исследование влияния композиционного дефлокулянта на свойства жаростойкого бетона на шамотном заполнителе // Инновационные технологии и экономика в машиностроении. Сборник трудов V международной научно-практической конференции в 2-х томах. 22-23 мая 2014 г, Томск : Изд-во Томского политехнического университета, 2014. Т. 2 p. 230-235.
2014-01-01 Pundienė Ina, Kligys Modestas, Šeputytė Jurga, Portland cement based lightweight multifunctional matrix with different kind of additives containing SiO2 // Key Engineering Materials. Engineering Materials & Tribology XXII, Zurich : Trans Tech Publications Ltd p. 305-308. [Duomenų bazės: INSPEC, Conference Proceedings Citation Index];
2015-01-01 Šeputytė Jurga, Pundienė Ina, Kičaitė Asta, Pranckevičienė Jolanta, Influence of plasticizer amount on rheological and hydration properties of CEM II type Portland cements // 2nd International Conference on Innovative Materials, Structures and Technologies, 30 September to 2 October 2015, Riga, Latvia. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Bristol : IOP Publishing Ltd p. 1-10. [Duomenų bazės: Compendex, INSPEC, Conference Proceedings Citation Index];
2015-01-01 Pundienė Ina, Alkali-activated aluminium-silicate composites as insulation materials for industrial application // 2nd International Conference on Innovative Materials, Structures and Technologies, 30 September to 2 October 2015, Riga, Latvia. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Bristol : IOP Publishing Ltd p. 1-11. [Duomenų bazės: Compendex, INSPEC, Conference Proceedings Citation Index];
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Statybinių medžiagų chemija
Antrosios pakopos Kiekybinė ir kokybinė cheminė analizė
Antrosios pakopos Medžiagų tyrimo metodai
Pirmosios pakopos Hidroizoliacinių medžiagų technologijos
Pirmosios pakopos Rišamosios medžiagos
Pirmosios pakopos Rišamosios medžiagos ir mišiniai
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2012-2014 Energiją tausojančių medžiagų kūrimas, tyrimai ir taikymas pastatų atitvarose, ETMIS
2013-2014 Ugniai atsparių medžiagų su mikro ir nano priedais, skirtų eksploatuoti ekstremaliomis sąlygomis, struktūros formavimosi tyrimai, -
2015-2015 Iš technologinių atliekų sukurti nekenksmingi aplinkai cementiniai kompozitai ir jų gamybos technologija, ENCLOSUREWASTECONCRE