Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Gintautas Bureika
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus technikos universitetas Mechanikos mokslo magistras 1992
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Technikos mokslų daktaras 1997
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Docentas 1998
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Profesorius 2017
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Asistentas, Vyr. asistentas 1990-1998
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Docentas 1999-2013
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Geležinkelių transporto departamento direktorius 2000-2001
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Profesorius 2014--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2011-2013 Projektas „Geležinkelių transporto rizikos valdymo ir priežiūros viešųjų elektroninių paslaugų sukūrimas“. Užsakovas  Valstybinė geležinkelių inspekcija prie Susisiekimo ministerijos. Geležinkelių transporto ekspertas.
2014-2015 Galimybių studija „Atsinaujinančios (alternatyviosios) energijos panaudojimo Lietuvos geležinkelių transporto sektoriuje galimybės“. Užsakovas - UAB „Geležinkelių projektavimas“. Vykdytojas.
2014-2015 Projekto Nr.VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-001 „Kvalifikacijų formavimas ir modulinio profesinio mokymo sistemos kūrimas“ poskyris „Inžinerinės pramonės gaminių gamybos sektoriaus profesinis standartas“. Parengtas „Geležinkelių transporto inžinieriaus“ kvalifikacijos aprašas. Vykdytojas.
2015-2015 Naujos kartos prekinių šilumvežių panaudojimo Lietuvos geležinkelių linijose galimybių studija. Prekinių šilumvežių techninių ir ekonominių parametrų palyginamoji analizė, šilumvežių panaudojimo galimybės nagrinėjamame geležinkelio ruože Gaižiūnai-Klaipėda vertinamos daugiakriteriniais metodais. Pateikiamos išvados ir pasiūlymai. Vadovas.
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
03T Bureika Gintautas, Multicriteria evaluation of operational effectiveness of freight diesel locomotives on Lithuanian railways // Transport, Vilnius : Technika.. ISSN 1648-4142. Vol. 26, no. 1 (2011) p. 61-68 2011
03T Liudvinavičius Lionginas, Bureika Gintautas, Theoretical and practical perspectives of diesel locomotive with DC traction motors wheel-sets' slipping and sliding control // Transport, Vilnius : Technika.. ISSN 1648-4142. Vol. 26, no. 4 (2011) p. 335-343 2011
03T Liudvinavičius Lionginas, Lingaitis Leonas Povilas, Bureika Gintautas, Investigation on wheel-sets slip and slide control problems of locomotives with AC traction motors // Maintenance and reliability, Lublin : Polish Maintenance Society. ISSN 1507-2711. 2011, no. 4 p. 21-28 2011
03S, 03T Lazauskas Jonas, Bureika Gintautas, Valiūnas Valdas, Pečeliūnas Robertas, Matijošius Jonas, Nagurnas Saulius, The research on competitiveness of road transport enterprises: Lithuanian case // Transport and telecommunication, Riga : Transport and Telecommunication Institute. ISSN 1407-6160. Vol. 13, no. 2 (2012) p. 138-147 2012
03T Steišūnas Stasys, Bureika Gintautas, Prekinių šilumvežių magistralei „Rail Baltica“ parinkimo algoritmas // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr. 4 (2012) p. 386-390 2012
03T Bureika Gintautas, Study of traction rolling-stock using in Lithuanian sector of railway line “Rail Baltica” // Transport problems, Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. ISSN 1896-0596. Vol. 7, iss. 4 (2012) p. 49-56 2012
