Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Juozas Atkočiūnas
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Kauno politechnikos institutas inžinieriaus statybininko kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas (diplomas su pagyrimu) 1967
Vilniaus inžinerinis statybos institutas, Mechanikos katedra Nuo 1969-12-31 Mechanikos katedros aspirantas (mokslinis vadovas prof. A. Čyras) 1969
Vilniaus inžinerinis statybos institutas, Statybinės mechanikos katedra 1972-12-30 aspirantūra sėkmingai baigta. 1972
Vilniaus inžinerinis statybos institutas, Statybinės mechanikos katedra technikos mokslų kandidatas 1973 m. vasario 21 d. (nostrifikacija 1993 m. rugsėjo 21 d., daktaras) 1973
Vilniaus Gedimino technikos universitetas habilituotas daktaras 1996
Vilniaus Gedimino technikos universitetas profesorius 1997
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Kauno statybos tresto 10-oji Statybos valdyba mūrininkas-betonuotojas 1962-1964
Kauno Statybos trestas Nr. 2, Statybos valdyba Nr. 1 meistras 1967-1967
Kauno Politechnikos institutas, Statybos fakultetas, Statybos darbų organizavimo katedra asistentas 1968-1969
Vilniaus inžinerinis statybos institutas, Mechanikos katedra asistentas 1969-1969
Vilniaus inžinerinis statybos institutas, Statybinės mechanikos katedra asistentas 1973-1973
Vilniaus inžinerinis statybos institutas, Statybinės mechanikos katedra vyr. dėstytojas 1973-1975
Vilniaus inžinerinis statybos institutas, Statybinės mechanikos katedra e. doc. pareigas 1975-1979
Vilniaus inžinerinis statybos institutas, Vilniaus technikos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Statybinės mechanikos katedra docentas 1979-1997
Vilniaus Gedimino technikos universitetas e. prof. pareigas 1997-1997
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Statybinės mechanikos katedra profesorius 1997-2017
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Statybinės mechanikos katedra katedros vedėjas 1997-2017
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02T, 09T Čyras, Aleksandras [Чирас, А.А.]; Atkočiūnas, Juozas [Аткочюнас, Ю.Ю.]. Математические модели поверочного расчета упруго-пластического тела при повторно-переменном нагружении [Tampraus-plastinio kūno tikrinamojo skaičiavimo uždavinio matematiniai modeliai, esant pakartotinei-kintamai apkrovai] // Lietuvos mechanikos rinkinys = Литовский механический сборник : Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų darbai. Vilnius : Mintis. ISSN 0460-2242. 1970, Nr. 2(7), p. 33-43. [Duomenų bazės: VINITI]; [M.kr.: 02T; 09T]; (rusų k.). 1970
02T, 09T Atkočiūnas, Juozas [Аткочюнас, Ю.Ю.]; Čižas, Algirdas Eduardas [Чижас, А.П.]. Библиография работ по применению математических методов для задач оптимизации в строительной механике, выполненных в высших учебных заведениях Литовской ССР (на 1 апреля 1971 г.) [Matematinių metodų taikymo statybinės mechanikos optimizacijos uždaviniuose LTSR aukštosiose mokyklose, bibliografija (1971.04.01)] // Lietuvos mechanikos rinkinys = Литовский механический сборник : Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Vilnius : Mintis. ISSN 0460-2242. 1971, Nr. 1(8), p. 119-130. [Duomenų bazės: VINITI]; [M.kr.: 02T; 09T]; (rusų k.). 1971
02T, 09T Čyras, Aleksandras [Чирас, А.А.]; Atkočiūnas, Juozas [Аткочюнас, Ю.Ю.]. Математические модели проектного расчета упруго-пластического тела при повторно-переменном нагружении [Kartotinės-kintamos apkrovos veikiamo tampraus-plastinio kūno nustatomojo skaičiavimo uždavinio matematiniai modeliai] // Lietuvos mechanikos rinkinys = Литовский механический сборник : Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Vilnius : Mintis. ISSN 0460-2242. 1971, Nr. 1(8), p. 71-78. [Duomenų bazės: VINITI]; [M.kr.: 02T; 09T]; (rusų k.). 1971
02T, 09T Kalanta, Stanislovas [Каланта, С.А.]; Atkočiūnas, Juozas [Аткочюнас, Ю.Ю.]; Mažuolis, B. [Мажуолис, Б.И.]; Čyras, Aleksandras [Чирас, А.А.]. Нелинейные задачи тонких прямоугольных жесткопластических пластинок [Netiesiniai plonų stačiakampių standžių-plastinių plokščių skaičiavimo uždaviniai] // Lietuvos mechanikos rinkinys = Литовский механический сборник : Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Vilnius : Mintis. ISSN 0460-2242. 1972, Nr. 2(11), p. 67-74. [Duomenų bazės: VINITI]; [M.kr.: 02T; 09T]; (rusų k.). 1972
02T, 09T Atkočiūnas, Juozas [Аткочюнас, Ю.Ю.]; Karkauskas, Romanas [Каркаускас, Р.П.]; Čyras, Aleksandras [Чирас, А.А.]. Нелинейные задачи расчета круглых упруго-пластических пластинок при повторно-переменном нагружении с дискретизацией по методу конечных элементов [Netiesiniai tamprių-plastinių apvalių plokščių skaičiavimo uždaviniai kartotinės-kintamos apkrovos atveju, diskretizuojant baigtinių elementų metodu] // Lietuvos mechanikos rinkinys = Литовский механический сборник : Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Vilnius : Mintis. ISSN 0460-2242. 1972, Nr. 2(11), p. 75-91. [Duomenų bazės: VINITI]; [M.kr.: 02T; 09T]; (rusų k.). 1972
02T, 09T Atkočiūnas J. Matematinio programavimo metodai tampriojo-plastinio kūno, veikiamo kartotinės-kintamos apkrovos, optimizacijos uždaviniuose. Technikos mokslų kandidato disertacijos autoreferatas (01.02.03 - medž. atsparumas ir statybinė mech.; disertacijos apimtis - 183p.). Vilnius, Vilniaus inž. statyb. inst., 1973, 20 p. (rusų k.). 1973
02T, 09T Borkowski, Adam [Borkauskas, A.]; Atkočiūnas, Juozas [Atkočiūnas, J.]. Optimal design for cyclic loading [Optimalus projektavimas, esant ciklinei apkrovai] // Optimization in structural design : symposium, Warsaw, Poland, August 21-24, 1973 / International Union of Theoretical and Applied Mechanics. Berlin : Springer Verlag, 1975, ISBN 0387070443. ISBN 9783642808975. p. 433-440. [Duomenų bazės: SpringerLINK]; [M.kr.: 02T; 09T]; (anglų k.) 1973
