Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Darius Guršnys
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas elektronikos inžinerijos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2001
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2008
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2012
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
AB "Viniaus vingis" Inžinierius radioelektronikas 2001-2002
VGTU Telekomunikacijų inžinerijos katedra Mokomosios laboratorijos vedėjas 2002-2008
VGTU Telekomunikacijų inžinerijos katedra Asistentas 2002-2008
VGTU Telekomunikacijų inžinerijos katedra Docentas 2008--
UAB "EML tyrimų centras" Inžinierius, Laboratorijos vadovas 2011--
VGTU Telekomunikacijų inžinerijos katedra Katedros vedėjas 2014--
UAB "Inovatyvių procesų sprendimai" Projektų vadovas 2015-2015
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2006-2008 „Future telecommunication systems service quality dynamic studies and evaluation tools Synthesis“. COST 290. Supported by: the Research Council of Lithuania. Project supervisor: Prof. A. Kajackas, VGTU. Executives: D. Guršnys and etc.
2008-2010 Autonomuous system for monitoring of the quality of telecommunication services. Scientific research project in the scope of Development of Advanced Technologies Programme (sponsored by Lithuanian government and EU): reg. Nr. B08008. Project supervisor: Prof. A. Kajackas, VGTU. Executives: D. Guršnys and etc.
2012-2012 Rekalavimų, keliamų EM spinduliuotės pasiskirstymo artimoje aplinkoje vertinimui, tyrimas
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
01T Kajackas Algimantas, Batkauskas Vaidas, Šaltis Arūnas, Guršnys Darius, Autonomous system for observation of QoS in telecommunications networks // Elektronika ir elektrotechnika, . ISSN 1392-1215. 2011, No. 5(111) p. 15-18 2011
01T Kajackas Algimantas, Anskaitis Aurimas, Guršnys Darius, Method for conversational voice quality evaluation in cellular networks // Elektronika ir elektrotechnika, . ISSN 1392-1215. 2011, No. 3 (109) p. 105-108 2011
01T Anskaitis Aurimas, Guršnys Darius, Mikėnas Karolis, Pocius Ričardas Visvaldas, Modeling of total electromagnetic field distribution in vicinity of BS concentration // Przegląd elektrotechniczny, Warsaw : Wydawnictwo SIGMA-NOT. ISSN 0033-2097. Vol. 88, no. 6 (2012) p. 58-60 2012
01T Žvinys Karolis, Guršnys Darius, Call duration characteristics based on customers location // Electrical, control and communication engineering, Riga : Riga Technical University. ISSN 2255-9140. 2014, vol. 5 p. 67-73 2014
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Anskaitis Aurimas, Guršnys Darius, Telekomunikacijų teorija: praktinės užduotys ir metodikos nurodymai; ISBN 9786094571442 (2012), [psl.: 118], [aut. lankų.: 4,16]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2011-01-01 Anskaitis Aurimas, Guršnys Darius, Mikėnas Karolis, Pocius Ričardas Visvaldas, Investigation of total electromagnetic field intensity distribution in vicinity of BS concentration // EMD'2011: XXI International Conference on Electromagnetic Disturbances 2011, Bialystok : Bialystok Technical University, 2011 p. 14-17
2012-01-01 Anskaitis Aurimas, Guršnys Darius, Mikėnas Karolis, Pocius Ričardas Visvaldas, The analysis of the influence of adjacent radio stations positions on total electromagnetic field intensity observed near the projected BS // EMD'2012, Vilnius : Technika, 2012 p. 6-9. [Duomenų bazės: ]
2015-01-01 Žvinys Karolis, Guršnys Darius, QoS efficiency for individual user in 3G networks // Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream), New York : IEEE, 2015 p. [1-4]
2015-01-01 Žvinys Karolis, Guršnys Darius, Stankevičius Evaldas, Coverage impact for data traffic profiling in WCDMA networks // PIERS Proceedings: Progress in electromagnetics research symposium, Prague, Czech Republic, July 6-9, 2015, Cambridge : The Electromagnetics Academy, 2015. p. 1087-1091
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Telekomunikacijų technologijų raida
Pirmosios pakopos Informacijos perdavimo sistemos
Pirmosios pakopos Modernios ryšių sistemos
Pirmosios pakopos Telekomunikacijų teorija
Pirmosios pakopos Telekomunikacinių sistemų programinė įranga
Pirmosios pakopos Interneto protokolo pagrindai
Pirmosios pakopos Telekomunikacijų inžinerijos įvadas