Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Modestas Kligys
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statybos inžinerijos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2003
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statybos inžinerijos magistras, aukštasis išsilavinimas 2005
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2009
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2011-2011 Plastifikuojančių priedų įtaka klinties portlandcemenčio ir jo skiedinių bei betonų savybėmis
2011-2011 Ištirti galimybę beautoklavį akytąjį betoną pritaikyti apdailos lakštų gamyboje, panaudoti kartu su lengvais užpildais ir nustatyti jų poveikį medžiagos savybėms ir kt.
2012-2013 Nustatyti silicinių pelenų poveikį skirtingų cementų atsparumui sulfatinei korozijai žemose teigiamose temperatūrose
2012-2013 Atlikti mokslinio tyrimo darbus, gaminių ar medžiagų bandymus
2012-2012 Sukurti termoizoliacinį kompozitą iš porėtų užpildų ir matricos
2012-2013 Nustatyti impregnantų poveikį betono paviršiaus sąvybėms ir pateikti rekomendacijas dėl jų panaudojimo
2012-2013 Sukurti statybinio kompozito formavimo mišinį
2012-2013 Sukurti termoizoliacinį kompozitą iš pūsto stiklo granulių
2014-2015 Sukurti termoizoliacinių lakštų išorinį apdailos sluoksnį, imituojantį klinkerio paviršių ir jo gamybos technologiją
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
08T Sinica Marijonas, Sezeman Georgij Arsenij, Mikulskis Donatas, Kligys Modestas, Investigation of sorption properties in crushed autoclaved aerated concrete waste // Journal of environmental engineering and landscape management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 20, no. 1 (2012) p. 67-75. 2012
08T Laukaitis Antanas, Kerienė Jadvyga Regina, Kligys Modestas, Mikulskis Donatas, Lekūnaitė-Lukošiūnė Lina, Influence of mechanically treated carbon fibre additives on structure formation and properties of autoclaved aerated concrete // Construction and building materials, Oxford : Elsevier.. ISSN 0950-0618. Vol. 26, iss. 1 (2012) p. 362-371. 2012
Method for Manufacturing of Products from Autoclaved Aerated Concrete and Composition of Autoclaved Aerated Concrete. Autoriai: Abalikšta Darius, Sinica Marijonas, Mikulskis Donatas, Kligys Modestas, Sezeman Georgij Arsenij, (Vytautas Česnauskas), 2012-11-22. Autoriaus indėlis 0,20 2012
08T Kligys Modestas, Sinica Marijonas, Sezeman Georgij Arsenij, Vaitkus Saulius, Influence of different loads on the properties of lightweight composite // Journal of civil engineering and management, Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 18, no. 3 (2012) p. 386-392. 2012
08T Lekūnaitė-Lukošiūnė Lina, Laukaitis Antanas, Kligys Modestas, Mikulskis Donatas, Investigations of forming mixture parameters of autoclaved aerated concrete with nanoadditives // Materials science, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1320. Vol. 18, no.3 (2012) p. 284-289. 2012
08T Kerienė Jadvyga Regina, Kligys Modestas, Laukaitis Antanas, Špokauskas Alfonsas Algimantas, Aleknevičius Marius, The influence of multi-walled carbon nanotubes additive on properties of non-autoclaved and autoclaved aerated concretes // Construction and building materials, Oxford : Elsevier. ISSN 0950-0618. Vol. 49 (2013) p. 527-535. 2013
Konstrukcinis termoizoliacinis kompozitas iš vietinių technogeninių atliekų. Autoriai: Kligys Modestas, Gaidučis Sergejus, 2013-05-27. Autoriaus indėlis 0,50 2013
08T Sezeman Georgij Arsenij, Sinica Marijonas, Mikulskis Donatas, Kligys Modestas, Influence of zeolite additive on the properties of plaster used for external walls from autoclaved aerated concrete // Materials science, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1320. Vol. 19, no. 2 (2013) p. 222-229. 2013
Gaminių iš autoklavinio akytojo betono gamybos būdas ir autoklavinio akytojo betono kompozicija. Autoriai: Sinica Marijonas, Mikulskis Donatas, Kligys Modestas, Sezeman Georgij Arsenij, (Vytautas Česnauskas), 2013-10-25. Autoriaus indėlis 0,20 2013
08T Stonys Rimvydas, Pundienė Ina, Kligys Modestas, Spudulis Edmundas, Исследование эффекта замены микрокремнезема в составе жаростойкого бетона добавкой на основе метакаолина // Новые огнеупоры, Москва : Интермет инжиниринг. ISSN 1683-4518. 2013, № 6 p. 43-48. 2013
08T Stonys Rimvydas, Pundienė Ina, Antonovič Valentin, Kligys Modestas, Spudulis Edmundas, Study of the effect of replacing microsilica in heat-resistant concrete with additive based on metakaolin // Refractories and Industrial Ceramics, New York : Consultants Bureau/Springer. ISSN 1083-4877. Vol. 54, no 3, 2013 p. 232-237. 2013
08T Sinica Marijonas, Sezeman Georgij Arsenij, Mikulskis Donatas, Kligys Modestas, Impact of complex additive consisting of continuous basalt fibres and SiO2 microdust on strength and heat resistance properties of autoclaved aerated concrete // Construction and building materials, Oxford : Elsevier. ISSN 0950-0618. Vol. 50 (2014) p. 718-726. 2014
08T, 02T Šeputytė Jurga, Sezeman Georgij Arsenij, Sinica Marijonas, Kligys Modestas, Vaitkus Saulius, Impact of granules from crushed expanded polystyrene package on properties of thermo-insulating plaster // Journal of civil engineering and management, Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 20, no. 4 (2014) p. 581-589. 2014
Porėto skiedinio kompozicija ir gamybos būdas. Autoriai: Vėjelis Sigitas, Sinica Marijonas, Kligys Modestas, Sezeman Georgij Arsenij, Šeputytė-Jucikė Jurga, 2015-05-25. Autoriaus indėlis 0,20 2015
08T Žvironaitė Jadvyga, Kligys Modestas, Pundienė Ina, Pranckevičienė Jolanta, Effect of limestone particles on rheological properties and hardening process of plasticized cement pastes // Materials science, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1320. Vol. 21, no. 1 (2015) p. 143-148. 2015
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2006-01-01 Laukaitis Antanas, Sinica Marijonas, Mikulskis Donatas, Kligys Modestas, The influence of the structure of light weight concrete on its properties // Ibausil. 16. Internationale Baustoffagung, 20-23 September, 2006, Weimar Bundesrespublik Deautschland: Tagungsbericht - Band 2, Weimar : Bauhaus-Universität Weimar, 2006 p. 933-941.
