Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Rolandas Drejeris
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Kauno politechnikos institutas inžinierius technologas, aukštasis išsilavinimas 1982
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Socialinių mokslų daktaras 2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2012
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus VK prekybos organizacijų valdyba Vyr. Inžinierius 1982-1987
Maitinimo įmon. susivienijimo filialas ,,Venta” (Vilnius) Vadovas 1987-1989
Maitinimo įm. susivienijimas ,,Aušrinė” (Vilnius) vyr. inžinierius 1989-1992
Drejerio prekybos remonto imone, Drejerio personalinė įmonė (prekyba, draudimo paslaugos) savininkas 1991-2006
UAB ,,Elguva” Generalinio direktoriaus pav. 1995-1996
Aukštenioji prekybos mokykla, Vilniaus kolegija Dėstytojas, vyr. dėstytojas.lektorius, docentas, 1999-2006
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lektorius, docentas 2004--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2013-2013 Lietuvos pašto paslaugų rinkos analizė
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
03S Drejeris Rolandas, Užuotienė Jūratė, Naujų patiekalų technologijos planavimo problema maitinimo versle ir jos sprendimo gairės // Verslo ir teisės aktualijos, Vilnius : Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla. ISSN 1822-9530. 2011, T. 6, nr. 2 p. 349-366. 2011
03S Drejeris Rolandas, Process model of ideas generation for service innovations designing of agricultural sector // Economics and rural development: research papers /Aleksandras Stulginskis University, Latvia University of Agriculture, University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland), Akademija : ASU Publishing House. ISSN 1822-3346. Vol. 8, no. 2 (2012) p. 23-30. 2012
03S Drejeris Rolandas, Daukševičiūtė Irena, Komercinių bankų marketingo sąnaudų vertinimas // Management theory & studies for rural business & infrastructure development, Kaunas : Akademija. ISSN 1822-6760. T. 32, Nr. 3 (2012) p. 31-40. 2012
03S Drejeris Rolandas, Oželienė Danguolė, Naujų paslaugų bandomosios rinkodaros veiksmų modeliavimas // Management theory & studies for rural business & infrastructure development, Kaunas : Akademija. ISSN 1822-6760. T. 35, Nr. 1 (2013) p. 32-40. 2013
03S Drejeris Rolandas, Bivainis Juozas, Tunčikienė Živilė, Drejerienė Eglė, Determining the purposefulness of new services on the grounds of the results of quantitative analysis // Journal of business economics and management, Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 14, no. 4 (2013) p. 791-805. 2013
03S Drejeris Rolandas, Daukševičiūtė Irena, Marketingo programos optimizavimo metodų ir priemonių pasirinkimas // Management theory & studies for rural business & infrastructure development, Kaunas : Akademija. ISSN 1822-6760. T. 35, Nr.2 (2013) p. 199-206. 2013
03S Beinoraitė Šarūnė, Drejeris Rolandas, Gyventojų verslumo matavimo modelis // Verslas: teorija ir praktika, Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 15, no. 3 (2014) p. 199-209. 2014
04S Skačkauskienė Ilona, Drejeris Rolandas, Okunevičiūtė Neverauskienė Laima, Zabarauskaitė Rasa, Structural changes of Lithuanian postal services: possibilities of penetration // Ekonomika, Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1258. Vol. 93, no. 2 p. 98-115. 2014
03S Tunčikienė Živilė, Drejeris Rolandas, Entrepreneurship ecosystem : methodological approaches to functions’ review of public sector institutions // Journal of entrepreneurship and sustainability issues, Vilnius : Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN 2345-0282. Vol. 2, iss. 3 (2015) p. 118-132. 2015
03S Oželienė Danguolė, Drejeris Rolandas, Įmonių darnios plėtros vertinimo metodinio potencialo analizė // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 2 (2015) p. 189-198. 2015
03S Tunčikienė Živilė, Drejeris Rolandas, New attitude to functions reviews of public institutions // Journal of business law and ethics, Madison : American Research Institute for Policy Development, 2015. ISSN 2372-4862. Vol. 3, no. 1 (2015) p. 1-19. 2015
Vadyba Naujų paslaugų kūrimo ir diegimo kiekybiniai sprendimai: nuo idėjų generavimo iki sėkmės vertinimo. Monografija. 2015. 2015
03S Drejeris, Rolandas. Methodological approach to innovations conceptualization process : from ideas generation until concept assessment. A new role of marketing and communication technologies in business and society. St. Louis : Khusar Group, 2015. ISBN 9780615671567, p. 259-294.. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 2.571] 2015
03S, 06B Drejerienė Eglė; Drejeris Rolandas. Systematic approach to a new service ideas conceptualisation: quantitative decision making. Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas: Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2785. vol. 28, iss. 3 (2017), p. 323-333. [M.kr.:03S; 06B] 2017
03S Tunčikienė Živilė; Drejeris Rolandas. Assessment of business conditions benevolence: case of occupational safety and health services. Journal of business economics and management. Vilnius; Londonas: Technika; Taylor & Francis. ISSN 1611-1699. Vol. 18, iss. 3 (2017), p. 505-520. [M.kr.:03S] 2017
03S, 06B Drejerienė Eglė; Drejeris Rolandas. Systematic approach to a new service ideas conceptualisation: quantitative decision making. Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas: Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2785. vol. 28, iss. 3 (2017), p. 323-333. [M.kr.:03S; 06B] 2017
03S Tunčikienė Živilė; Drejeris Rolandas. Assessment of business conditions benevolence: case of occupational safety and health services. Journal of business economics and management. Vilnius; Londonas: Technika; Taylor & Francis. ISSN 1611-1699. Vol. 18, iss. 3 (2017), p. 505-520. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 1.143] 2017
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2004 Drejeris R. Darbo organizavimas maitinimo įmonėse. Vilnius: Kronta, 154 psl.
