Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Donatas Čygas
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus inžinerinis statybos institutas inžinieriaus statybininko kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 1984
Maskvos automobilių ir kelių institutas inžinierius statybininkas, automatizuoto kelių projektavimo specialybė, aukštasis išsilavinimas 1986
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 1997
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 1998
Vilniaus Gedimino technikos universitetas profesorius 2006
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus inžinerinis statybos institutas, Kelių katedra asistentas 1984-1985
Maskvos automobilių ir kelių institutas studentas 1985-1986
Vilniaus inžinerinis statybos institutas, Kelių katedra asistentas 1986-1990
Vilniaus techniokos universitetas, Kelių katedra Vyr. dėstytojas 1990-1992
Vilniaus technikos universitetas, Kelių katedra Vyr. asistentas 1992-1997
Vilniaus Gedimono technikos universitetas, Kelių katedra docentas 1997-1999
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas, Aplinkos inžinerijos fakulteto dekanas 1999-2002
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Aplinkos inžinerijos fakulteto dekanas, Kelių katedros profesorius 2002--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2010-2012 Automobilių kelių eksperimentinių dangų bandomojo ruožo ilgalaikiai tyrimai, rezultatų analizė ir vertinimas (4, 5, 6 etapai)
2010-2012 Lietuvos valstybinės reikšmės automobilių kelių tinklo saugumo lygių nustatymas ir eismo įvykių prognozavimo modelio sukūrimas (1, 2, 3 etapai)
2010-2011 Asfalto dangos sluoksnių tarpusavio sukibimo tyrimai, rezultztų analizė ir vertinimas
2010-2011 Tylių/tylesnių dangų naudojimo Lietuvos valstybinės reikšmės automobilių kelių tinkle galimybių studijos parengimas
2010-2012 Aukšto modulio asfaltbetonio panaudojimo Lietuvos kelių dangų konstrukcijose ir dangų konstrukcijų modifikavimo tyrimai
2011-2013 Bituminių rišiklių, tiekiamų Lietuvos kelių tiesimo rinkai kokybinių parametrų vertinimas ir palyginimas su Vakarų Europos rinkai tiekiamų bituminių rišiklių kokybiniais parametrais
2011-2013 Avaringų ruožų ir "juodųjų dėmių" nustatymo metodikos tobulinimas, kelių ir gatvių apšvietimo infrastruktūros analizė, vertinimas ir tobulinimas, sunkiasvorių krovininių transporto priemonių daromo poveikio kelio dangoms ir eismo saugai analizė ir vertinimas
2011-2012 Vilniaus miesto gatvių asfalto dangų, atsparių plastinių deformacijų (provėžų) susidarymui, modeliavimas, projektavimas ir tyrimai
2012-2015 Lietuvos valstybinės reikšmės automobilių kelių efektyvios priežiūros žiemą studija
2012-2013 Paviršiaus apdaro ant pagrindo sluoksnių be bituminių rišiklių eksploatacinių charakteristikų, laikomosios gebos, medžiagų bei tvarumo tyrimai ir analizė
2012-2015 Automobilių kelių eksperimentinių dangų bandomomjo ruožo ilgalaikiai tyrimai, rezultatų analizė ir vertinimas (7, 8, 9 etapai)
2013-2014 Lietuvos klimatui pritaikytų triukšmą mažinančių asfalto mišinių sukūrimas, palyginamieji tyrimai ir rekomendacijų bei bandomomjo ruožo techninių specifikacijų parengimas
2013-2015 Automobilių kelių dangos paviršiaus atsparumo slydimui charakteristikų ir matavimo metodų analizė, vertinimas, standartizavimo ir harmonizavimo galimybių tyrimai ir strategijos Lietuvoje formavimas
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02T Jasiūnienė Vilma, Čygas Donatas, Ratkevičiūtė Kornelija, Peltola Harri, Safety ranking of the Lithuanian road network of national significance // The Baltic journal of road and bridge engineering, Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 7, no. 2 (2012) p. 129-136. 2012
