Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Ramunė Žurauskienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus technikos universitetas statybos mokslo magistras, aukštasis išsilavinimas 1996
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2002
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2006
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
VGTU Asistentė 2002-2003
VGTU docentė 2003-2015
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2013-2013 Poringojo granuliuoto putstiklio užpildo savybių nustatymas ir panaudojimas skiedinyje
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02T, 08T Malaiškienė Jurgita, Vaičienė Marija, Žurauskienė Ramunė, Effectiveness of technogenic waste usage in products of building ceramics and expanded clay concrete // Construction and building materials, Oxford : Elsevier.. ISSN 0950-0618. Vol. 25, iss. 10 (2011) p. 3869-3877. 2011
08T Finoženok Olga, Žurauskienė Ramunė, Žurauskas Rimvydas, Reprocessing of buildings’ demolition waste and utilization for the manufacturing of new products // Journal of Civil Engineering and Architecture, Libertyville, USA : David Publishing Company. ISSN 1934-7359. Vol. 6, no. 9 (2012) p. 1230-1239. 2012
08T, 02T Kizinievič Olga, Žurauskienė Ramunė, Kizinievič Viktor, Žurauskas Rimvydas, Tumonis Liudas, Application of technogenic-raw material and burning out additive in composite ceramic system // Materials science, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1320. Vol. 18, no. 3 (2012) p. 296-302. 2012
08T, 02T Finoženok Olga, Žurauskienė Ramunė, Žurauskas Rimvydas, The influence of crushed concrete demolition waste aggregates on the hardening process of concrete mixtures // Materials science, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1320. Vol. 19, no.1 (2013) p. 96-102. 2013
Šalčiui atsparus padidinto stiprio keramzitbetonis. Autoriai: Mačiulaitis Romualdas, Žurauskienė Ramunė, Malaiškienė Jurgita, Vaičienė Marija, 2013-01-25. Autoriaus indėlis 0,25 2013
08T, 02T Kizinievič Olga, Žurauskienė Ramunė, Kizinievič Viktor, Žurauskas Rimvydas, Utilisation of sludge waste from water treatment for ceramic products // Construction and building materials, Oxford : Elsevier. ISSN 0950-0618. Vol. 41 (2013) p. 464-473. 2013
08T Finoženok Olga, Vanagel Božena, Žurauskienė Ramunė, Žurauskas Rimvydas, Composition selection and analysis of concrete produced by utilising sand from crushed concrete waste // Construction Science, Warsaw : Versita. ISSN 2255-8551. Vol. 14 (2013) p. 26-31. 2013
02T, 09T Kizinievič Olga, Žurauskienė Ramunė, Kizinievič Viktor, Žurauskas Rimvydas, Zabulionis Darius, Analysis of the utilization of waste catalysts from catalytic cracking reactors in oil industry // Environmental engineering and management journal, Iasi : “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Romania. ISSN 1582-9596. Vol. 13, no. 12 (2014) p. 3053-3061. 2014
Keraminių gaminių su smulkiadispersiniu priedu gavimo būdas. Autoriai: Žurauskienė Ramunė, Kizinievič Viktor, Kizinievič Olga, 2014-05-26. Autoriaus indėlis 0,33 2014
08T, 02T Žurauskienė Ramunė, Kudžma Andrius, Žurauskas Rimvydas, Industrial waste and burning temperature effect to building ceramics’ properties // Journal of sustainable architecture and civil engineering, Kaunas : Technologija. ISSN 2029-9990. Vol. 1, no. 10 (2015) p. 50-57. 2015
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Malaiškienė Jurgita, Žurauskienė Ramunė, Kizinievič Olga, Efektyvi statybinė keramika; ISBN 9786094573972 (2012), [psl.: 246]
2012 Žurauskienė Ramunė, Kičaitė Asta, Žurauskas Rimvydas, Apdailos medžiagų ir dirbinių technologija [elektroninis išteklius]; ISBN 9786094573965 (2012), [psl.: 228]
2012 Žurauskienė Ramunė, Naujokaitis Algimantas Pranas, Mačiulaitis Romualdas, Žurauskas Rimvydas, Statybinės medžiagos; ISBN 9786094572036 (2012), [psl.: 540]
2012 Kizinievič Olga, Žurauskienė Ramunė, Inovatyvios polimerinės statybinės medžiagos ir dirbiniai; ISBN 9786094571657 (2012), [psl.: 104]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2001-01-01 Žurauskienė Ramunė, Mačiulaitis Romualdas, Petrikaitis Fabijonas, Selection of fusible clay with additives for sintered ceramics // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, 2001
2004-01-01 Kizinievič Olga, Žurauskienė Ramunė, Kizinievič Viktor, Petrikaitis Fabijonas, Dependence of fusible hydro – micous clay building ceramics properties on additives // Modern building materials, structures and techniques[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2004 p. 1-5.
2004-01-01 Kizinievič Olga, Žurauskienė Ramunė, Kizinievič Viktor, Petrikaitis Fabijonas, Dependence of fusible hydro – micous clay building ceramics properties on additives // The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques", Vilnius : Technika, 2004 p. 80-84. [Duomenų bazės: ];
2004-01-01 Žurauskienė Ramunė, Žurauskas Rimvydas, Eidietis Tadas, New possibilities how to use PVC materials // Modern building materials, structures and techniques[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2004 p. 1-4.
