Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Živilė Jezerskė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas vadyba ir verslo administravimas, aukštasis išsilavinimas 2002
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras, socialiniai mokslai, vadyba (03S) 2007
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas, socialiniai mokslai 2011
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Socialinės ekonomikos ir vadybos katedra Docentas 2007-2018
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Vadybos katedra Docentas 2009-2016
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2006-2010 Darnaus verslo ir jo aplinkos plėtros tyrimai (kvalifikacinis). Vykdytoja.
2011-2011 Verslo sąlygų palankumo didinimo galimybių tyrimai (kvalifikacinis). Užduotis – Verslo sąlygų palankumo vertinimo metodinio potencialo analizė, vykdytoja.
2012-2012 Verslo sąlygų palankumo didinimo galimybių tyrimai (kvalifikacinis). Užduotis - Socialinio verslo plėtros tyrimai, vykdytoja.
2013-2013 Verslo sąlygų palankumo didinimo galimybių tyrimai (kvalifikacinis). Vykdytoja.
2014-2014 Verslo sąlygų palankumo didinimo galimybių tyrimai (kvalifikacinis). Vykdytoja.
2018-2019 Postmodernių organizacijų plėtros modeliavimas, vykdytoja.
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
Vadyba (03S) Bivainis, J.; Tunčikienė, Ž. Monografija „Viešojo sektoriaus institucijų strateginis planavimas“. Vilnius: Technika. 240 p. 2009
03S Tunčikienė Živilė, Skačkauskienė Ilona, Viešojo sektoriaus institucijų strateginio planavimo buklė ir jos gerinimo prielaidos // Socialinių mokslų studijos, Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236. 2012, Nr. 4(1) p. 97-110. 2012
04S, 03S Tvaronavičienė Manuela, Grybaitė Virginija, Tunčikienė Živilė, Globalization drivers in developed and less developed countries: if consistent patterns can be traced // Journal of security and sustainability issues, Vilnius : Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 2, iss.4 (2013) p. 5-11. 2013
03S Raudeliūnienė Jurgita, Tunčikienė Živilė, Petrusevičius Ramūnas, Competency assessment of professional military service in Lithuanian armed forces // Journal of security and sustainability issues, Vilnius : Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 3, iss.1 (2013) p. 61-71. 2013
03S Tunčikienė Živilė, Skačkauskienė Ilona, Grenčiková Adriana, Sustainable development of public sector : the state and assumptions of improvement of functional review in public institutions // Journal of security and sustainability issues, Vilnius : Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 3, iss.1 (2013) p. 11-21. 2013
03S Drejeris Rolandas, Bivainis Juozas, Tunčikienė Živilė, Drejerienė Eglė, Determining the purposefulness of new services on the grounds of the results of quantitative analysis // Journal of business economics and management, Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 14, no. 4 (2013) p. 791-805. 2013
Vadyba (03S) Skačkauskienė, I.; Okunevičiūtė Neverauskienė, L.; Zabarauskaitė, R.; Andriušaitienė, D.; Tunčikienė, Ž. Monografija „Lietuvos socialinės ekonominės problemos ir jų sprendimo prielaidos“. Vilnius: Technika, 168 p. 2013
03S Tunčikienė Živilė, Korsakienė Renata, Sustainable development of public institutions: the model of functional review // Journal of security and sustainability issues, Vilnius : Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 4, iss. 2 (2014) p. 187-195. 2014
03S Tunčikienė Živilė, Grenčikova Adriana, Skačkauskienė Ilona, Development of public and private sector partnership: managerial aspects // Verslas: teorija ir praktika, Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 15, no. 1 (2014) p. 11-21. 2014
03S Tunčikienė Živilė, Drejeris Rolandas, Entrepreneurship ecosystem : methodological approaches to functions’ review of public sector institutions // Journal of entrepreneurship and sustainability issues, Vilnius : Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN 2345-0282. Vol. 2, iss. 3 (2015) p. 118-132. 2015
03S Tunčikienė Živilė, Drejeris Rolandas, New attitude to functions reviews of public institutions // Journal of business law and ethics, Madison : American Research Institute for Policy Development, 2015. ISSN 2372-4862. Vol. 3, no. 1 (2015) p. 1-19. 2015
