Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Džigita Nagrockienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus technikos universitetas statybos inžinerijos bakalauro laipsnis, aukštasis išsilavinimas 1995
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Daktaras 2003
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Docentas 2006
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Profesorius 2019
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
VGTU Statybinių medžiagų katedros asistentė 1998-2003
VGTU Statybinių medžiagų katedros docentė 2003-2015
VGTU Statybinių medžiagų katedros profesorė 2015-2017
VGTU Statybinių medžiagų ir gaisrinės saugos katedra profesorė 2017--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2010-2010 Cemento tipo ir lėtiklių įtaka betono mišinio hidratacinei šilumai
2010-2010 Nanostruktūrų formavimosi ypatumai cementinėse statybinėse medžiagose: tyrimai ir technologinė plėtra
2011-2012 Statybos ir nekilnojamojo turtų sričių I pakopos studijų programų atnaujinimas, diegiant inovatyvius mokymo(si) metodus
2013-2013 Betoninių grindinio trinkelių atsparumo šalčiui padidinimas
2014-2014 Betono užpildų šarminio reaktyvumo tyrimas
2016-2016 Betono su sudėtiniais cementais šarminės korozijos tyrimai
2017-2017 Žvirgždo užpildo stambumo įtaka šarminiam reaktyvumui
2018-2018 Betono užpildų šarminio reaktyvumo tyrimai
2018-2018 Akmens vatos lydimo dulkių poveikis betono savybėms
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
08T Nagrockienė Džigita, Skripkiūnas Gintautas, Girskas Giedrius, Predicting frost resistance of concrete with different coarse aggregate concentration by porosity parameters // Materials science, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1320. Vol. 17, no. 2 (2011) p. 203-207. 2011
08T, 02T Skripkiūnas Gintautas, Nagrockienė Džigita, Girskas Giedrius, Janavičius Eugenijus, Resistance of modified hardened cement paste to frost and de-icing salts // The Baltic journal of road and bridge engineering, Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 7, no. 4 (2012) p. 269-276. 2012
02T, 08T Abasova Anastasija, Nagrockienė Džigita, Plastifikatoriaus poveikis sukietėjusio betono savybėms // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr. 4 (2012) p. 289-293. 2012
08T, 02T Girskas Giedrius, Nagrockienė Džigita, The effect of synthetic zeolite on viscosity of cement paste // Engineering structures and technologies, Vilnius : Technika. ISSN 2029-882X. Vol. 4, no. 4 (2012) p. 119-124. 2012
08T, 02T Janavičius Eugenijus, Daukšys Mindaugas, Skripkiūnas Gintautas, Nagrockienė Džigita, Daugelienė Ala, The effect of cement modification on the rheological properties of cement paste // Journal of civil engineering and management, Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 19, suppl. 1 (2013) p. 125-130. 2013
08T, 02T Girskas Giedrius, Nagrockienė Džigita, Skripkiūnas Gintautas, Frost resistance of hardened cement paste modified with synthetic zeolite // Engineering structures and technologies, Vilnius : Technika. ISSN 2029-882X. Vol. 5, no. 1 (2013) p. 30-36. 2013
08T, 02T Nagrockienė Džigita, Gailius Albinas, Skripkiūnas Gintautas, Pundienė Ina, Girskas Giedrius, Abasova Anastasija, The effect of plasticizing admixture on the physical and mechanical properties of concrete with limestone cement // Materials science, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1320. Vol. 19, no.3 (2013) p. 337-342. 2013
Sieninių gaminių ilgalaikiškumo vertinimo būdas. Autoriai: Mačiulaitis Romualdas, Nagrockienė Džigita, Kizinievič Viktor, Malaiškienė Jurgita, Skripkiūnas Gintautas, 2013-09-25. Autoriaus indėlis 0,20 2013
08T Nagrockienė Džigita, Pundienė Ina, Kičaitė Asta, The effect of cement type and plasticizer addition on concrete properties // Construction and building materials, Oxford : Elsevier. ISSN 0950-0618. Vol. 45 (2013) p. 324-331. 2013