02T, 09T Karkauskas, Romanas [Каркаускас, Р.П.]; Atkočiūnas, Juozas [Аткочюнас, Ю.Ю.]. Дискретная модель сферической оболочки в конечных элементах [Sferinio kevalo diskretizacija baigtiniais elementais] // Lietuvos mechanikos rinkinys = Литовский механический сборник : Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Vilnius : LTSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijos leidybinė redakcinė taryba. ISSN 0460-2242. 1976, Nr. 1(16), p. 91-103. [Duomenų bazės: VINITI]; [M.kr.: 02T; 09T]; (rusų k.). 1976
02T, 09T Atkočiūnas, Juozas [Аткочюнас, Ю.Ю.]; Vislavičius, Kęstutis [Виславичюс, К.Ю.]. Оптимизация упруго-пластических пластинок при действии подвижной нагрузки [Tamprių-plastinių plokščių optimizacija judančios apkrovos atveju]] // Lietuvos mechanikos rinkinys = Литовский механический сборник : Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Vilnius : LTSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijos leidybinė redakcinė taryba. ISSN 0460-2242. 1977, Nr. 1(17), p. 71-77. [Duomenų bazės: VINITI]; [M.kr.: 02T; 09T]; (rusų k.). 1977
02T, 09T Kalanta, Stanislovas [Каланта, С.А.]; Karkauskas, Romanas [Каркаускас, Р.П.]; Atkočiūnas, Juozas [Аткочюнас, Ю.Ю.]. Задачи оптимизации упруго-пластических сферических оболочек при повторно-переменном нагружении [Tamprių-plastinių sferinių kevalų optimizacijos uždaviniai kartotinės-kintamos apkrovos atveju] // Lietuvos mechanikos rinkinys = Литовский механический сборник : Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Vilnius : LTSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijos leidybinė redakcinė taryba. ISSN 0460-2242. 1977, Nr. 1(17), p. 86-93. [Duomenų bazės: VINITI]; [M.kr.: 02T; 09T]; (rusų k.). 1977
02T, 09T Kalanta, Stanislovas [Каланта, С.А.]; Atkočiūnas, Juozas [Аткочюнас, Ю.Ю.]. Оптимизация круглых упруго-пластических пластинок при повторно-переменном нагружении с дискретизацией по методу конечных элементов [Kartotinai-kintamos apkrovos veikiamų tamprių-plastinių apvalių plokščių optimizacija, diskretizuojant baigtinių elementų metodu] // Lietuvos mechanikos rinkinys = Литовский механический сборник : Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Vilnius : LTSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijos leidybinė redakcinė taryba. ISSN 0460-2242. 1977, Nr. 1(17), p. 78-85. [Duomenų bazės: VINITI]; [M.kr.: 02T; 09T]; [Aut. ind.: 0,500]. (rusų k.) 1977
02T, 09 T Čyras A., Karkauskas R., Atkočiūnas J. Optimization of Rigid Plastic Shell by the Finite Element Method. IASS International Conference on light weight shell and space structures for normal and seismic zones, Alma-Ata, 1977. Mir Publishers, 1977, p. 37-41. 1977
02T, 09T Atkočiūnas, Juozas [Аткочюнас, Ю.Ю.]. Проектный расчет упругопластических пластин наименьшего объема методом конечных элементов [Tampriai-plastinių minimalaus tūrio plokščių projektinis skaičiavimas baigtinių elementų metodu] // Optimizacija statybinėje mechanikoje. Lietuvos mechanikos rinkinys = Оптимизация в строительной механике. Литовский механический сборник : Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Vilnius : LTSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijos leidybinė redakcinė taryba. ISSN 0460-2242. 1979, Nr. 20, p. 69-74. [Duomenų bazės: VINITI]; [M.kr.: 02T; 09T]; (rusų k.) 1979
02T, 09T Prusakovas, L. [Прусаков, Л.М.]; Atkočiūnas, Juozas [Аткочюнас, Ю.Ю.]; Kačianauskas, Rimantas [Качянаускас, Р.Э.]. Конечноэлементные математические модели плоской задачи оптимизации в пластической стадии [Plokštuminio optimizacijos uždavinio plastinėje stadijoje baigtinių elementų matematiniai modeliai] // Statybinės mechanikos uždavinių formulavimas ir sprendimas. Lietuvos mechanikos rinkinys = Постановка и решение задач строительной механики. Литовский механический сборник : Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Vilnius : Mintis. ISSN 0460-2242. 1981, Nr. 24, p. 14-19. [Duomenų bazės: VINITI]; [M.kr.: 02T; 09T]; (rusų k.). 1981
02T, 09T Atkočiūnas, Juozas; Borkowski, Adam; , König Jan A.. Improved bounds for displacements at shakedown // Computer methods in applied mechanics and engineering Lausanne, (Switzerland) : Elsevier B.V. ISSN 0045-7825. Vol. 28, iss. 3 (1981), p. 365-376. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Scopus]; [M.kr.: 02T; 09T]; [Citav. rod.: 0,957(F) (2002)]; (anglų k.) 1981
02T, 09T Atkočiūnas, Juozas [Аткочюнас, Ю.Ю.]. Оценка прогибов в стадии приспособляемости [Prisitaikomumo stadijos įlinkių įvertinimas] // Inžineriniai taikomosios mechanikos klausimai. Lietuvos mechanikos rinkinys = Инженерные вопросы прикладной механики. Литовский механический сборник : Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Vilnius : LTSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijos leidybinė redakcinė taryba. ISSN 0460-2242. 1981, Nr. 23, p. 77-88. [Duomenų bazės: VINITI]; [M.kr.: 02T; 09T]; (rusų k.). 1981
02T, 09T Atkočiūnas J. Математические модели задач оценки напряженно деформированного состояния упруго пластического тела при повторно-переменного нагружения. Динамика и сопротивления машин и конструкций (Lietuvos aukštųjų mokyklų m. darbai, Lietuvos mechanikos rinkinys, Nr.25), 1982, p. 28-41 (rusų k.). 1982
02T, 09T Atkočiūnas J. Математические модели задач оптимизации нагрузки упругопластического тела до достижения пластического разрушения. Вопросы теоретической и прикладной механики (Научн. тр. вузов ЛитССР. Сер. Литовский механический сборник. Nо 26), 1983, p. 58-64 (rusų k.). 1983
02T, 09T Atkočiūnas J. Метод конечных элементов в задачах оценки напряженно-деформированного состояния упругопластического тела до достижения пластического разрушения. прикладная механика и оптимизация (Науч. тр. вузов ЛитССР. Сер. Литовский механический сборник, No 27), Вильнюс, 1984. С. 21-27 (rusų k.). 1984
