Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Nijolė Batarlienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus universitetas ekonomisto matematiko kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 1989
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 1999
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2000
Vilniaus Gedimino technikos universitetas habilitacijos procedūra 2010
Vilniaus Gedimino technikos universitetas profesorius 2011
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2013-2016 SUDARYTI MOKSLO DARBAI: 1. Batarlienė, Nijolė (sudaryt.). Transbaltica 2013 : proceedings of the 8th international scientific conference, May 9-10, 2013, Vilniaus Gediminas Technical University, Lithuania / Vilniaus Gediminas Technical University (VGTU). Faculty of Transport Engineering; compiled by N. Batarlienė. Vilnius : Technika, 2013. 292 p. ISBN 9786094574702. ISSN2029-2376. [M.kr.: 03T]; [Aut. lankų sk.: 20,857]; [Aut. ind. aut. lankais: 20,857]. 2. Bartulis, Vilius (sudaryt.); Yatskiv, Irina (sudaryt.); Batarlienė, Nijolė (sudaryt.). Procedia Engineering. TRANSBALTICA 2015: proccedings of the 9th international scientific conference, May 7–8, 2015. Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania / [elektroninis išteklius] Vilius Bartulis, Irina Yatskiv (Jackiva), Nijolė Batarlienė. Amsterdam : Elsevier Science Ltd, 2016. 490 p. ISSN1877-7058. [M.kr.: 03T]; [Aut. lankų sk.: 35,000]; [Aut. ind. aut. lankais: 11,667].
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
03T, 03S Batarlienė Nijolė, Jarašūnienė Aldona, Vasilis Vasiliauskas Aidas, The influence of the European Union member states on developing the haulage of hazardous cargo in Lithuania // Transport, Vilnius : Technika.. ISSN 1648-4142. Vol. 26, no. 1 (2011) p. 79-87 2011
03T, 03S Jarašūnienė Aldona, Batarlienė Nijolė, Lithuanian road safety solutions based on intelligent transport systems // Transport, Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 28, no. 1 (2013) p. 97-107 2013
03S, 03T Bazaras Darius, Batarlienė Nijolė, Palšaitis Ramūnas, Petraška Artūras, Optimal road route selection criteria system for oversize goods transportation // The Baltic journal of road and bridge engineering, Vilnius : Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 8, no. 1 (2013) p. 19-24 2013
03T, 03S Batarlienė Nijolė, Jarašūnienė Aldona, Analysis of accidents and incidents occurring during transportation of dangerous goods by railway // Actual problems of economics, Kyiev : National Academy of Management. ISSN 1993-6788. No. 5(155), (2014) p. 58-66 2014
03T, 03S Batarlienė Nijolė, Jarašūnienė Aldona, Analysis of the accidents and incidents occurring during the transportation of dangerous goods by railway transport // Transport, Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 29, no. 4 (2014) p. 395-400 2014
03S, 03T Barysienė Jurgita, Batarlienė Nijolė, Bazaras Darius, Čižiūnienė Kristina, Griškevičienė Daiva, Griškevičius Algirdas Juozapas, Lazauskas Jonas, Mačiulis Alminas, Palšaitis Ramūnas, Vasilis Vasiliauskas Aidas, Vasilienė-Vasiliauskienė Virgilija, Analysis of the current logistics and transport challenges in the context of the changing environment // Transport, Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 30, no. 2 (2015) p. 203-211 2015
03T; 03S Jarašūnienė, Aldona; Batarlienė, Nijolė. Development of Advanced Technologies (AT) in green transport corridors // Procedia Engineering. TRANSBALTICA 2015: proccedings of the 9th international scientific conference, May 7–8, 2015. Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-7058. Vol. 134 (2016), p. 481-489. [Duomenų bazės: ScienceDirect; Scopus] 2015
03S; 03T Jarašūnienė, Aldona; Batarlienė, Nijolė; Vaičiūtė, Kristina. Application and management of information technologies in multimodal transportation // Procedia Engineering. TRANSBALTICA 2015: proccedings of the 9th international scientific conference, May 7–8, 2015. Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-7058. Vol. 134 (2016), p. 309-315. [Duomenų bazės: ScienceDirect; Scopus] 2015
03T; 03S Čižiūnienė, Kristina; Vaičiūtė, Kristina; Batarlienė, Nijolė. Research on competencies of human resources in transport sector: Lithuanian case study // Procedia Engineering. TRANSBALTICA 2015: proccedings of the 9th international scientific conference, May 7–8, 2015. Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-7058. Vol. 134 (2016), p. 336-343. [Duomenų bazės: ScienceDirect; Scopus] 2015
