Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Kęstutis Peleckis
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Kauno Antano Sniečkaus politechnikos institutas inžinierius ekonomistas, aukštasis išsilavinimas 1978
Lietuvos mokslo taryba daktaras 1984
Lietuvos mokslo taryba docentas 1990
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Profesorius 2017
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Lietuvos Respublikos Aukštojo mokslo ministerija, Mokslo valdyba Inspektorius, vyresnysis ekonomistas, vyriausiasis ekonomistas 1978-1986
Lietuvos mokslų akademijos Ekonomikos institutas Vyresnysis mokslinis bendradarbis 1986-1988
Vadybos akademija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Mokslo ir technikos pažangos katedra Katedros vedėjas, docentas 1988-1991
UAB „Ekosinergija“ Prezidentas 1991-2001
Bendra Lietuvos–Vengrijos įmonė „Inova“ Generalinis direktorius 1991-1995
UAB „If draudimas“ Projektų vadovas 2001-2003
UAB „Sangala“ Direktorius 2003-2007
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos fakultetas, Įmonių ekonomikos ir vadybos katedra Docentas 2007-2013
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos fakultetas, Įmonių ekonomikos ir vadybos katedra Profesorius 2013-2018
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04S Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Aukštųjų mokyklų plėtra ekonomikos modernizavimo kontekste // Viešasis administravimas, Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija.. ISSN 1648-4541. 2011, Nr. 4(32) p. 15-23. 2011
04S, 03S Peleckienė Valentina, Peleckis Kęstutis, Dudzevičiūtė Gitana, New challenges of supervising financial conglomerates // Intelektinė ekonomika, Vilnius : Mykolo Romerio universitetas.. ISSN 1822-8011. 2011, Vol. 5, no. 2(10) p. 298-311. 2011
03S, 04S, 08S Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Peleckis Kęstutis, Implementation of sustainability principle into negotiations: substantiation positions' of negotiator // Journal of security and sustainability issues, Vilnius : Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 2, iss.2 (2012) p. 55-67. 2012
03S Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Mažeikienė Aistė, Verslo derybos ir dalykiniai pokalbiai: komunikacija derėjimosi procese // Verslas: teorija ir praktika, Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 13, no. 2 (2012) p. 176-185. 2012
03S, 04S Davulis Gediminas, Peleckis Kęstutis, Slavinskaitė Neringa, Development of local municipality taxes and principles of fiscal policy in Lithuania // American International Journal of Contemporary Research, New York : Center for Promoting Ideas (CPI). ISSN 2162-139X. Vol. 3, no.8 (2013) p. 38-50. 2013
04S, 03S Liučvaitienė Aušra, Peleckis Kęstutis, Slavinskaitė Neringa, Limba Tadas, Competitive advantage in global market: theoretical assumptions and assessment options // Strategic management quarterly, New York : American research institute for policy development. ISSN 2372-4951. Vol. 1, no.1 (2013) p. 1-10. 2013
03S Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Peleckis Kęstutis, Tarptautinės verslo derybos: inovacijos, derybų komanda, pasiruošimas // Vadyba, Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. Vol. 23, nr. 2 (2013) p. 39-45. 2013
03S, 04S, 07S Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Liučvaitienė Aušra, Stankevičienė Asta, Peleckis Kęstutis, Theoretical And Practical Problems of Negotiating Competencies Developement for Business Management Students: Case of Lithuania // International Journal of Business and Social Science, New York : Center for Promoting Ideas (CPI). ISSN 2219-1933. Vol. 4, no. 11, (2013) p. 62-75. 2013
04S, 03S Liučvaitienė Aušra, Peleckis Kęstutis, Slavinskaitė Neringa, Limba Tadas, Theoretical models of business competitiveness: formation and evaluation // Strategic management quarterly, New York : American research institute for policy development. ISSN 2372-4951. Vol. 1, no.1 (2013) p. 31-44. 2013
03S, 04S, 07S Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Peleckis Kęstutis, Verslo vadybos studentų derybinių kompetencijų ugdymas: struktūros ir turinio dimensijos // Verslas: teorija ir praktika, Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 14, no. 4 (2013) p. 346-357. 2013
03S, 06S Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Mažeivaitė Aistė, Self-presentation strategies in negotiations and business meetings // International Journal of Humanities and Social Science, New York : Center for Promoting Ideas (CPI). ISSN 2220-8488. Vol. 3, no.18 (2013) p. 137-152. 2013
03S Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Peleckis Kęstutis, Emocijos ir jų valdymas derybose // Vadyba, Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. Vol. 22, nr.1 (2013) p. 73-82. 2013
