Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Sigitas Vėjelis
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas statybos mokslo bakalauras, aukštasis išsilavinimas 1997
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statybos mokslo magistras, aukštasis išsilavinimas 1999
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2003
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2012
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
VGTU Termoizoliacijos mokslo institutas Inžinierius 1999-2003
VGTU Termoizoliacijos mokslo institutas Mokslo darbuotojas 2003-2005
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Asistentas 2005-2006
VGTU Termoizoliacijos mokslo institutas Vyresnysis mokslo darbuotojas 2005-2012
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Docentas 2006-2013
VGTU Termoizoliacijos mokslo institutas Termoizoliacinių medžiagų laboratorijos vedėjas 2009--
VGTU Termoizoliacijos mokslo institutas Vyriausiasis mokslo darbuotojas 2012--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Profesorius 2013--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2010-2014 Polistireninio putplasčio gaminių atitikties bandymai pagal normatyvus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolą
2010-2014 Polistireninio putplasčio gaminių atitikties bandymai ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolai
2010-2015 Statybos produkcijos bandymai, nustatant nurodytų rodiklių reikšmes ir apiforminant bandymo protokolu
2010-2015 Statybinių medžiagų ir produkcijos bandymai ir atitinkamo tipo bandymų protokolai
2010-2014 Polistireninio putplasčio gaminių atitikties bandymai ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolai
2010-2014 Polistireninio putplasčio gaminių atitikties bandymai ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolai
2010-2015 Mineralinės vatos gaminių atitikties bandymai pagal Termoizoliacinių medžiagų laboratorijos akreditavimo arba notifikavimo srityje nurodytų normatyvinių dokumentų reikalavimus
2010-2015 Saugaus grūdinto stiklo gaminių atitikties bandymai ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolą
2010-2015 Statybinių medžiagų ir produkcijos bandymai ir atitinkamo tipo bandymų protokolai
2010-2015 Saugaus grūdinto stiklo gaminių atitikties bandymai ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolą
2010-2015 Akytojo betono gaminių atitikties bandymai ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2010-2015 Polistireninio putplasčio bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2010-2015 Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2010-2015 Akmens vatos gaminių atitikties bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2010-2015 Saugaus grūdinto stiklo gaminių atitikties bandymai ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolą
2010-2015 Polistireninio putplasčio bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2010-2015 Atlikti bandymus pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2010-2015 Atlikti bandymus pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolą
2010-2015 Atlikti bandymus pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2010-2015 Atlikti bandymus pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2010-2015 Termoizoliacinių gaminių bandymai ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2010-2015 Termoizoliacinių medžiagų atitikties bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2011-2016 Atlikti bandymus pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2011-2016 Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2011-2016 Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2011-2016 Bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2011-2011 Programos "Betonas-10" įgyvendinimo paslaugos
2011-2016 Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal Termoizolacinių medžiagų laboratorijos akreditavimo arba notifikavimo srityje nurodytus normatyvinių dokumentų reikalavimus
2011-2012 Asbesto nustatymas stabdžių trinkelėse. Termoizoliacinių medžiagų atitikties ženklinimo ir deklaruojamiems rodikliams bandymai
2011-2016 Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal Termoizoliacinių medžiagų laboratorijos akreditavimo arba notifikavimo srityje nurodytus normatyvinių dokumentų reikalavimus
2011-2016 Šilumos izoliacijos medžiagų bandymai ir pateikti bandymų protokolus
2011-2016 Bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2011-2016 Termoizoliacinių gaminių bandymai ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2011-2016 Termoizoliacinių poliuretano putų sistemų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2012-2017 Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2012-2017 Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2012-2017 Termoizoliacinių medžiagų bandymai
2012-2012 Produktų saugos, sudėties ir/ar atitiktiesdeklaruojamiems rodikliams bandymai
2012-2017 Bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2012-2012 Bandinių storio nustatymas, bandinių šilumos laidumo nustatymas, gniuždymo įtempio deformacijų nustatymas, mineralinės vatos gaminių atitikties įvertinimas
2012-2017 Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2012-2017 Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2012-2017 Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2013-2018 Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2013-2018 Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2013-2014 Produktų saugos, sudėties ir/ar atitikties deklaruojamiems rodikliams bamndymai
2013-2018 Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2013-2018 Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2013-2018 Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2013-2018 Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2014-2019 Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2014-2019 Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2014-2019 Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2014-2019 Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2014-2014 Bandymų paslaugos pagal EN 15101-1:2013, B priedą
