Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Ina Tetsman
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Mechanikos inžinerijos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2007
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Mechanikos inžinerijos magistras, aukštasis išsilavinimas 2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Technologijos mokslų daktaras, Mechanikos inžinerija (09T) 2014
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
VGTU, Mechanikos fakultetas, Mašinų gamybos katedra Asistentė 2010-2013
VGTU, Mechanikos fakulteto Mechanikos mokslo institutas Jaunesnioji mokslo darbuotoja 2013-2015
VGTU, Mechanikos fakultetas, Mechanikos inžinerijos katedra Lektorė 2013-2014
VGTU, Mechanikos fakultetas, Mechanikos inžinerijos katedra Docentė 2014--
VGTU, Mechanikos fakultetas Studijų prodekanė 2016--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
09T Stukaitė Laura, Tetsman Ina, Vekteris Vladas, Akustinio lauko įtakos aerozolio šalinimo efektyvumui tyrimas // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr. 6 (2012) p. 537-540. 2012
09T Aktyvinamas aerozolinės taršos nusiurbtuvas. Autoriai: Vekteris Vladas, Striška Vytautas, Kilikevičius Artūras, Tetsman Ina, 2012-12-27. Autoriaus indėlis 0,25 2012
09T Vekteris Vladas, Tetsman Ina, Mokšin Vadim, Experimental investigation of influence of acoustic wave on vapour precipitation process // Engineering, technology & applied science research (ETASR), Patras (Greece): ETASR. ISSN 2241-4487. Vol. 3, no. 2 (2013) p. 408-412. 2013
09T Mokšin Vadim, Kilikevičius Artūras, Tetsman Ina, Investigation of vibrational behavior of friction pair under starved lubrication conditions // Journal of Measurements in Engineering (JME), Kaunas : Vibromechanika. ISSN 2335-2124. Vol. 1, iss.1 (2013) p. 40-43. 2013
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2010-01-01 Vekteris Vladas, Tetsman Ina, Striška Vytautas, Experimental research of suction velocity of side exhausters // Mechanika-2010: proceedings of the 15th international conference, 8,9 April, 2010, Kaunas University of Technology, Lithuania, Kaunas : Technologija. p. 477-481. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2011-01-01 Mokšin Vadim, Striška Vytautas, Tetsman Ina, Method of removal of the plastic insulator from waste cables by passing them between two rotating rolls that have different surface temperatures // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 228-232.
2011-01-01 Mokšin Vadim, Striška Vytautas, Tetsman Ina, Method of removal of the plastic insulator from waste cables by passing them between two rotating rolls that have different surface temperatures // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 228-232. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2011-01-01 Vekteris Vladas, Tetsman Ina, Striška Vytautas, Mokšin Vadim, Investigation into reduction of flow rate of cleaning air // 15th International Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2011, Prague, Czech Republic, 12-18 September 2011, Zenica (BH) : University of Zenica p. 365-368.
2013-01-01 Vekteris Vladas, Tetsman Ina, Striška Vytautas, Mokšin Vadim, Tribological behavior of aerosol particles in acoustic field // Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials V, Zurich : Trans Tech Publications Ltd p. 205-208.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B1 B1
rusų C2 C2 C2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Srautų teorija
Antrosios pakopos Aplinkos apsaugos sistemos
Pirmosios pakopos Tribologija
Pirmosios pakopos Mašinų ir prietaisų projektavimas 2
Pirmosios pakopos Technologinės mašinos
Pirmosios pakopos Įrenginių surinkimo technologijos
Pirmosios pakopos Mašinų ir prietaisų gamybos technologija
Pirmosios pakopos Matavimų teorija ir praktika
Pirmosios pakopos Aplinkos apsaugos įrenginiai ir sistemos
Pirmosios pakopos Atliekų utilizavimo įrenginiai ir sistemos
Pirmosios pakopos Energijos apskaitos ir taupymo įrenginiai
Pirmosios pakopos Ekologiniai reikalavimai gamybos sistemoms
Pirmosios pakopos Mechaninės, lazerinės ir kitokios gamybos technologijos
Pirmosios pakopos Energijos transformavimo mašinos
Pirmosios pakopos Mašinų ir prietaisų projektavimas 1
Pirmosios pakopos Medžiagų agregatinio būvio keitimo įrenginiai
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2013-2015 Akustinio poveikio aerozolio dalelių sistemoje modeliavimas diskrečiųjų elementų metodu (sutarties Nr. MIP-072/2013)