03S, 04S Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Peleckis Kęstutis, Retorinis argumentavimas ir įtikinimas verslo derybose // Vadyba, Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. Vol. 24, Nr. 1 (2014) p. 37-45. 2014
04S Šimelytė Agnė, Peleckis Kęstutis, Korsakienė Renata, Analytical network process based on BOCR analysis as an approach for designing a foreign direct investment policy // Journal of business economics and management, Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 15, no. 5 (2014) p. 833-852. 2014
03S, 04S Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Būsimųjų vadybininkų derybinių kompetencijų ugdymas universitete: argumentavimo metodai ir jų taikymas // Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos, Alytus : Alytaus kolegija. ISSN 2029-9311. T.1, Nr. 3 (2014) p. 176-181. 2014
03S, 04S Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Peleckis Kęstutis, Derybininko kalbos strateginės orientacijos // Vadyba=Journal of management, Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. Vol. 25, Nr. 2 (2014) p. 27-34. 2014
03S, 04S Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Būsimųjų vadybininkų derybinių kompetencijų ugdymas universitete: manipuliacijos derybose, jų atpažinimas ir neutralizavimas // Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos, Alytus : Alytaus kolegija. ISSN 2029-9311. Nr. 1(4) (2015) p. 166-172. 2015
03S, 04S, 08S Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Peleckis Kęstutis, Kūno kalba verslo derybose ir dalykiniuose pokalbiuose // Vadyba, Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. Vol. 26, Nr. 1 (2015) p. 67-74. 2015
03S, 04S Peleckis Kęstutis, Liučvaitienė Aušra, Šimelytė Agnė, Verslo analitika – VGTU pirmosios pakopos universitetinė studijų programa – atsakas į verslo poreikius // Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos, Alytus : Alytaus kolegija. ISSN 2029-9311. Nr. 1(4) (2015) p. 173-178. 2015
03S, O4S Lapinskienė, Giedrė; Peleckis, Kęstutis; Radavičius, Marijus. 2015. Economic development and greenhouse gas emissions in the European Union countries. Journal of business economics and management. Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 16, iss. 6 (2015), p. 1109-1123. 2015
03S, 04S Potocan Vojko; Nedelko Zlatko; Peleckienė, Valentina; Peleckis, Kęstutis. 2016. Values, environmental concern and economic concern as predictors of enterprise environmental responsiveness. Journal of business economics and management. Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 17, iss. 5 (2016), p. 685-700. 2016
03S, 04S Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina; Peleckis, Kęstutis; Polajeva Tatjana. 2016. Towards sustainable entrepreneurship: role of nonverbal communication in business negotiations. Entrepreneurship and sustainability issues. Vilnius : Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN 2345-0282. Vol. 4, iss. 2 (2016), p. 228-239. 2016
03S, 04S Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina; Peleckis, Kęstutis; Polajeva Tatjana. 2016. Towards sustainable entrepreneurship: role of nonverbal communication in business negotiations. Entrepreneurship and sustainability issues. Vilnius : Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN 2345-0282. Vol. 4, iss. 2 (2016), p. 228-239. 2016
03S, 04S Dudzevičiūtė, Gitana; Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina. 2016. Tendencies and relations of defense spending and economic growth in the EU countries. Inžinerinė ekonomika. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-2785. Vol. 27, no. 3 (2016), p. 246-252. 2016
03S, 04S Lapinskienė, Giedrė; Peleckis, Kęstutis; Nedelko, Zlatko. 2017. Testing environmental Kuznets curve hypothesis: the role enterprise's sustainability and other factors on GHG in European countries. Journal of business economics and management. Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 18, iss. 1 (2017), p. 54-67. 2017
03S, 04S, 08S Peleckis Kęstutis.2016. Business negotiations: communication in bargaining process : Monograph. Nort Charleston, USA : CreateSpace, 2016. 224 psl. 2017
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2011 Mažeikienė Aistė, Peleckis Kęstutis, Verslo derybos; ISBN 9789955288459 (2011), [psl.: 367]
2011 Paunksnienė Jolanta, Antanavičienė Jūratė Gintarė, Peleckis Kęstutis, Verslo pagrindai; ISBN 9789955288381 (2011), [psl.: 184]
2016 Ginevičius, Romualdas; Grybaitė, Virginija; Lapinskienė, Giedrė; Peleckis, Kęstutis. 2016. Verslo kūrimo ir plėtros projektavimas: teorija ir praktika. Vadovėlis. Technika. ISSN 9786094579608, 248 p.