03T; 03S Bartulis, Vilius; Batarlienė, Nijolė; Bazaras, Darius; Bogdevičius, Marijonas. Development of science at the Faculty of Transport Engineering in Vilnius Gediminas Technical university // Procedia Engineering. TRANSBALTICA 2015 : proccedings of the 9th international scientific conference, May 7–8, 2015. Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-7058. Vol. 134 (2016), p. 430-436. [Duomenų bazės: ScienceDirect; Scopus] 2015
03S; 03T Verseckienė, Alina; Meškauskas, Vaidotas; Batarlienė, Nijolė. Urban public transport accessibility for people with movement disorders: the case study of Vilnius // Procedia Engineering. TRANSBALTICA 2015 : proccedings of the 9th international scientific conference, May 7–8, 2015. Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-7058. Vol. 134 (2016), p. 48-56. [Duomenų bazės: ScienceDirect; Scopus] 2015
03T; 03S Baublys, Arvydas; Batarlienė, Nijolė. Elektroninio CMR važtaraščio diegimo galimybės kelių transporto sektoriuje // Mokslas - Lietuvos ateitis : Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Science - Future of Lithuania : Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 5 (2015), p. 583-588. [Duomenų bazės: ICONDA; Gale®; ProQuest] 2015
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2011 Batarlienė Nijolė, Informacinės transporto sistemos; ISBN 9789955288824 (2011), [psl.: 335], [aut. lankų.: 22,29]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
1998-01-01 Batarlienė Nijolė, Saugaus maršruto parinkimas, vežant pavojingus krovinius // Tarptautinė konferencija "TRANSBALTICA-98". Vilnius, 1998 m. balandžio 2-4 d.: mokslinių pranešimų rinkinys, Vilnius : Technika, 1998 p. 18-21
1999-01-01 Batarlienė Nijolė, Pavojingų krovinių vežimo nuostatų paieškos ir pateikimo kompiuterizuotos technologijos // Tarptautinės konferencijos TRANSBALTICA-99 mokslinių pranešimų rinkinys. Vilnius, 1999 m. balandžio 8-9 d, Vilnius : Technika, 1999. p. 118-123
2001-01-01 Batarlienė Nijolė, Information system model of dangerous goods' transportation in Lithuania // NATO Regional Conference on Military Communications and Information Systems 2001 RCMCIS 2001, p. 89-92
2001-01-01 Batarlienė Nijolė, Pavojingų krovinių vežimų teisinis ir technologinis reguliavimas integruojantis į ES transporto sistemą // Trečiosios tarptautinės konferencijos "TransBaltica-01", įvykusios Vilniuje 2001 m. balandžio 19-20 d., mokslinių pranešimų rinkinys, Vilnius : Technika, 2001 p. 50-57
2002-01-01 Batarlienė Nijolė, Modelling of dangerous good's transportation processes // XI International Conference and Exhibition ''NATO Regional Conference on Military Communications and Information Systems 2002'', p. 67-72
2002-01-01 Baublys Adolfas, Batarlienė Nijolė, Jarašūnienė Aldona, Implementations of advanced technologies and other means in freight transportation through the territory of Lithuania // II International Conference. Transport Systems Telematics. TST'02, Katowice, 2002 p. 82-88
2003-01-01 Batarlienė Nijolė, Pavojingų krovinių vežimo Lietuvos geležinkeliais problemų tyrimas // Transbaltica-03, Vilnius : Technika, 2003 p. 125-131
2003-01-01 Batarlienė Nijolė, Secure transport technologies of dangerous freights // Transport Means - 2003, Kaunas : Technologija, 2003 p. 12-15
2004-01-01 Batarlienė Nijolė, Vehicles and loads mobility positioning systems = // 4th International Conference Transport Systems Telematics TST'04[elektroninis išteklius, Katowice, 2004 p. 1-6
2004-01-01 Jarašūnienė Aldona, Butkevičius Jonas, Batarlienė Nijolė, The solution of customs post management problems and the implementation of new carriage technologies in the Lithuanian railway transport = // Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej. Transport, Katowice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. p. 199-208
2004-01-01 Batarlienė Nijolė, Intelligent transportation systems development possibilities in Lithuania // Transport Means 2004, Kaunas : Technologija, 2004 p. 180-183. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2005-01-01 Batarlienė Nijolė, Ways of perfection of hazardous goods transportation technology // Advances in Safety and Reliability, London : Taylor & Francis Group, 2005 p. 143-148
