Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Darius Bazaras
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus technikos universitetas civilinės inžinerijos magistras, aukštasis išsilavinimas 1996
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2002
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2010
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
03S, 03T Bazaras Darius, Verseckienė Alina, Palšaitis Ramūnas, Analyzing the aspects of organising paratransit services in Vilnius // Transport, Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 28, no. 1 (2013) p. 60-68. 2013
03S, 03T Bazaras Darius, Batarlienė Nijolė, Palšaitis Ramūnas, Petraška Artūras, Optimal road route selection criteria system for oversize goods transportation // The Baltic journal of road and bridge engineering, Vilnius : Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 8, no. 1 (2013) p. 19-24. 2013
03S, 03T Barysienė Jurgita, Batarlienė Nijolė, Bazaras Darius, Čižiūnienė Kristina, Griškevičienė Daiva, Griškevičius Algirdas Juozapas, Lazauskas Jonas, Mačiulis Alminas, Palšaitis Ramūnas, Vasilis Vasiliauskas Aidas, Vasilienė-Vasiliauskienė Virgilija, Analysis of the current logistics and transport challenges in the context of the changing environment // Transport, Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 30, no. 2 (2015) p. 203-211. 2015
03S, 03T Bazaras Darius, Yatskiv Irina, Mačiulis Alminas, Palšaitis Ramūnas, Analysis of common governance transport system development possibilities in the east–west transport corridor // Transport and telecommunication, Riga : Transport and Telecommunication Institute. ISSN 1407-6160. Vol. 16, no. 1 (2015) p. 31-39. 2015
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2011 Kirvaitis Raimundas, Vaiškūnaitė Rasa, Nekrošius Liutauras, Urbanavičius Vytautas, Rybokas Mindaugas, Gedzevičius Irmantas, Juknevičius Linas, Bazaras Darius, Stankevičienė Jelena, Lasauskas Eduardas, Pruskus Valdas, Laukaitis Antanas, Adomavičienė Žibutė, Versekėnienė Daiva, Vilniaus Gedimino technikos universiteto 2010 metų mokslinės veiklos apžvalga // , ; ISBN 1392-1436 (2011), [psl.: 340]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
1998-01-01 Bazaras Darius, Vadovavimas ir valdymo stiliai transporto įmonėse // Tarptautinė konferencija "TRANSBALTICA-98". Vilnius, 1998 m. balandžio 2-4 d.: mokslinių pranešimų rinkinys, Vilnius : Technika, 1998 p. 83-86.
1999-01-01 Bazaras Darius, Darbuotojų motyvacija ir vertybių sistema // Tarptautinės konferencijos TRANSBALTICA-99 mokslinių pranešimų rinkinys. Vilnius, 1999 m. balandžio 8-9 d, Vilnius : Technika, 1999 p. 60-63.
2003-01-01 Bazaras Darius, Logistinių sistemų ir veiklos pokyčiai Lietuvai tapus ES nare // Transbaltica-03, Vilnius : Technika, 2003 p. 188-201.
2005-01-01 Bazaras Darius, Challenges of education and training process // International conference "Innovative Vocational Education and Training in the Transport Area" IVETTA. 24-25 February 2005. Riga, Latvia, Riga : Riga Managers School, 2005 p. 104-115.
2005-01-01 Vasilis Vasiliauskas Aidas, Bazaras Darius, Возможная стратегия развития интермодальных перевозок в Литве // Матерiали мiжнародноï науково-практичноï конференцiï "Днi науки - '2005", Днiпропетровськ : Наука i освiта, 2005 p. 50-53.
2005-01-01 Bazaras Darius, Rezgaitis Remigijus, Research of relevance ensures facilities of transport corridors // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2005 p. 1-7.
2006-01-01 Lingaitis Leonas Povilas, Bazaras Darius, Research activities at the transport engineering faculty of Vilnius Gediminas Technical University // International scientific symposium "Role of transport sciences faculties in European transport system development": proceedings: Sarajevo, October 26 and 27, 2006, Sarajevo : Faculty of Transport and Communications, 2006 p. 123-127.
2008-01-01 Bazaras Darius, Palšaitis Ramūnas, Business development in Lithuania through innovative information technologies // The 8th international conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat-08), 15-18 October 2008, Riga, Latvia, Riga : Transport and Telecommunication Institute, 2008 p. 20-25.
