Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Romualdas Ginevičius
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Kauno politechnikos institutas inžinieriaus ekonomisto kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 1969
Vilniaus Gedimino technikos universitetas habilituotas daktaras 1997
Vilniaus Gedimino technikos universitetas profesorius 1999
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2014-2015 Apklausos klausimynų, skirtų mokiniams, profesijos mokytojams ir įmonės atstovams, vertimas į lietuvių kalbą, apklausų duomenų analizė ir ataskaitų paruošimas
2014-2015 MB K Solutions diversifikacijos nustatymo metodikos ir jos poveikio veiklos efektyvumui tyrimas ir jo ataskaita
2014-2015 Atlikti įmonės strateginio potencialo kompleksinio, kiekybinio įvertinimo metodiką ir pateikti jo ataskaitą
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04S, 03S Ginevičius Romualdas, Šimelytė Agnė, Government incentives directed towards foreign direct investment: a case of Central and Eastern Europe // Journal of business economics and management, Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 12, no. 3 (2011) p. 435-450. 2011
04S Brauers Willem Karel M., Ginevičius Romualdas, Towards an optimum well-being for the Lithuanian regions // Journal of multi-criteria decision analysis, Bognor Regis, UK : John Wiley & Sons, Ltd.. ISSN 1057-9214. Vol. 18, no. 1-2 (2011) p. 7-21. 2011
03S Ginevičius Romualdas, Šimelytė Agnė, Valstybinės politikos taikymo tiesioginėms užsienio investicijoms pritraukti teorinės įžvalgos // Verslas: teorija ir praktika, Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 12, no. 3 (2011) p. 225-235. 2011
04S, 01P, 03S Ginevičius Romualdas, Podviezko Askoldas, A framework of evaluation of commercial banks // Intelektinė ekonomika, Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1822-8011. 2011, Nr. 1(9) p. 37-53. 2011
03S Ginevičius Romualdas, A new determining method for the criteria weights in multicriteria evaluation // International journal of information technology & decision making, Singapure : World Scientific Publishing Company. ISSN 0219-6220. Vol. 10, no. 6 (2011) p. 1067-1095. 2011
04S, 03S Ginevičius Romualdas, Įmonių susijusios diversifikacijos matavimas // Verslas: teorija ir praktika, Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 13, no. 2 (2012) p. 150-159. 2012
04S, 01P Ginevičius Romualdas, Podvezko Valentinas, Novotny Miroslav, Komka Arūnas, Comprehensive quantitative evaluation of the strategic potential of an enterprise // Economic computation and economic cybernetics studies and research, Bucharest : Academy of Economic Studies. ISSN 0424-267X. Vol. 46, iss. 1 (2012) p. 65-84. 2012
04S Ginevičius Romualdas, Podvezko Valentinas, Novotny Miloslav, Komka Arūnas, Comprehensive quantitative evaluation of the strategic potential of an enterprise // Economic computation and economic cybernetics studies and research (ECECSR), Bucharest : Academy of Economic Studies. ISSN 0424-267X. Vol. 46, no. 1 (2012) p. 65-84. 2012
04S, 01P, 03S Ginevičius Romualdas, Podviezko Askoldas, Sprendimų paramos metodų taikymo ypatumai vertinant finansinį komercinių bankų stabilumą // Verslas: teorija ir praktika, Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 13, no. 4 (2012) p. 314-323. 2012
04S Diushenalieva Erkaiym, Ginevičius Romualdas, Enterprise bankruptcy institution in Lithuania and Kyrgyz Republic: comparative analysis // Social research, Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1392-3110. T. 2, nr. 27 (2012) p. 36-45. 2012
04S Brauers Willem Karel M., Ginevičius Romualdas, How to invest in Belgian shares by MULTIMOORA optimization // Journal of business economics and management, Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 14, no. 5 (2013) p. 940-956. 2013
04S Ginevičius Romualdas, Bruzgė Šarūnas, Evaluation of the effect of state subsidies on business // Business, management and education, Vilnius : Technika. ISSN 2029-7491. T. 11 nr. 1 (2013) p. 50-76. 2013
03S, 04S, 01P Ginevičius Romualdas, Podviezko Askoldas, The evaluation of financial stability and soundness of Lithuanian banks // Ekonomska istraživanja, Pula : Juraj Dobrila University of Pula. ISSN 1331-677X. Vol. 26, no. 2 (2013) p. 191-208. 2013