Vadyba (03S) Skačkauskienė, I.; Tunčikienė, Ž. The labor income taxation: Lithuanian case, International Journal of Transitions and Innovation Systems (in press). Available from Internet: http://www.inderscience.com/info/ingeneral/forthcoming.php?jcode=ijtis. 2015
Vadyba (03S) Tunčikienė, Ž.; Drejeris, R. New Attitude to Functions Reviews of Public Institutions, Journal of Business Law and Ethics 3(1): 1-19. URL: http://dx.doi.org/10.15640/jble.v3n1a1 2015
O3S Skačkauskienė, Ilona; Tunčikienė, Živilė. The labour income taxation: Lithuanian case. International journal of transitions and innovation systems. Zagreb : Inderscience Enterprises Ltd. ISSN 1745-0071. Vol. 4, no. 1/2 (2015), p. 65-79. 2015
03S Živilė Tunčikienė, Rolandas Drejeris. Assessment of business conditions benevolence: case of occupational safety and health services. Journal of Business Economics and Management, 18(3): 505-520. 2017
03S Živilė Tunčikienė, Vilius Grigas. VADYBOS FUNKCIJŲ SVARBA ORLAIVIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS KOKYBEI. SCIENCE – FUTURE OF LITHUANIA / MOKSLAS – LIETUVOS ATEITIS, VOL 9, NO 2. 162-170. 2017
Vadyba (03S) Nanevičiūtė Eglė; Tunčikienė Živilė. Viešojo ir privataus sektorių partnerystės principas – oro uostų veiklos atvejis. 20-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2017 m. vasario 9 d. Vilnius = Proceedings of the 20th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Business . Vilnius: Technika, 2017, p. 1-6. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.429] Tyrimo tikslas - atskleisti naujosios viešosios vadybos siūlomo VPSP principo taikymo galimybes sprendžiant valstybei priklausančių įmonių – oro uostų – veiklos efektyvumo problemą. Tikslui pasiekti iškelti uždaviniai, siekiama atsakyti į tokius klausimus, kaip: kas yra partnerystė, kas lemia jos poreikį, kokios yra partnerystės formos, kaip ji valdoma ir kokie keliami reikalavimai. 2017
Vadybos mokslo krypties Widelska, U.; Jesevičiūtė-Ufartienė, L.; Tunčikienė, Ž. 2018. Leadership versus customer orientation in an innovative enterprise — a contribution to further exploration, Engineering Management in Production and Services 10(4): 21-33. ISSN 2543-6597. 2018
Vadybos mokslo kryptis Gaižauskienė, L.; Tunčikienė, Ž. 2018. Organizational level factors of knowledge worker-workplace fit: identifying the key drivers, Open economics 1(1) (2018): 167-178. 2018
Vadybos mokslo kryptis Trinkūnas, V.; Tupėnaitė, L.; Raslanas, S.; Siniak, N.; Kaklauskas, A.; Gudauskas R.; Naimavičienė, J.; Binkytė, A.; Prialgauskas, D.; Tunčikienė, Ž. 2018. Sustainable development of real estate: decision support model and recommendations for the period of crisis, International Journal of Strategic Property Management 22(4): 252-264. ISSN 1648-715X. 2018
Vadyba (03S) Tunčikienė Živilė; Sinkevičiūtė Gabrielė. Strenthening opportunities of economic relations between Lithuania and Sweden within the perspective of IT startup company’s development. Business, management and education. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7491. T. 15, Nr. 1 (2017), p. 57-76. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 1.429] Tyrimo tikslas - susisteminti IT startup verslo sėkmę lemiančius veiksnius ir kartu parengti bazę sprendimams, kurių įgyvendinimas padėtų laiduoti veiksmingą, pagrįstą ekonominio bendradarbiavimo su Švedija plėtra, IT startup verslo pradžią bei tokio verslo tęstinumą. Tikslui pasiekti išspręsti šie uždaviniai: išgryninta startup verslo ir kartu startup įmonės koncepcija, koncepcijos taikymo specifika šalių kontekste; susisteminti startup verslo sėkmę lemiančius veiksniai bei būdai jiems stiprinti, akcentuojant veiksnius, aktualius Lietuvos ir Švedijos ekonominių ryšių stiprinimui per IT startup įmonių plėtros prizmę. 2018
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2011 Bivainis, J.; Chlivickas, E.; Gaulė, E.; Juralevičienė, J.; Kaziliūnas, A.; Melnikas, B.; Mikalauskas, A.; Palidauskaitė, J.; Pivoras, S.; Raipa, A.; Smalskys, V.; Šenavičius, A.; Šnapštienė, R.; Tunčikienė, Ž.; Vitkauskas, K.; Žilinskas, G. Bivainis, J.; Chlivickas, E.; Gaulė, E.; Juralevičienė, J.; Kaziliūnas, A.; Melnikas, B.; Mikalauskas, A.; Palidauskaitė, J.; Pivoras, S.; Raipa, A.; Smalskys, V.; Šenavičius, A.; Šnapštienė, R.; Tunčikienė, Ž.; Vitkauskas, K.; Žilinskas, G. „Biurokratija demokratinėje visuomenėje“. Ats. red. A. Raipa. Kaunas: Technologija. 280 p.
