Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Dalius Mažeika
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus technikos universitetas mechanikos inžinierius, aukštasis išsilavinimas 1992
Vilniaus technikos universitetas Informatikos inžinerijos mokslo magistras 1994
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Technologijos mokslų daktaras 2000
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Suteiktas docento pedagoginis vardas 2008
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Suteiktas profesoriaus pedagoginis vardas 2014
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Inžinerinės informatikos katedros asistentas 1993-1994
UAB Tokvila Kompiuterių tinklo administratorius 1994-1998
Asociacija Transeksta Programuotojas 1998-1998
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Skaičiavimo centro UNIX grupės vadovas 1998-2000
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lygiagrečiųjų skaičiavimų laboratorijos vedėjas 2000-2007
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Informacinių technologijų katedros docentas 2003-2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Skaičiavimo centro direktoriaus pavaduotojas 2007-2013
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Informacinių sistemų katedros vedėjas 2009--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2012-2012 Projekto "Biometrinių metodų ir technologijų tinkamumo ir pritaikomumo sporto klubų veiklai nustatymas" ir projekto metu sukurto IS prototipo ekspertizė ir ekspertinis vertinimas
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
07T Bansevičius Ramutis, Kulvietis Genadijus, Mažeika Dalius, Drukteinienė Asta, GRIGORAVIČIUS Artūras, Cylindrical piezoelectric mobile actuator based on travelling wave // Mechanika, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1207. T. 18, nr. 5 (2012) p. 554-560 2012
07T Mažeika Dalius, Kulvietis Genadijus, Tumasonienė Inga, Bansevičius Ramutis, New cylindrical piezoelectric actuator based on traveling wave // Mechanical systems and signal processing, London : Elsevier Science Ltd., 2013. ISSN 0888-3270. Vol. 36, iss. 1 (2013) p. 127-135 2013
07T Mažeika Dalius, Vasiljev Piotr, Linear inertial piezoelectric motor with bimorph disc // Mechanical systems and signal processing, London : Elsevier Science Ltd., 2013. ISSN 0888-3270. Vol. 36, iss. 1 (2013) p. 110-117 2013
07T, 09T Borodinas Sergejus, Vasiljev Piotr, Mažeika Dalius, The optimization of a symmetrical coplanar trimorph piezoelectric actuator // Sensors and actuators A: Physical, Lausanne, Switzerland : Elsevier Science. ISSN 0924-4247. 2013, Vol. 200 p. 133-137 2013
07T Mažeika Dalius, Jasonis Saulius, Kompiuterių tinklo srauto anomalijų atpažinimas maksimalios entropijos metodu // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 2 (2014) p. 162-167 2014
07T Bansevičius Ramutis, Kulvietis Genadijus, Mažeika Dalius, Drukteinienė Asta, Tumasonienė Inga, Bakanauskas Vytautas, The synthesis of trajectories in piezoelectric attitude control devices for nanosatellites // Journal of vibration engineering & technologies, Chennai : Krishtel eMaging Solutions Pvt. Ltd.. ISSN 2321-3558. Vol. 3, no. 3 (2015) p. 345-353 2015
07T Račys Donatas, Mažeika Dalius, Tinklo srauto anomalijų identifikavimas, taikant klasifikavimo metodus // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, nr. 3 (2015) p. 340-344 2015
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2011 Goranin Nikolaj, Mažeika Dalius, Nusikaltimai elektroninėje erdvėje ir jų tyrimo metodikos; ISBN 9786094330544 (2011), [psl.: 138], [aut. lankų.: 9,86]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2006-01-01 Mažeika Dalius, Juozapavičius Algimantas, GRID computing infrastructure, problems and perspectives in Lithuania // Informacinės technologijos 2006: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas, 2006 sausio 25-26 d, Kaunas : Technologija, 2006 p. 298-302
