Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Jurgita Raudeliūnienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Verslo vadybos magistratūra, aukštasis išsilavinimas 2002
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Socialinių mokslų srities, Vadybos mokslo krypties daktaro laipsnis 2007
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Socialinių mokslų docento vardas 2012
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Socialinių mokslų profesoriaus pedagoginis vardas 2019
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos fakultetas, Verslo technologijų katedra Docentė 2007-2016
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos fakultetas Prodekanė 2011-2016
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos fakultetas, Verslo technologijų katedra Profesorius 2016--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04S, 03S Tvaronavičienė Manuela, Mačiulis Alminas, Lankauskienė Toma, Raudeliūnienė Jurgita, Dzemyda Ignas, Energy security and sustainable competitiveness of industry development // Economic research, Pula : Taylor & Francis. ISSN 1331-677X. Vol. 28, iss.1 (2015) p. 502-516 2015
03S, 04S Raudeliūnienė Jurgita, Meidutė-Kavaliauskienė Ieva, Vileikis Kęstutis, Evaluation of factors determining the efficiency of knowledge sharing process // Journal of the knowledge economy, New York : Springer. ISSN 1868-7865. Vol. 6, iss. 3 (2015) p. [1-16] 2015
03S; 04S Davidavičienė Vida; Paliulis Narimantas Kazimieras; Raudeliūnienė Jurgita; Stankevičienė Jelena; Iurasov Aleksei; Dneprovskay Natalia; Alekseeva Tamara; Dik Vladimir; Kameneva Natalia; Kasatkina Svetlana; Kharitonov Sergey; Makarenkova Ekaterina; Pavlekov. E-commerce. Berlin: ECM-Office, 2015. 2015
03S Skačkauskienė Ilona; Vilkaitė-Vaitonė Neringa; Raudeliūnienė Jurgita; Davidavičienė Vida. A model for measuring passenger loyalty. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 31, no. 1, p. 100-107. 2016
03S, 04S Stádník Bohumil; Raudeliūnienė Jurgita; Davidavičienė Vida. Fourier analysis for stock price forecasting: assumption and evidence. Journal of business economics and management. Vilnius: Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 17, iss. 3, p. 365-380. 2016
03S; 04S Raudeliūnienė Jurgita; Stadnik Bohumil; Kindarytė Raminta. Knowledge appliance process: theoretical and practical evaluation aspects. Entrepreneurship and sustainability issues. Vilnius: Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN 2345-0282. Vol. 3, iss. 4 (2016), p. 368-379. 2016
03S, 04S Raudeliūnienė Jurgita; Meidutė-Kavaliauskienė Ieva; Vileikis Kęstutis. Evaluation of factors determining the efficiency of knowledge sharing process. Journal of the knowledge economy. New York: Springer. ISSN 1868-7865. Vol. 7, iss. 4 (2016), p. 842-857. 2016
03S Raudeliūnienė Jurgita. Organizacijos žinių potencialo vertinimo aktualijos: monografija. Vilnius: Technika, 2017. 2017
03S Nedelko Zlatko; Raudeliūnienė Jurgita; Črešnar Rok. Knowledge dynamics in supply chain management. Knowledge Integration Strategies for Entrepreneurship and Sustainability / Namibia University of Science and Technology, Namibia & University of Pune, India. Hershey: IGI Global. ISBN 9781522551157, p. 150-166. 2018
03S Raudeliūnienė Jurgita; Davidavičienė Vida; Jakubavičius Artūras. Knowledge management process model. Entrepreneurship and sustainability issues. Vilnius: Entrepreneurship and Sustainability Center. Vol. 5, no. 3, p. 542-554. 2018
03S, 04S Raudeliūnienė Jurgita; Davidavičienė Vida; Tvaronavičienė Manuela; Jonuška Laimonas. Evaluation of advertising campaigns on social media networks. Sustainability. Basel: MDPI AG. ISSN 2071-1050. Vol. 10, iss. 4 (2018), p. 1-14. 2018
03S, 04S Raudeliūnienė Jurgita; Davidavičienė Vida; Petrusevičius Ramūnas. Factors influencing knowledge retention process: case of Lithuanian armed forces. Technological and economic development of economy. Vilnius: Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 24, iss. 3 (2018), p. 1104-1124. 2018
03S Raudeliūnienė Jurgita; Szarucki Marek. An integrated approach to assessing an organization‘s knowledge potential. Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas: KTU. ISSN 1392-2785. vol. 30, iss. 1 (2019), p. 69-80. 2019
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Raudeliūnienė Jurgita, Žinių vadyba; ISBN 9786094571701 (2012), [psl.: 0], [aut. lankų.: 5,64]
2016 Raudeliūnienė Jurgita. Žinių vadybos procesai ir jų vertinimas. Vilnius: Technika, 2016. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 10.340]
2018 Davidavičienė Vida; Aboujaoude Marie Karim; Feghali Khalil; Kfouri Charbel; Raudeliūnienė Jurgita; Mahmoud Tariq; Dmitriyev Viktor; Driha Oana Madalina; Dalati Serene; Mouselli Sulaiman; Massoud Hiba; Azoury Maya; Kaissi Bassem; Attieh Latifa; Aytouni Kin. Modernizing the academic teaching and research environment: methodologies and cases in business research. Cham: Springer International Publishing.