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2003-01-01 Tunčikienė Živilė, Statybos produkto valdymo ypatumai liberalizuojant monopolinę rinką // Verslas, vadyba ir studijos' 2002. II tomas, Vilnius : Technika, 2003 p. 92-101.
2006-01-01 Bivainis Juozas, Tunčikienė Živilė, Development of strategic planning in public institutions // 4th international scientific conference "Business and management' 2006".14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency", Vilnius : Technika, 2006 p. [1-7].
2006-01-01 Bivainis Juozas, Tunčikienė Živilė, Improvement of planning the actions for implementation of public institution's strategic decisions // International Scientific Conference Unitech'06 Gabrovo: Gabrovo, Bulgaria 24-25 November 2006: proceedings, Gabrovo : Technical University of Gabrovo, 2006 p. 148-151.
2007-01-01 Bivainis Juozas, Tunčikienė Živilė, Development of strategic planning in public institutions // The 4th international scientific conference "Business and management' 2006". The 14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency": selected papers. 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 238-244. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Tunčikienė Živilė, Modelling development of future−oriented activity of public institutions // 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 487-494. [Duomenų bazės: ];
2008-01-01 Tunčikienė Živilė, Modelling development of future−oriented activity of public institutions // 5th international scientific conference "Business and management' 2008", Vilnius : Technika, 2008 p. 751-758.
2010-01-01 Drejeris Rolandas, Tunčikienė Živilė, Complex assessment of the methods for new service idea generation // The 6th International Scientific Conference Business and Management 2010: selected papers. May 13-14, 2010. Vol. 2, Vilnius : Technika p. 603-610. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2011-01-01 Tunčikienė Živilė, Skačkauskienė Ilona, Viešojo sektoriaus institucijų strateginio planavimo uždavinių racionalaus sprendimo prielaidos // Practice and research in private and public sector-11, Vilnius : MRU, 2011 p. 117-124.
2012-01-01 Skačkauskienė Ilona, Tunčikienė Živilė, The evaluation of the Lithuanian tax system reform // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012", Vilnius : Technika, 2012 p. 749-759. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Drejeris Rolandas, Tunčikienė Živilė, Planning actions of new service technology creating // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", Vilnius : Technika, 2014 p. 479-486. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Skačkauskienė Ilona, Tunčikienė Živilė, Comparative evaluation of the labour income taxation in the Baltic States // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013", Amsterdam : Elsevier Science Ltd p. 439-449.
2015-11-12 Gaižauskienė, L.; Tunčikienė, Ž.. The concept and role of knowledge worker and workplace fit in learning organization. Contemporary Issues in Business, Management and Education ‘2015.
2016-02-11 Petrovskis, R.; Tunčikienė, Ž. Aviacijos sektoriaus reguliuojančių institucijų poveikio oro navigacijos paslaugų teikėjų veiklos plėtrai tyrimas ir sprendimai. 19-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2016 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2016 m. vasario 11 d. Vilnius : Technika, 2016. ISSN 2029-7149, p. 1-11.
2017-02-09 Vilius Grigas, Živilė Tunčikienė. "Verslas XXI amžiuje". "Vadybos funkcijų svarba orlaivių techninės priežiūros kokybei".
2017-02-09 Eglė Nanevičiūtė, Živilė Tunčikienė. "Verslas XXI amžiuje". "Viešojo ir privataus sektorių partnerystės principas - oro uostų veiklos atvejis".
2018-02-08 Tunčikienė, Ž.; Juknelytė-Osauskienė, G. 2018. Socialiniai atsakingas ir socialinis verslas: teoriniai aspektai. 21- osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos Verslas XXI amžiuje, vykusios 2018 m. vasario 8-9 d. Vilniuje: straipsnių rinkinys = Proceedings of the 21st conference for junior researchers " Science - Future of Lithuania" Business in XXI Century 8-9 February 2018, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2018, p. 1-12.