03S Lapke Gerhard, Pontow Bernd, Laege Jurgen, KAZRAGIS Algimantas, Ginevičius Romualdas, Benzino raidos istorijos momentai ir naujos gavimo galimybės // Mokslo ir technikos raida, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2430. Vol. 5, no. 1 (2013) p. 42-52. 2013
03S, 04S, 01P Ginevičius Romualdas, Podvezko Valentinas, Ginevičius Adomas, Quantitative evaluation of enterprise marketing activities // Journal of business economics and management, Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 14, no. 1 (2013) p. 200-212. 2013
01P, 04S, 03S Brauers Willem Karel M., Ginevičius Romualdas, Podviezko Askoldas, Ranking of the Lithuanian banks during the recession of 2008 - 2009 by the MULTIMOORA method // Annals of management science. Special Issue on Operations Research and Applications (May 2014), Franklin, USA : International Center for Business & Management Excellence (ICBME). ISSN 2161-5012. Vol. 3, no. 1 (2014) p. 1-8. 2014
03S Ejdys Joanna, Ginevičius Romualdas, Halicka Katarzyna, Ustinovičius Leonas, Interdyscyplinarność i niestandardowe zastosowania wybranych nowoczesnych metod zarządzania w gospodarce w dorobku naukowym Profesora Joanicjusza Nazarko // Ekonomia i zarządzanie, Białystok : Wydawnictwo Politechniki Białostockiej.. ISSN 2080-9646. Vol. 6, iss. 4 (2014) p. 7-25. 2014
01P, 04S, 03S Brauers Willem Karel M., Ginevičius Romualdas, Podviezko Askoldas, Development of a methodology of evaluation of financial stability of commercial banks // Panoeconomicus, Novi Sad : Savez ekonomista Vojvodine. ISSN 1452-595X. Vol. 61, no. 3 (2014) p. 349-367. 2014
03S Dubickis Darius, Ginevičius Romualdas, Įmonės rinkodaros skyriaus (tarnybos) struktūros formavimas // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 1 (2014) p. 17-24. 2014
04S Ginevičius Romualdas, Slavinskaitė Neringa, Gedvilaitė Dainora, Regional differentiation of revenues collected by local governments of Lithuania // Business, management and education, Vilnius : Technika. ISSN 2029-7491. T. 12, Nr. 2 (2014) p. 181-193. 2014
03S Nugaras Justas, Ginevičius Romualdas, The strategic assessment of networking of a higher education institution // Economic research, Pula : Taylor & Francis. ISSN 1331-677X. Vol. 28, iss.1 (2015) p. 31-44. 2015
03S Ginevičius Romualdas, Gedvilaitė Dainora, Bruzgė Šarūnas, Assessment of a country’s regional economic development on the basis of Estimation of a Single Process (ESP) method // Entrepreneurial business and economics review (EBER). International entrepreneurial orientation: theoretical perspective, Krakow : Cracow University of Economics. ISSN 2353-883X. Vol. 3, no. 2 (2015) p. 141-153. 2015
03S; 04S Ginevičius Romualdas; Lapinskienė Giedrė; Peleckis Kęstutis. The evolution of the environmental Kuznets curve concept: the review of the research. Panoeconomicus. Novi Sad: Savez Ekonomista Vojvodine. ISSN 1452-595X. Vol. 64, iss. 1 (2017), p. 93-112. 2017
04S Gasparėnienė Ligita; Bilan Yuriy; Remeikienė Rita; Ginevičius Romualdas; Čepel Martin. The methodology of digital shadow economy estimation. E & M Ekonomie a management. Liberec: Technical University of Liberec. ISSN 1212-3609. vol. 20, iss. 4 (2017), p. 20-33. 2017
04S Gasparėnienė Ligita; Remeikienė Rita; Ginevičius Romualdas. Attitudes of European consumers towards digital shadow economy: Lithuanian and Spanish cases. Acta Polytechnica Hungarica. Budapest: Obudai Egyetem. ISSN 1785-8860. vol. 15, no. 4 (2018), p. 121-142. 2018
03S; 04S Remeikienė Rita; Gasparėnienė Ligita; Ginevičius Romualdas. Assessment of the Investment in Real Estate through Innovative Funding Mechanisms. Acta Polytechnica Hungarica. .. ISSN 1785-8860. 15, 8 (2018), p. 101-119. 2018
03S; 04S Gasparėnienė Ligita; Remeikienė Rita; Ginevičius Romualdas; Schieg Martin. Adoption of mimic model for estimation of digital shadow economy. Technological and economic development of economy. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2029-4913. vol. 24, iss. 4 (2018), p. 1453-1465. 2018
03S; 04S Ginevičius Romualdas; Gedvilaitė Dainora; Stasiukynas Andrius. Quantitative assessment of the industrial composition in the country’s regions. Technological and economic development of economy. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2029-4913. vol. 24, iss. 5 (2018), p. 2083-2097. 2018
03S; 04S Ginevičius Romualdas; Gedvilaitė Dainora; Stasiukynas Andrius. Impact of economic development on the ecology in the regions of Lithuania. E&M Economics and Management. Liberec: Technical University of Liberec. ISSN 1212-3609. vol. 21, iss. 2 (2018), p. 21-37. 2018