08T, 02T Skripkiūnas Gintautas, Nagrockienė Džigita, Kerienė Jadvyga Regina, Janavičius Eugenijus, Girskas Giedrius, Špokauskas Alfonsas Algimantas, Microstructure changes in hardened cement paste after freezing – thawing cycles // Materials science, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1320. Vol. 19, no.1 (2013) p. 108-114. 2013
08T Nagrockienė Džigita, Girskas Giedrius, Skripkiūnas Gintautas, Daugėla Aurelijus, Properties of concrete modified by amorphous alumina silicate // Engineering structures and technologies, Vilnius : Technika. ISSN 2029-882X. Vol. 6, no. 4 (2014) p. 178-183. 2014
08T, 02T Pranckevičiūtė Gina, Nagrockienė Džigita, Metalinio kordo atliekos kiekio poveikis betono savybėms // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 5 (2014) p. 474-479. 2014
08T, 02T Nagrockienė Džigita, Girskas Giedrius, Skripkiūnas Gintautas, Cement freezing–thawing resistance of hardened cement paste with synthetic zeolite // Construction and building materials, Oxford : Elsevier. ISSN 0950-0618. Vol. 66 (2014) p. 45-52. 2014
08T Nagrockienė Džigita, Daugėla Aurelijus, Zarauskas Laurynas, Skripkiūnas Gintautas, Biofuel combustion fly ash influence on the properties of concrete // Construction science, Riga : Riga Technical University.. ISSN 1407-7329. Vol. 17 (2015) p. [1-5]. 2015
08T Malaiškienė Jurgita, Nagrockienė Džigita, Skripkiūnas Gintautas, Possibilities to use textile cord waste from used tires for concrete // Journal of environmental engineering and landscape management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 23, no. 3 (2015) p. 183-191. 2015
02T; 08T Nagrockienė Džigita; Girskas Giedrius. Research into the properties of concrete modified with natural zeolite addition. Construction and building materials. Oxford: Elsevier. ISSN 0950-0618. Vol. 113 (2016), p. 964-969. 2016
02T; 08T Nagrockienė Džigita; Girskas Giedrius; Skripkiūnas Gintautas. Properties of concrete modified with mineral additives. Construction and building materials. Oxford: Elsevier Ltd. ISSN 0950-0618. Vol. 135 (2017), p. 37-42. 2017
02T; 08T Nagrockienė Džigita; Daugėla Aurelijus. Investigation into the properties of concrete modified with biomass combustion fly ash. Construction and building materials. Oxford: Elsevier Ltd.. ISSN 0950-0618. Vol. 174 (2018), p. 369-375. 2018
T 008 Nagrockienė Džigita; Rutkauskas Aurimas. The effect of fly ash additive on the resistance of concrete to alkali silica reaction. Construction and building materials. Oxford: Elsevier Ltd. ISSN 0950-0618. vol. 201 (2019), p. 599-609. 2019
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2004 Statybinės medžiagos. Laboratoriniai darbai. 1 dalis.
2005 Medžiagų mokslas. Metodikos nurodymai laboratoriniams darbams atlikti
2006 Statybinės medžiagos. Laboratoriniai darbai. 2 dalis
2007 Statybinės medžiagos ir jų gaminiai
2008 Statybinių medžiagų ir dirbinių technologija
2009 Statybinės madžiagos. Laboratorinių darbų metodikos nurodymai
2010 Medžiagų mokslas. Laboratorinių darbų metodikos nurodymai
2012 Nagrockienė Džigita, Skripkiūnas Gintautas, Statybinių dirbinių gamybos procesai ir įranga [elektroninis išteklius]; ISBN 9786094573996(e-ISBN) (2012), [psl.: 118]
2014 Nagrockienė Džigita, Skripkiūnas Gintautas, Statybinių medžiagų gamybos technologiniai procesai ir įranga; ISBN 9786094575129 (2014), [psl.: 224]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2004-01-01 Mačiulaitis Romualdas, Kičaitė Asta, Nagrockienė Džigita, Kudabienė Gema, Interdependence of destructive criteria and structural parameters predicting the service frost resistance of ceramic tiles // Modern building materials, structures and techniques[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2004 p. 1-6.