2019-05-09 Gaižauskienė, L.; Tunčikienė, Ž. 2019. Mutuality, empowerment and fit in creative knowledge work performance, International scientific conference Contemporary Issues in Business, Management and Economics Engineering (CIBMEE 2019), 9-10 May 2019, Vilnius, Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: VGTU Press, 2019. ISBN 9786094761614, p. 572-580.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B1 B2
lenkų B1 B1 A1
rusų C1 C2 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Oro uostų,oro bendrovių ir oro navigacijos įmonių vadyba
Pirmosios pakopos Vadybos pagrindai
Pirmosios pakopos Viešojo sektoriaus organizavimas
Pirmosios pakopos Vadyba
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
LSAMKC (Lietuvos savivaldybių asociacijos mokymo ir konsultavimo centras ) Lietuva „Andragogų, vykdysiančių strateginio plano sudarymo mokymus, rengimas“ mokymai, kurie vyko 2007 m. liepos mėn. 9-13 d.d., 2007 m. rugpjūčio mėn. 6-10 d.d., 2008 m. sausio mėn. 7-11 d.d., 2008 m. sausio mėn. 14-18 d.d. 2007-2008
Kalba Lietuva Kalba.lt mokykloje Pre-Intermediate Consolidation anglų kalbos kursas (50 akad.val.). Pažymėjimo Nr. 14310. 2009-2009
LR Ūkio ministerija Lietuva paskaitų konspekto parengimas 2010-2011
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva VGTU vykdomo projekto „Integruotos verslo procesų modeliavimo sistemos IVPMS sukūrimas tarpdisciplininėms vadybos ir verslo administravimo studijoms“ mokymai 2011-2011
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva „Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos sukūrimas aukštojo mokslo įstaigose“ Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-003, remiantis 2012 m.rugsėjo 18 d. Jungtinės veiklos sutartimi Nr. 12-09-19 akademiniam personalui skirti vertintojų mokymai 2014-2014
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Mokymai apie diegamą kokybės vadybos sistemą (KVS), auditavimą 2014-2015
VTU Lietuva Mokymai “Kokybės vadybos sistemos ISO 9001:2015 vidaus auditorius”. VGTU. Dalyvavimą patvirtina pažymėjimas. 2015-2015
VGTU Lietuva "ISO 9001:2015 Kokybės vadybos sistemos standarto mokymai” 2016-2016
VGTU Lithuania Straipsnių recenzavimo ypatybės (Workshop on peer review in scholarly journals publishing) 2017-2017
VGTU Lietuva 4 ak. val. praktinis seminaras „Pakitęs studentų pasiekimų vertinimas pagal tris lygmenis“, kuris įvyko rugsėjo 26 d. 14.00 val. SRK-I 623 aud. Saulėtekio al. 11. 2017-2017
VGTU Lietuva 8 akad. val. praktinis seminaras Inovatyvūs studijų metodai – debatai sausio 23 ir 25 d. 2018-2018
VGTU Vilnius Seminaras Probleminio mokymosi metodų taikymas studijų procese. 2018 m. lapkričio 22-23 dienomis. SRL-I 104 auditorija. (laboratorinis korpusas) Saulėtekio al. 11, VGTU. Pridedamas pagrindimas 2018-2018
KTU Lietuva Mokymai. Dizainu grindžiamas mąstymas. KTU, Kaunas, Lietuva. 2018 gruodžio 12 - 13 d.d. (16 val.). Pridedamas pažymėjimo kopija. 2018-2018
VGTU Lietuva Įvadas į SAP S/4HANA (16val.) 2019-2019
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2010-2012 Dalyvavimas nacionaliniame mokslo programų projekte. „Integruotos verslo procesų modeliavimo sistemos (IVPMS) sukūrimas transdisciplininėms vadybos ir verslo administravimo studijoms“ Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-038l. Vykdytoja. Sukurta integruota verslo procesų modeliavimo sistema transdisciplininėms vadybos ir verslo administravimo studijoms. Parengti studijų dalykų „Viešojo sektoriaus organizavimas“ modulio kortelė, praktinių užsiėmimų interaktyvios sistemos metodinė medžiaga studentams ir metodinė medžiaga dėstytojams, „Organizacijos aplinkos tyrimai“ studijų dalyko modulio kortelė studijų programai Įstaigų vadyba, praktinių užsiėmimų interaktyvios sistemos metodinė medžiaga studentams ir metodinė medžiaga dėstytojams, „Įstaigos veiklos plano ir biudžeto rengimas (kompleksinis projektas)“ studijų dalyko modulio kortelė, kompleksinio projekto metodiniai nurodymai.
2013-2013 Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos sukūrimas aukštojo mokslo įstaigose. Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-003, pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį Nr. 12/09/18. Vykdytoja.
