Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Vidas Žuraulis
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas transporto inžinerijos bakalauras 2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas transporto inžinerijos magistras 2011
Vilniaus Gedimino technikos universitetas technologijos mokslų daktaras 2015
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
UAB „Baltijos asistavimo centras“ Techninės pagalbos operatorius 2007-2008
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto inžinerijos fakultetas, Automobilių transporto katedra vadybininkas 2010-2012
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto inžinerijos fakultetas, Automobilių transporto katedra asistentas 2012-2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto inžinerijos fakultetas, Automobilių transporto katedra, Saugaus eismo laboratorija vedėjas 2014-2017
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto inžinerijos fakultetas, Automobilių transporto katedra lektorius 2015-2016
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto inžinerijos fakultetas, Automobilių inžinerijos katedra docentas 2016--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto inžinerijos fakultetas, Transporto ir logistikos kompetencijos centras mokslo darbuotojas 2017--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2015-2015 Motorinių transporto priemonių, kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse ir turi vairą dešinėje pusėje, taip pat priekabų, kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse, bandymai
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
03S Valiūnas Valdas, Pečeliūnas Robertas, Nagurnas Saulius, Žuraulis Vidas, Kilikevičienė Kristina, Subačius Rimantas, Lazauskas Jonas, The improvement conception of drivers training and examination system in Lithuania // Transport, Vilnius : Technika.. ISSN 1648-4142. Vol. 26, no. 2 (2011) p. 224-231 2011
03T Žuraulis Vidas, Žukas Artūras, Simuliacinės programos „CarSim“ panaudojimo galimybės automobilių skersinės dinamikos tyrimuose // Žemės ūkio inžinerija, Raudondvaris : ASU. ISSN 1392-1134. 2012, Vol. 44, No 1-3 p. 100-111 2012
03T Žuraulis Vidas, Išilginio kelio profilio įtaka automobilio lėtėjimo pagreičiui // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr.4 (2012) p. 403-407 2012
03T Žuraulis Vidas, Kilikevičienė Kristina, Levulytė Loreta, Automobilio skersinio stovumo analizė vertinant pakabos charakteristikas važiuojant snieguota ir sausa kelio danga // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 5 (2013) p. 558-564 2013
03T Paškevičius Paulius, Nagurnas Saulius, Bureika Gintautas, Žuraulis Vidas, Automobilvežio platformos tiltelio patikimumo tyrimas // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 5 (2013) p. 541-545 2013
03T Žuraulis Vidas, Sokolovskij Edgar, Matijošius Jonas, The opportunities for establishing the critical speed of the vehicle on research in its lateral dynamics // Maintenance and reliability, Lublin : Polish Maintenance Society. ISSN 1507-2711. Vol. 15, iss.4 (2013) p. 312-318 2013
03T Kilikevičienė Kristina, Žuraulis Vidas, Więckowski Dariusz, Shock absorber efficiency measurement impact of tyres types and pressure // The archives of automotive engineering, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN. ISSN 1234-754X. Vol. 64, no. 2 (2014) p. 27-36, 127-136 2014
03T Dūdėnaitė Eglė, Pečeliūnas Robertas, Žuraulis Vidas, Matuzevičius Dalius, Mažų (B1 klasės) automobilių skersinio dinaminio stabilumo analizė // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, Nr. 5 (2014) p. 552-557 2014
03T Žuraulis Vidas, Kilikevičienė Kristina, Więckowski Dariusz, Investigation of dynamic properties of vehicle in various friction condition simulated with use of skidcar system // The archives of automotive engineering, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN. ISSN 1234-754X. Vol. 63, no.1 (2014) p. 89-99, 195-205 2014
03T Žuraulis Vidas, Pečeliūnas Robertas, Jakutis Ginas, Semi-active suspension influence on comfort sensation of a vehicle occupant // Žemės ūkio inžinerija. Mokslo darbai, Raudondvaris : Aleksandro Stulginskio universitetas. ISSN 1392-1134. Vol. 46, no. 1 (2014) p. 116-124 2014
03T Levulytė Loreta, Žuraulis Vidas, Sokolovskij Edgar, The research of dynamic characteristics of a vehicle driving over road roughness // Maintenance and reliability, Lublin : Polish Maintenance Society. ISSN 1507-2711. Vol. 16, iss. 4 (2014) p. 518-525 2014
03T Žuraulis Vidas, Levulytė Loreta, Sokolovskij Edgar, The impact of road roughness on the duration of contact between a vehicle wheel and road surface // Transport, Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 29, no. 4 (2014) p. 431-439 2014
03T Kajackas Algimantas, Žuraulis Vidas, Sokolovskij Edgar, Influence of VANET system on movement of traffic flows in emergency situations // PROMET – Traffic&Transportation, Zagreb : University of Zagreb. ISSN 0353-5320. Vol. 27, no. 3 (2015) p. 237-246 2015
03T Žuraulis Vidas, Sokolovskij Edgar, The influence of vehicle skidcar system on vibrations and dynamic characteristics // Proceedings of the Institute of vehicles, Warszawa : Warsaw University of Technology Institute of Vehicles. ISSN 1642-347X. No. 1(101) (2015) p. 19-30 2015
01T; 03T Žuraulis, Vidas; Matuzevičius, Dalius; Serackis, Artūras. A method for automatic image rectification and stitching for vehicle yaw marks trajectory estimation. PROMET – Traffic&Transportation. Zagreb : University of Zagreb. ISSN 0353-5320. Vol. 28, no. 1 (2016), p. 23-30. 2016
