Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Renata Korsakienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vadybos magistras, aukštasis išsilavinimas 1997
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2001
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2006
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
VĮ Vilniaus Pilių direkcija inžinierė 1995-1997
AB Panevėžio statybos trestas gamybos skyriaus viršininkė, inžinierė 1996-2004
Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, Įmonių ekonomikos ir vadybos katedra asistentė 2001-2002
Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, Vadybos katedra docentė 2002-2018
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vadybos katedra Profesorė 2018--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
03S Korsakienė Renata, Diskienė Danuta, Smaliukienė Rasa, Institutional theory perspective and internationalization of firms. How institutional context influences internationalization of smes? // Journal of entrepreneurship and sustainability issues, Vilnius : Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN 2345-0282. Vol. 2, iss.3 (2015) p. 142-153 2015
03S, 04S Korsakienė Renata, Raišienė Agota Giedrė, Editorial // International Journal of Business and Emerging Markets, Ženeva : Inderscience Publishers. ISSN 1753-6219. Vol. 7, no. 2 (2015) p. 133-136 2015
03S Korsakienė Renata, Singh Satyendra, Editorial // International Journal of Business and Emerging Markets, Ženeva : Inderscience Publishers. ISSN 1753-6219. Vol. 7, no. 3 (2015) p. 219-222 2015
03S Raišienė Agota Giedrė, Korsakienė Renata, Lace Natalja, How do inter-institutional teams succeed? A case of national project // Economics & sociology, Ternopil : Centre of Sociological Research. ISSN 2071-789X. Vol. 8, iss. 1 (2015) p. 7-18 2015
03S Korsakienė Renata, Stankevičienė Asta, Šimelytė Agnė, Talačkienė Milda, Factors driving turnover and retention of information technology professionals // Journal of business economics and management, Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 16, no. 1 (2015) p. 1-17 2015
S003 Diskienė Danuta; Korsakienė Renata; Česynienė Rima; Drūteikienė Greta; Smaliukienė Rasa; Stankevičienė Asta. Verslininkų vadybinis potencialas ir smulkaus ir vidutinio verslo įmonių internacionalizacija : kolektyvinė monografija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2015. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 26.571] 2015
S003 Prakapavičiūtė Justina; Korsakienė Renata. The investigation of human capital and investments into human capital: Lithuania in the context of the EU. Entrepreneurship and sustainability issues. Vilnius: Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN 2345-0282. Vol. 3, iss. 4 (2016), p. 350-367. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.286] 2016
03S Stankevičienė Asta; Diskienė Danuta; Tamaševičius Virginijus; Korsakienė Renata. Attitudes of managers towards the role of hr departments in organizational performance: evidence from Lithuania. Transformations in business & economics / Vilnius University, Brno University of Technology, University of Latvia. Kaunas: Vilniaus universiteto Kauno fakultetas. ISSN 1648-4460. Vol. 16, No. 3(42) (2017), p. 258-275. [M.kr.:03S] 2017
03S Korsakienė Renata; Liučvaitienė Aušra; Bužavaitė Monika; Šimelytė Agnė. Intellectual capital as a driving force of internationalization: a case of Lithuanian SMEs. Entrepreneurship and sustainability issues. Vilnius: Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN 2345-0282. Vol. 4, iss. 4 (2017), p. 502-515 2017
03S Korsakienė Renata; Raišienė Agota Giedrė; Bužavaitė Monika. Work engagement of older employees: do employee and work-related factors matter?. Economics and sociology. [Szczecin]: Centre of Sociological Research. ISSN 2071-789X. vol. 10, no. 4 (2017), p. 151-161. 2017
S003 Dinçer Hasan; Yüksel Serhat; Korsakienė Renata; Raišienė Agota Giedrė; Bilan Yuriy. IT2 hybrid decision-making approach to performance measurement of Internationalized firms in the Baltic states. Sustainability. Basel: MDPI AG. ISSN 2071-1050. vol. 11, iss. 1 (2018), p. 1-22. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.571] 2019
S003 Korsakienė Renata; Kozak Vratislav; Bekešienė Svajonė; Smaliukienė Rasa. Modelling internationalization of high growth firms: micro level approach. E&M Economics and Management = E&M Ekonomie a management. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISSN 1212-3609. vol. 22, iss. 1 (2019), p. 54-71. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.286] 2019