02T Vaitkus Audrius, Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Vorobjovas Viktoras, Kleizienė Rita, Research of asphalt layer bonding in Lithuanian pavement structures // Građevinar, Zagreb : HSGI. ISSN 0350-2465. Vol. 64, iss. 11 (2012) p. 915-921. 2012
03T, 07T Janulevičius Justinas, Čygas Donatas, Giniotis Vytautas, Aavik Andrus, Assumptions to road pavement testing by non-destructive means // The Baltic journal of road and bridge engineering, Vilnius : Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 8, no. 4 (2013) p. 227-231. 2013
02T Jasiūnienė Vilma, Čygas Donatas, Road accident prediction model for the roads of national significance of Lithuania // The Baltic journal of road and bridge engineering, Vilnius : Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 8, no. 1 (2013) p. 66-73. 2013
02T Vaitkus Audrius, Vorobjovas Viktoras, Čygas Donatas, Pakalnis Algis, Soft asphalt pavement – solution for low-volume roads in changing climate and economy // Advanced materials research, Stafa-Zurich : Trans Tech Publications Ltd. ISSN 1022-6680. Vol. 934 (2014) p. 47-52. 2014
02T Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Paliukaitė Miglė, Motiejūnas Algirdas, Žalimienė Laura, Vaitkus Audrius, Monitoring the mechanical and structural behavior of the pavement structure using electronic sensors // Computer-aided civil and infrastructure engineering, USA : Wiley-Blackwell Publishing.. ISSN 1093-9687. Vol. 30, iss. 4 (2015) p. 317-328. 2015
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Čygas Donatas, Daniūnas Alfonsas, Kliukas Romualdas, Komka Arūnas, Laurinavičius Alfredas, Radzevičienė Asta, Vilniaus Gedimino technikos universitetas - 2011 metai // , ; ISBN 1392-1436 (2012), [psl.: 1]
2013 Čygas Donatas, Čenys Antanas, Daniūnas Alfonsas, Kliukas Romualdas, Komka Arūnas, Laurinavičius Alfredas, Radzevičienė Asta, Vilniaus Gedimino technikos universitetas - 2012 metai // , ; ISBN 1392-1436 (2013), [psl.: 124]
2014 Leonovič Ivan, Laurinavičius Alfredas, Čygas Donatas, Keliai ir klimatas; ISBN 9786094573552 (2014), [psl.: 168]
2014 Čygas Donatas, Čenys Antanas, Daniūnas Alfonsas, Kliukas Romualdas, Komka Arūnas, Laurinavičius Alfredas, Radzevičienė Asta, Vilniaus Gedimino technikos universitetas - 2013 metai // , ; ISBN 1392-1436 (2014), [psl.: 122]
2015 Čygas Donatas, Čenys Antanas, Daniūnas Alfonsas, Kliukas Romualdas, Komka Arūnas, Laurinavičius Alfredas, Radzevičienė Asta, Vilniaus Gedimino technikos universitetas - 2014 metai / // , ; ISBN 1392-1436 (2015), [psl.: 130]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
1998-01-01 Laurinavičius Alfredas, Čygas Donatas, Winter maintenance of streets in Lithuanian cities // Civil engineering and environment, Vilnius : Technika, 1998 p. 15-25.
2000-01-01 Čygas Donatas, Потребность и возможности применения модифицированных битумов в дорожном сроительстве Литвы // The 24th International Baltic Road Conference, Riga, 21-23 August, 2000, Riga, 2000
2003-01-01 Čygas Donatas, Designing problems of non-rigid road pavement structures in Lithuania // An IRF Regional Conference and Exibition. The 25th International Baltic Road Conference. 24-27 August 2003 Vilnius, Lithuania[CD, Vilnius, 2003
2004-01-01 Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Juknevičiūtė-Žilinskienė Lina, Visuomeninio transporto sustojimų dangų problemos Lietuvoje // TransBaltica-2004. Tarptautinė konferencija "Logistikos ir susisiekimo paslaugų plėtra Baltijos jūros regione". 2004 m. balandžio 6-7 d., Lietuvos parodų centras LITEXPO, Vilnius, Kaunas : VĮ Transporto ir kelių tyrimo institutas, 2004 p. 119-129.
2004-01-01 Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Juknevičiūtė-Žilinskienė Lina, Vaitkus Audrius, Investigations of pavement structure of public transport stops on Vilnius city streets // Modern building materials, structures and techniques[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2004 p. 1-7.