03T Bureika Gintautas, Liudvinavičius Lionginas, Оценка аварийности на железнодорожных переездах Литвы // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту, Днiпропетровск : Вид-во Днiпропетр. нац. ун-ту залiзн. трансп. iм. акад. В. Лазаряна.. ISSN 2307-3489. Vol. 1, iss. 43 (2013) p. 13-21 2013
03T Lunys Olegas, Bureika Gintautas, Riedmenų ašidėžių šilumokaitos procesai važiuojant geležinkelio kreivėmis // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 5 (2013) p. 552-557 2013
03T Paškevičius Paulius, Nagurnas Saulius, Bureika Gintautas, Žuraulis Vidas, Automobilvežio platformos tiltelio patikimumo tyrimas // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 5 (2013) p. 541-545 2013
03T Bureika Gintautas, Bekintis Giedrius, Liudvinavičius Lionginas, Vaičiūnas Gediminas, Applying analytic hierarchy process to assess trafic safety risk of railway infrastructure // Maintenance and reliability, Lublin : Polish Maintenance Society. ISSN 1507-2711. Vol. 15, iss. 4 (2013) p. 376-383 2013
03T Balevičius Vytautas, Steišūnas Stasys, Bureika Gintautas, Prekinių vagonų pakabos parametrų įtakos važiavimo tolygumui tyrimas // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, Nr. 5 (2014) p. 538-545 2014
03T Steišūnas Stasys, Bureika Gintautas, Study of freight wagon running dynamic stability taking into account the track stiffness variation // Transport problems, Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. ISSN 1896-0596. Vol. 9, iss. 4 (2014) p. 131-143 2014
03T Vaičiūnas Gediminas, Bureika Gintautas, Approach modelling of constant interfailure process of renewal multi-unit fleet // Maintenance and reliability, Lublin : Polish Maintenance Society. ISSN 1507-2711. Vol. 16, iss.3 (2014) p. 415-421 2014
03T Myamlin Sergej, Dailydka Stasys, Vaičiūnas Gediminas, Bogdevičius Marijonas, Bureika Gintautas, Determination of the dynamic characteristics of freight wagons with various bogie // Transport, Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 30, no. 1 (2015) p. 88-92 2015
09T, 03T, 10T Kilikevičienė Kristina, Skeivalas Jonas, Kilikevičius Artūras, Pečeliūnas Robertas, Bureika Gintautas, The analysis of bus air spring condition influence upon the vibration signals at bus frame // Maintenance and reliability, Warsaw : Polish Maintenance Society. ISSN 1507-2711. Vol. 17, iss. 3 (2015) p. 463-469 2015
09T, 03T, 10T Jurevičius Mindaugas, Turla Vytautas, Bureika Gintautas, Kilikevičius Artūras, Effect of external excitation on dynamic characteristics of vibration isolating table // Maintenance and reliability, Warsaw : Polish Maintenance Society. ISSN 1507-2711. Vol. 17, iss. 2 (2015) p. 260-265 2015
03T Lunys Olegas, Dailydka Stasys, Bureika Gintautas, Investigation on Features and Tendencies of Axle Box Heating // Transport problems, Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. ISSN 1896-0596. Vol. 10, iss. 1 (2015) p. 105-114 2015
03T Bogdevičius, Marijonas; Žygienė, Rasa ; Bureika, Gintautas; Dailydka, Stasys. An analytical mathematical method for calculation of the dynamic wheel–rail impact force caused by wheel flat // Vehicle system dynamics: international journal of vehicle mechanics and mobility Abingdon, England: Taylor & Francis. Vol. 54, iss. 5 (2016), p. 689-705. 2016
03T, 07S Bureika, Gintautas; Boile, Maria; Pyrgidis, Christos; Kortsari, Annie.; Ivanova, Natalia; Titova, Tamila; Tsykhmistro, Sergey. Consolidation of technical, safety and human resources in Eurasian railway transport corridors: monograph / [elektroninis išteklius]. Vilnius : Technika, 2016. 256 p. 2016
