Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Alfredas Lukaševičius
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas verslo magistras, aukštasis išsilavinimas 2013
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
VšĮ Sostinės krepšinio mokykla Direktoriaus pavaduotojas 2008-2013
VšĮ Nacionalinė krepšinio akademija Direktorius 2013-2015
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Sporto ir meno centras Direktorius 2015--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
Ekonomika Lukaševičius, A.; Stankevičienė J.; Šalengaitė, J. 2014. Globalios finansų sistemos tvarumą įtakojančių veiksnių ir jų priežastinių ryšių analizė ir vertinimas, Verslas XXI amžiuje, 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija. 2014
Ekonomika Lukaševičius, A.; Lapinskaitė I. 2014. Strategy of sustainable development in investment portfolio case, European Research Studies Journal 17(4). 2014
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 A2 A2
lenkų A2 A2 B2
rusų A2 A2 B2
vokiečių B1 A2 A2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Finansinės rinkos ir institucijos
Pirmosios pakopos Finansų rinkos ir institucijos
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Eastern Macedonia and Thrace Institute of Technology Graikija Mokslinė stažuotė užsienyje, kurios metu buvo gilinamos žinios rašomos disertacijos tematika. Domėtasi moksliniais tyrimais ir jų pritaikymu praktikoje. 2014-2014
Heilbronn universitete Vokietija Stažuotės metu dalyvauta tarptautiniame ERASMUS IP (intensyvios programos) projekte, kurio pagrindu buvo organizuojami doktorantams skirti mokymai, siekiant skatinti jaunimo domėjimąsi moksliniais tyrimais ir jų pritaikymu praktikoje. 2015-2015