2016 Peleckis, Kęstutis; Mažeikienė Aistė; Peleckienė, Valentina; Peleckis, Kęstutis. 2016. Verslo komunikacija ir derybos. Vadovėlis. Technika. ISSN 9786094579165, 428 p.
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2007-01-01 Peleckis Kęstutis, Реформа высшей школы Литвы в контексте Европейской интеграции и Болонмского процесса // Труды международного форума по проблемам науки, техники и образованияю. 4-7 декабря 2007, Москва, Россия, Москва : АНЗ, 2007 p. 165-167.
2008-01-01 Peleckis Kęstutis, Развитие научно-технического потенциала высшей школы как основа совершенствования образования // Наука и образование: материалы VII Международной научной конференции (14-15 марта 2008 г.), БеловО : ООО "Канцлер", 2008 p. 339-342.
2008-01-01 Peleckis Kęstutis, Теоретические вопросы совершенствования управления функционированием научно-технического потенциала высшей школы // Труды 6-й международной научно-практической Интернет-конференции "Преподаватель высшей школы в XXI веке, Ростов-на-Дону : РГУПС, 2008 p. 337-340.
2008-01-01 Peleckis Kęstutis, Conditions for applying the adaptive management of the higher educational institution: theoretical and practical aspects // 5th international scientific conference "Business and management' 2008", Vilnius : Technika, 2008 p. 570-575.
2008-01-01 Peleckis Kęstutis, Трансформация высшей школы Литвы в контексте Европейской интеграции и Болонского процесса // Наука и образование: материалы VII Международной научной конференции (14-15 марта 2008 г.), БеловО : ООО "Канцлер", 2008 p. 554-557.
2008-01-01 Peleckis Kęstutis, Management of functioning scientific and technical potential of higher school: theoretical aspects of improvement // Иновационные технологии организации обучения в техническом ВУЗе: на пути к повому качеству образования: материалы международной научно-методической конференции 22-24 апреля 2008 г., Пенза, Пенза : ПГУАС, 2008 p. 139-146.
2008-01-01 Peleckis Kęstutis, Теоретические аспекты функционирования научно-образовательного потенциала высшей школы // IV international conference "Strategy of quality in industry and education". May 30 - June 6, 2008, Varna, Bulgaria: proceedings, Varna : Technical University Varna, 2008 p. 298-301.
2008-01-01 Peleckis Kęstutis, Развитие научно-технического потенциала высшей школы в контексте Европейской интеграции и Болонского процесса // Технические университеты: интеграция Европейской и мировой системами образования: материалы III Международной конференции (22-24 апреля 2008 г., Россия, Ижевск). EQ-2008m, Ижевск : Издательство ИжГТУ, 2008 p. 90-96.
2008-01-01 Peleckis Kęstutis, Theoretical aspects of the application of the adaptive management of the higher educational institution // Фундаментальные и прикладные исследования в системе образования: сборник научных трудов VI-й Международной научно-практической конференции (заочной), Тамбов : Изд-во Першина Р.В, 2008 p. 64-65.
2008-01-01 Peleckis Kęstutis, Развитие научно-технического потенциала высшей школы в системе повышения качества подготовки специалистов // Труды 6-й международной научно-практической Интернет-конференции "Преподаватель высшей школы в XXI веке", Ростов-на-Дону : РГУПС, 2008 p. 3-7.
2008-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Innovation development of the scientific and technical potential of higher school as the condition for an improvement in the quality of higher education // Инновации и качество образования, Новосибирск : НИПКиПРО, 2008 p. 263-268.
2008-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Innovation development of the scientific and technical potential of higher school as the condition for an improvement in the quality of higher education // Иновационные технологии организации обучения в техническом ВУЗе: на пути к повому качеству образования: материалы международной научно-методической конференции 22-24 апреля 2008 г., Пенза, Пенза : ПГУАС, 2008 p. 131-135.
