Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Dainius Paliulis
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus universitetas chemijos magistras 1996
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2000
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2006
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Muitinės laboratorija Vyr. inžinierius 1995-1996
Vilniaus Gedimino technikos universitetas doktorantas 1996-2000
Vilniaus Gedimino technikos universitetas asistentas 2000-2003
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2003--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2009-2012 Mažeikių rajono savivaldybės oro monitoringo tyrimų atlikimo paslaugos bei duomenų apie tyrimų rezultatus pateikimas
2009-2010 Teršalų, išmetamų į aplinkos orą iš geležinkelių riedmenų, vertinimas ir LAND paruošimas
2010-2010 Mangano, dujinių teršalų ir fizinių parametrų matavimai AB ,,Astra"
2010-2010 Kietųjų dalelių, fizinių parametrų ir dujinių teršalų matavimai AB ,,Vilniaus baldai"
2010-2011 Aplinkos oro kokybės valdymo Klaipėdos mieste programos 2011-2013 metams parengimas
2011-2011 Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos aplinkos monitoringo programos 2011-2015 m. įgyvendinimas
2011-2012 Kvapų valdymo metodinių rekomendacijų parengimas
2011-2011 Mangano, dujinių teršalų ir fizinių parametrų matavimai AB ,,Astra"
2012-2012 Kietųjų dalelių, fizinių parametrų, dujinių teršalų matavimai AB ,,Vilniaus Baldai"
2013-2013 Kietųjų dalelių, azoto oksidų ir fizinių parametrų matavimai AB ,,Vilniaus Baldai"
2013-2013 Mangano, dujinių teršalų ir fizinių parametrų matavimai AB ,,Astra"
2014-2014 Dujinių teršalų tyrimai AB ,,Astra"
2014-2015 Oro kokybės tyrimai Anykščių mieste
2014-2014 Azoto oksidų, anglies monoksido ir kietųjų dalelių tyrimai AB ,,Vilniaus Baldai"
2015-2015 UAB ,,Mars Lietuva" darbo vietų profesinės rizikos vertinimas
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04T Kačkytė Vaiva, Grigiškis Saulius, Paliulis Dainius, Aikaitė-Stanaitienė Jolanta, Usage of plants for fat-polluted soil treatment // Journal of environmental engineering and landscape management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 19, no. 4 (2011) p. 316-325. 2011
04T Pundytė Neringa, Baltrėnaitė Edita, da Silva Pereira Paulo Alexandre, Paliulis Dainius, Anthropogenic effects on heavy metals and macronutrients accumulation in soil and wood of Pinus sylvestris L // Journal of environmental engineering and landscape management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 19, no. 1 (2011) p. 34-43. 2011
04T Idzelis Raimondas Leopoldas, Bolut Slavomir, Bolutienė Violeta, Paliulis Dainius, Radiological investigation of red fox (Vulpes vulpes) in Lithuania // Journal of environmental engineering and landscape management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 19, no. 1 (2011) p. 53-61. 2011
04T Šerevičienė Vaida, Paliulis Dainius, Assessment of air quality using diffusive samplers and ADMS-Urban // Ekologija, Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla.. ISSN 0235-7224. Vol. 57, no. 3 (2011) p. 129-136. 2011
04T Dumčius Algirdas, Paliulis Dainius, Kozlovska Justyna, Selection of investigation methods for heavy metal pollution on soil and sediments of water basins and river bottoms: a review // Ekologija, Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla.. ISSN 0235-7224. Vol. 57, no. 1 (2011) p. 30-38. 2011
02P, 04T Vasiliauskienė Vaida, Šerevičienė Vaida, Girgždienė Raselė, Paliulis Dainius, Relative humidity and temperature impact to ozone and nitrogen oxides removal rate in the experiment chamber // Journal of environmental engineering and landscape management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 20, no. 1 (2012) p. 35-41. 2012
04T Šerevičienė Vaida, Paliulis Dainius, Influence of temperature and relative humidity on the performance of nitrogen dioxide diffusive sampler // Research journal of chemical sciences, Bangalore : Indian academy of sciences. ISSN 2231-606X. Vol. 2, iss. 5 (2012) p. 89-92. 2012
04T Fatajeva Elnara, Gailiūtė Indrė, Paliulis Dainius, Grigiškis Saulius, The use of Acinetobacter sp. for oil hydrocarbon degradation in saline waters // Biologija, Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0146. Vol. 60, no. 3 (2014) p. 126-133. 2014
04T Paliulis Dainius, Assessment of lake bottom sediment pollution by lead and cadmium // Polish journal of environmental studies, Olsztyn : HARD Publishing Company. ISSN 1230-1485. Vol. 23, iss. 4 (2014) p. 1273-1279. 2014
04T Baltrėnas Pranas, Paliulis Dainius, Vaiškūnaitė Rasa, Experimental investigations and evaluation of pollutant emissions into ambient air by rolling stock engines // Polish journal of environmental studies, Olsztyn : HARD Publishing Company. ISSN 1230-1485. Vol. 23, iss. 3 (2014) p. 673-680. 2014