2014-2019 Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2014-2019 Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2014-2019 Atlikti termoizoliacinių medžiagų bandymus pagal Termoizoliacinių medžiagų laboratorijos nurodytų normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolą
2014-2019 Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal Europos normų EN 13171 reikalavimus
2014-2019 Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2014-2019 Termoizoliacinių medžiagų storio matavimai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2014-2019 Skystos keraminės dangos šilumos izoliacijos "IZOLLAT" bandymai pagal Europos normų reikalavimus
2015-2020 Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2015-2020 Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2015-2020 Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2015-2016 Termoizoliacinių medžiagų bandymai
2015-2020 Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal termoizoliacinių medžiagų laboratorijos nurodytų normatyvinių dokumentų reikalavimus ir atitinkamo tipo bandymų protokolo išdavimas
2015-2020 Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal Termoizoliacinių medžiagų laboratorijos nurodytų normatyvinių dokumentų reikalavimus ir atitinkamo tipo bandymų protokolo išdavimas
2015-2020 Termoizoliacinių medžiagų bandymai
2015-2020 Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal Termoizoliacinių medžiagų laboratorijos nurodytų mormatyvinių dokumentų reikalavimus ir atitinkamo tipo bandymų protokolo išdavimas
2015-2020 Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus
2015-2020 Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal sutarties priede nurodytų normų reikalavimus
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
08T Balčiūnas Giedrius, Vėjelis Sigitas, Vaitkus Saulius, Kompozicinių termoizoliacinių medžiagų iš vietinių atsinaujinančių išteklių šilumos laidumo tyrimai // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 5 (2011) p. 83-88. 2011
08T Gnip Ivan, Vaitkus Saulius, Keršulis Vladislovas, Vėjelis Sigitas, Analytical description of the creep of expanded polystyrene (EPS) under long-term compressive loading // Polymer testing, Oxford : Elsevier. ISSN 0142-9418. Vol. 30, iss. 5 (2011) p. 493-500. 2011
08T, 02T Vėjelienė Jolanta, Gailius Albinas, Vėjelis Sigitas, Vaitkus Saulius, Balčiūnas Giedrius, Evaluation of structure influence on thermal conductivity of thermal insulating materials from renewable resources // Materials science, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1320. Vol. 17, no. 2 (2011) p. 208-212. 2011
08T Steponaitis Laimutis, Vėjelis Sigitas, Vaitkus Saulius, Analysis of structure and deformation mechanisms of mineral wool slabs under compression // Materials science, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1320. Vol. 18, no.2 (2012) p. 192-196. 2012
08T Gnip Ivan, Vaitkus Saulius, Keršulis Vladislovas, Vėjelis Sigitas, Long-term prediction of creep strains of mineral wool slabs under constant compressive stress // Mechanics of Time-Dependent Materials, Netherlands : Springer. ISSN 1385-2000. Vol. 16, no. 1 (2012) p. 31-46. 2012
08T Gnip Ivan, Vėjelis Sigitas, Vaitkus Saulius, Thermal conductivity of expanded polystyrene (EPS) at 10C and its conversion to temperatures within interval from 0 to 50C // Energy and buildings, Lausanne : Elsevier Science. ISSN 0378-7788. 2012, Vol. 52 p. 107-111. 2012
08T Gnip Ivan, Vaitkus Saulius, Vėjelis Sigitas, Прогностическая оценка деформации ползучести полистирольного пенопласта при постоянном сжатии на базе короткого прямого эксперимента // Промышленное и гражданское стройтельство, Москва : ООО "Издательство ПГС". ISSN 0869-7019. 2012, Nr. 4 p. 36-39. 2012
08T Vaitkus Saulius, Gnip Ivan, Vėjelis Sigitas, Stability of strength and deformation characteristics of expanded polystyrene (EPS) within the time of long-term investigation of creep strain under permanent compressive loading // Materials science, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1320. Vol. 19, no. 2 (2013) p. 230-235. 2013
08T Vaitkus Saulius, Vėjelis Sigitas, Kairytė Agnė, Analysis of extruded polystyrene short-term compression dependence on exposure time // Materials science, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1320. Vol. 19, no.4 (2013) p. 471-474. 2013
08T Gnip Ivan, Vaitkus Saulius, Vėjelis Sigitas, An estimated prediction of the deformability of mineral wool (MW) slabs under long-term compressive stress // Construction and building materials, Oxford : Elsevier. ISSN 0950-0618. Vol. 38, iss. 1 (2013) p. 675-680. 2013
Porėto skiedinio kompozicija ir gamybos būdas. Autoriai: Vėjelis Sigitas, Sinica Marijonas, Kligys Modestas, Sezeman Georgij Arsenij, Šeputytė-Jucikė Jurga, 2015-05-25. Autoriaus indėlis 0,15 2015
08T Kairytė Agnė, Vėjelis Sigitas, Evaluation of forming mixture composition impact on properties of water blown rigid polyurethane (PUR) foam from rapeseed oil polyol // Industrial crops and products, Oxford : Elsevier. ISSN 0926-6690. Vol. 66 (2015) p. 210-215. 2015
Konstrukcinis termoizoliacinis kompozitas ir iš jo pagamintų statybinių elementų gamybos būdas. Autoriai: Vėjelis Sigitas, Vaitkus Saulius, Balčiūnas Giedrius, Lekūnaitė-Lukošiūnė Lina, 2015-08-25. Autoriaus indėlis 0,30 2015
Termoizoliacinio elemento iš šiaudų gamybos būdas. Autoriai: Vėjelis Sigitas, Vaitkus Saulius, Balčiūnas Giedrius, Lekūnaitė-Lukošiūnė Lina, Stapulionienė Rūta, 2015-08-25. Autoriaus indėlis 0,25 2015
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Gailius Albinas, Vėjelis Sigitas, Akustinės ir termoizoliacinės medžiagos; ISBN 9786094573958 (2012), [psl.: 141]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2002-01-01 Vėjelis Sigitas, Gnip Ivan, Įdrėkio įtaka mineralinės vatos gaminių šilumos laidumui // Silikatų technologija, Kaunas : Technologija, 2002 p. 83-86.