2008-01-01 Peleckis Kęstutis, Развитие научно-технического потенциала высшей школы в системе совершенствования образования // XI Международная научно-практическая конференция (зимняя сессия) "Проблемы образования в современной России и на постсоветском пространстве", январь 2008 г, Пенза : АНОО "Приволжский дом знаний", 2008 p. 16-18.
2008-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Развитие научно-технического потенциала высшей школы как условие повышения качества высшего образования // Иновационные технологии организации обучения в техническом ВУЗе: на пути к повому качеству образования: материалы международной научно-методической конференции 22-24 апреля 2008 г., Пенза, Пенза : ПГУАС, 2008 p. 135-139.
2009-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Antanavičienė Jūratė Gintarė, The adaptive management of higher education institutions: basic developmental trades // V international conference "Strategy of quality in industry and education". June 6-13, 2009, Varna, Bulgaria: proceedings, Varna : Technical University Varna, 2009 p. 282-295.
2009-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Antanavičienė Jūratė Gintarė, The adaptive management of higher education institutions: general guidelines for more efficient functioning // Труды 7-й международной научно-практической Интернет-конференции "Преподаватель высшей школы в XXI веке, Ростов-на-Дону : РГУПС, 2009 p. 164-176.
2009-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Antanavičienė Jūratė Gintarė, Managing the functioning of research and technical potential of higher school: theoretical aspects of improvement // Труды 7-й международной научно-практической Интернет-конференции "Преподаватель высшей школы в XXI веке, Ростов-на-Дону : РГУПС, 2009 p. 183-194.
2009-01-01 Mažeikienė Aistė, Peleckis Kęstutis, Strategies of self-presentation and their determining factors // Личность в условиях современных социальных изменений: материалы международной научно-практической конференции 26 ноября 2009 года, Магнитогорск. Часть II, Магнитогорск : МаГУ, 2009 p. 233-253.
2010-01-01 Peleckis Kęstutis, Lapinskienė Giedrė, Sustainable economic growth: Baltic countries in the context of European Union // VI International Conference "Strategy of Quality in Industry and Education". June 4-11, 2010, Varna, Bulgaria: proceedings, Varna : Technical University Varna p. 403-416.
2010-01-01 Mažeikienė Aistė, Peleckis Kęstutis, Selection of self-presentation strategies in negotiations and business meetings: factors influencing the choice // The 6th International Scientific Conference Business and Management 2010: selected papers. May 13-14, 2010. Vol. 2, Vilnius : Technika p. 1041-1049. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2010-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Paunksnienė Jolanta, Higher school potential as social-economic category: theoretical aspects of management improvement // Труды международной научной-практической интернет-конференции "Преподаватель высшей школы в XXI веке", Ростов-на-Дону : РГУПС p. 155-170.
2010-01-01 Mažeikienė Aistė, Peleckis Kęstutis, Negotiation and business meetings: strategies of self-presentation // The 6th International Scientific Conference Business and Management 2010: selected papers. May 13-14, 2010. Vol. 2, Vilnius : Technika p. 1033-1040. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2011-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, New challenges for road safety quality // VII International Conference "Strategy of Quality in Industry and Education". June 3-10, 2011, Varna, Bulgaria: proceedings. Vol. 2, Varna : Technical University Varna, 2011 p. 206-215.
2011-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Mažeikienė Aistė, Manager's training for business meetings and negotiations: strategies of self-presentation // International Scientific-Practical INTERNET Conference "The Teacher of a higher school in the 21-th century", Rostov-on-Don : Rostov-on-Don State Transport University, 2011 p. 159-171.
2011-01-01 Peleckienė Valentina, Peleckis Kęstutis, Improvement of compensation procedures of victims in road traffic accidents // TRANSBALTICA 2011: proceedings of the 7th International Scientific Conference, May 5-6, 2011, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 159-165.
2011-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Mažeikienė Aistė, Factors determining manager's self-presentation strategy in business meetings and negotiations // International Scientific-Practical INTERNET Conference "The Teacher of a higher school in the 21-th century", Rostov-on-Don : Rostov-on-Don State Transport University, 2011 p. 172-186.
2012-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Peleckis Kęstutis, Negotiator’s positions substantiation methods in business negotiations and business meetings // Contemporary issues in business, management and education'2012, Vilnius : Technika, 2012 p. 358-376.