S003 Bužavaitė Monika; Ščeulovs Deniss; Korsakienė Renata. Theoretical approach to the internationalization of SMEs: future research prospects based on bibliometric analysis. Entrepreneurship and sustainability issues. Vilnius: Entrepreneusrhip and sustainability center. ISSN 2345-0282. vol. 6, no. 3 (2019), p. 1497-1511. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.071] 2019
S003 Korsakienė Renata; Bekešienė Svajonė; Hošková-Mayerová Šárka. The effects of entrepreneurs’ characteristics on internationalization of Gazelle firms: a case of Lithuania. Economic research-ekonomska istrazivanja. Abingdon: Taylor & Francis Ltd.. ISSN 1331-677X. vol. 32, iss. 1 (2019), p. 2864-2881. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.286] 2019
S003 Dinçer Hasan; Hošková-Mayerová Šárka; Korsakienė Renata; Yüksel Serhat. IT2-based multidimensional evaluation approach to the signaling: investors’ priorities for the emerging industries. Soft computing. Berlin: Springer. ISSN 1432-7643. vol. 00, iss. 00 (2019), p. 1-18. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.286] 2019
S003 Bužavaitė Monika; Korsakienė Renata. Human capital and the internationalisation of SMEs: a systemic literature review. Entrepreneurial business and economics review. Kraków: Cracow University of Economics. ISSN 2353-883X. vol. 7, iss. 3 (2019), p. 125-142. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.286] 2019
S003 Šūmakaris Paulius; Ščeulovs Deniss; Korsakienė Renata. Current research trends on interrelationships of eco-innovation and internationalisation: a bibliometric analysis. Journal of risk and financial management. Basel: MDPI. ISSN 1911-8066. vol. 13, iss. 5 (2020), p. 1-16. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.143] 2020
S 003 Qi Wenhao; Huang Zhixiong; Dinçer Hasan; Korsakienė Renata; Yüksel Serhat. Corporate governance-based strategic approach to sustainability in energy industry of emerging economies with a novel interval-valued intuitionistic fuzzy hybrid decision making model. Sustainability. Basel: MDPI. ISSN 2071-1050. vol. 12, iss. 8 (2020), p. 1-19. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.357] 2020
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2011 Korsakienė Renata, Lobanova Liudmila, Stankevičienė Asta, Žmogiškųjų išteklių valdymo strategijos ir procedūros; ISBN 9789955288718 (2011), [psl.: 222], [aut. lankų.: 10,31]
2012 Korsakienė Renata, Grybaitė Virginija, Strateginis organizacijų valdymas; ISBN 9789955880868 (2012), [psl.: 186], [aut. lankų.: 13,29]
2017 Korsakienė Renata; Grybaitė Virginija; Šimelytė Agnė. Strateginis organizacijų valdymas: teorija ir praktika : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2017. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 16.450
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2015-01-01 Korsakienė Renata, Diskienė Danuta, Do competencies of entrepreneurs and managers influence internationalization processess? Investigation of Lithuanian SMEs // ECIE European Conference on Innovation and Entrepreneurship 17-18 September, 2015, University of Genoa, Genoa, Italy
2015-11-12 Korsakienė Renata; Diskienė Danuta. Personality traits of managers and success of firms: a case of Lithuanian SMEs. ECMLG 2015 :the 11th European conference on Management Leadership and Governance, Military academy, Lisbon, Portugal, 12-13 November, 2015
2016-05-14 Krikštulytė Renata; Korsakienė Renata. The barriers and motives of smes internationalization: the insights into the theory development. The 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”, May 12–13, 2016, Vilnius, Lithuania [elektroninis išteklius]. Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-4441, p. 1-9. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2017-05-11 Korsakienė Renata; Juodeikė Rūta; Bužavaitė Monika. Factors impacting and restricting success of organisational changes. Contemporary issues in business, management and education’2017 : 5th international scientific conference, 11-12 May 2017, Vilnius
2017-09-27 Renata Korsakiene, Laura Godelyte. Human Capital and International Performance of ‘Gazelle’ Firms: Evidence from Lithuania, 23rd EBES Conference- Madrid September 27-29, 2017 Spain
2017-10-16 Bužavaitė Monika; Korsakienė Renata. The impact of human capital, networking and institutional environment on internationalization of SMEs. SCEE'2017. 58th international Riga Technical University "Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship" : proceedings. Riga: Riga Technical University, 2017.