2009-01-01 Vasiljev Piotr, Mažeika Dalius, Miniature flat type inertial piezoelectric motor // 2009 IEEE International Ultrasonics Symposium, September 20-23, 2009, Roma, Italy: proceedings, Roma : IEEE, 2009 p. 2607-2610
2010-01-01 Juozapavičius Algimantas, Mažeika Dalius, Kutka Eduardas, Naujikas Rolandas, Grid infrastructure for Lithuanian research and public sectors // TNC 2010, Vilnius : LITNET, 2010 p. [1-4]
2012-01-01 Lučinskis Raimundas, Mažeika Dalius, Hemsel Tobias, Bansevičius Ramutis, Multi-DOF cylindrical piezoelectric actuator with radial polarization // AIP Conference proceedings. International congress on ultrasonics. Gdańsk, Poland, 5-8 September, 2011, Melville : AIP Publishing, 2012 p. 693-696. [Duomenų bazės: Science Direct, ISI Proceedings]
2012-01-01 Vasiljev Piotr, Mažeika Dalius, Borodinas Sergejus, Minimizing heat generation in a piezoelectric Langevin transducer // 2012 IEEE International Ultrasonics Symposium, 07-10 October, 2012, Dresden, Germany: proceedings, Dresden : IEEE, 2012 p. 2714-2717
2013-01-01 Lučinskis Raimundas, Mažeika Dalius, Bansevičius Ramutis, Investigation of oscillations of the piezoelectric actuator with two-directional polarization // Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials IV, Zurich : Trans Tech Publications Ltd p. 328-333
2013-01-01 Vasiljev Piotr, Mažeika Dalius, Borodinas Sergejus, Yang Ying, Lu Xiaolong, Peng Hanmin, Zhang Qi, Investigation of Heating Problem in a Langevin Piezoelectric Actuator // Proceedings of 10th International Workshop on Piezoelectric Materials and Applications and 8th Energy Harvesting Workshop (IWPMA/EHW 2013). Hannover, July 14th - July 17th, 2013, Garbsen : TEWISS-Technik und Wissen GmbH, 2013 p. 108-110
2015-01-01 Lučinskis Raimundas, Mažeika Dalius, Bansevičius Ramutis, Investigation of the traveling-wave oscillations of piezoelectric cylinder // Solid State Phenomena, Zurich : Trans Tech Publications Ltd p. 451-456
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 C2
rusų C1 C2 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Sprendimų paramos sistemos
Antrosios pakopos Našios kompiuterinės sistemos
Antrosios pakopos Informacinių sistemų techninė įranga
Antrosios pakopos Virtualios infrastruktūros sauga
Pirmosios pakopos Kompiuterių tinklai
Pirmosios pakopos Verslo sprendimų rengimas ir agentinės technologijos
Pirmosios pakopos Algoritmai ir duomenų struktūros
Pirmosios pakopos Kompiuterių ir kompiuterinių tinklų architektūra
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Protraining Academy Vilnius, Lietuva Programming with Microsoft .NET Framefork (#2349) 2006-2006
ByteLife Solutions Vilnius, Lietuva VMware Infrastructure 3: Install and Configure 2008-2008
UAB Baltijos kompiuterių akademija Vilnius, Lietuva ITIL v3 Foundation and Certification 2011-2011
Nankingo aeronautikos ir astronautikos universitetas Nankingas, Kinija Mokslinė stažuotė 2012-2012
Nankingo aeronautikos ir astronautikos universitetas Nankingas, Kinija Mokslinė stažuotė 2014-2014
Nankingo aeronautikos ir astronautikos universitetas Nankingas, Kinija Mokslinė stažuotė 2015-2015
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2008-2010 FP7 projektas Baltic Grid antrasis etapas (BalticGrid-II)
2010-2011 LMT finansuojamas projektas "Mechatroninių nanometrų skyros daugiamačių robotizuotų įtaisų modeliavimas ir valdymas"
2012-2014 LMT finansuojamas projektas "Masteliuojamų nanometrų skyros pjezorobotų modeliavimas ir trajektorijų valdymas" (MNSRob)
2014-2016 LMT finansuojamas projektas "Didelės skyros piezoelektrinės lazerio spindulio valdymo erdvėje sistemos sukūrimas ir tyrimas" (PiezoDeflect)
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2014-- IEEE narys
2015-2015 Lietuvos mokslo tarybos projektų vertinimo ekspertas