Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Domantas Bručas
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas mechanikos inžinerijos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2002
Vilniaus Gedimino technikos universitetas vadybos ir verslo administravi magistrasmo magistras, aukštasis išsilavinimas 2004
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2008
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2012
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
UAB "Modelių sistemos" Inžinierius konstruktorius 2004-2007
VGTU, Aplinkos inžinerijos fakultetas, Geodezijos ir kadastro katedra Assitentas 2006-2008
VGTU AGAI Aviacinės mechanikos katedra docentas 2008--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
Kampų matavimo prietaisų kalibravimo būdas. Autoriai: Sužiedelytė-Visockienė Jūratė, Bručas Domantas, 2011-06-27. Autoriaus indėlis 2011
03T, 10T Bručas Domantas, Bansevičius Ramutis, Domeika Aurelijus, Tomkus Vidmantas, Bakanauskas Vytautas, Novel attitude control devices for cubesat satellites // Journal of vibroengineering, Kaunas : Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 14, iss. 3 (2012) p. 1233-1246. 2012
Geodezinių prietaisų vertikaliųjų kampų matavimo sistemų kalibravimo būdas. Autoriai: Giniotis Vytautas, Bručas Domantas, Šiaudinytė Lauryna, 2012-03-26. Autoriaus indėlis 0,30 2012
10T, 09T Bručas Domantas, Šiaudinytė Lauryna, Rybokas Mindaugas, Grattan Kenneth Thomas Victor, Kulvietis Genadijus, Dmitrijev Gintaras, Methodology of calibration of vertical angle measurements // Journal of Measurements in Engineering (JME), Kaunas : Vibromechanika. ISSN 2335-2124. Vol. 1, iss. 1 (2013) p. 8-14. 2013
10T, 07T Šiaudinytė Lauryna, Bručas Domantas, Rybokas Mindaugas, Kulvietis Genadijus, Polynomial error approximation of a precision angle measuring system // Geodesy and cartography, Vilnius : Technika. ISSN 2029-6991. Vol. 39, no. 1(2013) p. 7-10. 2013
10T, 09T Rybokas Mindaugas, Dmitrijev Gintaras, Šiaudinytė Lauryna, Bručas Domantas, The determination of measurement accuracy using information entropy // Journal of Measurements in Engineering (JME), Kaunas : Vibromechanika. ISSN 2335-2124. Vol. 1, iss. 1 (2013) p. 59-62. 2013
10T Sužiedelytė-Visockienė Jūratė, Bručas Domantas, Ragauskas Ugnius, Comparison of UAV images processing softwares // Journal of Measurements in Engineering (JME), Kaunas : Vibromechanika. ISSN 2335-2124. Vol. 2, iss. 2 (2014) p. 111-121. 2014
10T, 09T Bručas Domantas, Šiaudinytė Lauryna, Rybokas Mindaugas, Kulvietis Genadijus, Sabaitis Deividas, Increasing of the accuracy of vertical angle measurements of geodetic instrumentation // Mechanika, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1207. Vol. 20, nr. 4 (2014) p. 426-430. 2014
10T, 09T, 07T Bručas Domantas, Šiaudinytė Lauryna, Rybokas Mindaugas, Grattan Kenneth Thomas Victor, Theoretical aspects of the calibration of geodetic angle measurement instrumentation // Mechanika, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1207. Vol. 20, nr. 1 (2014) p. 113-117. 2014
Objekto posūkio kampo matavimo prietaisas, jo gamybos būdas ir pritaikymo sritis. Autoriai: Bručas Domantas, Šiaudinytė Lauryna, (Ramutis Petras Bansevičius), 2015-06-25. Autoriaus indėlis 0,34 2015
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Leonavičius Kęstutis, Bručas Domantas, CAD-CAM aviacijoje; ISBN 9786094572500 (2012), [psl.: 71]
2012 Bručas Domantas, Propeleriai; ISBN 9786094572869 (2012), [psl.: 92]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2005-01-01 Giniotis Vytautas, Petroškevičius Petras, Bručas Domantas, Theoretical and practical aspects of geodetic instruments calibration // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2005 p. 1-4.
2005-01-01 Rybokas Mindaugas, Giniotis Vytautas, Petroškevičius Petras, Kulvietienė Regina, Bručas Domantas, Performance and accuracy monitoring of geodetic instruments // Condition Monitoring 2005, Oxford : Coxmoor Publishing Company, 2005 p. 167-172.
2005-01-01 Giniotis Vytautas, Petroškevičius Petras, Bručas Domantas, Theoretical and practical aspects of geodetic instruments calibration // The 6th International Conference Environmental Engineering, Vilnius : Technika, 2005 p. 863-866. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Giniotis Vytautas, Bručas Domantas, Accuracy of angle measurements in machine engineering // Coordinate measuring technique: problems and implementations, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 2008 p. 242-252.
2008-01-01 Bručas Domantas, Giniotis Vytautas, Modified circular scale testing and calibration method // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 3, Vilnius : Technika, 2008 p. 1269-1273. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Sužiedelytė-Visockienė Jūratė, Bručas Domantas, Bagdžiūnaitė Renata, Three dimensional model creation of anti-fire reservoir using different photogrammetric systems // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 3, Vilnius : Technika, 2008 p. 1497-1502. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Sužiedelytė-Visockienė Jūratė, Bručas Domantas, Bagdžiūnaitė Renata, Three dimensional model creation of anti-fire reservoir using different photogrammetric systems // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-6].
2008-01-01 Bručas Domantas, Giniotis Vytautas, Modified circular scale testing and calibration method // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-5].