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2009-2009 12-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Verslas XXI amžiuje“, kuri įvyko 2009 m. vasario 5 d., mokslo komiteto narė
2010-2016 VGTU mokslinio žurnalo „Verslas: teorija ir praktika“ (Business: theory and practice) atsakingoji sekretorė
2010-2016 Vadybos (03S) mokslo krypties doktorantūros komiteto sekretorė
2010-2018 VGTU žurnalo Verslas: teorija ir praktika atsakingoji sekretorė
2010-2018 VGTU Vadybos mokslo krypties doktorantūros komiteto sekretorė
2010-2010 Tarptautinės mokslinės konferencijos „Business and Management’ 2010” sekcijos „Social and Economical Business Environment” sekretorė, „Business and Management’ 2010. Selected papers” straipsnių recenzentas
2012-2012 Manto Vilio disertacijos „Viešosios inovacijų paramos veiksmingumo didinimas Europos Sąjungos ekonominėje erdvėje“ viešo gynimo tarybos narė
2012-2012 Tarptautinės mokslinės konferencijos „Business and Management’ 2012” sekcijos „Social and Economical Business Environment” sekretorė, „Business and Management’ 2012. Selected papers” straipsnių recenzentas
2013-2013 Irenos Daukševičiūtės disertacijos „Komercinio banko ryšių su smulkiojo ir vidutinio verslo klientais marketingo programos modeliavimas“viešo gynimo tarybos narė
2014-2014 Tarptautinės mokslinės konferencijos „Business and Management’ 2014” sekcijos “Higher Education Management” pirmininkė, straipsnių recenzentė
2015-2015 Neringos Vilkaitės disertacijos „Paslaugų vartotojų lojalumo vertinimas“ gynimo tarybos narė
2015-2015 VGTU vidaus kokybės audito grupės narys rektoriaus įsakymu. VGTU padalinių (finansų ir personalo direkcijų) auditavimas.
2015-2015 Disertacijos gynimo tarybos pirmininkė. Eksternas. Paulius Kazokaitis. Nekilnojamojo turto sektoriaus krizės prevencijos sprendimų paramos sistemos sukūrimas. VGTU.
2015-2015 Disertacijos gynimo tarybos narė. Eksternė Galina Ševčenko. Statybos investicinių sprendimų rizikos valdymas. VGTU.
2016-2016 VGTU vidaus kokybės audito grupės narys rektoriaus įsakymu. VGTU padalinių (Mechanikos, Transporto ir Statybos fakultetų) auditavimas. 2016 m. sausio mėn., vasario mėn.
2016-2016 Vadybos mokslo krypties savianalizės ataskaitos rengimas.
2017-2017 Živilė Tunčikienė. VGTU vidaus kokybės audito grupės narys rektoriaus įsakymu. VGTU padalinių (Dokumentų saugyklos ir Viešųjų pirkimų sk.) auditavimas. 2017 m. kovo-balandžio mėn.
2017-2017 VGTU Vadybos krypties Vilijos Malinauskaitės disertacijos "Regiono patrauklumo vertinimais grindžiama tarptautinio turizmo plėtros vadyba" gynimo tarybos narė
2017-2017 VGTU Vadybos mokslo krypties Gintaro Sinkevičiaus disertacijos "Geležinkelių transporto plėtros internacionalizacijos procesų valdymas" gynimo tarybos narė
2017-2017 Gynimo tarybos narė. Disertantas Bahman Peyravi (VGTU, VVF). Tarptautinio gerosios inovacijų vadybos praktikos perdavimo Europos integracijos sąlygomis modeliavimas.http://vv.vgtu.lt/verslo-vadybos-fakultetas/naujienos-ir-renginiai/renginiai/bahman-peyravi-daktaro-disertacijos-gynimas-/33057?eid=281748
2017-2017 VGTU Vadybos mokslo krypties Bahman Peyravi disertacijos "Tarptautinio gerosios inovacijų vadybos praktikos perdavimo Europos integracijos sąlygomis modeliavimas" gynimo tarybos narė
2017-2017 Gynimo tarybos narė. Disertantė Elena Vengrienė (VGTU, VVF). Reguliuojančių institucijų veiklos konsolidacija diegiant elektroninės valdžios sprendimus. http://www.vgtu.lt/universitetas/renginiai/elenos-vengrienes-daktaro-disertacija/26669?eid=283631
2018-2018 Aušros Katinienės disertacijos “Organizacijos darbuotojų žinių sinergijos vertinimas” viešo gynimo tarybos narė (2018-06-01).
2018-2019 Vadybos mokslo krypties doktorantūros komiteto sekretorė.
2018-2019 VGTU moksli.nio žurnalo "Verslas: teorija ir praktika" atsakingoji sekretorė.
2018-2019 VGTU vidaus kokybės audito narys, VGTU padalinių auditavimas.
Kita veikla
VGTU VVF įvaizdžio formavimo grupės narys. 2018-2019 m.m.
Egzaminavimas, vadovavimas doktorantams Vadyba (03S)