01P; 03S Remeikienė Rita; Rozsa Zoltan; Gasparėnienė Ligita; Chadyšas Viktoras; Ginevičius Romualdas. Regional estimates of the shadow economy in Lithuania. Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas: KTU. ISSN 1392-2785. vol. 29, iss. 4 (2018), p. 386-396. 2018
03S; 04S Ginevičius Romualdas; Gedvilaitė Dainora; Stasiukynas Andrius; Šliogerienė Jolita. Quantitative assessment of the dynamics of the economic development of socioeconomic systems based on the MDD method. Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. vol. 29, iss. 3 (2018), p. 531-532. 2018
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2011 Čygas Donatas, Daniūnas Alfonsas, Ginevičius Romualdas, Komka Arūnas, Kirvaitis Raimundas, Nagevičius Juozas, Rimkus Liudvikas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Vilniaus Gedimino technikos universitetas - 2010 metai // , ; ISBN 1392-1436 (2011), [psl.: 1]
2011 Aukščiūnas Vytautas, Ginevičius Romualdas, Įmonės gamybos išteklių ekonomika; ISBN 9786094570643 (2011), [psl.: 144]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
1985-01-01 Ginevičius Romualdas, Пути и задачи анализа организационных структур управления // Экономия материально-энергетических ресурсов при совершенствовании управления строительством, Вильнюс : ВИСИ, 1985 p. 26-28.
2001-01-01 Ginevičius Romualdas, Impact of situational factors on parameters of construction firms // 25. mezinarodni vedecka konference ustavu a kateder pozemniho stavitelstvi stavebnich fakult Česke a Slovenske republiky, 5.-7. 9. 2001, Znojmo : [s. n.], 2001 p. 86-87.
2001-01-01 Ginevičius Romualdas, Andruškevičius Algirdas, Planning of guarantee service costs for construction units // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, 2001
2002-01-01 Ginevičius Romualdas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Efficiency increase of distance learning by applying on-line intelligence computer learning systems // Die neuen Medien bei Ausbildung, Weiterbildung and e-learning in Mecklenburg-Vorpommern und im Ostseeraum - Ausblick in die Zukunft, Stralsund, 2002 p. 25-30.
2003-01-01 Gudačiauskas Darius, Ginevičius Romualdas, Prekinio ženklo finansinės vertės skaičiavimo modelis // Verslas, vadyba ir studijos' 2002. I tomas, Vilnius : Technika, 2003 p. 42-47.
2003-01-01 Ginevičius Romualdas, Podvezko Valentinas, Quantitative evaluation of significance of hierarchically structured indexes // Modelling and Simulation of Business Systems, Kaunas : Technologija, 2003 p. 22-25. [Duomenų bazės: ];
2003-01-01 Schafir Schlomo, Ginevičius Romualdas, NGAI - North German Academy of Informatology // Die neuen Medien bei Ausbildung, Weiterbildung and e-learning in Mecklenburg-Vorpommern und im Ostseeraum - Ausblick in die Zukunft, Stralsund, 2003 p. 13-24.
2003-01-01 Ginevičius Romualdas, Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Sales' risk diversification as strategy of firm's sustainable development // Modelling and Simulation of Business Systems, Kaunas : Technologija, 2003 p. 128-131. [Duomenų bazės: ];
2004-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Ginevičius Romualdas, Andruškevičius Algirdas, Multicriteria evaluation for the sequence of the technological operations in construction // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2004 p. [1-4].
2004-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Ginevičius Romualdas, Andruškevičius Algirdas, Multicriteria evaluation for the sequence of the technological operations in construction // The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques", Vilnius : Technika, 2004 p. 326-329. [Duomenų bazės: ];
2004-01-01 Ginevičius Romualdas, Tvaronavičienė Manuela, Lithuania in the Eve of European Union Accession // A Wider Europe and the New Neighbourhood Policy of the European Union, Warsaw : Warsaw School of Economics, 2004 p. 211-213.
2004-01-01 Ginevičius Romualdas, Podvezko Valentinas, Ginevičienė Vanda Birutė, Quantitative evaluation of university teaching staff work efficiency // New Teaching and Learning Methods: How Effective Are They?, Valladolid, 2004 p. 82-93.
2004-01-01 Ginevičius Romualdas, Podvezko Valentinas, Применение метода попарного сравнения показателей для решения организационных и управленческих задач // АВIА 2004, Киïв : НАУ, 2004 p. 121-124.
