Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Vida Davidavičienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas vadybos magistras, aukštasis išsilavinimas 2000
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2006
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2010
Vilniaus Gedimino technikos universitetas profesorius 2017
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
UAB „Stimorol LIT.“ Atstovas prekybos tinklams 1996-1996
UAB „Linkarta“ Projektų vadovė 1999-2006
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Asistentė 2000-2001
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo technologijų katedra Tyrėja 2002-2003
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo technologijų katedra Asistentė 2005-2006
VGTU, Verslo technologijų katedra Docentė 2006-2013
Mykolo Romerio universitetas Docentė 2009-2014
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Katedros vedėja, Verslo technologijų ir verslininkystės katedra 2010-2023
Jungtinių Tautų vystymo programa Ekspertė 2011-2013
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Profesorė 2013-2023
Mykolo Romerio universitetas Profesorė 2014-2018
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2011-2011 Atliekų susidarymo rodiklių tyrimai
2011-2011 Regiono poveikio (ekologijai, ekonomikai ir visuomenei) vertinimo modelio, įtraukiant regiono realius faktinius duomenis, tyrimai
2012-2012 Transporto ir saugojimo sektoriaus profesionio standarto rengimas(„Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-001)
2012-2012 Strateginių rodiklių nustatymo ATS dalyviams tyrimai
2014-2016 TEMPUS MATRE, Akademinės ir mokslo ir tyrimų aplinkos verslo ir ekonomikos srityje moderniazvimas Sirijoje ir Libane (544001-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES)
2015-2017 Socialinių prekybos tinklų plėtojimo centrinėje ir rytų Europoje: potencialas ir tukdžiai, Zagrebo universitetas, Kroatia.
2018-2018 "Design Lab" (Nr. BG05M9OP001-4.001-0097-C01, kvietimas “Transnational and Danube partnerships for employment and growth”), finansuojama “HŽmogiškųjų išteklių programos” ribose.
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
03S Davidavičienė Vida, Sabaitytė Jolanta, Tyrimų internetinės rinkodaros srityje analizė // Verslas: teorija ir praktika, Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 15, no. 3 (2014) p. 220-233 2014
03S, 04S Davidavičienė Vida, Davidavičius Sigitas, Social networks in marketing communication - case of Lithuania // Scientific bulletin of National Mining University, Dnipropetrovsk : State Higher Educational Institution "National Mining University". ISSN 2071-2227. 2014, Vol. 4 (142) p. 101-107 2014
03S, 04S Davidavičienė, V; Paliulis, N.K.; Raudeliūnienė, J.; Stankevičienė, J.; Iurasov, A.; Dneprovskay, N.; Alekseeva, T.; Dik, V.; Kameneva, N.; Kasatkina, S.; Kharitonov, S.; Makarenkova, E.; Pavlekovskaya, I.; Semkina, T.; Urintsov, A.; Maneliuk, L.; Netsvetaiev, V.; Tiukhmenova, K.; Kasymova, N.; Usmanova, K.; Sterenharz, A.. E-commerce: monograph. Berlin : ECM-Office, 2015. 315 p. ISBN 9783000474323. 2015
03S, 04S 15. Merkevičius, J.; Davidavičienė, V.; Raudeliūnienė, J.; Buleca, J. 2015. Virtual organization: specifics of creation of personnel management system // E&M Economics and Management = E&M Ekonomie a management. Liberec: Technická Univerzita v Liberci. ISSN 1212-3609. Vol. 18, iss. 4, p. 200-211. 2015
03S,04S Skačkauskienė, I.; Vilkaitė-Vaitonė, N.; Raudeliūnienė, J.; Davidavičienė, V. 2016. A model for measuring passenger loyalty // Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 31, no. 1 p. 100-107. 2016
04S, 03S Butkus M.; Mačiulytė-Šniukienė A.; Davidavičienė V.; Matuzevičiūtė K. 2016. Factors influencing society’s attitudes towards internal and external EU immigrants. Filosofija. Sociologija = Philosophy, sociology. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 27, nr. 4, p. 292-303. 2016
03S, 08S Davidavičienė, V.; Pabedinskaitė, A.O.; Davidavičius, S. 2017. Social networks in B2B and B2C Communication // Transformations in business and economics. Kaunas: Kaunas faculty of humanities of Vilnius university. ISSN 1648-4460. vol. 16, no. 1, p. 69-84 2017