2012-01-01 Mažeikienė Aistė, Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Business negotiations and business meetings: communication in the bargaining process // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012", Vilnius : Technika, 2012 p. 683-692. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2012-01-01 Peleckienė Valentina, Peleckis Kęstutis, Social responsibility of Solvency II - the main condition for sustainable developement of insurance market // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012", Vilnius : Technika, 2012 p. 1176-1181. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2012-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Peleckis Kęstutis, Derybininko pozicijos pagrindimo būdai verslo derybose // 15-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2012 m. vasario 2 d, Vilnius : Technika, 2012 p. [1-7].
2013-01-01 Peleckis Kęstutis, Некоторые теоретические аспекты совершенствования управления функционированием научно-технического потенциала высшей школы // Материалы международной научно-практической конференции Актуальные вопросы современного образования, 16 октября 2013, Саратов, Саратов : ЦПМ "Академия бизнеса", 2013 p. 113-117.
2013-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Manager's training for business meetings and negotiations: development of communication competencies in bargaining process // Труды юбилейной международной научно-практической интернет-конференции „Преподаватель высшей школы в ХХI веке“, сборник 10, Rostov-on-Don : Ростовский государственный университет путей сообщения, 2013 p. 108-125.
2013-01-01 Davulis Gediminas, Peleckis Kęstutis, Slavinskaitė Neringa, Implementation of fiscal decentralization principle and perspectives local municipality taxes in Lithuania // Ekonomika. International conference "Economic Transformations and Business Prospects", september 26-27, 2013: conference proceedings, Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013 p. 98-109.
2013-01-01 Peleckis Kęstutis, Проблемы адаптивного управления развитием научно-технического потенциала высшей школы в системе повышения качества подготовки специалистов // Материалы международной научно-практической конференции Актуальные вопросы современного образования, 16 октября 2013, Саратов, Саратов : ЦПМ "Академия бизнеса", 2013 p. 118-121.
2013-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Analysis of solvency II for the insurance industry // IX Международная конференция “Стратегия качества в промышленности и образовании“, 31 мая – 7 июня 2013 г., Варна, Болгария, Днiпропетровськ, Варна : ДIПОпром, ТУ-Варна, 2013 p. 537-551.
2013-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Developement of negotiating competencies for business management students: the asumptions and perspectives (case of Lithuania) // Труды юбилейной международной научно-практической интернет-конференции „Преподаватель высшей школы в ХХI веке“, сборник 10, Rostov-on-Don : Ростовский государственный университет путей сообщения, 2013 p. 383-403.
2013-01-01 Peleckis Kęstutis, Развитие научно-образовательного потенциала высшей школы в системе реализции современных образовательных стратегий и инноваций // Образование: традиции и инновации: материалы III международной научно - практической конференции (21 октября 2013 года), Прага : Изд-во WORLD PRESS, 2013 p. 275-278.
2013-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Advantages of solvency II for the insurance industry // IX Международная конференция “Стратегия качества в промышленности и образовании“, 31 мая – 7 июня 2013 г., Варна, Болгария, Днiпропетровськ, Варна : ДIПОпром, ТУ-Варна, 2013 p. 466-472.
2013-01-01 Peleckis Kęstutis, Liučvaitienė Aušra, Competitiveness in the global market: theoretical valuation assumptions // The Strategies of Modern Science Development, Yelm : Science Book Publishing House, 2013 p. 84-90.
2013-01-01 Peleckis Kęstutis, Теоретические аспекты функционирования и развития научно-образовательного потенциала высшей школы // Теория и практика современного образования. Материалы V международной научно-практической конференции, 12-13 ноября 2013, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург : Айсинг, 2013 p. 77-80.
2013-01-01 Peleckis Kęstutis, Slavinskaitė Neringa, Integrated assessment of corporate performance efficiency (case on alcohol industry of Lithuania) // IX Международная конференция “Стратегия качества в промышленности и образовании“, 31 мая – 7 июня 2013 г., Варна, Болгария, Днiпропетровськ, Варна : ДIПОпром, ТУ-Варна, 2013 p. 551-560.
2013-01-01 Peleckis Kęstutis, Развитие научно-технического потенциала высшей школы в системе подготовки конкурентоспособного специалиста // Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель современного образования. Материалы III международной научно-практической конференции, 20-21 ноября 2013 года, Прага : Научно - издательский центр «Социосфера», 2013 p. 50-52.
