Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Artūras Jakubavičius
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaustechnikos universitetas Statybos inžinierius 1992
Vilniaus technikos universitetas Verslo vadybos magistras 1993
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Socialinių mokslų srities, Vadybos ir administravimo mokslo krypties daktaro laipsnis 1999
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Socialinių mokslų docento pedagoginis vardas 2000
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Konsultacinė firma UAB „Intencija“ Direktorius 1994-1999
Vilniaus technikos universitetas vyr.asistentas 1994-2000
UAB „Ryland Services Vilnius" Ekonomistas - konsultantas 1996-1999
VšĮ Lietuvos inovacijų centras Projektų vadovas/ konsultantas 1999--
Lietuvos teisės akademija Vyr.asistentas 1999-2000
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Docentas 2000-2013
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Profesorius 2013-2018
LR Ekonomikos ir inovacijų ministerija Projekto „Mokslo ir inovacijų politikos prioritetų nustatymo sistemos kūrimas ir diegimas“ analitikas 2017-2018
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Docentas 2018--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
03S Vilys, Mantas; Jakubavičius, Artūras; Žemaitis, Eigirdas. Impact assessment of public innovation support in European economic area. Business, management and education = Verslas, vadyba ir studijos. ISSN 2029-7491 T. 13, Nr. 2 (2015). p. 203-219. [M.kr.: 03S]; 2015
03S Žemaitis, Eigirdas; Vilys, Mantas; Jakubavičius, Artūras. High technology sector’s development: the needs of effective innovation support = Aukštųjų technologijų sektoriaus plėtra: efektyvios inovacijų paramos poreikiai // Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. eISSN 2351-7069. 2015, Nr. 3(47)-4(48), p. 104-111. 2015
03S Vilys, Mantas; Jakubavičius, Artūras; Sutkus, Arvydas. Effectiveness of technology audit as support tool for innovative SMEs. Инновационные технологии в машиностроении : материалы международной научно-технической конференции, посвященной 100-летию академика П.И. Ящерицына и 40-летию машиностроительного факультета Полоцкого государственного университета, Новополоцк, 28-29 октября 2015 г. Новополоцк : ПГУ, 2015. ISBN 9789855315118. [M.kr.: 03S]. 2015
03S Žemaitis, Eigirdas; Vilys, Mantas; Jakubavičius, Artūras. High technology sector internationalisation: open innovation perspective / Eigirdas Žemaitis, Mantas Vilys, Artūras Jakubavičius // Journal of system and management sciences (JSMS). Yuenlong, Hong Kong: Asia Association of System and Management Research (AASMR). ISSN 1816-6075. Vol. 6, no. 2 (2016), p. 33-51 2016
03S Girdzijauskaitė, Eglė; Radzevičienė, Asta; Jakubavičius, Artūras. Transition of entrepreneurial university: from local to international / Eglė Girdzijauskaitė, Asta Radzevičienė, Artūras Jakubavičius // The 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”, May 12–13, 2016, Vilnius, Lithuania [elektroninis išteklius] Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-4441, ISBN 9786094579219. p. 1-8 2016
03S Melnikas, Borisas; Jakubavičius, Artūras; Leichteris, Edgaras; Stumbrytė, Giedrė. Socialinis verslas: sistematika ir mechanizmai : monografija. Vilnius : Technika, 2017. 272 p. ISBN 9786094760822. 2017
03S Raudeliūnienė, Jurgita; Davidavičienė, Vida; Jakubavičius, Artūras. Knowledge management process model // Entrepreneurship and sustainability issues. Vilnius : Entrepreneurship and Sustainability Center. eISSN 2345-0282. 2018, Vol. 5, no. 3, art. no. 10, p. 542-554. 2018
03S Zemlickienė, Vaida; Bublienė, Raimonda; Jakubavičius, Artūras. A model for assessing the commercial potential of high technologies // Oeconomia copernicana. Toruń : Nicolaus Copernicus University. ISSN 2083-1277. eISSN 2353-1827. 2018, Vol. 9, no. 1, p. 29-54. 2018
03S Davidavičienė, Vida; Raudeliūnienė, Jurgita; Vengrienė, Elena; Jakubavičius, Artūras. Consolidation of the activities of regulatory institutions while implementing e-government solutions // Journal of business economics and management. Vilnius : VGTU Press. ISSN 1611-1699. eISSN 2029-4433. 2018, vol. 19, iss. 2, p. 307-322. 2018
