Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Robertas Veršinskas
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Lietuvos kūno kultūros akademija fizinio auklėjimo dėstytojas, aukštasis išsilavinimas 1980
Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas ir Šiaulių pedagoginis universi daktaras 1993
Lietuvos policijos akdemijos senatas docentas 1994
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus gedimino technikos universitetas Docentas 2010--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
06S, 07S Veršinskas Robertas, Žukauskas Gediminas, Marmaitė-Gaulienė Jurgita, Depresijos ir manijos atvejai Lietuvos Respublikos įkalinimo įstaigose // Sveikatos mokslai, Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. T. 22, nr. 2 (2012) p. 45-50. 2012
07S Tamošauskas Povilas, Veršinskas Robertas, Kriškoviecas Eugenijus, Šulinskas Algirdas, Sportuojančiųjų studentų konfliktų ypatumų tyrimo rezultatų analizė // Santalka: Filologija. Edukologija, Vilnius : Technika. ISSN 1822-430X. Vol. 20, nr. 1 (2012) p. 106-118. 2012
07S Tamošauskas Povilas, Veršinskas Robertas, Šulinskas Algirdas, VGTU studenčių sambo imtynių varžybinės veiklos analizė, kaip sportinio meistriškumo gerinimo prielaida // Santalka: Filologija. Edukologija, Vilnius : Technika. ISSN 1822-430X. Vol. 21, nr. 1 (2013) p. 75-84. 2013
07S Štarevičius Edmundas, Veršinskas Robertas, Būsimųjų statutinių pareigūnų fizinių pajėgumo komponentų lyginamoji analizė 2010 - 2012 metais // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka, Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2013, Vol. 10 p. 280-289. 2013
07S Tamošauskas Povilas, Veršinskas Robertas, Kuktaitė Raminta, Morkūnienė Valda, Višinskienė Daiva, Vilniaus Gedimino technikos ir Mykolo Romerio universitetų studenčių fizinio aktyvumo vertinimas 2010–2012 m // Santalka: Filologija. Edukologija, Vilnius : Technika. ISSN 1822-430X. Vol. 21, nr.2 (2013) p. 142-153. 2013
07S Veršinskas Robertas, Tamošauskas Povilas, Markevičius Vytautas, Vilniaus Gedimino Technikos ir Mykolo Romerio Universitetų studentų fizinių galių ir išsivystymo rodiklių 2011–2013 m. analizė // Santalka: Filologija. Edukologija, Vilnius : Technika. ISSN 1822-430X. Vol. 22, Nr. 2 (2014) p. 139-147. 2014
07S Veršinskas Robertas, Muliarčikas Algirdas, The analysis of physical fitness and development rates of the officers of future police, state border, fire department and rescue services // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka, Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2014, Vol. 11 p. 239-255. 2014
07S Muliarčikas Algirdas, Veršinskas Robertas, Significance of physical education in the process of education of future statutory officers // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka, Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2014, Vol. 11 p. 131-144. 2014
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2012-01-01 Veršinskas Robertas, Krasauskas Arūnas, Lazdauskas Petras, Показатели общей физической подготовки у студентов МРУ факултета общественной безопасности // Materiάly VIII mezinάrodní vědecko – praktickά konference „Věda a technologie: krok do budoucnosti - 2012". 27.02.2012-05.03.2012. Díl 28. Lékařství. Tělovýchova a sport, Praha : Education and Science, 2012 p. 63-68.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
rusų C2 C2 C2
vokiečių B1 B1 B1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Fizinis aktyvumas ir sveikata
Vientisosios Kūno kultūra 3
Kita veikla
Esu Lietuvos studentų krepšinio lygos finansinės revizinės komisijos narys. Dalyvauju organizuojant sporto renginius.