2004-01-01 Nagrockienė Džigita, Kičaitė Asta, Mačiulaitis Romualdas, Possibilities to forecast the frost resistance of constructional concrete // Modern building materials, structures and techniques[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2004 p. 1-4.
2004-01-01 Mačiulaitis Romualdas, Kičaitė Asta, Nagrockienė Džigita, Kudabienė Gema, Interdependence of destructive criteria and structural parameters predicting the service frost resistance of ceramic tiles // The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques", Vilnius : Technika, 2004 p. 103-108. [Duomenų bazės: ];
2004-01-01 Nagrockienė Džigita, Kičaitė Asta, Mačiulaitis Romualdas, Possibilities to forecast the frost resistance of constructional concrete // The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques", Vilnius : Technika, 2004 p. 120-123. [Duomenų bazės: ];
2007-01-01 Nagrockienė Džigita, Žurauskienė Ramunė, Mačiulaitis Romualdas, Comparative analysis of the main properties of concrete and ceramics // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 126-130. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2007-01-01 Žurauskienė Ramunė, Nagrockienė Džigita, Influence of the burning parameters to the properties of ceramic bodies // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-9].
2007-01-01 Žurauskienė Ramunė, Nagrockienė Džigita, Influence of the burning parameters to the properties of ceramic bodies // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 209-218. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2007-01-01 Nagrockienė Džigita, Žurauskienė Ramunė, Mačiulaitis Romualdas, Comparative analysis of the main properties of concrete and ceramics // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-5].
2010-01-01 Nagrockienė Džigita, Possibilities to forecast the frost resistance by structural parameters of concrete // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vilnius : Technika, p. 218-222.
2010-01-01 Nagrockienė Džigita, Possibilities to forecast the frost resistance by structural parameters of concrete // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers. May 19-21, 2010. Vol. 1, Vilnius : Technika, 2010 p. 218-222.
2011-01-01 Karieta Mindaugas, Nagrockienė Džigita, Užpildo stambumo įtaka fizikinėms ir mechaninėms betono savybėms // 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas – Lietuvos ateitis" 2011 metų teminės konferencijos "Statyba" (2011 m. kovo 23-25 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2011. p. 1-5.
2012-01-01 Skripkiūnas Gintautas, Girskas Giedrius, Nagrockienė Džigita, Freeze – thaw and de-icing salt resistance of the hardened cement paste modified with the synthetic zeolite // International congress on durability of concrete (ICDC 2012), Trondheim : Norwegian Concrete Association, 2012 p. [1-13].
2012-01-01 Skripkiūnas Gintautas, Nagrockienė Džigita, Girskas Giedrius, Effect of mineral additives on hydration heat of concrete mixtures // 8th international conference "Concrete in the Low Carbon Era": proceedings. 9-11 July, 2012, Dundee, UK, Dundee : University of Dundee, 2012 p. 341-353. [Duomenų bazės: ];
2013-01-01 Baranauskaitė Erika, Nagrockienė Džigita, Plastifikuojančio priedo kiekio ir cemento tipo įtaka betono savybėms // 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Statyba", 2013 m. kovo 20-22 d, Vilnius : Technika, 2013 p. [1-6].
2013-01-01 Skripkiūnas Gintautas, Nagrockienė Džigita, Girskas Giedrius, Vaičienė Marija, Baranauskaitė Erika, The cement type effect on freeze – thaw and deicing salt resistance of concrete // Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania, Amsterdam : Elsevier Science Ltd, 2013 p. 1045-1051. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, ScienceDirect];
2014-01-01 Pranckevičiūtė Gina, Nagrockienė Džigita, Metalinio kordo atliekos poveikis sukietėjusio betono savybėms // 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Statyba, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-6].
2015-01-01 Zarauskas Laurynas, Daugėla Aurelijus, Nagrockienė Džigita, Pelenų priedo įtaka sukietėjusio betono savybėms // 18-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija. Statyba, 2015 m. kovo 19 d., Vilnius, Vilnius : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2015 p. [1-8].