09T; 10T Kilikevičius Artūras; Skeivalas Jonas; Jurevičius Mindaugas; Turla Vytautas; Kilikevičienė Kristina; Bureika Gintautas; Jakštas Arūnas. Experimental investigation of dynamic impact of firearm with suppressor. Indian Journal of Physics. Kolkata: Springer. ISSN 0973-1458. Vol. 91, iss. 9 (2017), p. 1077-1087. 2017
01P, 03T Bureika Gintautas; Gaidamauskas Eduardas; Kupinas Jonas; Bogdevičius Marijonas; Steišūnas Stasys. Modelling the assessment of traffic risk at level crossings of Lithuanian railways. Transport. Vilnius; London: Technika, Taylor & Francis. ISSN 1648-4142. 32, 3 (2017), p. 282-290. 2017
03T Bureika Gintautas; Komaiško Marek; Jastremskas Virgilijus. Modelling the ranking of Lithuanian railways level crossing by safety level. Transport problems = Problemy transportu : international scientific journal. Katowice: The Silesian University of Technology. ISSN 1896-0596. Vol. 12, iss. Special edition (2017), p. 11-22. 2017
03T Vaičiūnas, Gediminas.; Bureika, Gintautas.; Steišūnas, Stasys. Research on metal fatigue of rail vehicle wheel considering the wear intensity of rolling surface. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability. Warsaw: Polish Maintenance Society. ISSN 1507-2711. Vol. 20, iss. 1 (2018), p. 24-29. 2018
03T Steišūnas, Stasys.; Bureika, Gintautas; Vaičiūnas, Gediminas.; Bogdevičius;, Marijonas; Lunys, Olegas. 2018. Estimation of ambient temperature impact on vertical dynamic behaviour of passenger rail vehicle with damaged wheels. Journal of Mechanical Science and Technology 32 (11): 5179-5188. 2018
T003, T009 Kilikevičius Artūras; Fursenko Antanas; Jurevičius Mindaugas; Kilikevičienė Kristina; Bureika Gintautas. Analysis of parameters of railway bridge vibration caused by moving rail vehicles. Measurement and control. London: Sage publications Ltd. ISSN 0020-2940. Vol. 52, Iss. 9-10 (2019), p. 1210-1219. 2019
T003, T008, T009 Gorbunov Mykola; Kravchenko Kateryna; Bureika Gintautas; Gerlici Juraij; Nozhenko Olena; Vaičiūnas Gediminas; Bučinskas Vytautas; Steišūnas Stasys. Estimation of sand electrification influence on locomotive wheel/ rail adhesion processes. Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability. Warsaw: Polish Maintenance Society. ISSN 1507-2711. vol. 21, iss. 3 (2019), p. 460-467. 2019
T003, T009 Bureika Gintautas; Levinzon Mikhail; Dailydka Stasys; Steišūnas Stasys; Žygienė Rasa. Evaluation criteria of wheel/rail interaction measurement results by trackside control equipment. International journal of heavy vehicle systems. Geneva: Inderscience Enterprises Ltd.. ISSN 1744-232X. vol. 26, no. 6 (2019), p. 747-764. 2019
T003 Sladkowski Aleksander; Bureika Gintautas; Matijošius Jonas; Rimkus Alfredas; Flekiewicz Marek; Kubica Grzegorz; Fabiš Pawel; Panchuk Myroslav; Kryshtopa Sviatoslav; Panchuk Andrii; Evtimov Ivan; Ivanov Rosen etal. Ecology in transport: problems and solutions. Cham: Springer, 2020. 563 p. 2020
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2002 Riedmenų traukos teorija. Paskaitų tekstas.
2004 Aiškinamasis transporto inžinerijos terminų ir santrumpų žodynas anglų kalba
2008 Geležinkelio riedmenų tepimo medžiagos. Mokomoji knyga.
2009 Geležinkeliai. Bendrasis kursas. Vadovėlis.
2018 Vaičiūnas, G.; Liudvinavičius, L.; Bureika, G. ir kt. Geležinkeliai. Bendrasis kursas (vadovėlis). Vilnius, Technika, 2018. 608 p. ISBN: 9786094760914. DOI: 10.20334/2018-005-S.
2018 Gailienė Inesa; Laurinavičius Alfredas; Daškevič Svetlana; Podagėlis Igoris; Sakalauskas Kazys; Bureika Gintautas; Vaiškūnaitė Rasa. Geležinkelio kelias. Projektavimas, tiesimas, eksploatacija ir priežiūra : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2018. 360 p.