2004-01-01 Ginevičius Romualdas, Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Company's sustainable development strategy - activities risk diversification // Międzynarodowe uwarunkowania konkurencyjności regionu, Włocławek : Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, 2004 p. 41-64.
2004-01-01 Ginevičius Romualdas, Podvezko Valentinas, Ginevičienė Vanda Birutė, A complex evaluation of the work productivity of university teaching staff // 8th Baltic Region Seminar on Engineering Education. Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania, 2-4 September 2004, Clayton : Monash University, 2004 p. 44-46. [Duomenų bazės: ];
2005-01-01 Ginevičius Romualdas, Podvezko Valentinas, Количественная оценка процесса интеграции культур сливающихся предприятий // Инновационное развитие экономики: теория и практика, Ярославль : Ярославский гос. ун-т, 2005 p. 23-29.
2005-01-01 Ginevičius Romualdas, Podvezko Valentinas, Ustinovičius Leonas, Complex evaluation of the development of "New Economy" in transition economy states // SMRSSL'05. The International Symposium on Stochastic Models in Reliability Safety, Security and Logistics, Beer Sheva - Riga : Transport and Telecommunication Institute, 2005 p. 132-136.
2005-01-01 Ginevičius Romualdas, Korsakienė Renata, Tvaronavičienė Manuela, The motivation of engineering students: challenges for high schools teachers // 4th Asia-Pacific Forum on Engineering And Technology Education, Melbourne : UICEE, 2005 p. 173-176. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2005-01-01 Ginevičius Romualdas, Podvezko Valentinas, Многокритериальная оценка эффектиности социально-экономических процессов // XVIII Международная научная конференция, Казань : КГТУ, 2005 p. 143-146.
2005-01-01 Ginevičius Romualdas, Stankūnas Jonas, A new strategic course in the training and continuing aviation specialists education in Lithuania // Program of the Second world congress "Aviation in the XXI-st century". "Safety in aviation", Kyiv : National aviation university, 2005
2005-01-01 Ginevičius Romualdas, Podvezko Valentinas, Ginevičienė Vanda Birutė, Комплексная оценка эффективности деятельности инженерных факультетов технических университетов // Машиностроение и техносфера ХХI века, Донецк : ДонНТУ, 2005 p. 188-191.
2005-01-01 Ginevičius Romualdas, Korsakienė Renata, The role of knowledge in regions: a case of Lithuania // Эвропейски перспективи на националното стопанства, Варна : Наука и икономика, 2005 p. 596-604.
2006-01-01 Ginevičius Romualdas, Podvezko Valentinas, Kompleksinių vertinimų įtaka rezultatų patikimumui // 4th international scientific conference "Business and management' 2006".14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency", Vilnius : Technika, 2006 p. [1-4].
2006-01-01 Ginevičius Romualdas, Podvezko Valentinas, Comprehensive evaluation of economic and social development of Lithuanian regions based on a structured set of criteria // The 4th International Conference Citizens and Governance for Sustainable Development. CIGSUD'2006: selected papers, September 28-30, 2006 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2006 p. 194-199. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2006-01-01 Ginevičius Romualdas, Korsakienė Renata, Adekola Abel, Challenges of knowledge based economy in Lithuania // 2nd Biennial Conference of the Academy of World Business, Marketing and Management Development, July 10-13, 2006 Paris, France: conference proceedings, Paris : Pole Universitaire, 2006 p. 66-81.
2006-01-01 Ginevičius Romualdas, Podvezko Valentinas, Complex evaluation of the alternatives of wall insulation // Podlahy, stropy a podhledy 2006. 16 unora 2006: sbornik konference, Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2006 p. 32-34.
2006-01-01 Ginevičius Romualdas, Martinkutė-Kaulienė Raimonda, Podvezko Valentinas, Multicriteria decisions in capital marks // The 10th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI 2006. Jointly with The 12th International Conference on Information Systems Analysis and Synthesis: ISAS 2006. July 16-19, 2006 Orlando, Florida, USA: proceedings. Vol. I, Orlando : IIIS, 2006 p. 36-40. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2006-01-01 Valiulis Algirdas Vaclovas, Ginevičius Romualdas, Podvezko Valentinas, Проблемы инженерного образования в Литве при претворении в жизнь Болонской декларации // Машиностроение и техносфера ХХI века: сборник трудов ХIII международной научно-технической конференции: 11-16 сентября 2006 г. в городе Севастополе, Донецк : ДонНТУ, 2006 p. 191-194.