2004-01-01 Kizinievič Olga, Žurauskienė Ramunė, Kizinievič Viktor, Petrikaitis Fabijonas, Dependence of fusible hydro-micous clay building ceramics properties on additives // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2004 p. 80-84. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2004-01-01 Žurauskienė Ramunė, Žurauskas Rimvydas, Eidietis Tadas, New possibilities how to use PVC materials // The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques", Vilnius : Technika, 2004 p. 182-185. [Duomenų bazės: ];
2007-01-01 Žurauskienė Ramunė, Nagrockienė Džigita, Influence of the burning parameters to the properties of ceramic bodies // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-9].
2007-01-01 Nagrockienė Džigita, Žurauskienė Ramunė, Mačiulaitis Romualdas, Comparative analysis of the main properties of concrete and ceramics // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 126-130. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2007-01-01 Nagrockienė Džigita, Žurauskienė Ramunė, Mačiulaitis Romualdas, Comparative analysis of the main properties of concrete and ceramics // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-5].
2007-01-01 Žurauskas Rimvydas, Žurauskienė Ramunė, Application of the new technologies that save raw materials during the production of PVC pipes // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 203-208. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2007-01-01 Žurauskas Rimvydas, Žurauskienė Ramunė, Application of the new technologies that save raw materials during the production of PVC pipes // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-6].
2007-01-01 Žurauskienė Ramunė, Nagrockienė Džigita, Influence of the burning parameters to the properties of ceramic bodies // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 209-218. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Kizinievič Olga, Žurauskienė Ramunė, Mačiulaitis Romualdas, Kičaitė Asta, Study of the technogenical raw materials (catalyst) of the oil industry and possibility to utilize them in the constractional ceramics production // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 1, Vilnius : Technika, 2008 p. 175-181. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Kizinievič Olga, Žurauskienė Ramunė, Mačiulaitis Romualdas, Kičaitė Asta, Study of the technogenical raw materials (catalyst) of the oil industry and possibility to utilize them in the constractional ceramics production // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-7].
2010-01-01 Finoženok Olga, Žurauskienė Ramunė, Žurauskas Rimvydas, Analysis of the physical-mechanical concrete properties when concrete waste additives are used in the mixtures // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers. May 19-21, 2010. Vol. 1, Vilnius : Technika, 2010 p. 64-70.
2010-01-01 Mačiulaitis Romualdas, Vaičienė Marija, Žurauskienė Ramunė, Microstructure analysis of the structure of materials used for the mixture of expanded – clay lightweight concrete with additives of raw material // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vilnius : Technika, p. 189-194.
2010-01-01 Žurauskienė Ramunė, Žurauskas Rimvydas, Influence of the burning parameters on the structural parameters of ceramic body // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vilnius : Technika, p. 340-345.
2010-01-01 Žurauskienė Ramunė, Žurauskas Rimvydas, Influence of the burning parameters on the structural parameters of ceramic body // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers. May 19-21, 2010. Vol. 1, Vilnius : Technika, 2010 p. 340-345.
2010-01-01 Finoženok Olga, Žurauskienė Ramunė, Žurauskas Rimvydas, Analysis of the physical-mechanical concrete properties when concrete waste additives are used in the mixtures // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vilnius : Technika, p. 64-70.
2010-01-01 Mačiulaitis Romualdas, Vaičienė Marija, Žurauskienė Ramunė, Microstructure analysis of the structure of materials used for the mixture of expanded – clay lightweight concrete with additives of raw material // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers. May 19-21, 2010. Vol. 1, Vilnius : Technika, 2010 p. 189-194.
2011-01-01 Finoženok Olga, Žurauskienė Ramunė, Žurauskas Rimvydas, Influence of various size crushed concrete waste aggregate on characteristics of hardened concrete // Civil Engineering'11: 3rd international scientific conference proceedings. Vol. 3, Riga : Latvia University of Agriculture, 2011 p. 7-13.
2013-01-01 Finoženok Olga, Žurauskienė Ramunė, Žurauskas Rimvydas, Mikulėnas Linas, Korjakins Aleksandrs, Shakmenko Genadijs, Influence of polymeric additives on the propertles of concrete manufactured on the basis of aggregates produced from crushed concrete waste // Civil Engineering'13: 4th international scientific conference proceedings, Jelgava, Latvia, 2013. Vol. 4. Part 1, Riga : Latvia University of Agriculture, 2013 p. 134-141.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B2 B1
ispanų B1 B1 A2
lenkų B1 C1 A1
rusų C2 C2 C2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Polimerinės statybinės medžiagos ir dirbiniai
Antrosios pakopos Aliumosilikatinių dirbinių sandara ir savybės
Antrosios pakopos Statybinių kompozitinių dirbinių technologija
Antrosios pakopos Medžiagų struktūros, savybių ir procesų modeliavimas
Pirmosios pakopos Statybinės medžiagos
Pirmosios pakopos Apdailos medžiagų ir dirbinių technologijos
Pirmosios pakopos Medžiagotyra ir statybinės medžiagos
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
UAB "Eternit Baltic" Lietuva įgyti praktinės patirties pagal dėstomų dalykų tematiką ir gebėti ją taikyti dėstomuose dalykuose; paskaitų konspekto parengimas 2015-2015
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2011-2011 Tyrėjų naktis 2011, LT-2011
Kita veikla
Lietuvos standartizacijos departamente TK-25 "Rišamosios medžiagos, gipsas ir gipso gaminiai" įgaliotas asmuo nuo VGTU