03S Girdzijauskaitė, Eglė; Radzevičienė, Asta; Jakubavičius, Artūras. International branch campus: sequential market commitment // Journal of system and management sciences (JSMS). Beijing : Asia Association of System and Management Research (AASMR). ISSN 1816-6075. eISSN 1818-0523. 2018, vol. 8, is. 4, p. 57-81. 2018
03S Šostko, Alfred; Jakubavičius, Artūras. Gamybos logistikos tobulinimas bioekonomikos iššūkių kontekste = Improvement of production logistics in the context of bioeconomic challenges // Mokslas – Lietuvos ateitis: Ekonomika ir vadyba – 2018 = Science – future of Lithuania: Economics and Management - 2018. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. eISSN 2029-2252. 2018, t. 10, art. no. mla.2018.2864, p. 1-7 2018
03S Melnikas, Borisas; Banelienė, Rūta; Chlivickas, Eugenijus; Jakubavičius, Artūras; Lobanova, Liudmila; Žemaitis, Eigirdas. Intelektinis potencialas: globalizacija ir žiniomis grindžiamos visuomenės kūrimas : kolektyvinė monografija = Intellectual potential: globalisation and the creation of a knowledge-based society. Vilnius : Technika, 2018. 432 p. ISBN 9786094761263. 2018
03S Girdzijauskaitė, Eglė; Radzevičienė, Asta; Jakubavičius, Artūras; Banaitis, Audrius. International branch campuses as an entry mode to the foreign education market // Administrative sciences: Entrepreneurship. Basel : MDPI AG. eISSN 2076-3387. 2019, vol. 9, iss. 2, art. no. 44, p. 1-14. 2019
03S Girdzijauskaitė, Eglė; Radzevičienė, Asta; Jakubavičius, Artūras. Impact of international branch campus KPIs on the university competitiveness: FARE method // Insights into regional development. Vilnius : VšĮ Entrepreneurship and Sustainability Center. eISSN 2669-0195. 2019, vol. 1, no. 2, p. 171-180. 2019
04S Bičkauskė, Daiva; Simanavičienė, Žaneta; Jakubavičius, Artūras; Vilys, Mantas; Mykhalchyshyna, Larysa. Analysis and perspectives of the level of enterprises digitalization (Lithuanian manufacturing sector case) // Independent journal of management & production: Special Edition (Baltic States). São Paulo : Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. ISSN 2236-269X. 2020, vol. 11, no. 9, November, p. 2291-2307. 2020
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2011 Čėsna Benediktas, Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina, Jakubavičius Artūras, Moksliniai tyrimai ir inovacijos inžinerijoje; ISBN 9786094570346 (2011), [psl.: 248], [aut. lankų.: 17,71]
2014 Melnikas Borisas, Jakubavičius Artūras, Strazdas Rolandas, Chlivickas Eugenijus, Lobanova Liudmila, Stankevičienė Jelena, Intelektinis verslas; ISBN 9786094576355 (2014), [psl.: 456], [aut. lankų.: 31,50]
2014 Jakubavičius Artūras, Strazdienė Gražina, Vilys Mantas, Burinskienė Aurelija, Žemaitis Eigirdas, Pipirienė Vida, Žiniomis grįsto verslumo skatinimas: metodai ir taikymo praktika; ISBN 9786094576959 (2014), [psl.: 219], [aut. lankų.: 12,11]
2017 Melnikas, Borisas; Jakubavičius, Artūras; Strazdas, Rolandas; Chlivickas, Eugenijus; Lobanova, Liudmila; Stankevičienė, Jelena. Intelektinis verslas : vadovėlis = Intellectual business. 2-oji laida. Vilnius : Technika, 2017. 456 p. ISBN 9786094576355.
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2015-10-28 Vilys, Mantas; Jakubavičius, Artūras; Sutkus, Arvydas. ffectiveness of technology audit as support tool for innovative SMEs // Инновационные технологии в машиностроении : материалы международной научно-технической конференции, посвященной 100-летию академика П.И. Ящерицына и 40-летию машиностроительного факультета Полоцкого государственного университета, Новополоцк, 28-29 октября 2015 г. Новополоцк : ПГУ, 2015. ISBN 9789855315118. p. 5-8.
2016-05-12 Girdzijauskaitė, Eglė; Radzevičienė, Asta; Jakubavičius, Artūras. Transition of entrepreneurial university: from local to international // The 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”, May 12–13, 2016, Vilnius, Lithuania [elektroninis išteklius]. Vilnius : Technika, 2016. ISBN 786094579219. ISSN 2029-4441. eISSN 2029-929X. p. 1-8.