04T Šerevičienė Vaida, Baltrėnas Pranas, Baltrėnaitė Edita, Marčiulaitienė Eglė, Paliulis Dainius, Investigation of NO2 behaviour in the temperate continental climate road environment // Water, air and soil pollution, Dordrecht, Netherlands : Springer. ISSN 0049-6979. Vol. 225, no. 9 (2014) p. [2173-2182]. 2014
Difuzinis ėmiklis. Autoriai: Paliulis Dainius, Šerevičienė Vaida, 2014-03-25. Autoriaus indėlis 0,50 2014
04T Pilecka Jolanta, Bradulienė Jolita, Paliulis Dainius, Švino ir cinko kaupimasis žuvyse, gyvenančiose Kairių sąvartyno vandens ekosistemose // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 4 (2015) p. 418-423. 2015
04T Mancinelli Enrico, Baltrėnaitė Edita, Baltrėnas Pranas, Paliulis Dainius, Passerini Giorgio, Almas Asgeir R., Trace metal concentration and speciation in storm water runoff on impervious surfaces // Journal of environmental engineering and landscape management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 23, no. 1 (2015) p. 15-27. 2015
04T Paliulis Dainius, Adsorptive removal of Pb2+ ions from aqueous solutions by peat // Polish journal of environmental studies, Olsztyn : HARD Publishing Company. ISSN 1230-1485. Vol. 24, iss. 3 (2015) p. 1213-1218. 2015
04T Kulikauskaitė Dovilė, Paliulis Dainius, Formaldehyde removal from wastewater applying natural zeolite // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 4 (2015) p. 443-448. 2015
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Paliulis Dainius, Aplinkos chemija ir vandenų apsauga // , ; ISBN 9786094576872 (2012), [psl.: 118]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2005-01-01 Paliulis Dainius, Sabina Jekaterina, Experimental research on the heavy metal removal from contaminated water by synthetic sobents // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2005 p. 1-4.
2005-01-01 Paliulis Dainius, Sabina Jekaterina, Experimental research on the heavy metal removal from contaminated water by synthetic sobents // The 6th International Conference Environmental Engineering, Vilnius : Technika, 2005 p. 208-211. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2007-01-01 Kozlovskaja Anželika, Paliulis Dainius, Experimental research of heavy metals sorption from water with use of activated carbon // Aplinkos apsaugos inžinerija: 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2007 m. kovo 29 d., pranešimų medžiaga, Vilnius : Technika, 2007 p. 397-402.
2007-01-01 Ūselytė Ingrida, Paliulis Dainius, Accumuliation of heavy metals in the grass plants and animals // Aplinkos apsaugos inžinerija: 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2007 m. kovo 29 d., pranešimų medžiaga, Vilnius : Technika, 2007 p. 409-414.
2008-01-01 Paliulis Dainius, Ūselytė Ingrida, Couch William J., Experimental investigations of heavy metals concentrations in the ground of section Kazlu Ruda – Jure // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-7].
2008-01-01 Kairytė Jolita, Paliulis Dainius, De-icing salts-induced corrosion of the metallic parts of bridges // 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos APLINKOS APSAUGOS INŽINERIJA (2008 m. balandžio 3 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2008 p. 553-564.
2008-01-01 Ūselytė Ingrida, Paliulis Dainius, Experimental investigations of heavy metals Cr and Pb concentrations in the soil of railway section Kazlų Rūda – Jūrė // 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos APLINKOS APSAUGOS INŽINERIJA (2008 m. balandžio 3 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2008 p. 208-216.
2008-01-01 Paliulis Dainius, Ūselytė Ingrida, Couch William J., Experimental investigations of heavy metals concentrations in the ground of section Kazlu Ruda – Jure // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 1, Vilnius : Technika, 2008 p. 267-273. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2011-01-01 Pundytė Neringa, Baltrėnaitė Edita, da Silva Pereira Paulo Alexandre, Paliulis Dainius, Heavy metals and macronutrients transfer from soil to Pinus Sylvestris L // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 308-312. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2011-01-01 BLAGNYTĖ Rūta, Paliulis Dainius, Determination of heavy metals in mosses (PYLAISIA POLYANTHA) along the high – intensive traffic flow in Geležinis vilkas street (Vilnius, Lithuania) // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 31-36.
2011-01-01 BLAGNYTĖ Rūta, Paliulis Dainius, Determination of heavy metals in mosses (PYLAISIA POLYANTHA) along the high – intensive traffic flow in Geležinis vilkas street (Vilnius, Lithuania) // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 31-36. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2011-01-01 Pundytė Neringa, Baltrėnaitė Edita, da Silva Pereira Paulo Alexandre, Paliulis Dainius, Heavy metals and macronutrients transfer from soil to Pinus Sylvestris L // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 308-312.
2011-01-01 Dumčius Algirdas, Paliulis Dainius, Reuse possibilities of Talša lake sediments polluted with heavy metals // Aplinkos apsaugos inžinerija, Vilnius : Technika, 2011 p. 52-58.
