Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Justinas Gargasas
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Pramonės inžinerijos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Pramonės inžinerijos magistras, aukštasis išsilavinimas 2011
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Technologijos mokslų, medžiagų inžinerijos daktaro laipsnis 2016
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Techninis asistentas 2009-2010
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Medžiagotyros ir suvirinimo mokomosios laboratorijos vedėjas 2010-2016
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Assistentas 2011-2016
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Prodekanas 2016--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Docentas 2016--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2014-2014 Nustatyti penkių aliuminio lakštų cheminę sudėtį, išmatuoti jų storius ir pateikti išvadas
2014-2014 Nustatyti grąžto cheminę sudėtį
2014-2014 Cheminė metalo nustatymo ekspertizė
2014-2014 Nustatyti ankerių cheminę sudėtį ir metalo markę
2014-2014 Nustatyti metalo cheminę sudėtį
2014-2014 Nustatyti ankerių cheminę sudėtį ir metalo markę, atlikti nutrūkusio ankerio galo mikrostruktūros tyrimą ir pateikti ankerio nutrūkimo priežastį
2014-2014 Trijų dangų mikrokietumo matavimai
2014-2014 Nustatyti metalo cheminę sudėtį
2014-2014 Cheminė metalo nustatymo ekspertizė
2015-2015 Stabdžių stendo keturių būgnų restauravimas
2015-2015 Bandinių cheminė analizė
2015-2015 Metalų cheminės analizės nustatymas
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
08T Gargasas Justinas, Gedzevičius Irmantas, Nagurnas Saulius, Termiškai purkštų dangų tyrimas ultragarsiniais metodais // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika.. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 6 (2011) p. 75-78. 2011
08T Chumakov E., Shukbarova S., Gedzevičius Irmantas, Gargasas Justinas, Исследование влияния величины предварительной пластической деформации на динамику искусственного старения // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 6 (2013) p. 651-654. 2013
08T Gargasas Justinas, Valiulis Algirdas Vaclovas, Gedzevičius Irmantas, Mikaliūnas Šarūnas, Elektrolankinio purškimo būdu užpurkštų dangų technologinių savybių tyrimai // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 6 (2013) p. 620-624. 2013
08T Gargasas Justinas, Gedzevičius Irmantas, Pokhmurska Hanna, Wielage Bernhard, Lampke Thomas, Rosert Reinhard, Chervinska N., Wear and corrosion resistance of electric-ARC coatings sprayed from powder wires of the Stein-Mesyfil series // Materials science, New York : Springer. ISSN 1068-820X. Vol. 50, iss. 6 (2015) p. 912-916. 2015
08T Gargasas Justinas, Valiulis Algirdas Vaclovas, Gedzevičius Irmantas, Experiential learning - creation and testing of sprayed coatings // World transactions on engineering and technology education (WTE&TE), Melbourne, Australia : World Institute for Engineering and Technology Education (WIETE). ISSN 1446-2257. Vol. 13, no. 3 (2015) p. 368-371. 2015
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2013-01-01 Gargasas Justinas, Gedzevičius Irmantas, Valiulis Algirdas Vaclovas, Pokhmurska Hanna, Grund Thomas, Wielage Bernhard, Wear behavior and performance of coatings arc sprayed with cored wires // Werkstoffe und werkstofftechnische anwendungen. Band 50, Chemnitz : Institut fur Werkstoffwissenscaft und Werkstofftechnik, 2013 p. 374-380.
2015-01-01 Gargasas Justinas, Valiulis Algirdas Vaclovas, Gedzevičius Irmantas, Pokhmurska Hanna, The research of thermal arc sprayed coatings tribological properties by using rubber wheel test // Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials VI: Selected, peer reviewed papers from the 9th International Conference on Mechatronic Systems and Materials (MSM 2013), July 1-3, 2013, Vilnius, Lithuania, Zurich : Trans Tech Publications Ltd p. 693-697.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 B2 B2
rusų A1 B1 A1
vokiečių B1 B1 B1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Suvirinimo gamybos technologijos
Pirmosios pakopos Specialūs suvirinimo ir pjovimo būdai
Pirmosios pakopos Suvirinimo kokybės kontrolė, valdymas ir optimizavimas
Pirmosios pakopos Dangos ir jų technologijos
Pirmosios pakopos Suvirintos konstrukcijos
Pirmosios pakopos Specialių savybių medžiagos
Pirmosios pakopos Suvirinimo technologinės mašinos
Pirmosios pakopos Miltelinių medžiagų technologijos
Pirmosios pakopos Medžiagų mokslas 2
Pirmosios pakopos Kokybės valdymas, kontrolė ir optimizavimas
Pirmosios pakopos Neišardomų sujungimų technologijos
Pirmosios pakopos Medžiagų mokslas
Pirmosios pakopos Specialios medžiagos
Pirmosios pakopos Dangų technologijos
Pirmosios pakopos Medžiagų mokslas 1
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Anglų kalbos B2 lygio sertifikatas 2010-2010
Visagino atominės elektrinės mokymo centras Lietuva Neardomoji kontrolė - ultragarsas UT2 lygis 2010-2010
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Zwick Roell training certificate, training with hardness machine 2011-2011
Chemnitzo technologijų universitetas, Mechanikos inžinerijos institutas, Medžiagų mokslo ir inžinerijos katedra Vokietija Paviršinių dangų sukurtų elektrolankiniu purškimu tyrimai 2013-2013
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva International welding engineering diplomas 2015-2015
UAB "Metesta" neardomosios kontrolės rengimo centras Lietuva MT-bandymai magnetinėmis dalelėmis 2016-2016
Kita veikla
Botanika, akvariumistika