02T, 09T Čyras, Aleksandras; Atkočiūnas, Juozas [Atkociunas, J.]. Mathematical model for the analysis of elastic-plastic structures under repeated-variable loading [Tamprių-plastinių konstrukcijų, esant kartotinei-kintamai apkrovai matematinės analizės modeliai] // Mechanics research communications. Oxford : Elsevier Ltd. ISSN 0093-6413. Vol. 11, iss. 5 (1984), p. 354-359. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); Science Direct; Scopus; Zentralblatt MATH]; [M.kr.: 02T; 09T]; [Citav. rod.: 0,352(F) (2002)]; (anglų k.). 1984
02T, 09T Atkočiūnas J. Алгоритм решения задач оптимизации упругопластических систем при повторно-переменном нагружении. Сопрот. матер. и теория сооружений: республ. межвед. научнотехн. сборник. Киев, 1984. Вып. 45. С. 75-77ю (rusų k.). 1984
02T, 09T Atkočiūnas J. Алгоритм решения задач оптимизации упругопластических систем при повторно переменном нагружении. Сопрот. матер. и теория сооружений: Республ. межвед. научно-техн. сборник. Киев, 1984. Вып. 45. С. 75-77 (rusų k.). 1984
02T, 09T Atkočiūnas J. Математическая модель задачи анализа упруго-пластической системы в состоянии приспособляемости. Прикладная механика: журнал Института механики Украинской АН. Киев, T. 21, No 6, 1985, C. 79-85 (rusų k.). 1985
02T, 09T Atkochyunas YY. Mathematical-model of the problem of analyzing an elastic plastic system at shakedown. Soviet Applied Mechanics Volume: 21 Issue: 6 Pages: 596-600. Published: Jun 1985. (anglų k.). 1985
02T, 09T Atkočiūnas J. Математическая модель анализа упруго-пластических систем при повторно-переменном нагружении. Строительная механика и расчет сооружений: журнал Госстроя СССР. Москва, No 4, 1985, C. 28-31. (rusų k.). 1985
02T, 09T Atkočiūnas J. Определения остаточных перемещений в процессе приспособления. Исследования прочности и динамики конструкций. Литовский механический сборник: Научные труды вузов ЛитССР. No. 28, 1986, C. 16-28 (rusų k.). 1986
02T, 09T Atkočiūnas, Juozas [Atkočiūnas, J.]. New approach to the Koiter's inequality for shakedown // Mechanics research communications. Oxford : Elsevier Ltd. ISSN 0093-6413. Vol. 20, iss. 4 (1993), p. 301-308. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); Science Direct; Scopus; Zentralblatt MATH]; [M.kr.: 02T; 09T]; [Citav. rod.: 0,352(F) (2002)]; (anglų k.). 1993
02T, 09T Atkočiūnas, Juozas [Atkočiūnas, J.]; Norkus, Arnoldas [Norkus, A.]. Method of fictitious system for evaluation of frame shakedown displacements // Computers & structures : an international journal. Oxford : Pergamon Elsevier Science LTD. ISSN 0045-7949. 1994, Vol. 50, no. 4, p. 563-567. [Duomenų bazės: ISI Web of Science; SpringerLINK]; [M.kr.: 02T; 09T]; [Citav. rod.: 0,688(F) (2002)]; (anglų k.). 1994
02T, 09T Atkočiūnas, Juozas [Аткочюнас, Ю.Ю.]. Расчет упругопластических систем при повторных напряжениях = Kartotinai apkraunamų tampriųjų-plastmasinių sistemų skaičiavimas / : monografija / Ю.Ю. Аткочюнас ; Вильнюсский технический унивепситет. Вильнюс : Изд-во науки и энциклопедий, 1994. 148 p. ISBN 5420011980. [M.kr.: 02T; 09T]; [Aut. lankų sk.: 10,571] (rusų k.). 1994
02T, 09T Atkočiūnas, Juozas [Atkočiūnas, J.]. Quadratic programming for degenerate shakedown problems of bar structures [Strypinių konstrukcijų išsigimusių prisitaikomumo uždavinių kvadratinis programavimas] // Mechanics research communications. Oxford : Elsevier Ltd. ISSN 0093-6413. Vol. 23, iss. 2 (1996), p. 195-203. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); Science Direct; Scopus; Zentralblatt MATH]; [M.kr.: 02T; 09T]; [Citav. rod.: 0,352(F) (2002)]; (anglų k.). 1996
02T, 09T Atkočiūnas, Juozas [Atkočiūnas, J.]; Norkus, Arnoldas; Rimkus, Liudvikas. Distortion in mechanics of elastic and elastic-plastic frames [Tamprių ir tamprių-plastinių rėmų mechaninė distorsija] // Computers & structures : an international journal. Oxford : Pergamon Elsevier Science Ltd. ISSN 0045-7949. Vol. 62, iss. 5 (1997), p. 861-864. [Duomenų bazės: ISI Web of Science; SpringerLINK; Science Direct]; [M.kr.: 02T; 09T]; [Citav. rod.: 0,688(F) (2002)]; (anglų k.). 1997
02T, 09T Atkočiūnas, Juozas [Atkočiūnas, J.]. Compatibility equations of strains for degenerate shakedown problems [Įrąžų suderinamumo lygtys išsigimusiems prisitaikomumo uždaviniams] // Computers & structures : an international journal. Oxford : Pergamon Elsevier Science LTD. ISSN 0045-7949. 1997, Vol. 63, no. 2, p. 277-282. [Duomenų bazės: ISI Web of Science; SpringerLINK]; [M.kr.: 02T; 09T]; [Citav. rod.: 0,688(F) (2002)]; (anglų k.). 1997
02T, 09T Atkočiūnas, Juozas [Atkočiūnas, J.]. Mathematical models of optimization problems at shakedown [Matematiniai prisitaikomumo optimizacijos uždavinių modeliai] // Mechanics research communications. Oxford : Elsevier Ltd. ISSN 0093-6413. Vol. 26, iss. 3 (1999), p. 319-326. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); Science Direct; Scopus; Zentralblatt MATH]; [M.kr.: 02T; 09T]; [Citav. rod.: 0,352(F) (2002)]; (anglų k.). 1999
02T Atkočiūnas, Juozas; Nagevičius, Juozas. Tamprumo teorijos pagrindai : mokomoji knyga / Juozas Atkočiūnas, Juozas Nagevičius ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika, 2000. 262 p. : brėž, lent. (VGTU leidyklos "Technika" mokomosios metodinės literatūros knyga, 440). ISBN 9986054273. [M.kr.: 02T]; [Aut. lankų sk.: 18,714]. 2000
02T Atkočiūnas, Juozas; Jarmolajeva, Ela; Merkevičiūtė, Dovilė. Optimal shakedown loading for circular plates [Apvalių plokščių optimali prisitaikomumo apkrova] // Structural and Multidisciplinary Optimization. Berlin : Springer-Verlag Heidelberg. ISSN 1615-147X. 2004, Vol. 27, no. 3, p. 178-188. [M.kr.: 02T]; [Citav. rod.: 0,803(F) (2004)]; [Aut. ind.: 0,333]. (anglų k.) 2004