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
1998-04-03 Bureika Gintautas, Katkus Alfonsas, Geležinkelio traukos riedmenų techninės priežiūros ir remonto sistemos tobulinimas // Tarptautinė konferencija "TRANSBALTICA-98". Vilnius, 1998 m. balandžio 2-4 d.: mokslinių pranešimų rinkinys, Vilnius : Technika, 1998 p. 157-163
2004-01-01 Bureika Gintautas, Vaičiūnas Gediminas, Research of using petrol-ethanol blends as fuel for spark ignition engines = // Trans & Motauto'04, Plovdiv, 2004 p. 3-8
2004-04-08 Vaičiūnas Gediminas, Bureika Gintautas, Влияние вида тяги на количество ошибок машиниста // Trans & Motauto'04, Plovdiv, 2004 p. 7-9
2005-05-08 Lingaitis Leonas Povilas, Bureika Gintautas, The study of the environmental pollution produced by internal combustion engines of locomotives // The 6th International Conference Environmental Engineering, Vilnius : Technika, 2005 p. 159-163. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2005-05-27 Lingaitis Leonas Povilas, Bureika Gintautas, The study of the environmental pollution produced by internal combustion engines of locomotives // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2005 p. 1-5
2005-05-28 Petrenko Viačeslav, Juršėnas Vidmantas, Bureika Gintautas, Определение эксплуатационных параметров тягового подвижного состава // Trans & Motauto'05+, Sofia : Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, 2005 p. 169-172
2007-06-06 Bureika Gintautas, Контроль качества деятельности локомотивного хозяйства Литвы // Сборник докладов I Международной научно-практической конференции "Техническое регулирование на железнодорожном транспорте" (04-08 июня 2007), Днепропетровск : ДИИТ, 2007 p. 51-52
2007-10-19 Bureika Gintautas, Kumara M., Research on ethanol temperature influence on injection fuel amount into diesel engine // Transport Means - 2007: proceedings of the 11th international conference, October 18-19, 2007, Kaunas University of Technology, Lithuania, Kaunas : Technologija. p. 190-193. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2008-01-01 Lizunova Marina, Bureika Gintautas, Keleivių vežimo dyzeliniais ir elektriniais traukiniais veiksmingumo tyrimas // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje, Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. p. 243-247
2008-04-22 Balaišytė Vitalija, Bureika Gintautas, Greitųjų traukinių panaudojimo keleiviams vežti Lietuvos geležinkeliais techninių galimybių tyrimas // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje, Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. p. 239-242
2008-10-24 Kumara M., Bureika Gintautas, The advanced Ackerman steering system of a full trailer // Transport Means - 2008: proceedings of the 12th international conference, October 23-24, 2008, Kaunas University of Technology, Lithuania, Kaunas : Technologija. p. 51-54. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2009-05-07 Bureika Gintautas, Subačius Rimantas, Kumara M., Research on energy efficient of rolling-stock operation // TRANSBALTICA 2009: proceedings of the 6th International Scientific Conference, Vilnius : Technika, 2009 p. 28-32
2010-10-22 Bureika Gintautas, Vaičiūnas Gediminas, Kumara M., Research on freight wagons operation efficiency in Lithuanian railways // Transport Means - 2010: proceedings of the 14th international conference, October 21-22, 2010, Kaunas University of Technology, Lithuania, Kaunas : Technologija, 2010 p. 92-95.
2011-04-06 Bureika Gintautas, Vaičiūnas Gediminas, Investigating the impact of track gradients on traction energy efficiency in freight transportation by railway // Energy and Sustainability III, Ashurst, Southampton, UK : WIT Press, 2011 p. 463-472. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2011-05-06 Bureika Gintautas, Liudvinavičius Lionginas, New approach to quantitative estimation of railway interoperability // TRANSBALTICA 2011: proceedings of the 7th International Scientific Conference, May 5-6, 2011, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 24-29
2011-10-21 Bureika Gintautas, Lazauskas Jonas, Valiūnas Valdas, Comparative analysis of implementation of tramway and metropolitan lines in Vilnius city // Transport Means - 2011: proceedings of the 15th international conference, October 20-21, 2011, Kaunas University of Technology, Lithuania, Kaunas : Technologija, 2011 p. 211-214. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2011-10-21 Kilikevičienė Kristina, Bureika Gintautas, Žuraulis Vidas, Investigation of vehicle stability on road curves in winter conditions // Transport Means - 2011: proceedings of the 15th international conference, October 20-21, 2011, Kaunas University of Technology, Lithuania, Kaunas : Technologija, 2011. p. 104-107.