03S, 04S Narayanan, Vijay; Peronja, Ivan; Plazibat, Ivana; Majewska, Justyna; Truskolaski, Szymon; Walaszczyk, Ludmiła; Belina, Beata; Ferraz, Diogo E.; Pereira, Elisabeth T.; Aksentijević, Nada Karaman; Ježić, Zoran; Bejaković, Predrag; Mrnjavac, Željko; Šimurina, Nika; Barbić, Dajana; Knego, Nikola; Delić, Mia; Śmigielska, Grażyna; Oczkowska, Renata; Davidavičienė, Vida; Sabaitytė, Jolanta; Davidavičius, Sigitas; Knežević, Blaženka; Stefańska, Magdalena; Stojković, Dragan; Tomé, Eduardo. Challenges for International Business in Central and Eastern Europe : scientific monograph. Kraków : Cracow University of Economics, 2017. 241 p. (Przedsiębiorczość Międzynarodowa : a biannual peer-reviewed academic journal; 2017, ISSN 2543-537X, eISSN 2543-4934 ; Vol. 3, no. 1). ISBN 9788365262127. 2017
03S Raudeliūnienė, J.; Davidavičienė, V.; Jakubavičius, A. Knowledge management process model // Entrepreneurship and sustainability issues. Vilnius : Entrepreneurship and Sustainability Center. eISSN 2345-0282. 2018, Vol. 5, no. 3, art. no. 10, p. 542-554. DOI: 10.9770/jesi.2018.5.3(10). 2018
03S Raudeliūnienė, J.; Davidavičienė, V.; Tvaronavičienė, M.; Jonuška, L. Evaluation of advertising campaigns on social media networks // Sustainability. Basel : MDPI AG. ISSN 2071-1050. eISSN 2071-1050. 2018, Vol. 10, iss. 4, art. no. 973, p. 1-14. DOI: 10.3390/su10040973 2018
04S, 03S Butkus, M.; Mačiulytė-Šniukienė, A.; Matuzevičiūtė, K.; Davidavičienė, V.. Society’s attitudes towards impact of immigration: case of EU countries = Дослідження с тавлення суспільства до наслідків імміграції на прикладі країн ЄС = Исследование отношения общества к последствиям иммиграции на примере стран ЕС // Marketing and management of innovations = Маркетинг і менеджмент інновацій. Sumy : Sumy State University. ISSN 2218-4511. eISSN 2227-6718. 2018, iss. 1, art. no. 26, p. 338-352. DOI: 10.21272/mmi.2018.1-26. 2018
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2006 Parengta nuotolinių studijų medžiaga: Mokslinių tyrimų metodologija (2006 – atnaujinama kas metus).
2007 Paliulis Narimantas Kazimieras; Elskytė, Vida; Petrauskas Rimantas; Kiškis Mindaugas; Gatautis Rimantas. Verslo perspektyvos ir iššūkiai elektroninėje erdvėje. Vilniaus miesto ir apskrities verslininkų darbdavių konfederacija. ISSN 9789955756033, 196 p :. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 14]
2009 Elskytė, Vida; Gatautis Rimantas; Paliulis Narimantas Kazimieras; Petrauskas Rimantas. Elektroninis verslas. Technika. ISSN 9789955285137, 468 p. :. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 32]
2010 Parengta nuotolinių studijų medžiaga: Turizmo reklama informaciniame amžiuje.
2011 Parengta nuotolinių studijų medžiaga: , IT planavimas, organizavimas ir valdymas.
2012 Davidavičienė Vida, Verslo procesų vertinimas ir informacinių technologijų rizikos valdymas; ISBN 9786094572067 (2012), [psl.: 78], [aut. lankų.: 3,32]
2018 Davidavičienė, Vida; Aboujaoude, Marie Karim; Feghali, Khalil; Kfouri, Charbel; Raudeliūnienė, Jurgita; Mahmoud, Tariq; Dmitriyev, Viktor; Driha, Oana Madalina; Dalati, Serene; Mouselli, Sulaiman; Massoud, Hiba; Azoury, Maya; Kaissi, Bassem; Attieh, Latifa; Aytouni, Kinaz Al; Naddeh, Kinan M.; Khalifa, Bayan; Gomez, Jorge Marx; Khnouf, Victoria. Modernizing the academic teaching and research environment: methodologies and cases in business research. Cham : Springer International Publishing, 2018. 208 p. (Progress in IS book series (PROIS), ISSN 2196-8705, eISSN 2196-8713). ISBN 9783319741727. eISBN 9783319741734. DOI: 10.1007/978-3-319-74173-4.
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2016-05-12 Davidavičienė Vida; Lolat Ingrida. Migrant entrepreneurship in Europe: challenges and opportunities. The 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”, May 12–13, 2016, Vilnius, Lithuania [elektroninis išteklius]. Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-4441, p. 1-14.
2017-10-12 Kniazevic, B.; Davidavičienė, V.; Skrobot, P. 2017. Social networks as a communication tool in social supermarkets // SOTICS 2017 : The seventh international conference on Social media technologies, communication, and informatics, October 8-12, 2017, Athens, Greece. Wilmington, Delaware : IARIA. ISSN 2326-9294. 2017, p. 5-10.