2015-01-01 Rutkauskas Aurimas, Nagrockienė Džigita, Užpildų reaktyvumo tyrimai iš Lietuvos žvyro karjerų // 18-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija. Statyba, 2015 m. kovo 19 d., Vilnius, Vilnius : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2015 p. [1-9].
2017-05-24 Skripkiūnas Gintautas; Macijauskas Mindaugas; Nagrockienė Džigita; Daugėla Aurelijus. The influence of biomass fly ash on the plasticizing effects in cement pastes. Procedia Engineering. Modern Building Materials, Structures and Techniques, MBMST 2016. Amsterdam: Elsevier Ltd.. ISSN 1877-7058. Vol. 172 (2017), p. 1015-1022.
2017-09-25 Rutkauskas Aurimas; Nagrockienė Džigita; Skripkiūnas Gintautas. Cement type influence on alkali-silica reaction in concrete with crushed gravel aggregate. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 3rd International Conference on Innovative Materials, Structures and Technologies (IMST 2017), 27–29 September 2017, Riga, Latvia. Bristol: IOP Publishing Ltd. ISSN 1757-8981. Vol. 251 (2017), p. 1-8.
2018-06-03 Nagrockienė Džigita; Barkauskas Kęstutis; Rutkauskas Aurimas. Silicio dioksido mikrodulkių priedo kiekio įtaka smulkiagrūdžio betono savybėms. 21-osios jaunujų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Statyba", vykusios 2018 m. kovo 30 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys = Proceedings of the 21th conference for junior researchers „Science – Future of Lithuania“ „ Civil engineering“ , 30 March 2018, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2018, p. 1-8.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų A2 A2 A2
rusų C1 C1 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Statybinių medžiagų technologinių procesų teorija
Antrosios pakopos Statybinių medžiagų tyrimo metodai
Antrosios pakopos Silikatinių medžiagų ir dirbinių technologija
Antrosios pakopos Statybinių medžiagų, jų žaliavų ir dirbinių savybių bei kokybės tyrimo metodai
Pirmosios pakopos Hidroizoliacinių medžiagų technologijos
Pirmosios pakopos Statybinės medžiagos
Pirmosios pakopos Medžiagotyra
Pirmosios pakopos Statybinės medžiagos ir jų gaisrinė sauga
Pirmosios pakopos Medžiagotyra ir statybinės medžiagos
Pirmosios pakopos Metalinės ir medinės statybinės produkcijos technologijos
Pirmosios pakopos Gamybos proceso organizavimas
Pirmosios pakopos Statybinių dirbinių gamybos procesai ir įranga
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
UAB "STIKLO BRIAUNA" Lietuva paskaitų konspekto parengimas 2009-2009
UAB "MC-Bauchemie" Lietuva Plastifikuojančių priedų panaudojimas betonuose. 2014-2014
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2010-2010 Cemento tipo ir lėtiklių įtaka betono mišinio hidratacinei šilumai
2010-2010 Nanostruktūrų formavimosi ypatumai cementinėse statybinėse medžiagose: tyrimai ir technologinė plėtra
2011-2012 I pakopos studijų programos atnaujinimas. Projekto pavadinimas: „Statybos ir nekilnojamojo turtų sričių I pakopos studijų programų atnaujinimas, diegiant inovatyvius mokymo(si) metodus
2013-2013 Betoninių grindinio trinkelių atsparumo šalčiui padidinimas
2014-2014 Betono užpildų šarminio reaktyvumo tyrimas
2016-2016 Betono su sudėtiniais cementais šarminės korozijos tyrimai
2017-2017 Žvirgždo užpildo stambumo įtaka šarminiam reaktyvumui
2018-2018 Betono užpildų stambumo įtaka šarminiam reaktyvumui
2018-2018 Akmens vatos lydimo dulkių poveikis betono savybėms
2018-2018 Betono užpildų šarminio reaktyvumo tyrimai
Kita veikla
LST TK -25 "Rišamosios medžiagos, gipsas ir gipso gaminiai" įgaliotas asmuo nuo VGTU
LST TK-19 „Betonas ir gelžbetonis“ įgaliotas asmuo nuo VGTU (komiteto pirmininko pavaduotoja)