2009-01-01 Bručas Domantas, Giniotis Vytautas, The construction and accuracy analysis of the multireference equipment for calibration of angle measuring instruments // IMECO XIX world congress, Lisbon : Instituto Português da Qualidade, 2009 p. 1832-1837. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2009-01-01 Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Petniūnas Marius, Bručas Domantas, Cross-border EUPOS data exchange - first experience // Proceedings of the international symposium on global navigation satellite systems, space-based and ground-based augmentation systems and applications. Berlin, 11-14 November 2008, Berlin : Senate Department for Urban Development, 2009 p. 76-78.
2010-01-01 Giniotis Vytautas, Rybokas Mindaugas, Bručas Domantas, Application of mechatronic means for precision measurements // The 12th mechatronics forum biennal international conference. June 28-30, 2010, Swiss Federal Institute of Technology, ETH Zurich, Switzerland. Part 2/2, Zurich : ETH Centrum, CLA p. 250-254.
2010-01-01 Bručas Domantas, Stanionis Arminas, Analysis of errors of the testing equipment for angle measuring geodetic instruments // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vilnius : Technika, p. 1089-1093.
2010-01-01 Giniotis Vytautas, Grattan Kenneth Thomas Victor, Rybokas Mindaugas, Bručas Domantas, Analysis of measurement system as the mechatronics system // Journal of Physics: Conference Series. 13th IMEKO TC1-TC7 Joint Symposium London, UK, 1-3 September 2010, London : IOP Publishing Ltd. p. [1-6]. [Duomenų bazės: INSPEC, Conference Proceedings Citation Index];
2010-01-01 Bručas Domantas, Giniotis Vytautas, Calibration of precision polygon/autocollimator measurement system // Journal of Physics: Conference Series. 13th IMEKO TC1-TC7 Joint Symposium London, UK, 1-3 September 2010, London : IOP Publishing Ltd. p. [1-7]. [Duomenų bazės: INSPEC, Conference Proceedings Citation Index];
2010-01-01 Bručas Domantas, Stanionis Arminas, Analysis of errors of the testing equipment for angle measuring geodetic instruments // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vol. 2. May 19-21, 2010, Vilnius : Technika, 2010 p. 1089-1093.
2012-01-01 Ragauskas Ugnius, Bručas Domantas, Magnetinio lauko imitavimo stendo kūrimas // 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminės konferencijos "Aviacijos technologijos" straipsnių rinkinys, 2012 m. balandžio 13 d, Vilnius : Technika, 2012 p. [1-4].
2013-01-01 Bručas Domantas, Ragauskas Ugnius, Bajarūnas Gražvydas, Berteška Eimantas, Kaizevičius Andrius, Jūros bei priekrantės zonų stebėjimas bepiločių orlaivių pagalba // 7-oji nacionalinė jūros mokslų ir technologijų konferencija "Jūros ir krantų tyrimai-2013", 2013 balandžio 3-5, Klaipėda: konferencijos medžiaga, Klaipėda : Klaipėdos universiteto Baltijo pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas, 2013 p. 43-46.
2013-01-01 Šiaudinytė Lauryna, Sabaitis Deividas, Bručas Domantas, Assumptions for development of the new centering – leveling device // 12th IMEKO TC10 Workshop on Technical Diagnostics, Florence : IMEKO, 2013 p. [1-5].
2014-01-01 Ragauskas Ugnius, Bručas Domantas, Sužiedelytė-Visockienė Jūratė, Bepiločių orlaivių panaudojimo mieste tyrimas // 17-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminė konferencija, Miestų inžinerija ir geodezija, 2014 m. spalio 24 d. Vilnius, Vilnius : VGTU, 2014 p. [1-5].
2014-01-01 Šiaudinytė Lauryna, Bručas Domantas, Rybokas Mindaugas, Assumptions of construction of linear calibration bench for geodetic distance measurement equipment // 13th IMEKO TC10 Workshop on Technical Diagnostics. Advanced measurement tools in technical diagnostics for systems' reliability and safety. June 26-27, 2014, Warsaw, Poland, Warsaw : IMEKO, 2014 p. 42-45.
2015-01-01 Šiaudinytė Lauryna, Sabaitis Deividas, Rybokas Mindaugas, Bručas Domantas, Assumptions of centering-leveling device application in mechatronic angle measuring system // Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials VI: Selected, peer reviewed papers from the 9th International Conference on Mechatronic Systems and Materials (MSM 2013), July 1-3, 2013, Vilnius, Lithuania, Zurich : Trans Tech Publications Ltd p. 391-395.
2015-01-01 Šiaudinytė Lauryna, Sabaitis Deividas, Bručas Domantas, Dmitrijev Gintaras, Development of calibration equipment for geodetic angle measurement instruments // Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials VI: Selected, peer reviewed papers from the 9th International Conference on Mechatronic Systems and Materials (MSM 2013), July 1-3, 2013, Vilnius, Lithuania, Zurich : Trans Tech Publications Ltd p. 396-400.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C2 C1
lenkų A2 B2 A1
rusų C1 C2 B2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Aviacinių propelerių inžinerija
Antrosios pakopos Aviacinių variklių teorija
Pirmosios pakopos Orlaivių mazgai ir sistemos
Pirmosios pakopos Orlaivių jėgainė ir matavimo sistemos
Pirmosios pakopos Aviaciniai varikliai
Vientisosios Bendros žinios apie orlaivį: jėgainė
Vientisosios Aviaciniai varikliai ir jų termodinamika
Vientisosios Orlaivių konstrukcijos, sklandmuo ir funkcinės sistemos
Vientisosios Bendros žinios apie orlaivį: sklandmuo
Vientisosios Bendros žinios apie orlaivį: varikliai