2006 Petkevičienė L. (sud.), Jasevičienė L., Bradulskis S., Venskutonis D., Adamonis K., Drejeris R. Rimkūnienė S. Maitinimosi priežiūros vadyba. Vilnius: Homo liber, 350 p., 2006; ISBN 9955-449- 97-7.
2011 Drejeris Rolandas, Maitinimo įmonių veiklos vadyba; Vilnius: Baltos lankos. ISBN 9789955234623 (2011), [psl.: 343]
2016 Andriušaitienė Daiva; Drejeris Rolandas; Jakutis Algirdas; Petraškevičius Vladislavas; Stepanovas Artūras. Ekonomikos teorija : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2016. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 27.450]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2008-01-01 Bivainis Juozas, Drejeris Rolandas, The complex assessment of new service development // 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 346-352. [Duomenų bazės: ];
2008-01-01 Bivainis Juozas, Drejeris Rolandas, The complex assessment of new service development // 5th international scientific conference "Business and management' 2008", Vilnius : Technika, 2008 p. 506-512.
2010-01-01 Drejeris Rolandas, Tunčikienė Živilė, Complex assessment of the methods for new service idea generation // The 6th International Scientific Conference Business and Management 2010: selected papers. May 13-14, 2010. Vol. 2, Vilnius : Technika p. 603-610. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2012-01-01 Joneikytė Neringa, Drejeris Rolandas, Nekilnojamojo turto plėtros vertinimo darnos požiūriu modelis // 15-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2012 m. vasario 2 d, Vilnius : Technika, 2012 p. [1-8].
2012-01-01 Daukševičiūtė Irena, Drejeris Rolandas, Measuring marketing efficiency and optimising marketing programmes // Contemporary issues in business, management and education'2012, Vilnius : Technika, 2012 p. 281-293.
2012-01-01 Drejeris Rolandas, Tvarijonavičienė Eglė, Modelling process of new medical service ideas generation // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012", Vilnius : Technika, 2012 p. 624-630. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2013-01-01 Palevičius Marius, Drejeris Rolandas, Pardavimų skatinimo priemonių pasirinkimas inžinerinės įrangos pardavimo įmonėse // 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2013 m. vasario 7 d, Vilnius : Technika, 2013 p. 63-68.
2014-01-01 Drejeris Rolandas, Tunčikienė Živilė, Planning actions of new service technology creating // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", Vilnius : Technika, 2014 p. 479-486. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Drejeris Rolandas, Drejerienė Eglė, Modelling actions for planning of new dishes technology // Economic Science for Rural Development, Jelgava, Latvia : Latvia University of Agriculture, 2014 p. 265-273. [Duomenų bazės: AGRIS];
2014-01-01 Pakarklytė Ingrida, Drejeris Rolandas, Betono gamybos įmonių marketingo strategijos rengimo modelis // 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2014 m. vasario 6 d, Vilnius : Technika, 2014 p. 30-37.
2014-01-01 Grigaitė Lina, Drejeris Rolandas, Informacinių technologijų įmonių pardavimų skatinimo veiksnių tyrimas // 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2014 m. vasario 6 d, Vilnius : Technika, 2014 p. 1-10.
2014-01-01 Drejeris Rolandas, Kavolynas Arnas, Multi-criteria evaluation of building sustainability behavior // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013", Amsterdam : Elsevier Science Ltd p. 502-511.
2016-12-06 Drejeris Rolandas. Procedural model of actions for new dietary meals technology designing. Food quality and safety, health and nutrition: Nutricion 2016, 1-2 December, 2016, Skopje, Macedonia: book of abstracts. Skopje: Consulting and training center - Key, 2016. ISBN 9786084565109, p. 51-53. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.214]
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų A2 A2 B1
latvių B1 B1 C1
rusų B1 A1 B1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Antreprenerystė
Antrosios pakopos Vadybos teorija
Antrosios pakopos Darnioji verslo plėtra
Pirmosios pakopos Darni verslo plėtra
Pirmosios pakopos Pramogų vadyba
Pirmosios pakopos Vadyba
Pirmosios pakopos Renginių vadyba
Pirmosios pakopos Vadybos pagrindai
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Vilniaus verslo konsultacinis centras Lietuva Įgyti praktinės patirties pagal dėstomų dalykų tematiką ir gebėti ją taikyti dėstomuose dalykuose; parengta spaudai mokomoji knyga 2011-2011
Karlstado universiteto Paslaugų tyrimo centras Švedija Naujų paslaugų kūrimo seminaras. Pranešimas seminare. 2011-2011
Karlstado universiteto Paslaugų tyrimo centras Švedija Naujų paslaugų kūrimas 2011-2011
Karlstado universiteto Paslaugų tyrimo centras Švedija Naujų paslaugų kūrimas 2011-2011
Karlstado universiteto paslaugų tyrimo centras Švedija Naujų paslaugų kūrimo seminaras. Pranešimas seminare 2011-2011
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2006-2009 Darnaus verslo ir jo aplinkos plėtros tyrimai
2010-2011 Integruotos verslo procesų modeliavimo sistemos (IVPMS) sukūrimas tarpdisciplininėms vadybos ir verslo administravimo studijoms
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2013-2016 Journal of Business law and ethics. Redkolegijos narys.
Kita veikla
Tarptautinių mokslinių konferencijų „Business Management 2008“ bei „Business Management 2010“ bei "Contemporary Issues of Business, Management and Education 2014 bei 2015"organizacinio komiteto narys