2011-01-01 Šerevičienė Vaida, Paliulis Dainius, Vasiliauskienė Vaida, Laboratory and field testing of new design nitrogen dioxide diffusive samplers // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 347-351.
2011-01-01 Šerevičienė Vaida, Paliulis Dainius, Vasiliauskienė Vaida, Laboratory and field testing of new design nitrogen dioxide diffusive samplers // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 347-351. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2012-01-01 Kapustinskaja Justina, Paliulis Dainius, Researches of environmental pollution by heavy metals applied bee products as bioindicators // 15-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2012 m. balandžio 12 d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2012 p. 207-213.
2013-01-01 Tatol Mark, Paliulis Dainius, Researches of Zn Sudotėlis lake bottom sediments and their future application possibilities // 16-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2013 m. balandžio 11 d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2013 p. 123-128.
2014-01-01 Paliulis Dainius, Bubėnaitė Jovita, Effect of pH for lead removal from polluted water applying peat // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-7].
2014-01-01 Paliulis Dainius, Bubėnaitė Jovita, Effect of pH for lead removal from polluted water applying peat // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-7]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2015-01-01 Bubėnaitė Jovita, Paliulis Dainius, Lead removal from aqueous solutions at ph 3 by peat sorption // 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2014 m. balandžio 10 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2015 p. 27-32.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 B2 B2
rusų C1 C2 B2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Fizikiniai ir cheminiai procesai aplinkoje
Antrosios pakopos Atmosferos kontrolė ir apsauga
Pirmosios pakopos Kompleksinis projektas.Taršos sklaida atmosferoje ir jos poveikis statiniams.
Pirmosios pakopos Atmosferos apsauga
Pirmosios pakopos Aplinkos chemija
Pirmosios pakopos Gamtonauda, aplinka ir statiniai
Pirmosios pakopos Darnusis vystymasis
Pirmosios pakopos Žmogus ir aplinka
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Drezdeno technikos universitetas Vokietija Paskaitų skaitymas pagal Erasmus programą 2000-2000
Drezdeno technikos universitetas Vokietija Paskaitų skaitymas pagal Erasmus programą 2002-2002
Vizėjaus politechnikos universitetas Portugalija Paskaitų skaitymas pagal dėstytojų mainų Erasmus programą 2003-2003
Lulea technologijos universitetas Švedija Paskaitų skaitymas pgal dėstytojų mainų programą Erasmus 2003-2003
Bolonijos universitetas Italija Paskaitų skaitymas pagal dėstytojų mainų programą Erasmus 2004-2004
Ankonos universitetas Italija Paskaitų skaitymas pagal dėstytojų mainų programą Erasmus 2005-2005
Mikelli politechnikos mokykla Suomija Paskaitų skaitymas pagal dėstytojų mainų programą Erasmus 2005-2005
Ankonos universitetas Italija Paskaitų skaitymas pagal dėstytojų mainų programą Erasmus 2006-2006
Ankonos universitetas Italija Paskaitų skaitymas pagal dėstytojų mainų Erasmus programą 2007-2007
Ankonos universitetas Italija Paskaitų skaitymas pagal dėstytojų mainų programą Erasmus 2009-2009
Inholando universitetas Olandija Paskaitų skaitymas pgal dėstytojų mainų programą Erasmus 2010-2010
Francisko Pessoa universitetas Portugalija Paskaitų skaitymas pagal dėstytojų mainų Erasmus programą 2011-2011
Rygos technologijos universitetas Latvija Paskaitų skaitymas pagal dėstytojų mainų Erasmus programą 2012-2012
Lulea technologijos universitetas Švedija Praktinė stažuotė analitinių instrumentų srityje 2013-2013
AB "Vilniaus baldai" Lietuva įgyti praktinės patirties pagal dėstomų dalykų tematiką ir gebėti ją taikyti dėstomuose dalykuose; naujų užduočių pratimams arba laboratoriniams darbams parengimas 2013-2013
UAB "Paroc" Lietuva įgyti praktinės patirties pagal dėstomų dalykų tematiką ir gebėti ją taikyti dėstomuose dalykuose; naujų užduočių pratimams arba laboratoriniams darbams parengimas 2013-2013
UAB "Vilniaus energija" Lietuva įgyti praktinės patirties pagal dėstomų dalykų tematiką ir gebėti ją taikyti dėstomuose dalykuose; naujų užduočių pratimams arba laboratoriniams darbams parengimas 2013-2013
Ostravos technikos universitetas Čekija Paskaitų skaitymas pagal dėstytojų mainų programą Erasmus 2014-2014
Ostravos technikos universitetas Čekija Paskaitų skaitymas pagal dėstytojų mainų programą Erasmus 2015-2015
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2008-2012 Mažų gabaritų bioreaktorius, BIOREACTOR, E!4528
2013-2015 Naujos kartos konstrukcijos daugiakanalis ciklonas. Akronimas DAKACIKAS.