2006-01-01 Ginevičienė Vanda Birutė, Ginevičius Romualdas, Korsakienė Renata, Tamošauskas Povilas, The efficiency of engineering education in English at Vilnius Gediminas Technical University // 9th UICEE annual conference on engineering education: international quality in engineering education: Muscat, Sultanate of Oman 11-15 February 2006: conference proceedings, Melbourne : UICEE, 2006 p. 43-46. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2006-01-01 Tvaronavičienė Manuela, Korsakienė Renata, Ginevičius Romualdas, Factors fostering the implementation of innovations in business: engineering education versus government support // 5th Global Congress on Engineering Education, Polytechnic University Brooklyn, New York, United States of America, 17-21 July 2006, Melbourne : UICEE, 2006 p. 93-96. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2006-01-01 Brauers Willem, Ginevičius Romualdas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Antuchevičienė Jurgita, The future of sustainable development in some Baltic states by application of the MOORA method // The 4th International Conference Citizens and Governance for Sustainable Development. CIGSUD'2006: selected papers, September 28-30, 2006 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2006 p. 156-161. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2006-01-01 Ginevičius Romualdas, Podvezko Valentinas, The uncertainty factor in multicriteria analysis // International conference on operational research "Simulation and optimisation in business and industry", May 17-20, 2006 Tallinn, Estonia, Kaunas : Technologija, 2006 p. 136-140. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2006-01-01 Ginevičius Romualdas, Podvezko Valentinas, Комплексная оценка конкурентноспособности новых стран Европейского Союза и стран кандидатов // International Scientific Conference Unitech'06 Gabrovo: Gabrovo, Bulgaria 24-25 November 2006: proceedings, Gabrovo : Technical University of Gabrovo, 2006 p. 148-151.
2006-01-01 Ginevičius Romualdas, A comparative analysis of the criteria weights determined by using multicriteria evaluation methods AHP and FARE // 4th international scientific conference "Business and management' 2006".14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency", Vilnius : Technika, 2006 p. [1-4].
2006-01-01 Korsakienė Renata, Tvaronavičienė Manuela, Ginevičius Romualdas, The application of problem-based learning in engineering education at Vilnius Gediminas Technical University // 10th Baltic Region Seminar on Engineering Education Education. University of Szczecin. Szczecin, Poland 4-6 September 2006: seminar proceedings, Clayton : UICEE, 2006 p. 40-42. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2007-01-01 Ginevičius Romualdas, Podvezko Valentinas, Multicriteria graphical-analytical evaluation of the financial state of construction enterprises // 11. Internationales Kolloquium Planungsinstrumente für das Projektmanagement, Poznań, 2007 p. [1-4].
2007-01-01 Ginevičius Romualdas, Podvezko Valentinas, Ginevičius Adomas, Assessing the performance of universities in a country // 10th UICEE annual conference on engineering education: reinforcing partnerships in engineering education: Bangkok, Thailand, 19-23 March 2007: conference proceedings, Melbourne : UICEE, 2007 p. 269-272. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2007-01-01 Ginevičius Romualdas, Podvezko Valentinas, The influence of complex evaluation methods on rating the alternative solutions of wall insulation // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 248-251. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2007-01-01 Valiulis Algirdas Vaclovas, Ginevičius Romualdas, Toward knowledge- and skills-based engineering education // Perspectives in higher eucation reform, Gdansk, Pueblo : Alliance of Universities for Democracy, 2007 p. 264-268.
2007-01-01 Ginevičius Romualdas, Čyras Petras, Civil defence management at Vilnius Gediminas Technical University // I Międzynarodowa konferencja naukowa "Wyzwania bezpieczeństwa cywilnego XXI wieku - inżynieria działań w obszarach nauki, dydaktyki i praktyki" ; uzupełnienie . 31 maja - 1 czerwca 2007 r. Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa, Warszawa : Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa, 2007 p. 23-30.
2007-01-01 Ginevičienė Vanda Birutė, Tamošauskas Povilas, Ginevičius Romualdas, The formation of a unified system of higher education in Lithuania // 11th Baltic Region Seminar on Engineering Education, Tallinn, Estonia, Jun 18-20, 2007: seminar proceedings, Clayton : UICEE, 2007 p. 17-20. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2007-01-01 Ginevičius Romualdas, Оценка состояния маркетинга на предприятии // Scientific proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering: V International scientific conference "Management and engineering' 07" June 18-22, 2007 Sozopol, Bulgaria, Sofia : Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. p. 19-21.
2007-01-01 Ginevičius Romualdas, A comparative analysis of multicriteria evaluation methods AHP and fare used to determine the criteria weights // The 4th international scientific conference "Business and management' 2006". The 14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency": selected papers. 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 23-26. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2007-01-01 Ginevičius Romualdas, Podvezko Valentinas, The influence of complex evaluation methods on rating the alternative operations of wall insulation // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-4].