2004-01-01 Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Juknevičiūtė-Žilinskienė Lina, Vaitkus Audrius, Investigations of pavement structure of public transport stops on Vilnius city streets // The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques", Vilnius : Technika, 2004 p. 186-192. [Duomenų bazės: ];
2004-01-01 Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Ratkevičiūtė Kornelija, Economic estimation of traffic safety improvement measures in Lithuania // 3rd European Transport Congress "Transport Linking of the European North and South". EPTS 2004, Opatija, 2004 p. 321-326.
2004-01-01 Laurinavičius Alfredas, Čygas Donatas, Žilionienė Daiva, Updating study programmes civil engineerring // Mobilita'04[elektroninis išteklius, Bratislava : Vydavatel'stvo STU, 2004 p. 1-6.
2004-01-01 Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Juknevičiūtė-Žilinskienė Lina, Visuomeninio transporto sustojimų dangų problemos Lietuvoje // TransBaltica-2004. Tarptautinė konferencija "Logistikos ir susisiekimo paslaugų plėtra Baltijos jūros regione". 2004 m. balandžio 6-7 d., Lietuvos parodų centras LITEXPO, Vilnius, Kaunas : VĮ Transporto ir kelių tyrimo institutas, 2004 p. [1-10].
2004-01-01 Christauskas Julius, Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Tuminienė Faustina, Analysis of road traffic safety situation in Lithuania // On safe roads in the XXI century. 3rd conference 25-27 October, 2004 Congress Park Hotel Flamenco Budapest, Hungary[elektroninis išteklius, Budapest : 2004 p. 1-6.
2004-01-01 Oginskas Rolandas, Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Опыт применения геосинтетических материалов в Литве для улучшения качества автомобильных дорог // Проблемы качества и эксплуатации автотранспортных средств. Часть 1, Пенза : ПГУАС, 2004 p. 380-385.
2004-01-01 Žilionienė Daiva, Čygas Donatas, Juzėnas Antanas Aloyzas, Design of low-volume roads in Lithuania // Pavements Unbound, London : Taylor&Francis Group, 2004 p. 219-228.
2005-01-01 Braga Aivaras, Čygas Donatas, Puodžiukas Virgaudas, Experience on adaptation and calibration of HDM-4 pavement deterioration models // The 6th International Conference Environmental Engineering, Vilnius : Technika, 2005 p. 664-668. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2005-01-01 Laurinavičius Alfredas, Čygas Donatas, Žilionienė Daiva, Учебная программа по гражданской инженерии ВГТУ // Матерiали Першоï Мiжнароноï наукого-практично конференцiï "Науковий потнцiал СВIТУ' 2004" 1-15 листопада 2004 року. Том 39. Проблеми пiдготовки фахiвцiв, Днiпропетровськ : Наука i освiта, 2004 p. 33-36.
2005-01-01 Laurinavičius Alfredas, Čygas Donatas, Juknevičiūtė-Žilinskienė Lina, Geometric parameters of public transport stops and their influence on asphalt pavement // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2005 p. 1-6.
2005-01-01 Šiaudinis Giedrius, Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Aavik Andrus, Investigations and determination of seasonal effect on road pavement strength // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2005 p. 1-4.
2005-01-01 Gintalas Vilimas, Čygas Donatas, Žilionienė Daiva, Puodžiukas Virgaudas, Problems of road plan designing when implementing paving of gravel roads program in Lithuania // The 6th International Conference Environmental Engineering, Vilnius : Technika, 2005 p. 691-694. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2005-01-01 Šiaudinis Giedrius, Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Aavik Andrus, Investigations and determination of seasonal effect on road pavement strength // The 6th International Conference Environmental Engineering, Vilnius : Technika, 2005 p. 783-786. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2005-01-01 Laurinavičius Alfredas, Čygas Donatas, Juknevičiūtė-Žilinskienė Lina, Geometric parameters of public transport stops and their influence on asphalt pavement // The 6th International Conference Environmental Engineering, Vilnius : Technika, 2005 p. 738-743. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2005-01-01 Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Skrinskas Skirmantas, Feasibility of application of local aggregates in asphalt concrete pavements in Lithuania // The 6th International Conference Environmental Engineering, Vilnius : Technika, 2005 p. 686-690. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2005-01-01 Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Žilionienė Daiva, Smirnovs Juris, Possibilities to reduce plastic deformations in the structures of Lithuanian towns and built-up areas' street pavement // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2005 p. 1-5.
2005-01-01 Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Skrinskas Skirmantas, Feasibility of application of local aggregates in asphalt concrete pavements in Lithuania // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2005 p. 1-5.