2013-01-01 Peleckis Kęstutis, Liučvaitienė Aušra, Theoretical interpretations of the competitiveness concept // The Strategies of Modern Science Development, Yelm : Science Book Publishing House, 2013 p. 40-48.
2013-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Developement of negotiating competencies for business management students // Ekonomika. International conference "Economic Transformations and Business Prospects", september 26-27, 2013: conference proceedings, Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013 p. 86-97.
2013-01-01 Peleckis Kęstutis, Liučvaitienė Aušra, Theoretical aspects of indicators for competitiveness evaluation analysis // The Strategies of Modern Science Development, Yelm : Science Book Publishing House, 2013 p. 32-40.
2013-01-01 Peleckis Kęstutis, Liučvaitienė Aušra, Theoretical models and indicators of competitiveness evaluation // The Strategies of Modern Science Development, Yelm : Science Book Publishing House, 2013 p. 90-96.
2014-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Peleckis Kęstutis, Strategic orientations of negotiators rhetoric in business negotiations // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", Vilnius : Technika, 2014 p. 129-136. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Peleckis Kęstutis, Liučvaitienė Aušra, Šimelytė Agnė, Švedienė Laima, Interpretations of the competitiveness concept // Проблемы экономики, организации и управления в России и мирe, Прага : WORLD PRESS, 2014 p. 138-143.
2014-01-01 Peleckis Kęstutis, Personal factors determining the choice of self-presentation in negotiations and business meetings // Информационная среда и ее особенности на современном этапе развития мировой цивилизации: материалы IV международной научно-практической конференции, 17 марта 2014, Саратов, Саратов : ЦПМ "Академия бизнеса", 2014 p. 14-19.
2014-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Šimelytė Agnė, Pipirienė Vida, Injury allowance improvement measures on insurance of motor third party liability // Mировая наука и современное общество, Саратов : Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2014 p. 4-14.
2014-01-01 Peleckis Kęstutis, Liučvaitienė Aušra, Šimelytė Agnė, Factors of economic competitiveness in business // Социально–экономические проблемы информатизации, Саратов : Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2014 p. 7-12.
2014-01-01 Peleckis Kęstutis, Liučvaitienė Aušra, Šimelytė Agnė, Švedienė Laima, Indicators for competitiveness evaluation analysis // Проблемы экономики, организации и управления в России и мирe, Прага, Чешская Республика : WORLD PRESS p. 143-148.
2014-01-01 Peleckis Kęstutis, Situational factors in the rhetoric of negotiator // Экономика. Теория и практика, Саратов : Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса» p. 7-11.
2014-01-01 Peleckis Kęstutis, Creating a strategic plan for the negotiating speech // Экономика. Теория и практика, Саратов : Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса» p. 3-7.
2014-01-01 Peleckis Kęstutis, Logical proof and argumentation in business negotiations // The priorities of the world science: experiments and scientific debate, North Charleston, SC : Create Space, 2014 p. 64-69.
2014-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Šimelytė Agnė, Analysis of European Union insurance companies: new regulation quantitative impact study‘ results // The priorities of the world science: experiments and scientific debate, North Charleston, SC, USA : Create Space, 2014 p. 117-125.
2014-01-01 Peleckis Kęstutis, Role of personal experience in choice of self-presentation in negotiations and business meetings // Информационная среда и ее особенности на современном этапе развития мировой цивилизации: материалы IV международной научно-практической конференции, 17 марта 2014, Саратов, Саратов : ЦПМ "Академия бизнеса", 2014 p. 20-25.
2014-01-01 Peleckis Kęstutis, Liučvaitienė Aušra, Šimelytė Agnė, Models and indicators of economic competitiveness in business // Социально–экономические проблемы информатизации, Саратов : Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2014 p. 12-17.
2014-01-01 Peleckienė Valentina, Peleckis Kęstutis, Solvency II assumptions for increasing the international competitiveness of EU insurance industry // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013", Amsterdam : Elsevier Science Ltd p. 822-831.
2014-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Peleckis Kęstutis, Rhetorical argumentation and persuasion in business negotiations // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", Vilnius : Technika, 2014 p. 137-144. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Peleckis Kęstutis, Slavinskaitė Neringa, Paunksnienė Jolanta, Theoretical and practical problems of integrated assessment on corporate performance efficiency // Экономика. Теория и практика: материалы международной научно-практической конференции (24 апреля 2014 г.) в 3х частях, часть 1, Саратов : Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса» p. 15-28.