02T Atkočiūnas, Juozas; Nagevičius, Juozas. Tamprumo teorijos pagrindai : vadovėlis / J. Atkočiūnas, J. Nagevičius. Vilnius : Technika, 2004. p. ISBN 9986057930. [M.kr.: 02T]; [Aut. lankų sk.: 0,000]; [Aut. ind. aut. lankais: 0,000]. 2004
02T Merkevičiūtė, Dovilė; Atkočiūnas, Juozas. Optimal shakedown design of metal structures under stiffness and stability constraints [Metalinių konstrukcijų optimalus projektavimas, esant standumo ir stabilumo apribojimams prisitaikomumo sąlygomis] // Journal of constructional steel research. Oxford : Elsevier. ISSN 0143-974X. Vol. 62, iss. 12, (2006), p. 1270-1275. [Duomenų bazės: ISI Web of Science; Science Direct; ISI Proceedings; INSPEC; Compendex]; [M.kr.: 02T]; [Citav. rod.: 0,700(F) (2006)]; (anglų k.). 2006
02T Atkočiūnas, Juozas; Merkevičiūtė, Dovilė; Venskus, Artūras. Optimal shakedown design of bar systems: Strength, stiffness and stability constraints [Strypinių konstrukcijų optimalus projektavimas prisitaikomumo sąlygomis: stiprumo, standumo ir stabilumo apribojimai] // Computers & structures : an international journal. Oxford : Pergamon. ISSN 0045-7949. 2008, Vol. 86, iss. 17-18, p. 1757-1768. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science).]; [M.kr.: 02T]; [Citav. rod.: 1,223(F) (2008)]; (anglų k.). 2008
02T, 09T Kalanta, Stanislovas; Atkočiūnas, Juozas; Venskus, Artūras. Discrete optimization problems of the steel bar structures [Plieninių strypinių konstrukcijų diskretinės optimizacijos uždaviniai] // Engineering Structures Oxford : Elsevier SCI Ltd. ISSN 0141-0296. Vol. 31, iss. 6 (2009), p. 1298-1304. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science)]; [M.kr.: 09T; 02T]; [Citav. rod.: 1,256(F) (2009)]; (anglų k.). 2009
02T, 09T Atkočiūnas, Juozas; Čižas, Algirdas Eduardas. Netamprių konstrukcijų mechanika : vadovėlis / Juozas Atkočiūnas, Algirdas Eduardas Čižas ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika, 2009. 268 p. ISBN 9789955284925. [M.kr.: 02T; 09T]; [Aut. lankų sk.: 19,143]. 2009
02T, 09T Venskus, Artūras; Kalanta, Stanislovas; Atkočiūnas, Juozas; Ulitinas, Tomas. Integrated load optimization of elastic-plastic axisymmetric plates at shakedown [Tamprių-plastinių asimetrinių plokščių integruota apkrovos optimizacija prisitaikomumo sąlygomis] // Journal of civil engineering and management: international research and achievements. Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 16, no 2 (2010), p. 203-208. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science).; EBSCO (Academic Search Complete); ICONDA; Compendex; INSPEC; Scopus; VINITI]; [M.kr.: 02T; 09T]; [Citav. rod.: 3,711(F) (2010)]; (anglų k.). 2010
02T, 09T Jankovski, Valentinas; Atkočiūnas, Juozas. SAOSYS toolbox as MATLAB implementation in the elastic-plastic analysis and optimal design of steel frame structures // Journal of civil engineering and management: international research and achievements. Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 16, no. 1 (2010), p. 103-121. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science).; EBSCO (Academic Search Complete); ICONDA; Compendex; INSPEC; Scopus; VINITI]; [M.kr.: 02T; 09T]; [Citav. rod.: 3,711(F) (2010)]; (anglų k.). 2010
02T, 09T Atkočiūnas, Juozas; Karkauskas, Romanas. Tampriųjų plastinių strypinių konstrukcijų optimizavimas : vadovėlis / Juozas Atkočiūnas, Romanas Karkauskas ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika, 2010. 376 p. : iliustr. ISBN 9789955285854. [M.kr.: 02T; 09T]; [Aut. lankų sk.: 19,480]. 2010
02T, 09T Jankovski Valentinas, Atkočiūnas Juozas, Biparametric shakedown design of steel frame structures // Mechanika, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1207. 2011, T. 17, nr. 1 p. 5-12. 2011
02T, 09T Atkočiūnas Juozas, Venskus Artūras, Optimal shakedown design of frames under stability conditions according to standards // Computers & structures, Oxford : Pergamon.. ISSN 0045-7949. 2011, Vol. 89, iss. 3-4 p. 435-443. 2011
02T, 09T Kalanta Stanislovas, Atkočiūnas Juozas, Ulitinas Tomas, Grigusevičius Andrius, Optimization of bridge trusses height and bars cross-sections // The Baltic journal of road and bridge engineering, Vilnius : Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 7, no. 2 (2012) p. 112-119. 2012
02T, 09T Kalanta Stanislovas, Atkočiūnas Juozas, Ulitinas Tomas, The discrete model and the analysis of a spherical shell by finite equilibrium elements // Mechanika, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1207. T. 18, nr. 3 (2012) p. 266-272. 2012
02T, 09T Ulitinas Tomas, Kalanta Stanislovas, Atkočiūnas Juozas, Sferinio kevalo saugos ribinio būvio analizė // Engineering structures and technologies, Vilnius : Technika. ISSN 2029-882X. Vol. 5, no. 2 (2013) p. 69-75. 2013
02T Liepa Liudas, Gervytė Agnė, Jarmolajeva Ela, Atkočiūnas Juozas, Daugiaatramės sijos liekamųjų poslinkių progresinė analizė // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 5 (2014) p. 461-467. 2014
02T, 09T Blaževičius Gediminas, Atkočiūnas Juozas, Eurocode stability requirements in optimal shakedown truss design // Engineering structures and technologies, Vilnius : Technika. ISSN 2029-882X. Vol. 6, no. 1 (2014) p. 18-24. 2014
09T, 02T Blaževičius Gediminas, Rimkus Liudvikas, Atkočiūnas Juozas, An improved method for optimal shakedown design of circular plates // Mechanika, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1207. Vol. 20, nr. 4 (2014) p. 390-394. 2014
02T, 09T Atkočiūnas Juozas, Ulitinas Tomas, Kalanta Stanislovas, Blaževičius Gediminas, An extended shakedown theory on an elastic–plastic spherical shell // Engineering structures, Oxford : Elsevier Ltd. ISSN 0141-0296. 2015, vol. 101 p. 352-363. 2015
02T, 09T Blaževičius, Gediminas; Atkočiūnas, Juozas. Optimal shakedown design of steel framed structures according to standards // Annals of Solid and Structural Mechanics. Berlin: Springer. ISSN: 1867-6936. 2015, Vol. 7, iss. 1, p. 17-26. 2015