2005-01-01 Braga Aivaras, Čygas Donatas, Puodžiukas Virgaudas, Experience on adaptation and calibration of HDM-4 pavement deterioration models // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2005 p. 1-5.
2005-01-01 Vaitkus Audrius, Laurinavičius Alfredas, Čygas Donatas, Analysis and evaluation of determination methods of non-rigid pavement structures‘ deformation modulus // The 6th International Conference Environmental Engineering, Vilnius : Technika, 2005 p. 792-795. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2005-01-01 Gintalas Vilimas, Čygas Donatas, Žilionienė Daiva, Puodžiukas Virgaudas, Problems of road plan designing when implementing paving of gravel roads program in Lithuania // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2005 p. 1-4.
2005-01-01 Laurinavičius Alfredas, Čygas Donatas, Christauskas Julius, Problems of updating civil engineering education // Haridus ja majandus 2005, Tallinn : Tallinn University of Technology, 2005 p. 57-60.
2005-01-01 Žilionienė Daiva, Čygas Donatas, Juzėnas Antanas Aloyzas, Gintalas Vilimas, Design of Lithuanian rural highways from the aspect of sustainable road network development // Transportation Research Board, USA : National Academy of Sciences, 2005 p. [1-18].
2005-01-01 Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Žilionienė Daiva, Smirnovs Juris, Possibilities to reduce plastic deformations in the structures of Lithuanian towns and built-up areas' street pavement // The 6th International Conference Environmental Engineering, Vilnius : Technika, 2005 p. 532-536. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2005-01-01 Vaitkus Audrius, Laurinavičius Alfredas, Čygas Donatas, Analysis and evaluation of determination methods of non-rigid pavement structures‘ deformation modulus // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2005 p. 1-4.
2006-01-01 Ratkevičiūtė Kornelija, Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Analysis of road traffic safety situation in Lithuania // On safe roads in the XXI century: 4th conference, 25-27th October, 2006, Budapest, Hungary, Budapest : Hungarian Road Association, 2006 p. [1-6].
2006-01-01 Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Skerys Kęstutis, Road weather information system in Lithuania // XII International Winter road congress. Torino - Sestriere, 2006 March 27th - 30th, Torino - Sestriere : World road association AIPCR, 2006 p. [1-8].
2006-01-01 Oginskas Rolandas, Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Анализ влияния геосинтетических материалов на формирование и развитие колей в асфальтобетонных покрытиях автомобильных дорог Литовской Республики // Проблемы качества и эксплуатации автотранспортных средств. Часть 1, Пенза : ПГУАС, 2006 p. 418-423.
2007-01-01 Vorobjovas Viktoras, Vaitkus Audrius, Laurinavičius Alfredas, Čygas Donatas, Evaluation of asphalt composition laboratory determination methods // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 195-202. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2007-01-01 Vaitkus Audrius, Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Evaluation of the damage and implementation of separation function of geotextiles in road structure // Proceedings of the international conference on advanced characterisation of pavement and soil engineering materials, 20-22 June 2007, Athens, Greece. Vol. 2, London : Taylor and Francis, 2007 p. 1403-1413. [Duomenų bazės: ];
2007-01-01 Vorobjovas Viktoras, Vaitkus Audrius, Laurinavičius Alfredas, Čygas Donatas, Evaluation of asphalt composition laboratory determination methods // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-7].
2008-01-01 Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Vaitkus Audrius, Perveneckas Zigmantas, Motiejūnas Algirdas, A test road section of experimental pavement structures in Lithuania (I) // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 3, Vilnius : Technika, 2008 p. 1130-1135. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Mučinis Darjušas, Čygas Donatas, Oginskas Rolandas, The possibility of using reclaimed asphalt pavement (rap) in hot mix asphalt in Lithuania // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-5].
2008-01-01 Mučinis Darjušas, Čygas Donatas, Oginskas Rolandas, The possibility of using reclaimed asphalt pavement (rap) in hot mix asphalt in Lithuania // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 3, Vilnius : Technika, 2008 p. 1199-1203. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Vaitkus Audrius, Puodžiukas Virgaudas, Research of experimental road pavement structures // The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 22-28. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Vaitkus Audrius, Perveneckas Zigmantas, Motiejūnas Algirdas, A test road section of experimental pavement structures in Lithuania (I) // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-6].