2007-01-01 Ginevičius Romualdas, Ginevičienė Vanda Birutė, Оценка состояния магистрантуры в университетах Литвы // Машиностроение и техносфера ХХI века: сборник трудов ХIII международной научно-технической конференции: 17-22 сентября 2007 г. в городе Севастополе, Донецк : ДНТУ, 2007 p. 185-189.
2007-01-01 Ginevičius Romualdas, Mokslas Vilniaus Gedimino technikos universitete. Raida ir sąsajos su verslu // Mokslas ir verslas - Lietuvos ateičiai, Vilnius : Technika, 2007 p. 8-18.
2007-01-01 Ginevičius Romualdas, Podvezko Valentinas, The effect of complex evaluation on the reliability of calculation results // The 4th international scientific conference "Business and management' 2006". The 14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency": selected papers. 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 27-30. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Ginevičius Romualdas, Podvezko Valentinas, Andruškevičius Algirdas, The effectiveness of diversification of construction enterprise activities // The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 759-763. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Ginevičius Romualdas, Ginevičius Adomas, Sustainability decisions in marketing complex cost optimization process // The 12th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI 2008. Jointly with The 14th International Conference on Information Systems Analysis and Synthesis: ISAS 2008. June 29th - July 2nd, 2008 Orlando, Florida, USA: proceedings, Orlando : IIIS, 2008 p. 35-40. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2008-01-01 Ginevičius Romualdas, Ginevičienė Vanda Birutė, Количественная оценка качества подготовки магистров // First international science conference "Knowledge society". Second international science conference for young researchers "Technical science and industrial management". (ISCKS'2008). Sozopol, Bulgaria, September 3-5, 2008. Vol. 3, Sozopol : Kowledge Society Institute, 2008. p. 8-10.
2008-01-01 Ginevičius Romualdas, Andruškevičius Algirdas, The influence of diversification of construction enterprises on the efficiency of their commercial and economic activities // 5th international scientific conference "Business and management' 2008", Vilnius : Technika, 2008 p. 47-49. [Duomenų bazės: ];
2008-01-01 Ginevičius Romualdas, Podvezko Valentinas, Determining the optimal number of enterprise activities // 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 47-50. [Duomenų bazės: ];
2008-01-01 Ginevičius Romualdas, Stankevičienė Jelena, Integrated asset and liability portfolio management as base for development sustainability quantitative description // Marketing and Management Sciences, England: Imperial College Press, 2008 p. 484-487. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2008-01-01 Ginevičius Romualdas, Andruškevičius Algirdas, The influence of diversification of construction enterprises on the efficiency of their commercial and economic activities // 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 44-46.
2008-01-01 Ginevičius Romualdas, Podvezko Valentinas, Determining the optimal number of enterprise activities // 5th international scientific conference "Business and management' 2008", Vilnius : Technika, 2008 p. 50-53.
2009-01-01 Ginevičius Romualdas, Ginevičienė Vanda Birutė, Оценка качества подготовки магистрантов // Машиностроение и техносфера ХХI века: сборник трудов ХVI международной научно-технической конференции: 14-19 сентября 2009 г. в городе Севастополе, Донецк : ДНТУ, 2009 p. 139-142.
2009-01-01 Ginevičius Romualdas, Diversification of activities of construction enterprises // XIIth international scientific conference on the occasion of the 110th anniversary of the founding of the Faculty of Civil Engineering of Brno University of Technology and the XIVth anniversary of Building Fairs Brno. Section 2. Building structures and architecture. April 20-22, 2009, Brno, Czech Republic, Brno : Brno University of Technology, 2009 p. 33-36.
2010-01-01 Ginevičius Romualdas, Количественная оценка состояния социо-экономических систем // Посвященная 80-летию со дня рождения академика И.В. Прангишвили Международная научная конференция "Информационные и компьютерные технологии, моделирование, управление" Грузия, Тбилиси 1-4 ноябряб 2010 г. =The International Scientific Conference devoted to the 80th anniversary of academian I.V. Prangishvili "Information and Сomputer Technologies, Modelling, Control": book of abstracts, Tbilisi p. 57-59.
2010-01-01 Ginevičius Romualdas, Podvezko Valentinas, Novotny Miloslav, The use of Promethee method for evaluating the strategic potential of construction enterprises // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers. May 19-21, 2010. Vol. 1, Vilnius : Technika, 2010 p. 407-413.
2010-01-01 Ginevičius Romualdas, Podvezko Valentinas, Novotny Miloslav, The use of Promethee method for evaluating the strategic potential of construction enterprises // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vilnius : Technika, p. 407-413.