2008-01-01 Bazaras Darius, Palšaitis Ramūnas, Solakivi Tomi, Analysis of the logistics information-communication technologies situation in Lithuania survey results // Transport Means - 2008: proceedings of the 12th international conference, October 23-24, 2008, Kaunas University of Technology, Lithuania, Kaunas : Technologija. p. 135-138. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2009-01-01 Bazaras Darius, Kiisler Ain, Palšaitis Ramūnas, Solakivi Tomi, Comparable analysis of the logistics competence level in Lithuania and Estonia by expert interview results // Transport Means - 2009, Kaunas : Technologija, 2009 p. 108-111. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2009-01-01 Vasilis Vasiliauskas Aidas, Bazaras Darius, Barysienė Jurgita, Analysis of intermodal transportation by Lithuanian railways // Transport Means - 2009: proceedings of the 13th international conference, October 22-23, 2009, Kaunas University of Technology, Lithuania, Kaunas : Technologija, 2009 p. 104-107. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2010-01-01 Bazaras Darius, Kazlauskas Mindaugas, Vasilis Vasiliauskas Aidas, Problematical points in the E-Trade system // The 10th international conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat-10), 20-23 October 2010, Riga, Latvia, Riga : Transport and Telecommunication Institute, 2010 p. 250-254.
2011-01-01 Petraška Artūras, Palšaitis Ramūnas, Batarlienė Nijolė, Bazaras Darius, Evaluation criteria system of the routes for super heavy and oversized cargo // Transport Means - 2011: proceedings of the 15th international conference, October 20-21, 2011, Kaunas University of Technology, Lithuania, Kaunas : Technologija, 2011. p. 236-239. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2011-01-01 Bazaras Darius, Palšaitis Ramūnas, The impact of the market structure on safety and security in BSR: Lithuania point of view // Reliability and statistics in transportation and communication (RelStat'11), Riga : Transport and Telecommunication Institute, 2011 p. 173-175.
2012-01-01 Bazaras Darius, Palšaitis Ramūnas, Virtual BSR logistics and transport academy: establishment tasks and prospectives // Reliability and statistics in transportation and communication (RelStat-12), Riga : Transport and Telecommunication Institute, 2012 p. 166-170.
2012-01-01 Solakivi Tomi, Lorentz Harri, Alvarez-Tikkakoski Eduardo, Yatskiv Irina, Palšaitis Ramūnas, Bazaras Darius, Ojala Lauri, The impact of market structure on road freight safety in the Baltic sea region // NOFOMA 2012: proceedings of the 24th annual Nordic logistics research network conference: abstracts of Work-in-Progress (WIP), June 7-8, 2012, Naantali, Finland, Naantali : Turku School of Economics at the University of Turku, 2012 p. 925-926.
2013-01-01 Bazaras Darius, Bartulis Vilius, Batarlienė Nijolė, Palšaitis Ramūnas, Governance of East BSR countries common transport system development // Reliability and statistics in transportation and communication (RelStat'13), Riga : Transport and Telecommunication Institute, 2013 p. 48-51.
2014-01-01 Rakovska Eva, Bazaras Darius, ERTMS taikymo galimybės įvertinimas geležinkelių eismo valdymo sistemų problemai spręsti // 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2014 m. vasario 6 d, Vilnius : Technika, 2014 p. 189-195.
2014-01-01 Bazaras Darius, Palšaitis Ramūnas, The East-West transport corridor activities governance // Reliability and statistics in transportation and communication (RelStat'14), Riga : Transport and Telecommunication Institute, 2014 p. 9-16.
2014-01-01 Juozapaitis Mantgirdas, Bazaras Darius, Automobilio būklės stebėjimo modulio kūrimas reversinės logistikos sistemai // 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas – Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" vykusios 2014 m. gegužės 8 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2014 p. 196-200.
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Reversinė logistika
Pirmosios pakopos Transporto logistika
Pirmosios pakopos Kompleksinis projektas (Tiekimo grandinės projektavimas)
Pirmosios pakopos Logistikos pagrindai
Pirmosios pakopos Žalioji logistika
Pirmosios pakopos Logistika
Pirmosios pakopos Tiekimo grandinės projektavimas (kompleksinis projektas)
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2009-2012 Ryšių tarp institucijų stiprinimas sunkių krovinių pervežimo Baltijos jūros regione saugumui, C.A.S.H.
2012-2014 BSR TransGovernance - MLG parama įgyvendinant PA 11 (PA transportas), BSR TransGovernance
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2013-- TRANSPORT, 2013 m. Dalyvauja nuo/iki: 2013-10-01 /