02T, 09T Ulitinas, Tomas; Kalanta, Stanislovas; Blaževičius, Gediminas; Atkočiūnas, Juozas. Analysis of ultimate limit load of spherical shells applying von mises yield criterion // Опір матеріалів і теорія споруд: науково-технічний збірник. Випуск 94. Kиїв: КНУБА. ISSN: 2410-2547. 2015, p. 49-58. 2015
02T, 09T Blaževičius, Gediminas; Atkočiūnas, Juozas; Liepa, Liudas; Rimkus, Liudvikas; Merkevičiūtė, Dovilė. Solution validation technique for optimal shakedown design problems // Mechanika'2016 : proceedings of the 21th international scientific conference, 12-13, May, 2016, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas: Kauno technologijos universitetas. ISSN: 1822-2951. 2016, p. 42-46. [Conference Proceedings Citation Index - Science (Web of Science)] [M.kr.: 02T,09T] [Aut. ind.: 0,200] 2016
02T, 09T Alawdin, Piotr; Atkočiūnas, Juozas; Liepa, Liudas. Optimization of the structures at shakedown and rosen’s optimality criterion // Civil and environmental engineering reports : the journal of University of Zielona Góra. Warsaw: De Gruyter Open. ISSN: 2080-5187. 2016, Vol. 22, iss. 3, p. 5-23. 2016
02T, 09T Liepa, Liudas; Blaževičius, Gediminas; Merkevičiūtė, Dovilė; Atkočiūnas, Juozas. Structural shakedown: a new methodology for estimating the residual displacements // Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN: 1392-3730, eISSN: 1822-3605. 2016, Vol. 22, no. 8, p. 1055-1065. 2016
02T, 09T Blaževičius, Gediminas; Rimkus, Liudvikas; Merkevičiūtė, Dovilė; Atkočiūnas, Juozas. Shakedown analysis of circular plates using a yield criterion of the mean // Structural and multidisciplinary optimization. Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag. ISSN: 1615-147X, eISSN: 1615-1488. 2017, Vol. 55, no. 1, p. 25-36. 2017
02T, 09T Atkočiūnas, Juozas; Liepa, Liudas; Blaževičius, Gediminas; Merkevičiūtė, Dovilė. Solution validation technique for optimal shakedown design problems // Structural and Multidisciplinary Optimization. New York : Springer. ISSN 1615-147X. eISSN 1615-1488. 2017, 56, 4, p. 853-863. DOI: 10.1007/s00158-017-1691-7. [Current Contents / Engineering, Computing & Technology; Scopus; Zentralblatt MATH (zbMATH); EI Compendex Plus; INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science); GeoRef] [M.kr.: 09T,02T] [Citav. rod.: 2,377 (2016, inCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,250] 2017
02T, 09T Atkočiūnas, Juozas; Liepa, Liudas; Gervytė, Agnė; Merkevičiūtė, Dovilė. The scanning method for analysing the residual displacements of the framed structures at shakedown // Computers & Structures. Oxford : Pergamon-Elsevier Science Ltd. ISSN 0045-7949. eISSN 1879-2243. 2018, vol. 207, p. 148-154. DOI: 10.1016/j.compstruc.2017.05.007. [Zentralblatt MATH (zbMATH); Scopus; Mathematical Reviews; SciSearch; Metals Abstracts; ScienceDirect; Compendex; INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: 09T,02T] [Citav. rod.: 2,887 (2017, InCites JCR SCIE)] [Ind.: 0,600]. 2018
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
1975 Atkočiūnas, Juozas [Аткочюнас, Ю.Ю.]. Программа (основная) для решения нелинейных задач поверочного расчета прямоугольных пластинок при дискретизации по методу конечных разностей в случае повторно-переменного нагружения [Stačiakampių plokščių diskretizuotų baigtinių elementų metodu tikrinamojo skaičiavimo netiesinių uždavinių, esant kintamam-kartotiniam apkrovimui, pagrindinė programa] / Аткочюнас Ю.Ю // Аннотации основных программ по расчету оптимальных деформируемых систем, разработанных на кафедре строительной механики и в лаборатории строительной механики Госстроя Лит.ССР. Вильнюс : Вильнюсский инженерно-строительный институт, 1975. p. 16. [M.kr.: 02T; 09T]; [Aut. lankų sk.: 0,071]; (rusų k.)
1977 Atkočiūnas, Juozas [Аткочюнас, Ю.Ю.]. Программа формирования условий равновесия для оболочек двоякой кривизны КОРАМ [Dvigubo kreivumo kevalo pusiausvyros lygčių formavimo programa KOPAM]/ Аткочюнас Ю.Ю // Реферативная информация, ЛитНИИТИ № 8. Вильнюс : Литовский научно-исследовательский институт научно-технической информации и технико-экономических исследований (ЛитНИИНТИ), 1977. p. 9. [M.kr.: 02T; 09T]; [Aut. lankų sk.: 0,071]; (rusų k.).
1977 Atkočiūnas, Juozas [Аткочюнас, Ю.Ю.]; Žukas, Nerijus [Жукас, Н.Ю.]. Программа расчета прямоугольных пластинок СТАТ1 [Stačiakampių plokščių skaičiavimo programa CTAT1] / Аткочюнас Ю.Ю, Жукас Н.Ю // Реферативная информация, ЛитНИИТИ № 8. Вильнюс : Литовский научно-исследовательский институт научно-технической информации и технико-экономических исследований (ЛитНИИНТИ), 1977. p. 9. [M.kr.: 02T; 09T]; [Aut. lankų sk.: 0,071]; (rusų k.)
1977 Atkočiūnas, Juozas [Аткочюнас, Ю.Ю.]. Программа расчета напряжений круглой и кольцевой пластинки ТАМ1 [Apvalių ir žiedinių plokščių įtempių skaičiavimo programa TAM1] / Аткочюнас Ю.Ю // Реферативная информация, ЛитНИИТИ № 8. Вильнюс : Литовский научно-исследовательский институт научно-технической информации и технико-экономических исследований (ЛитНИИНТИ), 1977. p. 9. [M.kr.: 02T; 09T]; [Aut. lankų sk.: 0,071]; (rusų k.)
1977 Atkočiūnas, Juozas. Tamprumo ir plastiškumo teorijos pagrindai : paskaitų konspektas statybinių specialybių studentams. D. 1. / J. Atkočiūnas ; Vilniaus inžinerinis statybos institutas. Vilnius : LTSR ASVMM, 1977. 35 p. [M.kr.: 02T; 09T]; [Aut. lankų sk.: 2,500].
1978 Atkočiūnas, Juozas [Atkočiūnas, J.]; Dulmanas, Viktoras [Dulmanas, V.]. Tamprumo ir plastiškumo teorijos pagrindai : paskaitų konspektas statybinių specialybių studentams. D. 2 / J. Atkočiūnas, V. Dulmanas ; Vilniaus inžinerinis statybos institutas. Vilnius : LTSR ASVMM, 1978. 44 p. [M.kr.: 02T; 09T]; [Aut. lankų sk.: 3,143].