2018-05-03 El Tabsh Youssef; Davidavičienė Vida. The role of innovation and ICT’s in the energy management sector. 10th International Scientific Conference “Business and Management 2018”, May 3–4, 2018, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2018. ISSN 2029-4441, p. 103-110.
2018-05-03 Pretorius Leon; Davidavičienė Vida. Towards technology and entrepreneurship: a perspective with cyclic conditions. 10th International Scientific Conference “Business and Management 2018”, May 3–4, 2018, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2018. ISSN 2029-4441, p. 174-182.
2019-05-09 Al Majzoub Mohamad; Davidavičienė Vida. Comparative analysis of reverse e-logistics’ solution in Asia and Europe. International scientific conference Contemporary issues in business, management and economics engineering (CIBMEE 2019), 9-10 May 2019, Vilnius, Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: VGTU Press, 2019. ISBN 9786094761614, p. 890-899.
2019-05-09 Al Majzoub Khaled; Davidavičienė Vida. Development of ICT: conceptual comparative analysis of consumer behavior in Europe and Asia. International scientific conference Contemporary issues in business, management and economics engineering (CIBMEE 2019), 9-10 May 2019, Vilnius, Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: VGTU Press, 2019. ISBN 9786094761614, p. 881-889.
2019-05-17 Davidavičienė Vida; Mačiulytė-Šniukienė Alma. The impact of international trade on EU member states performance. New challenges of economic and business development – 2019: incentives for sustainable economic growth : the 11th international scientific conference, May 16 -18, 2019 Riga, University of Latvia : proceedings / organised by Faculty of Business, Management and Economics, University of Latvia. Riga: University of Latvia, 2019. ISBN 9789934184284, p. 204-216.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 C1
rusų C1 C1 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos E-medijų valdymas (su kursiniu projektu)
Antrosios pakopos IS planavimas, organizavimas ir valdymas
Antrosios pakopos Verslo procesų vertinimas ir rizikos valdymas
Antrosios pakopos Elektroninio verslo strategija
Pirmosios pakopos E-verslo sprendimai
Pirmosios pakopos E-prekyba
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
UAB "Creditinfo Lietuva" Lietuva paskaitų konspekto parengimas 2010-2010
Brno technikos universitetas Čekija E-verslo aplinkos tyrimų metodikos 2015-2015
Zagrebo universitetas Kroatija H2020-MSCA-RISE FREE paraišos rengimas, parengta tolimesnių bendrų tyrimų metodika 2016-2016
VGTU Lietuva Andragogikos pagridai 2016-2016
VGTU Lietuva Dėstytojų kompetencijų ir kvalifikacijos kėlimas. Paskaitšciklas VVF. 2017-2017
VGTU Lietuva SAP S/4HANA pagrindai (navigavimas, medžiagų, gamybos, sandėlio, išteklių, projketų valdymas) 2019-2019
Šiuolaikiniame verslo ir mokslo universitetas, Amerikos universitetas Beirute Libanas Moksliniai tyrimai ir jų organizavimas, moterų statusas ir teisės. 2019-2019
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2002-2003 Tyrėja. ES IST FP5 programos, BEEP (best eEuropean practice) projektas
2007-2007 Teisės aktų bei standartų, reglamentuojančių DVS, VVS ir IS tyrimas. (Užsakovas – UAB „Sekasoft“. Projekto „Dokumentų ir procesų valdymo variklio (DPVV) sukūrimas“ finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis.)
2007-2007 Verslo perspektyvos ir iššūkiai elektroninėje erdvėje. (Užsakovas - Lietvos pramonininkų konfederacija. Projektas – „Verslumo ugdymas Mykolo Romerio, Kauno technologijos ir Vilniaus Gedimino technikos universitetuose socialinių ir inžinerinių mokslų srityse“.)
2007-2007 Ekspertė. Projektas „IT vartojimo įgūdžių ugdymas“, užsakovas V.A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla.
2007-2008 “Anykščių ir Pasvalio rajonų paramos sistemos SVV įmonėms išvystymas bei palankios investicinės aplinkos kūrimas“ bendraautorė, užsakovas viešoji įstaiga „NPR“.
2010-2011 Integruotos verslo procesų modeliavimo sistemos (ivpms) sukūrimas transdisciplininėms vadybos ir verslo administravimo studijoms. Užsakovas – Europos Sąjungos struktūrinės paramos fondas; 2010-2012 m. Projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-038.
2011-2013 Nacionalinės Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų tarptautinės praktikos ir stažuočių sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas. Europos socialinis fondas, pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1-ą prioritetą „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ (Nr. VP1-2.2- ŠMM-08-V-02-002).