2019-05-09 Girdzijauskaitė, Eglė; Radzevičienė, Asta; Jakubavičius, Artūras. International branch campus: strategic mapping // International scientific conference Contemporary issues in business, management and economics engineering (CIBMEE 2019), 9-10 May 2019, Vilnius, Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius : VGTU Press, 2019. ISBN 9786094761614. eISBN 9786094761621. eISSN 2538-8711. p. 436-445.
2019-11-21 Bičkauskė, Daiva; Simanavičienė, Žaneta; Jakubavičius, Artūras. Trend analysis of industry digitization in EU manufacturing sector // The impact of industry 4.0 on job creation 2019 = Vplyv industry 4.0 na tvorbu pracovnych miest : proceedings of scientific papers from the international scientific conference, 21. November 2019 Hotel Krym, Trenčianske Teplice Slovak Republic. Trenčín : Publishing House Alexander Dubček University in Trenčín, 2020. eISBN 9788080759032. p. 53-62.
2020-01-01 Bičkauskė, Daiva; Simanavičienė, Žaneta; Jakubavičius, Artūras. Trend analysis of industry digitization in EU manufacturing sector // The impact of industry 4.0 on job creation 2019 = Vplyv industry 4.0 na tvorbu pracovnych miest : proceedings of scientific papers from the international scientific conference, 21. November 2019 Hotel Krym, Trenčianske Teplice Slovak Republic. Trenčín : Publishing House Alexander Dubček University in Trenčín, 2020. eISBN 9788080759032. p. 53-62.
2020-04-21 Artūras Jakubavičius; Daiva Bičkauskė; Mantas Vilys. Analysis of industry digitization opportunities in Lithuania // Инновационные технологии в машиностроении, Электронный сборник материалов международной научно-технической конференции, посвященной 50-летию машиностроительных специальностей и 15-летию научно-технологического парка Полоцкого государственного университета (Новополоцк, 21-22 апреля 2020 г.) // – Новополоцк : Полоц. гос. ун-т, 2020 г. p. 21-26. ISBN 978-985-531-691-7
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B1 B1
rusų C1 C1 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Gamybos valdymas ir organizavimas (su kursiniu projektu)
Antrosios pakopos Aukštųjų technologijų sektoriaus ekonomika ir vadyba
Antrosios pakopos Inovacijų teorija
Antrosios pakopos Tarptautinis marketingas ir komunikacija
Pirmosios pakopos Patentotyra ir intelektinės nuosavybės teisė
Pirmosios pakopos Inovacijų vadyba
Pirmosios pakopos Tarptautinių ekonominių ryšių projektavimas
Pirmosios pakopos Inovacijų marketingas
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2000-2004 Inovacijų perdavimo centras Lietuvoje”: 2000 – 2004 (Europos Komisija), konsultantas
2001-2002 Inovacinio bendradarbiavimo stiprinimas tarp Marijampolės ir Suvalkų regionų“: 2001-2002 (PHARE), konsultantas
2001-2002 Europos tekstilės įmonių technologijų palyginamoji analizė (BEN-TEX): 2001 – 2002 (Europos Komisija), konsultantas
2002-2003 Nuotolinio profesinio mokymosi sistemos kūrimas Klaipėdos-Tauragės tiksliniame regione: 2002-2003 (PHARE), konsultantas
2002-2003 Inovacijų plėtros skatinimas Utenos regione: 2002-2003 (PHARE), konsultantas
2002-2003 Inovacijų plėtros skatinimas Marijampolės regione“: 2002-2003 (PHARE)
2003-2004 Inovaciniai gebėjimai – inovacijų paramos tinklas“: 2003 – 2004 (Ūkio misterija), vadovas/konsultantas
2004-2005 Specializuotų inovacijų paramos paslaugų prieinamumo ir kokybės didinimas“: 2004-2005 (PHARE), konsultantas
2006-2008 Inovacinių gebėjimų formuoti ir diegti inovacijas stiprinimas (INO-GEB)“: 2006-2008 (ES SF 2006-2007), vadovas/konsultantas
2007-2014 European innovation and business information centre: 2007-2014 (Competitiveness and Innovation Framework Programme, CIP), konsultantas
2009-2011 Kooperacijos inovacijoms versle įgalinimas "InPulsas+: 2009 - 2011(ES SF 2007-2013), vadovas/konsultantas
2009-2011 Inovacijų paramos tinklas integruoto mokslo, studijų ir verslo centruose (Slėniuose) „InoTinklas“: 2009 - 2011(ES SF 2007-2013), vadovas/konsultantas