1979 Atkočiūnas, Juozas [Atkočiūnas, J.]; Dulmanas, Viktoras [Dulmanas, V.]. Taikomosios tamprumo ir plastiškumo teorijos pagrindai : paskaitų konspektas statybinių specialybių studentams / J. Atkočiūnas, V. Dulmanas ; Vilniaus inžinerinis statybos institutas. Vilnius : LTSR ASVMM, 1979. 65 p. [M.kr.: 02T; 09T]; [Aut. lankų sk.: 4,643].
1984 Karkauskas, Romanas [Karkauskas, R.]; Atkočiūnas, Juozas [Atkočiūnas, J.]; Žukas, N.. Tamprių lenkiamų plokščių skaičiavimas : metodikos nurodymai ir programa ESM / R. Karkauskas, J. Atkočiūnas, N. Žukas ; Vilniaus inžinerinis statybos institutas. Vilnius : [s. n.], 1984. 45 p. [M.kr.: 02T; 09T]; [Aut. lankų sk.: 3,214].
1985 Atkočiūnas, Juozas [Аткочюнас, Ю.Ю.]; Žukas, Nerijus [Жукас, Н.Ю.]. Tampriųjų-plastinių cilindrinių kevalų skaičiavimo programa / Аткочюнас Ю.Ю, Жукас Н.Ю // Алгоритмы и программы. Реферативная информация. Вильнюс : Литовский научно-исследовательский институт научно-технической информации и технико-экономических исследований (ЛитНИИНТИ), 1985. p. 8. [M.kr.: 02T; 09T]; [Aut. lankų sk.: 0,071]; (lietuvių k.).
1985 Atkočiūnas, Juozas [Аткочюнас, Ю.Ю.]. Решения нелинейных задач анализа и оптимизации упругопластических изгибаемых пластинок при разных способах нагружения [Tampriai plastinių lenkiamų plokščių analizės ir optimizacijos uždavinių sprendimas esant įvairiems apkrovos būdams] / Аткочюнас Ю.Ю // Алгоритмы и программы. Реферативная информация. Вильнюс : Литовский научно-исследовательский институт научно-технической информации и технико-экономических исследований (ЛитНИИНТИ), 1985. p. 9. [M.kr.: 02T; 09T]; [Aut. lankų sk.: 0,071]; (rusų k.).
1988 Atkočiūnas, Juozas [Аткочюнас, Ю.Ю.]. Программа решения нелинейных задач анализа и оптимизации упругопластических изгибаемых пластинок при разных видах нагружения (СМ4) [Tampriai plastinių lenkiamų plokščių netiesinių analizės ir optimizacijos uždavinių, esant įvairių rūšių apkrovai, programa] / Аткочюнас Ю.Ю // Алгоритмы и программы № 8, pеферативная информация, Литовский научно-исследовательский институт научно-технической информации и технико-экономических исследований (ЛитНИИНТИ), Государственный фонд алгоритмов и программ СССР, Республиканский фонд алгоритмов и программ Литовской ССР. Вильнюс : ЛитНИИТИ, 1988. p. 12-13. [M.kr.: 02T; 09T]; [Aut. lankų sk.: 0,143]; (rusų k.).
1990 Atkočiūnas, Juozas [Atkočiūnas, J.]; Dulmanas, Viktoras [Dulmanas, V.]; Nagevičius, Juozas [Nagevičius, J.]; Skaržauskas, Valentinas [Skaržauskas, V.]. Tamprumo teorija : kontrolinių darbų metodikos išplėstiniai nurodymai statybos specialybių studentams neakivaizdininkams ; Vilniaus inžinerinis statybos institutas / J. Atkočiūnas, V. Dulmanas, J. Nagevičius, V. Skaržauskas ; Vilniaus inžinerinis statybos institutas. Vilnius : [s. n.], 1990. 120 p. [M.kr.: 02T; 09T]; [Aut. lankų sk.: 8,571].
1990 Čyras, Aleksandras [Чирас, А.А.]; Karkauskas, Romanas [Каркаускас, Р.]; Krutinis, Antanas [Крутинис, А.]; Atkočiūnas, Juozas [Аткочюнас, Ю.Ю.]; Kalanta, Stanislovas [Каланта, С.]; Nagevičius, Juozas [Нагявичюс, Ю.]. Строительная механика программы и решения задач на ЭВМ : учебное пособие для студентов строительных спец. вузов [Statybinė mechanika. Programos ir uždavinių sprendimas ESM] / Р.П. Каркаускас ... [и др.] ; под общей редакцией А.А. Чираса. Москва : Стройиздат, 1990. 359 p. ISBN 5274004903. [M.kr.: 02T; 09T]; [Aut. lankų sk.: 26,580]; [Aut. ind. aut. lankais: 4,430]; (rusų k.).
1995 Karkauskas, Romanas; Krutinis, Antanas; Atkočiūnas, Juozas; Kalanta, Stanislovas; Nagevičius, Juozas. Statybinės mechanikos uždavinių sprendimas kompiuteriais : mokymo priemonė aukštosioms mokykloms / R. Karkauskas, A. Krutinis, J. Atkočiūnas, S. Kalanta, J. Nagevičius. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1995. 264 p. ISBN 5420011433. [M.kr.: 02T; 09T]; [Aut. lankų sk.: 18,040].
2000 Atkočiūnas, Juozas; Nagevičius, Juozas. Tamprumo teorijos pagrindai : mokomoji knyga / Juozas Atkočiūnas, Juozas Nagevičius ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika, 2000. 262 p. : brėž, lent. (VGTU leidyklos "Technika" mokomosios metodinės literatūros knyga, 440). ISBN 9986054273. [M.kr.: 02T]; [Aut. lankų sk.: 18,714].
2004 Atkočiūnas, Juozas; Nagevičius, Juozas. Tamprumo teorijos pagrindai : vadovėlis / J. Atkočiūnas, J. Nagevičius. Vilnius : Technika, 2004. p. ISBN 9986057930. [M.kr.: 02T]; [Aut. lankų sk.: 0,000]; [Aut. ind. aut. lankais: 0,000].
2009 Atkočiūnas, Juozas; Čižas, Algirdas Eduardas. Netamprių konstrukcijų mechanika : vadovėlis / Juozas Atkočiūnas, Algirdas Eduardas Čižas ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika, 2009. 268 p. ISBN 9789955284925. [M.kr.: 02T; 09T]; [Aut. lankų sk.: 19,143].
2010 Atkočiūnas, Juozas; Karkauskas, Romanas. Tampriųjų plastinių strypinių konstrukcijų optimizavimas : vadovėlis / Juozas Atkočiūnas, Romanas Karkauskas ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika, 2010. 376 p. : iliustr. ISBN 9789955285854. [M.kr.: 02T; 09T]; [Aut. lankų sk.: 19,480].
2011 Atkočiūnas, Juozas. Optimal shakedown design of elastic-plastic structures: vadovėlis [Tamprių plastinių prisitaikančių konstrukcijų optimizavimas] / J. Atkočiūnas ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika, 2011. 300 p. ISBN 9786094570629. [M.kr.: 02T; 09T]; [Aut. lankų sk.: 24,080]. (anglų k.).