2010-01-01 Ginevičius Romualdas, Стратегия предприятия в условиях экономического кризиса // III international science conference "Knowledge society". IV international science conference for young researchers "Technical science and industrial management". (ISCKS'2010), March 2010, Sozopol, Bulgaria, Sofia : Kowledge Society Institute. p. 5-7.
2010-01-01 Ginevičius Romualdas, Krivka Algirdas, The model of the integrated competitive strategy of an enterprise under the conditions of oligopolic market // The 6th International Scientific Conference Business and Management 2010: selected papers. May 13-14, 2010. Vol. 2, Vilnius : Technika, 2010 p. 985-992. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2010-01-01 Podviezko Askoldas, Ginevičius Romualdas, Economic criteria characterising bank soundness and stability // The 6th International Scientific Conference Business and Management 2010: selected papers. May 13-14, 2010. Vol. 2, Vilnius : Technika, 2010 p. 1072-1079. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2010-01-01 Ginevičius Romualdas, Podvezko Valentinas, Novotny Miloslav, Evaluating Lithuanian banks from the perspective of their reliability to customers by PROMETHEE method // The 6th International Scientific Conference Business and Management 2010: selected papers. May 13-14, 2010. Vol. 2, Vilnius : Technika p. 993-999. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2010-01-01 Stein Harald David, Ginevičius Romualdas, New co-opetition approach for supply chain applications and the implementation a new allocation rule // The 6th International Scientific Conference Business and Management 2010: selected papers. May 13-14, 2010. Vol. 2, Vilnius : Technika p. 1092-1099. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2011-01-01 Ginevičius Romualdas, Podvezko Valentinas, Ginevičienė Vanda Birutė, Многокритериальная оценка эффективности деятельности подразделений университета // Машиностроение и техносфера ХХI века: сборник трудов ХVIII международной научно-технической конференции в городе Севастополе 12-17 сентября 2011 г, Донецк : ДонНТУ, 2011 p. 176-178.
2011-01-01 Ginevičius Romualdas, Podvezko Valentinas, Количественные многокритериальные оценки социально-экономических процессов // Системы компьютерной математики и их приложения: материалы XII международной научной конференции. (Смоленский государственный университет, 16-18 мая 2011 г.). Вып. 12, Смоленск : Изд-во СмолГУ, 2011 p. 264-266.
2011-01-01 Ginevičius Romualdas, Impact of higher education reform of Lithuania on the quality of education // IV international science conference "Knowledge society". V international science conference for young researchers "Technical science and industrial management". (ISCKS'2011), September 5-7, 2011, Nesebar, Bulgaria, Sofia : Kowledge Society Institute. p. 5-7.
2011-01-01 Ginevičius Romualdas, Podvezko Valentinas, Ginevičius Adomas, Determining the significance of the criteria describing enterprise marketing // The 15th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI 2011. July 19th - July 22nd, 2011 Orlando, Florida, USA, Orlando : IIIS, 2011 p. 88-93.
2011-01-01 Šukys Ritoldas, Ginevičius Romualdas, Podvezko Valentinas, Анализ экономических последствий несчастных случаев в секторе строительства Литвы в 2002-2009 г // Сборник тезисов I Международной научно-практической конференции "Охрана труда: образование, наука, практика" (15-19 сентября 2011 г., Судак, Украина), Харьков : Украинская инженерно-педагогическая академия, 2011 p. 7-12.
2012-01-01 Ginevičius Romualdas, Особенности реформы системы высшего образования Литвы // Глобализация образовательного пространства: методические аспекты, Ярославль : "Канцлер", 2012 p. 3-7.
2012-01-01 Diushenalieva Erkaiym, Ginevičius Romualdas, Multiple attribute decision making model for analysis of the crisis situation in the enterprise // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012", Vilnius : Technika, 2012 p. 1058-1067. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2012-01-01 Ginevičius Romualdas, Podvezko Valentinas, Podviezko Askoldas, Evaluation of isolated socio-economical processes by a multi-criteria decision aid method ESP // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012", Vilnius : Technika, 2012 p. 1083-1089. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2012-01-01 Brauers Willem Karel M., Ginevičius Romualdas, Podviezko Askoldas, Evaluation of performance of Lithuanian commercial banks by multi-objective optimization // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012", Vilnius : Technika, 2012 p. 1042-1049. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2012-01-01 Ginevičius Romualdas, Šimelytė Agnė, The effect of regulatory incentives on bilateral foreign direct investment // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012", Vilnius : Technika, 2012 p. 66-74. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2012-01-01 Ginevičius Romualdas, Navickas Vytas, Influence of small and medium-sized business innovations on economic development in Lithuanian regions // Strategies and promotion of innovation in regional policies around the Mare Balticum, Norderstedt : Books on Demand, 2012 p. 83-97.