2010-2012 Building RAPPORT Between Small and Medium-Sized Enterprises and Public or Private Research Capabili&es“: 2010-2012 (Seventh Framework Programme, FP7), konsultantas
2011-2014 Intelektualaus verslo laboratorija „InoLaboratorija“: 2011-2014 (SF 2007-2013 priemonė VP1-3.1-ŠMM-01-V), konsultantas
2011-2014 Technologijų perdavimo gebėjimų ugdymas Lietuvos Slėnių mokslo ir studijų institucijose (TP-Uni): 2011-2014 (SF 2007-2013 priemonė VP1-3.1-ŠMM-01-V), konsultantas
2011-2013 PROCEED - Promotion and coordination of environmental research in Central and Eastern Europe for a sustainable development: 2011-2013 (Seventh Framework Programme, FP7), konsultantas
2011-2015 Verslo ir mokslo partnerystės tarptautiškumo skatinimas: 2011-2015 (SF 2007-2013) vadovas/konsultantas
2012-2014 Measuring innovation among European Subregions - IN-EUR“: 2012-2014 (Interreg IVC), konsultantas
2012-2015 Improvement of the effectiveness of regional development policies in eco-innova&on for smart home and independent living to increase the quality of life of age people -INN.O.V.Age“: 2012-2015 (Interreg IVC), konsultantas
2012-2014 Universitetų žinių ir technologijų perdavimo gebėjimų stiprinimas – „UniGeb“: 2012-2014 (SF 2007-2013 priemonė VP1-3.1-ŠMM-01-V), konsultantas
2012-2015 Technologijos ir mokslas inovatyviam verslui: 2012-2015 (SF 2007-2013) vadovas/konsultantas
2012-2014 Žiniomis grįsto verslumo skatinimas "InoStartas": 2012-2014 (SF 2007-2013 priemonė VP1-3.1-ŠMM-01-V), vadovas/konsultantas
2014-2015 Sėkmingo verslo receptai "InoVerslas" _ Utenos regionas: 2014-2015 (SF 2007-2013) konsultantas
2014-2015 Sėkmingo verslo receptai "InoVerslas" _ Marijampolės regionas: 2014-2015 (SF 2007-2013) konsultantas
2015-2016 Ugdomojo lavinimo paslaugų teikimas įmonėms gavusioms paramą pagal priemonę „SME Instrument“ - “SME Coach LT” 2015-2016 (EK 2014-2020 COSME) konsultantas
2015-2022 Europos verslo ir inovacijų tinklas, 2015-2020 (EK 2014-2020 COSME), konsultantas
2015-2019 Value Intellectual Property for SMEs (VIP4SME)/;2015-2019, (ES 2014-2020 Horizon2020
2016-2017 Strengthening of the administrative and institutional capacities of Ukraine, Moldova and Georgia in the area of improving economic policy and implementing inclusive reforms in industry and business with a view to successful implementation of association agreements with the EU: 2016-2017 (Development Cooperation and Democracy Promotion Programme);
2016-2018 Development and implementation of a science and innovation policy prioritization framework“, Goverment strategic analysis centre, Ministry of the Economy and Innovation, 2016-2020, (ES SF 2014-2020)
2016-2019 Smart specialisation through cross-sectoral Bio-, Circular- and Digital ecosystems (BSR Stars S3): 2016-2019, (INTERREG Baltic Sea Region Programme
2016-2020 Better Policy Instruments for High Innovation Projects in the European Regions (HIGHER): 2016-2020 (ERDF 2014-2020 INTERREG V)
2016-2020 Delivery of Innovative solutions for Home Care by strengthening quadruple-helix cooperation in regional innovation chains (HoCare): 2016-2020 (ERDF 2014-2020 INTERREG V)
2016-2020 Supporting eco-innovations towards international markets (SUPER): 2016-2020 (ERDF 2014-2020 INTERREG V)
2016-2022 Innovation consulting and innovation support services for business (INOSPURTAS): 2016-2022, (ES SF 2014-2020)
2016-2022 Innovation Networking Promotion and Development (InoLink), : 2016-2022, (ES SF 2014-2020)
2018-2022 Innovative health solutions for thermal spa regions, 2018-06 – 2022-08 Interreg Europe programme, ekspertas
2018-2023 Smart Circular Procurement, 2018-06 – 2023-05 Interreg Europe programme, ekspertas
2018-2023 REinforce Competitiveness of REgionAl Transport SMEs 2018-06 – 2023-08 Interreg Europe programme, ekspertas
2018-2023 Exploiting digitisation to increase B2B e-commerce (Future Ecom): 2018-2023 (ERDF 2014-2020 INTERREG V)