2014-01-01 Peleckienė Valentina, Peleckis Kęstutis, Omnibus II effective measures in adjusting the current solvency II framework // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013", Amsterdam : Elsevier Science Ltd p. 156-163.
2014-01-01 Peleckis Kęstutis, Šimelytė Agnė, Švedienė Laima, Innovative development of the scientific and technical potential of university // Образование: традиции и инновации, Praha : WORLD PRESS s.r.o., 2014 p. 384-387.
2014-01-01 Peleckis Kęstutis, Šimelytė Agnė, Theoretical and practical problems of the adaptive management of higher education institutions // Информационные технологии в экономике, образовании и бизнесе, Саратов : издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2014 p. 6-9.
2014-01-01 Peleckis Kęstutis, Šimelytė Agnė, Stability and integrity of higher education institutions in growing orientation towards innovation and business activity // Информационные технологии в экономике, образовании и бизнесе, Саратов : издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2014 p. 3-6.
2014-01-01 Peleckis Kęstutis, Sources of persuasive impact on to the opponent in business negotiations // The priorities of the world science: experiments and scientific debate, North Charleston, SC : Create Space, 2014 p. 69-76.
2014-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Šimelytė Agnė, Increasing the international competitiveness of European Union insurance industry // The priorities of the world science: experiments and scientific debate, North Charleston, SC, USA : Create Space, 2014 p. 126-140.
2014-01-01 Peleckis Kęstutis, Situational factors determining the choice of self-presentation in negotiations and business meetings // Информационная среда и ее особенности на современном этапе развития мировой цивилизации: материалы IV международной научно-практической конференции, 17 марта 2014, Саратов, Саратов : ЦПМ "Академия бизнеса", 2014 p. 25-30.
2014-01-01 Peleckis Kęstutis, Šimelytė Agnė, Švedienė Laima, Theoretical aspects of management of functioning scientific and technical potential of university // Образование: традиции и инновации, Praha : WORLD PRESS s.r.o., 2014 p. 380-384.
2015-01-01 Peleckis Kęstutis, Strategies of self-presentation in business negotiations and business meetings // Информационная среда и ее особенности на современном этапе развития мировой цивилизации, Саратов : ЦПМ "Академия бизнеса", 2015 p. 15-21.
2015-01-01 Peleckis Kęstutis, Business negotiations and business meetings: the errors of perception in bargaining process // Cовременная культура коммуникации. Cоциокультурные процессы в современном мире, Саратов : Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2015 p. 9-12.
2015-01-01 Peleckis Kęstutis, Scientific and technical potential of university: theoretical model for management improvement // Образование: традиции и инновации, Praha : WORLD PRESS s.r.o., 2015 p. 116-119.
2015-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Šimelytė Agnė, Compparative analysis of insurance compepensation in Europian Union // The priorities of the world science: experiments and scientific debate, North Charleston, SC, USA : CreateSpace, 2015 p. 95-100.
2015-01-01 Peleckis Kęstutis, Substantiation of negotiator’s positions in the bargaining process // The Strategies of Modern Science Development, North Charleston: CreateSpace, 2015 p. 129-134.
2015-01-01 Dudzevičiūtė Gitana, Peleckis Kęstutis, Theoretical insights of the investigation of defence spending and economic growth // The Strategies of Modern Science Development, North Charleston: CreateSpace, 2015 p. 105-109.
2015-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Dudzevičiūtė Gitana, Lapinskienė Giedrė, The overview of world agricultural insurance systems as a risk management tool // Проблемы экономики, организации и управления в России и мире, Praha : WORLD PRESS s r.o., 2015 p. 159-161.
2015-01-01 Peleckis Kęstutis, How to stregthen the confidence of business negotiations and business meetings // Cовременная культура коммуникации. Cоциокультурные процессы в современном мире, Саратов : Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2015 p. 12-15.
2015-01-01 Peleckis Kęstutis, Change of self-presentation strategies in business negotiations and business meetings // Информационная среда и ее особенности на современном этапе развития мировой цивилизации, Саратов : ЦПМ "Академия бизнеса", 2015 p. 3-8.
2015-01-01 Peleckis Kęstutis, Verbal and nonverbal communication in the bargaining process // The Strategies of Modern Science Development, North Charleston: CreateSpace, 2015 p. 123-128.