2012-01-01 Ginevičius Romualdas, Podvezko Valentinas, Ginevičius Adomas, Determining the effectiveness of enterprise marketing based on the 4P`s model // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012", Vilnius : Technika, 2012 p. 366-372. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2013-01-01 Ginevičius Romualdas, Проблемы подготовки специалистoв в технических университетах // Машиностроение и техносфера ХХI века: сборник трудов ХX международной научно-технической конференции в городе Севастополе 16-21 сентября 2013 г. Т. 1, Донецк : ДонНТУ, 2013 p. 142-145.
2013-01-01 Vilkaitė Evelina, Ginevičius Romualdas, Statybų įmonių veiklos susijusios diversifikacijos tyrimas // 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2013 m. vasario 7 d, Vilnius : Technika, 2013 p. 122-125.
2013-01-01 Ginevičius Romualdas, Podvezko Valentinas, Podviezko Askoldas, Ginevičius Tomas, On creating a system of criteria for multiple criteria evaluation using methods of mathematical statistics // 14-th German-Lithuanian-Polish Colloquium on „Innovative solutions in construction technology and management“, Vilnius : Technika, 2013 p. 64-69.
2013-01-01 Ginevičius Romualdas, Современная модель выпускника технического университета // VI международная научно-практическая конференция “Качество технологий – качество жизни”, 30-31 мая 2013, Харьков, Харьков : Украинская инженерно-педагогическая академия (УИПА), 2013 p. 60-61.
2013-01-01 Šerėnaitė Jovita, Ginevičius Romualdas, Įmonių darbo kokybės daugiakriterinio vertinimo metodika // 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2013 m. vasario 7 d, Vilnius : Technika, 2013 p. 117-121.
2014-01-01 Ginevičius Romualdas, Hogeforster Max, Gedvilaitė Dainora, The formation of the system of indicators of development of the country’s regions // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", Vilnius : Technika, 2014 p. 503-510. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Ginevičius Romualdas, Šimkūnaitė Jolita, Šuhajda Karel, The influence of market situation on diversification strategy of companies‘ activity // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", Vilnius : Technika, 2014 p. 35-42. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Ginevičius Tomas, Petraškevičius Vladislavas, Ginevičius Romualdas, Development of a system of rent criteria for immovable properties (offices) // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", Vilnius : Technika, 2014 p. 51-58. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Ginevičius Romualdas, Suhajda K., Petraškevičius Vladislavas, Šimkūnaitė Jolita, Lithuanian experience of quantitative evaluation of socioeconomic systems position by multicriteria methods // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013", Amsterdam : Elsevier Science Ltd p. 952-960.
2014-01-01 Ginevičius Romualdas, Slavinskaitė Neringa, Ginevičius Romualdas, Theoretical aspects of decentralization // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", Vilnius : Technika, 2014 p. 43-50. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Inžinerinė ekonomika
Antrosios pakopos Kiekybiniai ir ekspertiniai sprendimo metodai
Antrosios pakopos Gamybos valdymas ir organizavimas
Antrosios pakopos Kiekybiniai ir ekspertiniai sprendimų metodai
Antrosios pakopos Tarptautinė vadyba
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Štralzundo aukštoji technikos mokykla Germany SOCRATES programos vizitas 2006-2006
Stuttgart Technical University Germany studentų ir dėstytojų mainų plėtojimo klausimais 2008-2008
Nurtingeno aukštoji technikos mokykla Germany bendradarbiavimo klausimais 2008-2008
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2009-2012 Kvalifikacija, inovacijos, kooperacija ir verslas smulkioms ir vidutinėms Baltijos jūros regiono įmonėms, BSR QUICK
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
1999-- JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND MANAGEMENT, 1999 m. Dalyvauja nuo/iki: 1999-01-01 /
2000-- TECHNOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF ECONOMY, 2000 m. Dalyvauja nuo/iki: 2000-01-01 /
2002-- VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS, 2002 m. Dalyvauja nuo/iki: 2002-01-01 /
2002-- INTERNATIONAL JOURNAL OF STRATEGIC PROPERTY MANAGEMENT, 2002 m. Dalyvauja nuo/iki: 2002-01-01 /
2011-- PANOECONOMICUS, 2011 m. Dalyvauja nuo/iki: 2011-01-01 /
2011-- Economic Research, 2011 m. Dalyvauja nuo/iki: 2011-01-01 /
2011-- VERSLAS, VADYBA IR STUDIJOS, 2011 m. Dalyvauja nuo/iki: 2011-01-25 /
2014-- Panoeconomicus, 2014 m. Dalyvauja nuo/iki: 2014-01-01 /