2018-2023 Fostering the role of public authorities as demanders of innovation through public procurement (iBuy):2018-2023 (ERDF 2014-2020 INTERREG V)
2018-2023 Smart Circular Procurement (CircPro): 2018-2023 (ERDF 2014-2020 INTERREG V)
2019-2019 Asociacijos susitarimuose tarp ES ir Moldovos numatytų reformų įgyvendinimas mokslo, inovacijų ir technologijų srityje, 2019, Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo programa, ekspertas
2019-2019 Moterų inovatyvaus verslo plėtra Dramblio Kaulo Krante „Expand Ivory Coast“ 2019. Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo programa, ekspertas
2019-2022 Sumanios specializacijos MTEP rezultatų diegimo, skaitmeninant gamybos procesus, pramonės įmonėse fasilitavimas (Smart InoTech pramonei), 2019-2022, SF 2014-2020, ekspertas
2019-2021 DESIGN-DRIVEN OPEN INNOVATION CHALLENGE FOR 200 SMES “200SMEchallenge”, 2019-09 – 2021-04, H2020-INNOSUP-2018-2020 programme, ekspertas
2019-2022 Lietuvos verslo integracija į tarptautines eksperimentinės plėtros ir inovacijų vertės grandines (InterInoLT), 2019-2022, SF 2014-2020, ekspertas
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2016-- 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto narys, LR Finansų ministerija (ekspertas nuo 2016)
2017-- Nacionalinės pramonės konkurencingumo komisijos „Pramonė 4.0“ koordinacinės grupės narys, LR ekonomikos ir inovacijų ministerija (ekspertas nuo 2017)
2017-- Lietuvos klasterių politikos formavimo ir įgyvendinimo bei klasterių stebėsenos ir vertinimo užtikrinimo darbo grupės narys, LR ekonomikos ir inovacijų ministerija (ekspertas nuo 2017)
2017-- Inovatyvios ekonomikos tarybos narys, LR ekonomikos ir inovacijų ministerija (ekspertas nuo 2017)
Kita veikla
MTEP grįstų aplinkai draugiškų technologinių idėjų technologinio ir komercinimo potencialo tyrimas, 2020 m., 160 psl., užsakovas – VGTU, vykdytojas – Lietuvos inovacijų centras (vykdytojų grupės mokslinis vadovas)
Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros išlaidų apskaitos vedimo ir MTEP projektų dokumentavimo rekomendacijų parengimas (MITA), 2017 m., 82 psl. Vykdytojas – MITA ir LIC (vykdytojų grupės narys)
Studija „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklų ekspertinio vertinimo rekomendacijos“, užsakovas – MITA, 2018 m., Vykdytojas – Technologijų ir paramos verslui asociacija (vykdytojų grupės vadovas/narys)
Studija „Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raiška kūrybinių ir kultūrinių industrijų audiovizualiniame sektoriuje Frascati nuostatų kontekste“, 2018 m. 102 psl. Vykdytojas - VšĮ „Ateities visuomenės institutas (vykdytojų grupės narys)
Study „Lithuanian Industry Digitisation Roadmap 2019-2030“, 2019 m., 160 p. developed as the main output of the project “Developing a roadmap for the industry digitisation initiative in Lithuania” (SRSS/C2018/002). VGTU/LIC atstovas (expert team member)
Tyrimas „Socialinio verslo plėtros Lietuvoje galimybių studija“, 2016 m., 222 psl. Vykdytojas – Lietuvos inovacijų centras kartu Žinių ekonomikos forumu (vykdytojų grupės vadovas/narys)
Projektų paraiškų/ataskaitų ekspertinis vertinimas (nuo 2012). Pagal Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų komercinimo projektų konkursinio finansavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 2V-47 (Žin., 2012, Nr.45-2209. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Study “Initial assessment of Lithuania innovation policy” (report). 2015 m., 192 p. Report prepared on the request of the Ministry of Economy of the Republic of Lithuania by association “Knowledge Economy forum”. VGTU/LIC atstovas (expert team member)
„Lietuvos dizaino galimybių plėtros galimybių studija“, 2014 m., 130 psl. Vykdytojas - Vilniaus dailės akademija. VGTU atstovas (vykdytojų grupės narys)
Galimybių studija „VU SA socialinių verslo modelių analizė ir perspektyvos“, 2014 m., 128 psl. Vykdytojas – Asociacija „Žinių ekonomikos forumas. VGTU atstovas (vykdytojų grupės narys)