2011 Atkočiūnas Juozas, Optimal shakedown design of elastic-plastic structures; ISBN 9786094570629 (2011), [psl.: 300]; (anglų k.).
2015 Atkočiūnas, Juozas; Blaževičius, Gediminas. Integrali statybinė mechanika. Bendrieji pagrindai. Pirmoji dalis. Santvarų skaičiavimas : vadovėlis / Juozas Atkočiūnas, Gediminas Blaževičius. Vilnius : Technika, 2015. 264 p. ISBN 9786094577062. [M.kr.: 02T; 09T]; [Aut. lankų sk.: 18,857].
2015 Atkočiūnas Juozas, Blaževičius Gediminas, Integrali statybinė mechanika. Bendrieji pagrindai. Pirmoji dalis. Santvarų skaičiavimas; ISBN 9786094577062 (2015), [psl.: 264]
2017 Ela Jarmolajeva, Juozas Atkočiūnas, Liudvikas Rimkus. Nuotolinių studijų modulio "Tamprumo teorijos pagrindai" mokymo medžiaga [aut. ind. 0,25]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
1975-01-01 Atkočiūnas Juozas, Optimal design for cyclic loading // Optimization in structural design, Berlin : Springer Verlag, 1975 p. 433-440. [Duomenų bazės: SpringerLINK];
1977-01-01 Karkauskas Romanas, Atkočiūnas Juozas, Оптимизация жесткопластических оболочек при использовании метода конечного элемента // Международная конференция по облегченным пространственным конструкциям покрытий для строительства в обычных и сейсмических районах, доклады, 13-16 сентября 1977, Алма-Ата, Москва : Стройиздат, 1977 p. 170-175.
1977-01-01 Karkauskas Romanas, Atkočiūnas Juozas, Optimization of rigid-plastic shells by the finite element method // IASS conference on lightweight shell and space structures for normal and seismic zones, September 13-16 1977, Alma-Ata, USSR, Moscow : Mir Publishers, 1977 p. 37-41.
1996-01-01 Atkočiūnas Juozas, Norkus Arnoldas, Rimkus Liudvikas, Distortion in mechanics of elastic-plastic frames // Advances in computational techniques for structural engineering. The 3rd International Conference in Computational Structures Technology, August 21-23, 1996 Budapest, Hungary, Edinburgh, Scotland : Civil-Comp Press, 1996 p. 37-41. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
1998-01-01 Atkočiūnas Juozas, Математические модели задач оптимизации в приспособляемости // XVI международная конференция, Математическое моделирование в механике деформируемых тел. Методы граничных и конечных элементов, Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский научный центр РАН p. 65-66.
2001-01-01 Jarmolajeva Ela, Skaržauskas Valentinas, Atkočiūnas Juozas, Prisitaikančių konstrukcijų optimizacija: projektuojamųjų gradientų metodas ir kriterijų analizė // Mechanika-2001, Kaunas : Technologija, 2001 p. 166-171.
2001-01-01 Jarmolajeva Ela, Atkočiūnas Juozas, Shakedown of structures: mechanical interpretation of Rosen optimality criteria // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, 2001
2003-01-01 Merkevičiūtė Dovilė, Atkočiūnas Juozas, Method for unloading phenomenon fixation at shakedown // Strength, Durability and Stability of Materials and Structures, Kaunas : Technologija, 2003 p. 189-200.
2003-01-01 Merkevičiūtė Dovilė, Atkočiūnas Juozas, Method for unloading phenomenon fixation at shakedown // Strength, Durability and Stability of Materials and Structures, Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2003 p. 55.
2003-01-01 Atkočiūnas Juozas, Rimkus Liudvikas, Jarmolajeva Ela, Shakedown loading optimization for circular plates // Metal Structures, Rotterdam : Millpress, 2003 p. 251-258. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2004-01-01 Merkevičiūtė Dovilė, Atkočiūnas Juozas, Optimal shakedown design of trusses: strenght, stiffness and stability constraints // Modern building materials, structures and techniques[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2004 p. 1-10.
2004-01-01 Atkočiūnas Juozas, Merkevičiūtė Dovilė, Optimal shakedown design for bar systems: strength, stifness and stability constraints // Proceedings of the Seventh International Conference on Computational Structures Technology. Lisbon, Portugal 7-9 September 200elektroninis išteklius, Stirling : Civil-Comp Press, 2004 p. 1-19.
2004-01-01 Merkevičiūtė Dovilė, Atkočiūnas Juozas, Optimal shakedown design of trusses: strenght, stiffness and stability constraints // The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques", Vilnius : Technika, 2004 p. 830-839. [Duomenų bazės: ];
2007-01-01 Norkus Arnoldas, Karkauskas Romanas, Atkočiūnas Juozas, Towards implementing of codified design requirements into optimization of inelastic bar structures // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 1069-1075. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2007-01-01 Atkočiūnas Juozas, Rimkus Liudvikas, Skaržauskas Valentinas, Jarmolajeva Ela, Iterative algorithm for optimal shakedown design of plates // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 887-897. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2007-01-01 Kalanta Stanislovas, Atkočiūnas Juozas, Venskus Artūras, Discrete optimization problems of the steel bar structures // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 949-954. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2007-01-01 Atkočiūnas Juozas, Rimkus Liudvikas, Skaržauskas Valentinas, Jarmolajeva Ela, Iterative algorithm for optimal shakedown design of plates // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-11].
2007-01-01 Kalanta Stanislovas, Atkočiūnas Juozas, Venskus Artūras, Discrete optimization problems of the steel bar structures // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-6].
2007-01-01 Norkus Arnoldas, Karkauskas Romanas, Atkočiūnas Juozas, Towards implementing of codified design requirements into optimization of inelastic bar structures // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-6].
2008-01-01 Atkočiūnas Juozas, Venskus Artūras, Optimal shakedown design of frames under stability conditions // Proceedings of the Ninth International Conference on Computational Structures Technology, Stirlingshire : Civil-Comp Press, 2008 p. [1-12].
2009-01-01 Jankovski Valentinas, Atkočiūnas Juozas, Tamprių-plastinių plieninių rėmų projektavimas MATLAB aplinkoje // Statybinės konstrukcijos, Vilnius : Technika, 2009 p. 143-151.
2010-01-01 Jankovski Valentinas, Atkočiūnas Juozas, Optimal shakedown design of steel frame structures by SAOSYS toolbox software // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vol. 2. May 19-21, 2010, Vilnius : Technika, 2010 p. 899-909.
2010-01-01 Jankovski Valentinas, Atkočiūnas Juozas, Optimal shakedown design of steel frame structures by SAOSYS toolbox software // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vilnius : Technika, p. 899-909.
2011-01-01 Blaževičius Gediminas, Atkočiūnas Juozas, Prisitaikančių santvarų tūrio minimizavimas inkrementiniu metodu // 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas – Lietuvos ateitis" 2011 metų teminės konferencijos "Statyba" (2011 m. kovo 23-25 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2011. p. 1-6.