2012-05-04 Nosovičienė Anžela, Bureika Gintautas, Lengvojo automobilio stabilumo užtikrinimo priemonių veikimo efektyvumo tyrimas // 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" 2012 m. gegužės 4 d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2012. p. 327-333
2012-05-04 Budrius Justas, Bureika Gintautas, Intelektualių transporto sistemų taikymas išduodant įspėjimo lapelius mašinistams // 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" 2012 m. gegužės 4 d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2012. p. 277-281
2012-05-04 Sakavickas Rimantas, Bureika Gintautas, AB „Lietuvos geležinkeliai“ keleivinių vagonų modernizavimo strategija // 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" 2012 m. gegužės 4 d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2012. p. 127-131
2012-05-04 Sandovič Violeta, Bureika Gintautas, Automobilio staigaus stabdymo efektyvumo tyrimas // 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" 2012 m. gegužės 4 d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2012. p. 28-32
2012-06-26 Bureika Gintautas, Study of traction rolling-stock using in Lithuanian sector of railway line "Rail Baltica" // IV International scientific conference "Transport problems 2012", Silesia : The Silesian University of Technology, 2012 p. 71-78
2012-10-26 Bureika Gintautas, Žuraulis Vidas, Sadauskas Vigilijus, Research on automobile technical state impact on road traffic accident level in the country // Transport Means - 2012: proceedings of the 16th international conference, October 25-26, 2012, Kaunas University of Technology, Lithuania, Kaunas : Technologija, 2012 p. 69-72. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2013-01-01 Lunys Olegas, Bureika Gintautas, Investigation of heat-exchange processes in the axle-boxes of electric multi-units // Transport Means 2013: proceedings of the 17th international conference, October 24-25, 2013, Kaunas University of Technology, Lithuania, Kaunas : Technologija, 2013 p. 75-78.
2013-05-05 Steišūnas Stasys, Bureika Gintautas, Liudvinavičius Lionginas, Survey of assessment methods of rolling-stock chassis hunting and derailment processes // TRANSBALTICA 2013, Vilnius : Technika, 2013 p. 218-224
2013-05-08 Žabelovič Aleksandra, Bureika Gintautas, Eismo saugos ekonominis įvertinimas AB „Lietuvos geležinkeliai“ // 16-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" 2013 m. gegužės 8d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2013 p. 218-223
2013-05-08 Grebliauskas Mindaugas, Bureika Gintautas, Geležinkelių transporto eismo saugos rizikos valdymo modelis // 16-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" 2013 m. gegužės 8d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2013 p. 212-217
2013-05-08 Baltriukas Tadas, Bureika Gintautas, Krovininių automobilių stabdžių įtaisų techninės būklės įtaka stabdymo efektyvumui // 16-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" 2013 m. gegužės 8d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2013 p. 101-106
2013-05-08 Baliukonis Ramūnas, Bureika Gintautas, Automobilių transporto keliamo triukšmo tyrimas Alytaus mieste // 16-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" 2013 m. gegužės 8d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2013 p. 25-29
2014-05-08 Montautas Kęstutis, Bureika Gintautas, Lengvųjų automobilių patikimumo tyrimas // 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas – Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" vykusios 2014 m. gegužės 8 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2014 p. 45-48
2014-05-08 Mickelevič Tadeuš, Bureika Gintautas, Lengvųjų automobilių eksploatacinių parametrų lyginamoji analizė // 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas – Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" vykusios 2014 m. gegužės 8 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2014 p. 7-11
2014-05-08 Zinevič Miroslav, Bureika Gintautas, AB „Lietuvos geležinkeliai“ manevrinių šilumvežių eksploatacinių išlaidų palyginamoji analizė // 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas – Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" vykusios 2014 m. gegužės 8 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2014 p. 290-293
2014-05-08 Tarasevič Vitalij, Bureika Gintautas, AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialo „Vilniaus infrastruktūra“ automobilių parko formavimo strategija // 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas – Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" vykusios 2014 m. gegužės 8 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2014 p. 62-65
2014-06-27 Lunys Olegas, Dailydka Stasys, Bureika Gintautas, Investigation on axle-box heating tendencies and train delay duration // Transport Problems’2014, Silesia : The Silesian University of Technology, 2014 p. 426-434
2014-06-27 Steišūnas Stasys, Bureika Gintautas, Study of freight wagon running dynamic stability taking into account the track stiffness variation // Transport Problems’2014, Silesia : The Silesian University of Technology, 2014 p. 706-716
2015-06-27 Bureika Gintautas, Steišūnas Stasys, Complex evaluation of electric rail transport implementation in Vilnius city // Transport problems 2015, Katowice : Silesian university of technology Faculty of transport, 2015 p. 47-55
2015-06-28 Kazickij Artur, Bučinskas Vytautas, Šešok Nikolaj, Iljin Igor, Subačius Rimantas, Bureika Gintautas, Dzedzickis Andrius, Research on implementation of harvester on the cargo wagon // Transport problems 2015, Katowice : Silesian university of technology Faculty of transport, 2015 p. 247-256
2016-06-30 Lunys, Olegas; Dailydka, Stasys; Steišūnas, Stasys; Bureika, Gintautas; Subačius, Rimantas. Investigation of the specifics of freight wagon speed control by means of sliding blocks at a marshalling hub. "Transport problems-2016". Katowice : Silesian university of technology Faculty of transport
2016-10-06 Bureika Gintautas. Examination of the suspension parameter effect on coach running smoothness and stability. Transport Means 2016 : proceedings of the 20th international scientific conference, October 5-7, 2016, Juodkrante, Lithuania, Part 3 / Kaunas University of Technology, Klaipėda University,
2016-10-24 Bureika, Gintautas. Examination of the competitiveness of railway cargo transportation by Eurasian landbridge. Poland-Georgian scientific and technical conference "Transport Bridge Europe - Asia", 22-24 October, Tbilisi. No. 2. : Georgian Technical University.