2011-2014 Dviejų pakopų e. komercijos programa, skirta informacijos visuomenei Rusijoje, Ukrainoje ir Izraelyje, ECOMMIS, pradžia/pabaiga: 2011-10-15 / 2014-10-14
2013-2014 Expertė, Transporto ir saugojimo sektoriaus profesinio standarto kūrimas („Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-001)
2013-2014 Ekspertė. Transporto ir saugojimo paslaugų sektoriaus profesinio standarto rengimas. („Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-001)
2013-2016 Verslo ir ekonomikos akademinio mokymo ir tyrimų aplinkos atnaujinimas Libane ir Sirijoje, MATRE, pradžia/pabaiga: 2013-12-01 / 2016-11-30
2015-2017 Tyrėja, Socialinių prekybos tinklų plėtojimo centrinėje ir rytų Europoje potencialo ir klūčių tyrimas, Zagrebo universitetas, Kroatija.
2018-2018 Ekspertė, "Design Lab" (No. BG05M9OP001-4.001-0097-C01, šaukimas “Transnational and Danube partnerships for employment and growth”), finansuojama “HŽmogiškųjų išteklių plėtros”programa.
2018-2019 Tyrėja EU H2020 projekte (Marie Sklodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchanges ES H2020-MSCA-RISE-2014 CLUSDEVMED (2015-2019)
2019-2021 Ekspertė projekte "Female Academic Role Model Empowerment, Equality and Sustainability at Universities in Mediterranean Region: towards 2030 Agenda/FREE (No 598524-EPP-1-2018-ES-EPPKA2-CBHE-JP)
2019-2021 VGTU dalies vadovė. Intelektas. Bendri mokslo–verslo projekto „Pažangi duomenų analizė ir prognozavimas švietimo sričiai“ Nr. J05-LVPA-K-04-0132
2020-2022 Projekto VGTU dalies vadovė ERASMUS+ Knowledge Alliances - European Corporate Social Entrepreneurship Curriculum EMBRACE (No 612464-EPP-1-2019-1-IE-EPPKA2-KA)
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2006-2016 Organizacinio komiteto narys, tarptautinė konferencija „Verslas ir vadyba"
2008-2016 Organizacinio komiteto narė. Konferencija „Verslas, vadyba ir studijos“
2009-2016 Mokslo komiteto narys, Jaunųjų mokslininkų konferencija. Mokslas Lietuvos ateitis.
2009-2018 Verslo vadybos fakulteto tarybos narė
2010-2018 VGTU, Verslo vadybos fakulteto studijų komiteto narė
2013-- Ekonomika a management (Vysoka skola ekonomicka v Praze), 2013 m. Dalyvauja nuo/iki: 2013-01-01 /
2013-- International Journal of Advanced Computer Science and Information Technology (IJACSIT), 2013 m. Dalyvauja nuo/iki: 2013-01-01 /
2017-2019 Žurnalo "Marketing and Digital Technologies" redkolegijos narė ISSN 2523-434X (Online), ISSN 2522-9087 (Print) http://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/editorialboard
2017-2018 Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 90 Žmogiškųjų išteklių ir žinių valdymas narė.
2017-2018 VGTU, vadybos (03S) krypties mokslo komiteto narys
2018-- Žurnalo International Journal of Learning and Change (INDERSCIENCE) ISSN online 1740-2883, ISSN print 1740-2875 – redkolegijos narė
2019-- Žurnalo Business Excelence ISSN: 1846-3355, e-ISSN: 1848-9060 – redkolegijos narė
Kita veikla
2018 m. Dnepro politechnika (Ukraina)
2018 Pretorijos universitetas (Pietų Afrikos Respublika)
2017 m. Autonomos university (Barselona, Ispanija): pagal ERASMUS programą
2016 m. Mariboro universitetas (Slovėnija): pagal ERASMUS programą
2013 m. Talino technikos universitetas (Estija): pagal ERASMUS programą
2012 m. Opolės technikos universitetas (Lenkija): pagal ERASMUS programą
2011 m. Huelvos universitetas (Ispanija): pagal ERASMUS programą
2010 m. Szechenyi Istvan universitetas (Vengrija): pagal ERASMUS programą
2007 m. Sofijos technikos universitetas (Sofija, Bulgarija): pagal ERASMUS programą
2007 m. Bragansos politechnikos institute (Braganca, Portugalija): pagal ERASMUS programą
2007 m. Joaneumo aukštoji technikos mokykla (Gracas, Austrija): pagal ERASMUS programą
2006 m. Yasar universitetas (Izmir, Turkija): pagal SOKRATES/ERASMUS programą
2014 m. Rygos technikos universitetas (Latvija): pagal ERASMUS programą
2015 m. Szechenyi Istvan universitetas (Vengrija): pagal ERASMUS programą