2007-01-01 Sezeman Georgij Arsenij, Kligys Modestas, Investigations of operating properties of ceramic masonry products in the multilayer enclosure // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 P. 155-160. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2007-01-01 Sinica Marijonas, Sezeman Georgij Arsenij, Kligys Modestas, Investigations of operating properties of ceramic masonry products in the multilayer enclosure // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-6].
2008-01-01 Sinica Marijonas, Laukaitis Antanas, Sezeman Georgij Arsenij, Kligys Modestas, Исследование возможности использования отходов пенополистирольной тары в производстве заливной теплоизоляции // Ячеистые бетоны в современном строительстве, Санкт-Петербург : Строительная палата, 2008 p. 98-99.
2010-01-01 Sinica Marijonas, Sezeman Georgij Arsenij, Mikulskis Donatas, Kligys Modestas, Determination of fixing loads for plastic anchors subject to structure and voidage of masonry units // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vilnius : Technika, p. 536-543.
2010-01-01 Sinica Marijonas, Sezeman Georgij Arsenij, Mikulskis Donatas, Kligys Modestas, Determination of fixing loads for plastic anchors subject to structure and voidage of masonry units // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers. May 19-21, 2010. Vol. 1, Vilnius : Technika, 2010 p. 536-543.
2013-01-01 Sezeman Georgij Arsenij, Sinica Marijonas, Kligys Modestas, Šeputytė Jurga, Vaitkus Saulius, Цементные строительные композиты на основе легких заполнителей из техногенного сырья // Материалы международной научно-технической конференции ,,Наука и технология строительных материалов: состояние и перспективы их развития", 27-29 ноября 2013, Минск, Минск : БГТУ, 2013 p. 21-24.
2013-01-01 Sinica Marijonas, Šeputytė Jurga, Sezeman Georgij Arsenij, Kligys Modestas, Особенности выполнения ограждающих конструкций с использованием заливной теплоизоляции на основе гранул вспученного стекла // Материалы международной научно-технической конференции ,,Наука и технология строительных материалов: состояние и перспективы их развития", 27-29 ноября 2013, Минск, Минск : БГТУ, 2013 p. 69-72.
2014-01-01 Pundienė Ina, Kligys Modestas, Šeputytė Jurga, Portland cement based lightweight multifunctional matrix with different kind of additives containing SiO2 // Key Engineering Materials. Engineering Materials & Tribology XXII, Zurich : Trans Tech Publications Ltd p. 305-308. [Duomenų bazės: INSPEC, Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Sinica Marijonas, Sezeman Georgij Arsenij, Kligys Modestas, Šeputytė Jurga, Влияние добавок пылевидной микросилики SiO2 и микроармирующих добавок на структуру и свойства автоклавного ячеистого бетона // Опыт производства и применения ячеистого бетона автоклавного твердения, Минск : НП ООО Стринко, 2014 p. 79-83.
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Statybinių dirbinių gamybos projektavimas
Pirmosios pakopos Silikatinių medžiagų technologija
Pirmosios pakopos Silikatinių ir keraminių medžiagų technologijos
Pirmosios pakopos Gamybos proceso organizavimas
Pirmosios pakopos Statybos produktų gamybos projektavimas
Pirmosios pakopos Statybos produktų technologijų projektavimas (kompleksinis projektas)
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2008-2012 Sukurti kaitrai atsparųjį akytąjį betoną ir jo gamybos technologijas, WASTEHEATCONCRETE
2012-2014 Energiją tausojančių medžiagų kūrimas, tyrimai ir taikymas pastatų atitvarose, ETMIS
2013-2014 Ištirti nano ir smulkiadispersinių priedų poveikį lengvų poringų kompozitų savybėms, siekiant sukurti išteklius tausojančių konkurencingų statybinių medžiagų gamybos technologijas, -