2005-01-01 Batarlienė Nijolė, Research of methods of transport means and cargo electronic data registration // Transport means - 2005, Kaunas : Technologija, 2005 p. 143-147. [Duomenų bazės: INSPEC, ISI Proceedings]
2006-01-01 Batarlienė Nijolė, Logistic support to dangerous goods transportation // XVIII international conference on "Material handling, constructions and logistics", MHCL'06, 19-20 October 2006, Belgrade : University of Belgrade, 2006 p. 189-192
2006-01-01 Batarlienė Nijolė, Levchenkova I., Design of an intelligent traffic-control system // Transport Means - 2006: proceedings of the 10th international conference, October 19-20, 2006, Kaunas, Lithuania, Kaunas : Technologija, 2006 p. 190-194. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2007-01-01 Batarlienė Nijolė, Baublys Adolfas, Remote identifacation system of transport means // Transport Means - 2007: proceedings of the 11th international conference, October 18-19, 2007, Kaunas University of Technology, Lithuania, Kaunas : Technologija, 2007 p. 141-144. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2008-01-01 Batarlienė Nijolė, Mobile decision of transportation of dangerous goods // The 8th international conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat-08), 15-18 October 2008, Riga, Latvia, Riga : Transport and Telecommunication Institute, 2008 p. 14-19
2008-01-01 Batarlienė Nijolė, Information systems technology of transportation of dangerous and military freights // Military communications and information systems conference (MCC 2008), Cracow : Military Institute, 2008 p. [1-5]
2011-01-01 Petraška Artūras, Palšaitis Ramūnas, Batarlienė Nijolė, Bazaras Darius, Evaluation criteria system of the routes for super heavy and oversized cargo // Transport Means - 2011: proceedings of the 15th international conference, October 20-21, 2011, Kaunas University of Technology, Lithuania, Kaunas : Technologija, 2011. p. 236-239. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2012-01-01 Batarlienė Nijolė, Accident probability risk factors of hazardous freight transportation // Reliability and statistics in transportation and communication (RelStat-12), Riga : Transport and Telecommunication Institute, 2012 p. 122-127
2012-01-01 Vilčinskas Rytis, Batarlienė Nijolė, Saugumo užtikrinimo vežant pavojingus krovinius kelių transportu teorinių aspektų analizė // 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" 2012 m. gegužės 4 d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2012. p. 297-300
2012-01-01 Motiejūnaitė Dovilė, Batarlienė Nijolė, Pavojingųjų krovinių vežimo kelių transportu reikalavimų užtikrinimas Lietuvoje // 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" 2012 m. gegužės 4 d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2012. p. 242-246
2013-01-01 Bazaras Darius, Bartulis Vilius, Batarlienė Nijolė, Palšaitis Ramūnas, Governance of East BSR countries common transport system development // Reliability and statistics in transportation and communication (RelStat'13), Riga : Transport and Telecommunication Institute, 2013 p. 48-51
2013-01-01 Greičiūnė Laima, Jarašūnienė Aldona, Batarlienė Nijolė, Improving intermodal transportation in green corridors with collaboration and communication technology // TRANSBALTICA 2013, Vilnius : Technika, 2013 p. 43-46
2014-01-01 Jarmalaitė Ieva, Batarlienė Nijolė, Elektroninio verslo sprendimų taikymo Lietuvos krovinių vežimo įmonėse galimybės ir įtaka įmonių veiklai // 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas – Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" vykusios 2014 m. gegužės 8 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2014 p. 185-191
2014-01-01 Ragažinskaitė Laima, Batarlienė Nijolė, Augalininkystės ūkio produkcijos išvežimo į užsienio šalis tyrimas // 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas – Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" vykusios 2014 m. gegužės 8 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2014 p. 1-6
2015-05-08 Jarašūnienė, Aldona; Batarlienė, Nijolė; Vaičiūtė, Kristina. Application and management of information technologies in multimodal transportation // Procedia Engineering. TRANSBALTICA 2015: the 9th international scientific conference, May 7–8, 2015. Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania.