2015-01-01 Peleckis Kęstutis, Business negotiations and business meetings: start and possible interference of mutual understanding // Cовременная культура коммуникации. Cоциокультурные процессы в современном мире, Саратов : Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2015 p. 3-8.
2015-01-01 Peleckis Kęstutis, Business negotiations and business meetings: trust substitutes and antidotes to overcome them // Cовременная культура коммуникации. Cоциокультурные процессы в современном мире, Саратов : Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2015 p. 9-12.
2015-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Dudzevičiūtė Gitana, Lapinskienė Giedrė, Comparison of the harvest, areas and yields in estimation of loos indemnity costs // Проблемы экономики, организации и управления в России и мире, Praha : WORLD PRESS s r.o., 2015 p. 164-167.
2015-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Dudzevičiūtė Gitana, Lapinskienė Giedrė, Development of crop insurance system in Lithuania // Проблемы экономики, организации и управления в России и мире, Praha : WORLD PRESS s r.o., 2015 p. 161-164.
2015-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Dudzevičiūtė Gitana, The dynamics of the financial conglomerates and their value estimation // The priorities of the world science: experiments and scientific debate: proceedings of the VIII International scientific conference, North Charleston, SC, USA, 17-18 June 2015, North Charleston : CreateSpace, 2015 p. 187-193.
2015-01-01 Peleckis Kęstutis, Verbal communication in the bargaining process // Cовременная культура коммуникации. Cоциокультурные процессы в современном мире, Саратов : Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2015 p. 12-15.
2015-01-01 Peleckis Kęstutis, Scientific and technical potential of universities of Lithuania : innovative development in European Union // Образование: традиции и инновации, Praha : WORLD PRESS s.r.o., 2015 p. 119-123.
2015-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Peleckis Kęstutis, Crop yield insurance – negotiating between government, farmers and insurance companies // Economic Science for Rural Development, Jelgava, Latvia : Latvia University of Agriculture, 2015 p. 15-25. [Duomenų bazės: AGRIS];
2015-01-01 Peleckis Kęstutis, Process of self-presentation in business negotiations and business meetings // Информационная среда и ее особенности на современном этапе развития мировой цивилизации, Саратов : ЦПМ "Академия бизнеса", 2015 p. 9-14.
2015-01-01 Peleckis Kęstutis, Business negotiations and business meetings in system of communications // Cовременная культура коммуникации. Cоциокультурные процессы в современном мире, Саратов : Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2015 p. 3-8.
2015-01-01 Lukoševičius Kristijonas, Peleckis Kęstutis, Įmonės veiklos pelningumas: rodiklių įvairovė ir informatyvumas // 18-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2015 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2015 m. vasario 5 d, Vilnius : Technika, 2015 p. 31-36.
2015-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Šimelytė Agnė, The green card system and its role in ensuring the road traffic accident victims // The priorities of the world science: experiments and scientific debate, North Charleston, SC, USA : CreateSpace, 2015 p. 88-95.
2015-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Dudzevičiūtė Gitana, Financial conglomerate’s in European Union: structural typologies // The priorities of the world science: experiments and scientific debate: proceedings of the VIII International scientific conference, North Charleston, SC, USA, 17-18 June 2015, North Charleston : CreateSpace, 2015 p. 181-186.
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Gamybinių įmonių antikrizinis valdymas
Antrosios pakopos Antikrizinis organizacijų valdymas
Antrosios pakopos Organizacijų derybinio potencialo ugdymas
Pirmosios pakopos Derybos versle
Pirmosios pakopos Verslo derybos
Pirmosios pakopos Ekonominio projektavimo kompleksinis projektas
Pirmosios pakopos Kompleksinis projektas (Verslo valdymo ekonomika)
Pirmosios pakopos Verslo pagrindai
Pirmosios pakopos Verslo valdymo sistemos
Pirmosios pakopos Įmonių plėtros projektavimas (kompleksinis projektas)
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2013-- Actual problems of modern science
2013-- Journal of Management Policies and Practices
2013-- Journal of International Business and Economics
2016-- European Journal of Technical and Natural Sciences. Scientific journal - ISSN 2414-2352. Vienna, Austria. «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH (https://ew-a.org/journals/770/).
2016-- European Journal of Economics and Management Sciences. Scientific journal - ISSN 2310-5690. Vienna, Austria. «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH (https://ew-a.org/journals/399/)