2008-01-01 Vaitkus Audrius, Motiejūnas Algirdas, Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Perveneckas Zigmantas, Комплексные исследования конструкций дорожных покрытий // Инновационные технологии в строительстве автомобильных дорог, мостов и подготовке инженерных кадров в Республике Беларусь: материалы 6-ой Международной научно-технической конференции "Наука - образованию, производству, экономике" 17-18 декабря 2008 г, Минск : БНТУ, 2008 p. 111-115.
2008-01-01 Laurinavičius Alfredas, Čygas Donatas, Подготовка инженеров-дорожников в Литве // Инновационные технологии в строительстве автомобильных дорог, мостов и подготовке инженерных кадров в Республике Беларусь: материалы 6-ой Международной научно-технической конференции "Наука - образованию, производству, экономике" 17-18 декабря 2008 г, Минск : БНТУ, 2008 p. 101-106.
2008-01-01 Ratkevičiūtė Kornelija, Čygas Donatas, Bernotaitė Laura, Analysis of methodologies for the evaluation of effects of road safety measures // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 3, Vilnius : Technika, 2008 p. 1214-1222. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Vitkienė Jūratė, Čygas Donatas, Ratkevičiūtė Kornelija, Системы автоматизированного проектирования автомобильных дорог // Инновационные технологии в строительстве автомобильных дорог, мостов и подготовке инженерных кадров в Республике Беларусь: материалы 6-ой Международной научно-технической конференции "Наука - образованию, производству, экономике" 17-18 декабря 2008 г, Минск : БНТУ, 2008 p. 107-110.
2008-01-01 Čygas Donatas, Žilionienė Daiva, Juzėnas Antanas Aloyzas, Laurinavičius Alfredas, Improvement of low-volume road selection for paving through simulation // 10th international conference on asphalt pavements ISAP, Lino Lakes, Minnesota : International Society for Asphalt Pavements, 2008 p. [1-10].
2009-01-01 Vaitkus Audrius, Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Vorobjovas Viktoras, Perveneckas Zigmantas, Analysis and evaluation of compaction properties of warm mix asphalt // II International conference environmentally friendly roads, Warsaw, 2009 p. [1-8].
2009-01-01 Čygas Donatas, Vitkienė Jūratė, Ratkevičiūtė Kornelija, Jasiūnienė Vilma, Повышение безопасности дорожного движения // Наука - образованию, производству, экономике, Минск : БНТУ, 2009 p. 206.
2009-01-01 Čygas Donatas, Vitkienė Jūratė, Ratkevičiūtė Kornelija, Jasiūnienė Vilma, Влияние дорожных условий на безопасность движения // Наука - образованию, производству, экономике, Минск : БНТУ, 2009 p. 205.
2009-01-01 Ratkevičiūtė Kornelija, Vitkienė Jūratė, Jasiūnienė Vilma, Čygas Donatas, Road safety problems in Lithuanian road sections which cross build-up areas // XXVII International Baltic Road Conference, 24-26 August, 2009 Riga, Latvia, Riga : Baltic Road Association, 2009 p. [1-6].
2011-01-01 Ratkevičiūtė Kornelija, Jasiūnienė Vilma, Čygas Donatas, Methodology for the substantiation of road safety improvement measures on the roads of Lithuania // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 1200-1204. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2011-01-01 Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Vaitkus Audrius, Paliukaitė Miglė, Motiejūnas Algirdas, A test road section of experimental pavement structures in Lithuania (II) // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 1064-1069.
2011-01-01 Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Vaitkus Audrius, Paliukaitė Miglė, Motiejūnas Algirdas, A test road section of experimental pavement structures in Lithuania (II) // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 1064-1069. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2011-01-01 Ratkevičiūtė Kornelija, Vakrinienė Sigutė, Jasiūnienė Vilma, Čygas Donatas, Analysis of accident prediction feasibility on the roads of Lithuania // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 1205-1209. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2011-01-01 Ratkevičiūtė Kornelija, Jasiūnienė Vilma, Čygas Donatas, Methodology for the substantiation of road safety improvement measures on the roads of Lithuania // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 1200-1204.
2011-01-01 Ratkevičiūtė Kornelija, Vakrinienė Sigutė, Jasiūnienė Vilma, Čygas Donatas, Analysis of accident prediction feasibility on the roads of Lithuania // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 1205-1209.
