Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Silvijana Petkūnienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas aukštos kvalifikacijos prekių žinovas, aukštasis išsilavinimas 1980