2012-01-01 Atkočiūnas Juozas, Blaževičius Gediminas, Eurocode stability requirements in optimal shakedown truss design // Proceedings of the Eleventh International Conference on Computational Structures Technology, Dubrovnik, Croatia, 4-7 September 2012, Stirlingshire : Civil-Comp Press, 2012 p. [1-11].
2013-01-01 Kalanta Stanislovas, Atkočiūnas Juozas, Ulitinas Tomas, Equilibrium finite elements of spherical shells in analysis problems // Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania, Amsterdam : Elsevier Science Ltd, 2013 p. 515-523. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, ScienceDirect];
2014-01-01 Liepa Liudas, Gervytė Agnė, Atkočiūnas Juozas, Kokybinė liekamųjų poslinkių kitimo analizė, esant kartotinei kintamai konstrukcijų apkrovai // 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Statyba, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-10].
2015-01-01 Blaževičius Gediminas, Atkočiūnas Juozas, Optimal shakedown design of circular plates using a yield criterion of the mean // Mechanika'2015, Kaunas : Kauno technologijos universitetas, 2015 p. 61-66.
2016-05-05 Blaževičius, Gediminas; Atkočiūnas, Juozas; Liepa, Liudas; Rimkus, Liudvikas; Merkevičiūtė, Dovilė. Solution validation technique for optimal shakedown design problems // Mechanika'2016 : proceedings of the 21th international scientific conference, 12-13, May, 2016, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas: Kauno technologijos universitetas.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
lenkų B2 B2 B1
prancūzų A2 B1 A2
rusų C1 C2 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Tamprumo teorija
Antrosios pakopos Prisitaikančių konstrukcijų analizė ir optimizavimas
Antrosios pakopos Netamprių konstrukcijų mechanika
Doktorantūros Konstrukcijų analizės ir optimizacijos teorija
Doktorantūros Tampriųjų plastinių sistemų prisitaikomumo teorija ir metodai
Pirmosios pakopos Tamprumo teorijos pagrindai
Pirmosios pakopos Statybinė mechanika
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Armėnijos Mokslų akademijos Mechanikos institutas Armėnija Tampriai plastinių konstrukcijų prisitaikomumas 1978-1978
Varšuvos Politechnikos institutas, Statybos fakultetas Lenkija Statybinė mechanika: tampriai plastinių konstrukcijų skaičiavimas ir optimizacija 1979-1980
Maskvos Inžinerinis statybos institutas, Kvalifikacijos kėlimo fakultetas Rusija Deformuojamo kūnų ir konstrukcijų mechanika 1984-1984
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
1976-1991 Lietuvos Statybos reikalų komiteto Statybinės mechanikos žinybinės laboratorijos (veikė 1969-1991 metais) mokslinio vadovo akad. A. Čyro pavaduotojas.
1997-2001 LR Švietimo ir mokslo ministerijos Vadovėlių leidimo komisijos narys
1997-2016 VGTU Tarybos (1997-2001), VGTU Senato (2001-2016) narys, pirmininko pavaduotojas (2004-2011).
1999-- EUROMECH (Europos mechanikų draugija) narys EM 08146
1999-2003 V kadencijos Lietuvos mokslo tarybos (LMT) nuolatinės technologijos mokslų ekspertų komisijos narys.
2002-- JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND MANAGEMENT, 2002 m. Dalyvauja nuo/iki: 2002-01-01 /
2003-2007 VI kadencijos Lietuvos mokslo tarybos narys, mokslininkų kvalifikacijos komisijos pirmininko pavaduotojas
2007-2014 Lietuvos Respublikos mokslinio darbo stažo nustatymo komisijos narys
2008-2011 Studijų kokybės ekspertų tarybos narys, LR Švietimo ir mokslo ministro 2008.01.29 d. įsakymas Nr. ISAK-206
2009-- Engineering Structures and Technologies, 2009 m. Dalyvauja nuo/iki: 2009-01-27 /
2010-2015 Proceedings of National Academy of Sciences of Armenia. Mechanics, 2010 m. Dalyvauja nuo/iki: 2010-01-01 / 2015-12-31
2013-- Mokslo žurnalo „Mechanika“ (Kauno technologijos universitetas) redkolegijos narys
2016-- Mokslo žurnalo „Strength of Materials and Theory of Structures“ (Kijevo nacionalinis satybos ir architektūros universitetas, Ukraina) tarptautinės redkolegijos narys. ISSN 2410-2547. http://opir.knuba.edu.ua/en/content/home.
Kita veikla
Dalyvauta 88 mokslo daktarų disertacijų gynimo tarybose ir habilitacijos procedūrose
Lietuvos statybos inžinierių sąjungos narys
Lietuvos mokslininkų sąjungos (LMS) VGTU skyriaus "Technika" narys
LR vyriausybės 1998 m. gruodžio 8 d. potvarkiu Nr. 387 paskirta aukščiausio laipsnio valstybės stipendija mokslininkui
Apdovanotas Lietuvos mokslo premija (1993 m.)
Studentai: mylimiausias 2016 m. SF dėstytojas
Už gerą mokslinį ir pedagoginį darbą 1995 m. apdovanotas VTU Padėkos raštu. 2000 m. apdovanotas medaliu "Už nuopelnus Vilniaus Gedimino technikos universitetui", 2005 m. - vardiniu VGTU laikrodžiu.
Išleido 2 monografijas, 7 vadovėlius (1-oji vieta respublikiniame vadovėlių konkurse 2004 m.; du vadovėliai - VGTU konkurso nugalėtojai).
Vadovaudamas VGTU parengė 7 mokslo daktarus
Vadovauta dviems bakalaurams ir vienuolikai magistrų
Vadovauta mokslo tiriamiesiems darbams: "Konstrukcijų iš plastinių-stiprėjančių medžiagų optimizacija ir skaičiavimo metodai" (1999-2003); "Netamprių konstrukcijų optimizavimo tobulinimas" (2004-2008); "Optimalių statybinių konstrukcijų projektavimas - matematinių modelių ir kompiuterinių technologijų sąsajos" (2009-2013); Prisitaikančių statybinių konstrukcijų optimizavimo teorija ir metodai" (2014-2018).
EK programa FRAMEWORK-5. Projektas: Performance Based Building (Thematic Network. Project acronym: PeBBu). T000 - technologijos mokslai. Vykdytojas J. Atkočiūnas. Projekto trukmė - 48 mėn. (2001-2005 metai).
EK programa FRAMEWORK-6. Projektas: BRITA in PuBs – Bringing Petrofit Innovation to Application in Public Buildings. Vykdytojas: J. Atkočiūnas. Projekto trukmė - 48 mėn. (2004-2007 metai).
Juozo Atkočiūno mokslinis ir pedagoginis darbo stažas: nuo 1969 m. VISI, VTU, VGTU yra apie 48 metus