2015-05-08 Jarašūnienė, Aldona; Batarlienė, Nijolė. Development of Advanced Technologies (AT) in green transport corridors // Procedia Engineering. TRANSBALTICA 2015, 9th international scientific conference, May 7–8, 2015. Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania.
2015-05-08 Bartulis, Vilius; Batarlienė, Nijolė; Bazaras, Darius; Bogdevičius, Marijonas. Development of science at the Faculty of Transport Engineering in Vilnius Gediminas Technical university // Procedia Engineering. TRANSBALTICA 2015 : International scientific conference, May 7–8, 2015. Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania.
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Modeliavimas transporto sistemoje
Pirmosios pakopos Matematiniai modeliai ir metodai transporte 2
Pirmosios pakopos Matematiniai modeliai ir metodai transporte 1
Pirmosios pakopos Dokumentų valdymas
Pirmosios pakopos Informacinės valdymo sistemos transporte
Pirmosios pakopos Informacinės sistemos logistikoje
Pirmosios pakopos Matematiniai metodai ir modeliai transporte
Pirmosios pakopos Intelektinės transporto sistemos
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija LINAVA Lietuva STAŽUOTĖ: įgyti praktinės patirties pagal dėstomų dalykų tematiką ir gebėti ją taikyti dėstomuose dalykuose; naujų užduočių pratimams arba laboratoriniams darbams parengimas; paskaitų konspekto parengimas; vaizdajuostės ar skaidrės, iliustruojančios naujausias technologijas, parengimas 2010-2010
VGTU Lietuva Kvalifikacijos kėlimo kursų mokymo programa "Studijų teikimas VGTU virtualioje mokymo aplinkoje (Moodle 1,9) 2011-2012
Socialinių inovacijų institutas Lietuva Mokymai "Tarptautinės praktikos akademinis konsultavimas ir praktinės veiklos priežiūra" 2012-2012
VGTU Lietuva VGTU padalinių tarybos narių mokymo 16 valandų kvalifikacijos kėlimo programa 2012-2012
Capacity Building for the Transfer of University Knowledge and Technologies (UniGeb) UK, Lithuania Developing Entrepreneurial University: from strategy to delivery (16 hours) 2013-2013
VGTU Lietuva Mokymai „QAD sistemos“ įmonės resursų planavimo ir tiekimo grandinės valdymo“ darbo vadovas“. Trukmė – 50 val. 2014-2014
VGTU Lietuva 16 valandų trukmės mokymo kursai „Kokybės vidaus audito principai ir nauda įgyvendinant vadybos sistemas“ 2014-2014
VGTU Lietuva Mokymai "Dėstytojų andragoginių kompetemcijų tobulinimas". Trukmė 21 val. 2015-2015
Lietuvos Nacionalinė ekspeditorių ir logistų asociacija LINEKA Lietuva STAŽUOTĖ: įgyti praktinės patirties pagal dėstomų dalykų tematiką ir gebėti ją taikyti dėstomuose dalykuose; modernių technologijų ar kitų naujovių analitinės apžvalgos ; paskaitų konspekto parengimas 2015-2015
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2012-- Challenges of Modern Technology, 2012 m. Dalyvauja nuo/iki: 2012-04-01 /
Kita veikla
Transporto inžinerijos fakulteto Tarybos narė (2011-2016)
VGTU Transporto inžinerijos fakulteto atestacijos ir konkursų komisijos narė
Transporto inžinerijos fakulteto mokslo prodekanė 2012-2015 m.