2017-05-05 Steišūnas Stasys; Dižo Ján; Bureika Gintautas; Žuraulis Vidas. Examination of vertical dynamics of passenger car with wheel flat considering suspension parameters. Procedia Engineering. TRANSBALTICA 2017. Transportation science and technology : proceedings of the 10th international scientific conference, May 4-5, 2017, Vilnius.
2017-06-28 Bureika G., Komaiško M., Jastremskas, V.. Modelling the ranking of Lithuanian railways level crossing by safety level. Transport problems 2017 : IX international scientific conference. VI international symposium of young researchers : proceedings [CD] / Silesian University of Technology. Katowice: Silesian university of technology.Faculty of Transport,
2017-10-25 Bureika Gintautas; Vaičiūnas Gediminas; Liudvinavičius Lionginas. Estimation of ecological parameters of freight transportation by Eurasian railway corridors. III Georgian-Polish international scientific-technical conference "Transport bridge Europe - Asia", Kutaisi, Georgia 24-26.10.2017 : materials. Kutaisi: Akaki Tsereteli State University, 2017. ISBN 9789994052189, p. 22-28.
2018-05-24 Bureika Gintautas; Petrenko Viačeslav; Ноженко Елена; Просвирова Ольга. Методы оценки уровня безопасности движения на железнодорожных перегонах и переездах. Збірник наукових праць VIII-ї міжнародної науково-практичної конференції «Транспорт і логістика: проблеми та рішення». До 100-річчя Національної академії наук України 23-25 травня 2018 р. м. Одеса. Одеса: Одеський Національний Морський Університет, 2018. ISBN 9786177414376, p. 22-24.
2018-06-28 Bureika Gintautas; Vaičiūnas Gediminas. Investigation of outward safety airbag of passenger rail vehicle. Transport problems 2018, X international scientific conference, VII international symposium of young researchers : proceedings. Gliwice: Silesian University of Technology, 2018. ISBN 9788394571764, p. 104-112.
2019-05-03 Steišūnas Stasys; Bureika Gintautas; Porkuian Olha; Nozhenko Volodymyr. Study of field testing on car body vibrations of moving passenger car with wheel flat. TRANSBALTICA XI: Transportation science and technology. Tarptautinė mokslo konferencija "TRANSBALTICA-2019", 2019 m. gegužės 2-3 d. Vilnius, Lietuva.
