Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Valda Morkūnienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus pedagoginis institutas fizinio auklėjimo mokykla, aukštasis išsilavinimas 1984
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lektorius 2005--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
09T, 10T, 07S Kilikevičius Artūras, Griškevičius Julius, Tamošauskas Povilas, Morkūnienė Valda, Višinskienė Daiva, Physiological factors in the stability of body posture // Journal of vibroengineering, Vilnius : Vibromechanika.. ISSN 1392-8716. Vol. 13, iss. 4 (2011) p. 850-855. 2011
09T, 10T, 07S Kilikevičius Artūras, Griškevičius Julius, Tamošauskas Povilas, Morkūnienė Valda, Višinskienė Daiva, Investigation of static balance before and after physical activity // Journal of vibroengineering, Vilnius : Vibromechanika.. ISSN 1392-8716. Vol. 13, iss. 4 (2011) p. 844-849. 2011
09T, 07S Kilikevičius Artūras, Malaiškaitė Donata, Tamošauskas Povilas, Morkūnienė Valda, Višinskienė Daiva, Kuktaitė Raminta, Application of accelerometry in the research of human body balance // Journal of vibroengineering, Kaunas : Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 14, iss.4 (2012) p. 1892-1897. 2012
09T, 10T, 07S Kilikevičius Artūras, Morkūnienė Valda, Višinskienė Daiva, Žmogaus kūno stabilumo tyrimai // Sporto mokslas, Vilnius : Lietuvos sporto mokslo taryba. ISSN 1392-1401. 2013, Nr. 3(73) p. 18-21. 2013
07S, 09T Kilikevičius Artūras, Tamošauskas Povilas, Morkūnienė Valda, Višinskienė Daiva, Akcelerometrijos taikymas žmogaus kūno pusiausvyros tyrimuose // Sporto mokslas, Vilnius : Lietuvos sporto mokslo taryba. ISSN 1392-1401. 2013, Nr. 2(72) p. 29-33. 2013
07S Tamošauskas Povilas, Veršinskas Robertas, Kuktaitė Raminta, Morkūnienė Valda, Višinskienė Daiva, Vilniaus Gedimino technikos ir Mykolo Romerio universitetų studenčių fizinio aktyvumo vertinimas 2010–2012 m // Santalka: Filologija. Edukologija, Vilnius : Technika. ISSN 1822-430X. Vol. 21, nr.2 (2013) p. 142-153. 2013
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B1 B1
rusų C2 C2 C2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Sveika gyvensena
Pirmosios pakopos Fizinis aktyvumas ir sveikata
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
VGTU Lietuva Studijų teikimas VGTU virtualioje mokymo aplinkoje (Moodle1,9) 2011-2012
Lietuvos sporto universitetas Lietuva Sveikos gyvensenos teoriniai ir praktiniai klausimai universitetinėse aukštosiose mokyklose. 2014-2014
Kita veikla
Dalyvauju Pasaulio Europos čempionatuose, meistrų žaidynėse. Esu tapusi Pasaulio, Europos čempione ir prizininke. Organizuoju ir pravedu sporto renginius ir varžybas.