03T Nagurnas, Saulius; Žuraulis, Vidas; Skačkauskas, Paulius; Rimkus, Alfredas; Gargasas, Justinas. Theoretical evaluation of the influence of the thermodynamic processes on the selection of shock absorbers for sports cars. Mechanika. Kaunas : KTU. ISSN 1392-1207. Vol. 22, Nr. 2 (2016), p. 105-111. 2016
03T Skačkauskas Paulius; Žuraulis Vidas; Vadluga Vaidas; Nagurnas Saulius. Development and verification of a shock absorber and its shim valve model based on the force method principles. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability. Warsaw: Polish Maintenance Society. ISSN 1507-2711. Vol. 19, iss. 1 (2017), p. 126-133. 2017
03T Surblys Vytenis; Žuraulis Vidas; Sokolovskij Edgar. Estimation of road roughness from data of on-vehicle mounted sensors. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability. Warsaw: Polish Maintenance Society. ISSN 1507-2711. Vol. 19, iss. 3 (2017), p. 369-374. 2017
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2011-01-01 Kilikevičienė Kristina, Bureika Gintautas, Žuraulis Vidas, Investigation of vehicle stability on road curves in winter conditions // Transport Means - 2011: proceedings of the 15th international conference, October 20-21, 2011, Kaunas University of Technology, Lithuania, Kaunas : Technologija, 2011. p. 104-107. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2011-01-01 Mažeika Algirdas, Valiūnas Valdas, Žuraulis Vidas, VĖGNERIS Ričardas, Kudarauskas Nerijus, Reduction of pollution caused by UAB "Vilniaus autobusai" // TRANSBALTICA 2011: proceedings of the 7th International Scientific Conference, May 5-6, 2011, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 297-303
2012-01-01 Bureika Gintautas, Žuraulis Vidas, Sadauskas Vigilijus, Research on automobile technical state impact on road traffic accident level in the country // Transport Means - 2012: proceedings of the 16th international conference, October 25-26, 2012, Kaunas University of Technology, Lithuania, Kaunas : Technologija, 2012 p. 69-72. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2013-01-01 Levulytė Loreta, Uzialo Jan, Žuraulis Vidas, Sokolovskij Edgar, Kelio nelygumų įtaka automobiliojudėjimui // 16-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" 2013 m. gegužės 8d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2013 p. 231-236
2013-01-01 Pukalskas Saugirdas, Zautra Rytis, Nagurnas Saulius, Matijošius Jonas, VĖGNERIS Ričardas, Žuraulis Vidas, Juknelevičius Romualdas, Research of efficiency of catalytic converters in automobiles with an Otto engine // TRANSBALTICA 2013, Vilnius : Technika, 2013 p. 169-172
2014-01-01 Žuraulis Vidas, Levulytė Loreta, The influence of comfort and sport driving modes of modern vehicles on the vibration of sprung and unsprung masses // Transport Means 2014: proceedings of the 18th international conference, October 23-24, 2014, Kaunas University of Technology, Lithuania, Kaunas : Technologija, 2014 p. 15-19. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2014-01-01 Mažylytė Agnė, Žuraulis Vidas, Sokolovskij Edgar, M2 IR M3 kategorijos autobusų stovumo tyrimas // 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas – Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" vykusios 2014 m. gegužės 8 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2014 p. 107-111
2015-05-07 Žuraulis Vidas; Levulytė Loreta; Sokolovskij Edgar. Vehicle speed prediction from yaw marks using photogrammetry of image of traffic accident scene. Procedia Engineering. TRANSBALTICA 2015: proccedings of the 9th international scientific conference, May 7–8, 2015. Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-7058. Vol. 134 (2016), p. 89-94.
2016-10-05 Skačkauskas Paulius; Žuraulis Vidas; Matuzevičius Dalius. The issues of autonomous vehicle stability during step steer manoeuvre in different road friction conditions. Transport Means 2016 : proceedings of the 20th international scientific conference, October 5-7, 2016, Juodkrante, Lithuania, Part 2 / Kaunas University of Technology, Klaipėda University, JSC Lithuanian Railways ("AB Lietuvos geležinkeliai"), IFTOMM Nati. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2016. ISSN 1822-296X, p. 472-476.
2017-10-25 Žuraulis Vidas; van der Merwe Nico; Scholtz Odette; Els Schalk. Modelling and validation of a testing trailer for ABS and tyre interaction on rough terrain. 19th International & 14th European-African regional conference of the International Society for Terrain-Vehicle Systems (ISTVS), September 25-27, 2017 Budapest, Hungary : program and book of abstracts. Budapest: 2017. ISBN 9789632696690, p. 32.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 B2 B2
rusų B1 B1 B1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Kelių eismo saugumas
Pirmosios pakopos Automobilių teorija
Pirmosios pakopos Transporto priemonės
Pirmosios pakopos Eismo saugumo pagrindai
Pirmosios pakopos Profesinės veiklos praktika
Pirmosios pakopos Automobilių transporto eismo sauga
Pirmosios pakopos Bakalauro baigiamasis darbas 3
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2017-2017 Pažangi kelių transporto priemonių su integruotomis aktyviosios saugos sistemomis inžinerija. Projektas remiamas pagal Europos Sąjungos programos Horizon 2020 Maria Sklodowska-Curie veiklas (Nr. 645736). Projekto tikslai kreipiami į pažangių kelių transporto priemonių ir automobilių pakabų realaus laiko modelių taikymą bei integruotus važiuoklių kontrolės metodus.
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2011-- Lietuvos automobilių inžinierių sąjungos narys
2014-- Lietuvos automobilių transporto dėstytojų ir mokytojų asociacijos narys