2012-01-01 Vaitkus Audrius, Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Vorobjovas Viktoras, Kleizienė Rita, Research of asphalt layers bonding in Lithuanian pavement // CETRA 2012: proceedings of the 2nd international conference on road and rail infrastructures, 7-9 May, 2012, Dubrovnik, Croatia, Zagreb : University of Zagreb, 2012 p. 357-364.
2013-01-01 Ušpalytė-Vitkūnienė Rasa, Čygas Donatas, Traffic safety mistakes in designing of cycle paths // 26th ICTCT Workshop 2013: Sustainable and safe road design from a human behaviour point of view - Challenges for interdisciplinary work in road safety. October 24-25, 2013, Maribor, Slovenia, Maribor : ICTCT, 2013 p. [1-6].
2013-01-01 Kleizienė Rita, Vaitkus Audrius, Čygas Donatas, The analysis of concrete pavement application possibilities for road pavement structures // XXVIII International Baltic Road Conference, 26-28 August, 2013 Vilnius, Lietuva, Vilnius : Baltic Road Association, 2013 p. [1-9].
2013-01-01 Vaitkus Audrius, Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Paliukaitė Miglė, Motiejūnas Algirdas, Žalimienė Laura, Evaluation of change of structural and exploatation conditions of the raod of experimental pavement structures // XXVIII International Baltic Road Conference, 26-28 August, 2013 Vilnius, Lietuva, Vilnius : Baltic Road Association, 2013 p. [1-9].
2014-01-01 Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Vaitkus Audrius, Perveneckas Zigmantas, Long term monitoring of performance characteristics of the pavement test track // Advanced materials research, Stafa-Zurich : Trans Tech Publications Ltd p. 229-234. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Laurinavičius Alfredas, Čygas Donatas, Vaitkus Audrius, Ratkevičius Tomas, Climatic regioning of Lithuania from the point of view of winter road maintenance // XIVth international winter road congress, 4-7 February, Andorra, France : World road association (PIARC), 2014 p. [1-9].
2014-01-01 Vaitkus Audrius, Čygas Donatas, Kleizienė Rita, Research of asphalt pavement rutting in Vilnius city streets // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-9].
2014-01-01 Vaitkus Audrius, Čygas Donatas, Kleizienė Rita, Research of asphalt pavement rutting in Vilnius city streets // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-9]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Žalimienė Laura, Paliukaitė Miglė, Motiejūnas Algirdas, Šernas Ovidijus, Čygas Donatas, Performance of asphalt pavement structures in test road sections // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-7].
2014-01-01 Vaitkus Audrius, Čygas Donatas, Kleizienė Rita, Žalimienė Laura, New solutions for distressed pavement rehabilitation of Vilnius city streets // CETRA 2014, Split : University of Zagreb, 2014 p. 351-357.
2014-01-01 Žalimienė Laura, Paliukaitė Miglė, Motiejūnas Algirdas, Šernas Ovidijus, Čygas Donatas, Performance of asphalt pavement structures in test road sections // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-7]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Vaitkus Audrius, Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Vorobjovas Viktoras, Žalimienė Laura, Long term monitoring of performance characteristics of the pavement test track // Transport research arena (TRA 2014). Book of abstracts. 5th conference. Transport solution: from research to deployment. Innovate Mobility, Mobilise Innovation! Paris, La Defence CNIT, 14-17 April 2014, Brussels : The European Road Transport Research Advisory Council, 2010 p. [1-7].
2014-01-01 Čygas Donatas, Vaiškūnaitė Rasa, Preface // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1].
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 B2 B1
latvių A2 B1 A1
rusų C2 C2 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Kelių informacinės sistemos
Antrosios pakopos Eismo saugumo informacinės sistemos
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2011-2012 Kelių infrastruktūros saugumo gerinimas Baltijos jūros regione, BALTRIS
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2004-- Tarptautine asfaltbetonio dangų asociacija
2005-- JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND MANAGEMENT, 2005 m. Dalyvauja nuo/iki: 2005-01-01 /
2006-- The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, Editor- in Chief
2008-- TECHNOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF ECONOMY, 2008 m. Dalyvauja nuo/iki: 2008-03-26 /
2013-- Construction Science, 2013 m. Dalyvauja nuo/iki: 2013-10-01 /