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2015-01-01 Jakaitis Jonas, Raudeliūnienė Jurgita, Research on the urban material environment design: creativity aspects // SGEM 2015, Sofia, Bulgaria : STEF92 Technology Ltd., 2015 p. 573-580
2015-01-01 Jakaitis Jonas, Raudeliūnienė Jurgita, Investigation into the development of an aesthetic coexistence of the material environment in the problem-based teaching/learning process // SGEM 2015, Sofia, Bulgaria : STEF92 Technology Ltd., 2015 p. 557-564
2017-01-01 Kimpah Jeniboy; Ibrahim Hazril Izwar; Raudeliūnienė Jurgita. The role of psychological empowerment as the moderator between developmental experience and perceived organizational support. Advanced science letters. Conference on Advanced Research on Business, Management and Humanities (ARBUHUM), Bandung, Indonesia, Mar 15-17, 2016. California: American Scientific Publishers. ISSN 1936-6612. Vol. 23, no. 1, p. 333-336.
2018-01-01 Raudeliūnienė Jurgita; Tvaronavičienė Manuela; Radeckytė Viktorija. Regional development via entrepreneurship: women leadership in Lithuanian e-commerce. Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020, 25-26 April 2018 Milan, Italy / editor Khalid S. Soliman. International Business Information Management Association (IBIMA). ISBN 9780999855102, p. 1151-1162.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 B2 B2
lietuvių C2 C2 C2
rusų C1 C2 C1
vokiečių A1 A2 A2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Profesinės veiklos praktika
Antrosios pakopos Mokslinės veiklos praktika
Antrosios pakopos Profesinės veiklos praktika
Antrosios pakopos Mokslinės veiklos praktika
Antrosios pakopos E-medijos žinių vadyboje (su kursiniu projektu)
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Mokymai "Dėstymas anglų kalba" (8 ak. val.) 2015-2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Kokybės vadybos sistemos ISO 9001:2015 vidaus auditorius 2015-2015
Prahos ekonomikos universitetas Čekija Mokymosi vizitas pagal Erasmus programą 2015-2015
Latvijos universitetas Latvija Skaityti paskaitų pagal Erasmus programą 2016-2016
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Andragogikos pagrindai 2016-2016
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Mokymai „Energy, culsters and social innovations for sustainable development summer school and conference" pagal projektą HORIZON 2020 ((Marie Curie Research and Innovation Staff Exchange) Cluster Development Med (CLUSDEV MED) MSCA-RISE-2014 Nr. 645730) 2016-2016
Mokslinių tyrimų ir technologijų akademija Egiptas Mokslinė stažuotė įgyvendinant projektą HORIZON 2020 ((Marie Curie Research and Innovation Staff Exchange) Cluster Development Med (CLUSDEV MED) MSCA-RISE-2014 Nr. 645730). 2016-2017
Vilniaus Gedimino technikos universitetas ir Bulgarijos klasteris (Cluster for Education, Trainings and Qualifications) Lietuva, Bulgarija Mokymai „Seminar for exchange of best practices for promoting self-employment, entrepreneurship and establishment of creative enterprises“ (28 val.) pagal projektą “Design Lab” (No. BG05M9OP001-4.001-0097-C01), “Transnational and Danube partnerships for employment and growth”, finasuojama pagal programą “Human Resources Development” 2018-2018
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2013-2016 Verslo ir ekonomikos akademinio mokymo ir tyrimų aplinkos atnaujinimas Libane ir Sirijoje, MATRE, pradžia/pabaiga: 2013-12-01 / 2016-11-30
2016-2017 Projekto tyrėja Horizon 2020 (H2020-MSCA-RISE-2014) Cluster Development Med, Grant Agreement Number: 645730 (2015-2019).
2017-2019 Projekto vadovė VGTU dalies projekte “Design Lab” (No. BG05M9OP001-4.001-0097-C01) pagal programą „Transnational and Danube partnerships for employment and growth“.
2019-- Projekto vadovė VGTU dalies Erasmus+ projekte FREE "Female Academic Role Model Empowerment, Equality and Sustainability at Universities in Mediterranean Region: towards 2030 Agenda" (No 598524-EPP-1-2018-ES-EPPKA2-CBHE-JP)
2020-- Projekto tyrėja Erasmus+ Key Action 2, Knowledge Alliances projekte EMBRACE
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2011-2018 Mokslo žurnalo “Business, Management and Education” (ISSN 2029-7491, eISSN 2029-6169) atsakingoji sekretorė
2013-2019 Mokslo žurnalo "Entrepreneurial Business and Economics Review", (ISSN 2353-883X, eISSN 2353-8821) redkolegijos narė
2015-- Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto pripažintas kandidatas į Tarybos mokslo ekspertus
2015-- Mokslo žurnalo "Journal of Logistics, Informatics and Service Science" (ISSN 2409-2665) redkolegijos narė
2015-- Mokslo žurnalo "Journal of System and Management Sciences" (ISSN:1816-6075(Print) 1818-0523(Online)) redkolegijos narė
2016-- Lenkijos mokslo tarybos ekspertė
2017-- Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 90 Žmogiškųjų išteklių ir žinių valdymas narė
2018-- Mokslo žurnalo “Business, Management and Education” (ISSN 2029-7491, eISSN 2029-6169) redkolegijos narė
2019-- Mokslo žurnalo "International Entrepreneurship Review", (ISSN 2658-1841) redkolegijos narė
2019-- Projektų valdymo instituto (PMI) narė