2019-10-03 Bureika Gintautas; Bielousova Lubov; Nozhenko Vladymyr. Estimation of ecological effectiveness of rail vehicle operation in Eurasian railway corridors. Traptautinė konferencija "Transport means 2019". 2019 m. spalio 2-4 d. Palanga, Lietuva.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 C1 C1
rusų C2 C2 C2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Magistro baigiamasis darbas
Antrosios pakopos Riedmenų dinamika
Pirmosios pakopos Bakalauro baigiamasis darbas 3
Pirmosios pakopos Gamybinė praktika 2
Pirmosios pakopos Riedmenų traukos teorija (su kursiniu projektu)
Pirmosios pakopos Riedmenų traukos teorija
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Švedijos kelių ir transporto tyrimo institutas (VTI) Švedija Mokslinė stažuotė 1995-1995
Londono metropolitenas Anglija Gamybinė stažuotė 1997-1997
Lokomotyvų gamykla ,,SIEMENS AG" Vokietija ERASMUS stažuotė 2006-2006
Dniepropetrovsko nacionalinis geležinkelių transportas universitetas (DIIT) Ukraina Pedagoginė stažuotė 2007-2007
Helsinkio riedmenų depas Suomija ERASMUS stažuotė 2008-2008
Švedijos technologijos universitetas (KTH) Švedija ERASMUS stažuotė 2011-2011
Aristotelio universitetas Salonikuose Graikija ERASMUS stažuotė 2013-2013
VGTU Lietuva Edukacinių kompetencijų tobulinimo seminarų ciklas "Andragogikos pagrindai" (21 h). 2017-2017
Novi Sad universitetas Serbija ERASMUS stažuotė 2017-2017
Liublino technologijos universitetas Lenkija ERASMUS stažuotė 2019-2019
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2012-2014 Framework 7 mokslo projektas ,,Europos-Azijos geležinkelių mokslinių tyrimų kompetencijos tinklas". Akronimas - NEAR2. Sutartis Nr.314254. VGTU dalies vadovas.
2018-2019 Lietuvos-Ukrainos mokslo projektas "Riedmenų rato ir bėgio sąlyčio sunkiai apkrautų paviršių inžinerijos mokslo metodų sukūrimas siekiant užtikrinti vežimų geležinkeliais konkurencingumą, ekologiškumą ir energinį veiksmingumą ". Akronimas - EFFECT-RAIL.Sutartis Nr.S-LU-18-12. VGTU dalies vadovas. .
2018-2021 „HORIZON-2020“ platformos SHIFT2RAIL mokslo projektas "Geležinkelio kelio, tiltų, tunelių ir saugos sistemų būklės vertinimas, stebėsena ir duomenų apdorojimas". Akronimas - Assets4Rail. Nr. 826250. VGTU dalies vadovas.
2019-2021 INTERREG projektas „Judumas ir prieinamumas kaimo vietovėse. Nauji požiūriai į judumo koncepcijų kūrimą atokiose vietovėse“. Akronimas "MARA". VGTU dalies vadovas.
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2005-- Tarptautinio kongreso „KONES“ (Lenkija) Mokslo komiteto narys.
2005-- Mokslo leidinio"Journal of KONES. Powertrain and Transport" (Lenkija) Redkolegijos narys.
2009-- Tarptautinis mokslo žurnalas ,,TRANSPORT" (Lietuva). Redkolegijos narys.
2012-- Tarptautinės konferencijos ,,Horizons of Railway Transport“ (Slovakija) Mokslo komiteto narys,
2014-- Tarptautinio mokslo žurnalo ,,EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOŚĆ - MAINTENANCE AND RELIABILITY" (Lenkija) Mokslo komiteto narys. Clarivate Analytics su citavimo rodikliu.
2015-- Mokslo žurnalo „Technical Issues“ (Slovakija) Redkolegijos narys.
2016-- Žurnalo „Ukrainos geležinkelių transportas“ [ukr. – «Зализнıчний транспорт Украïны»] Redkolegijos narys.
2019-- Tarptautinio mokslo žurnalo "AVIATION" (Lietuva) Vyriausiasis redaktorius. Žurnalas referuojamas Emergence Clarivate Analytics bazėse.
Kita veikla
Apdovanojimas ženklu "Už nuopelnus Lietuvos geležinkeliams". Geeneralinio direktoraius 2014-06-12 Įsakymas Nr. Į-576.
Nuo 2015 m. jungtinės VGTU-KU-ASU-KTU doktorantūros Transporto inžinerijos mokslo krypties komiteto narys.
Transporto inžinerijos fakulteto ERASMUS koordinatorius nuo 2008 m.
Transporto inžinerijos fakulteto Tarybos pirmininko pavaduotojas 2007-2012 m.
VGTU Senato narys nuo 2011 m.
Lietuvos geležinkelių inžinierių sąjungos narys nuo 2006 m.