2007-01-01 Gnip Ivan, Vėjelis Sigitas, Keršulis Vladislovas, Isotherms of sorption and desorption of water vapour by thermal insulating mineral wool products // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius, 2007 p. 42-47. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2007-01-01 Gnip Ivan, Keršulis Vladislovas, Vėjelis Sigitas, Vaitkus Saulius, Long-therm water absorption of expanded polystyrene boards // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius, 2007 p. 37-41. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2010-01-01 Vėjelis Sigitas, Gailius Albinas, Vėjelienė Jolanta, Vaitkus Saulius, Research on thermal conductivity of vacuum insulating materials // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vilnius : Technika p. 313-317.
2010-01-01 Vėjelis Sigitas, Gailius Albinas, Vėjelienė Jolanta, Vaitkus Saulius, Research on thermal conductivity of vacuum insulating materials // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers. May 19-21, 2010. Vol. 1, Vilnius : Technika, 2010 p. 313-317.
2011-01-01 Vėjelienė Jolanta, Gailius Albinas, Vėjelis Sigitas, Vaitkus Saulius, Balčiūnas Giedrius, Development of thermal insulation from local agricultural waste // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 437-440. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2011-01-01 Vėjelienė Jolanta, Gailius Albinas, Vėjelis Sigitas, Vaitkus Saulius, Balčiūnas Giedrius, Development of thermal insulation from local agricultural waste // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 437-440.
2012-01-01 Balčiūnas Giedrius, Vėjelis Sigitas, Kanapių spalių fizikinių savybių tyrimas // 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Statyba" 2012 m. kovo 22-24 d, Vilnius : Technika, 2012 p. [1-5].
2012-01-01 Kairytė Agnė, Vėjelis Sigitas, Ekstruzinio polistireninio putplasčio, gaminamo putinimui naudojant CO2 dujas, gniuždymo įtempio kinetika // 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Statyba" 2012 m. kovo 22-24 d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2012 p. [1-5].
2013-01-01 Vaitkus Saulius, Granev Viktor, Gnip Ivan, Vėjelis Sigitas, Kairytė Agnė, Stress relaxation in expanded polystyrene (EPS) under uniaxial loading conditions // Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania, Amsterdam : Elsevier Science Ltd, 2013 p. 1213-1222. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, ScienceDirect];
2013-01-01 Balčiūnas Giedrius, Vėjelis Sigitas, Termoizoliacinio kompozito iš kanapių spalių šilumos laidumo tyrimai // 16-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2013 m. balandžio 11 d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2013 p. 10-15.
2013-01-01 Balčiūnas Giedrius, Vėjelis Sigitas, Vaitkus Saulius, Kairytė Agnė, Physical properties and structure of composite made by using hemp hurds and different binding materials // Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania, Amsterdam : Elsevier Science Ltd, 2013 p. 159-166. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, ScienceDirect];
2014-01-01 Vaitkus Saulius, Karpavičiūtė Rūta, Vėjelis Sigitas, Lekūnaitė-Lukošiūnė Lina, Development and research of thermal insulation materials from natural fibres // Key Engineering Materials. Engineering Materials & Tribology XXII, Zurich : Trans Tech Publications Ltd p. 285-288. [Duomenų bazės: INSPEC, Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Steponaitis Laimutis, Vėjelis Sigitas, Prediction of creep strain in mineral wool slabs under compression // Proceedings of the international conference „Innovative Materials, Structures and Technologies”, Riga, November 8, 2013, Riga : Riga Technical University, 2014 p. 179-186.
2014-01-01 Balčiūnas Giedrius, Žvironaitė Jadvyga, Vėjelis Sigitas, The use of sapropel in development of effective thermal insulating materials // Key Engineering Materials. Engineering Materials & Tribology XXII, Zurich : Trans Tech Publications Ltd p. 313-316. [Duomenų bazės: INSPEC, Conference Proceedings Citation Index];
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B1 B1
rusų C1 C1 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Medžiagų kokybės vadyba
Pirmosios pakopos Rišamosios ir šilumą bei garsą izoliuojančios medžiagos
Pirmosios pakopos Statybinė fizika
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2012-2014 Energiją tausojančių medžiagų kūrimas, tyrimai ir taikymas pastatų atitvarose, ETMIS
2014-2017 Iš technogeninių atliekų sukurti nekenksmingus aplinkai cementinius kompozitus ir jų gamybos technologijas., ENCLOSUREWASTECONCRE
Kita veikla
Nuo 2005 m. Lietuvos Standartizacijos departamento prie LR Aplinkos ministerijos technikos komiteto TK 26 Termoizoliacinės medžiagos pirmininkas