2018-05-03 Korsakiene Renata. Inter-personal and inter-organizational networks in internationalization of SMEs: a bibliometric analysis and review. 10th International Scientific Conference “Business and Management 2018”, 3-4 May, 2018 Vilnius
2019-05-14 Bužavaitė Monika; Korsakienė Renata. Interrelationship between informal training, human capital development and international performance of SMEs: a literature review. International scientific conference Contemporary issues in business, management and economics engineering (CIBMEE 2019), 9-10 May 2019, Vilnius, Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: VGTU Press, 2019. ISBN 9786094761614, p. 608-615. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571
2019-10-14 Bužavaitė Monika; Korsakienė Renata. The impact of board capital on internationalization of SMEs: initial theoretical considerations. RTU 60th international scientific conference "Scientific conference on economics and entrepreneurship (SCEE’2019)" : proceedings. Riga: RTU Press, 2019. ISSN 2256-0866, p. 12-16. [M.kr.:S 003]
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C2 C2 C2
rusų C2 C2 C2
vokiečių A2 A2 A2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Strateginis valdymas
Pirmosios pakopos Strateginis valdymas
Pirmosios pakopos Strateginis valdymas
Pirmosios pakopos Žmogiškųjų išteklių vadyba
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Šteiras Austrija Vasaros mokykla „Europos mokslo dienos. Organizacijų ekonomika. Firmos ribų teorija ir pagrindimas“ (Programos mokslinis direktorius: George Baker, Harvardo universitetas) 2004-2004
Oslo universitetas Norvegija Vasaros mokykla „Evoliucinė organizacijų analizė. Šešių požiūrių į organizacinius pokyčius vertinimas“ (Prof. Howard E. Aldrich Šiaurės Karolinos Universitetas, JAV). 2004-2004
Mastrichto universitetas Nyderlandai Europos antreprenerystės kolokviumas (EFER) 2009-2009
Ekonomikos ir įdarbinimo galimybių studijų institutas Italija Vasaros mokykla „Globali nelygybė. Darbo rinkos, augimas ir socialinės reformos pažengusiose ir besivystančiose šalyse 2011-2011
Europe for Business“ Ltd Briuselis, Belgija Socialinio fondo agentūros finansuojama stažuotė pagal projektą „International Internship Platform“ No. VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-002. 2012-2012
Rygos technikos universitetas Latvija įgyti praktinės patirties pagal dėstomų dalykų tematiką ir gebėti ją taikyti dėstomuose dalykuose; monografijos parengimas spaudai; naujų užduočių pratimams arba laboratoriniams darbams parengimas 2013-2013
Rygos technikos universitetas Latvija Erasmus+ mokymosi vizitas 2015-2015
Sidi Mohamed Ben Abdellah universitetas Marokas Erasmus+ mokymosi vizitas 2017-2017
ISM Executive School Lietuva ISM Executive School mokymo programa "Į studentą sutelktų studijų tobulinimas: tikslai, rezultatai, metodai" 2017-2017
Kauno tehnologijos universitetas Lietuva Mokymai "Dizainu grindžiamas mąstymas", KTU EDULab 2018-2018
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2009-2010 Studija ESF projektui „Apskrities viršininkų ir savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistų ekspertinių gebėjimų stiprinimas“ (kodas Nr. VP1-2.1-ŠMM-03-V-01-001). Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra 2009-2010. Tyrimo bendraautorė
2010-2010 Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamo projekto „Lyderių laikas“. 2.1.1. veikla „Konsultacinių švietimo paslaugų ir pasiūlos Lietuvoje ir užsienyje tyrimas“ Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras 2010 m. Tyrimo bendraautorė, virtualios aplinkos darbo grupės konsultantė
2011-2012 Priemonė “Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas” pagal žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1.2 prioritetą “Mokymasis visą gyvenimą”. Projektas „Integruotos verslo procesų modeliavimo sistemos (IVPMS) sukūrimas transdisciplininėms vadybos ir verslo administravimo studijoms“ Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-038l VGTU. 2011-2012.
2012-2013 Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas projektas „Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į ankstyvąją pensiją, integracijos į darbo rinką tyrimas“. Projektas vykdomas pagal 2012 m. birželio 29 d. Lietuvos mokslo tarybos sutartį Nr. SIN-19/2012/4-80. Vyresnysis mokslo darbuotojas. 2012-2013.
2013-2013 Galimybių studija “Vilniaus miesto sporto infrastruktūros (sporto aikštelių ir aikštynų) atnaujinimas". Projektas finansuotas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“. SĮ „Vilniaus planas“. Studijos bendraautorė, ekspertė.
2013-2013 Projektas Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-044 „TTVAM verslo ir turizmo ir poilsio studijų krypčių studijų programų atnaujinimas“ 2013 m. Ekspertė
2013-2013 Projektas Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-067 „Vilniaus kooperacijos kolegijos studijų programų atnaujinimas ir tarptautiškumo didinimas“ 2013 m. Ekspertė
2014-2015 Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas projektas „Verslininkų vadybinio potencialo įtaka smulkaus ir vidutinio verslo įmonių internacionalizacijai“. Projektas vykdomas pagal 2014 m. Lietuvos mokslo tarybos sutartį Nr. MIP-14293. Vyresnysis mokslo darbuotojas. 2014-2015.
2016-- Ekspertė vertintoja - projektas „Duomenų bazės Lituanistika plėtra“ (09.3.3-ESFA-V-711-01-0002) įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2006-2012 Tarpuniversitetinio tinklo PrimeNetworking (Professional Inter-university Management for Educational Networking) atsakingo lyderio pavaduotoja 2006-2012
2010-- Vilniaus Gedimino technikos universiteto Vadybos (S 003) mokslo krypties doktorantūros komiteto narė nuo 2010
2011-2014 Journal of Security and Sustainability Issues, 2011 m. Dalyvauja nuo/iki: 2011-01-01 /2014-01-01
2013-- Vilniaus Gedimino technikos universiteto Verslo vadybos fakulteto bakalauro studijų programos Organizacijų valdymas ir magistro studijų programos Inžinerinė ekonomika ir vadyba studijų komiteto narė nuo 2013
2013-2020 Entrepreneurship and sustainability issues, 2013 m. Dalyvauja nuo/iki: 2013-01-01 / 2020-01-01
2014-- Vadybos ir administravimo asociacijos valdybos narė
2014-2014 Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslinės veiklos palyginamojo tyrimo savianalizės darbo grupės narė 2014.
2015-- Tarptautinio periodinio mokslo žurnalo „International Journal of Business and Emerging Markets (IJBEM)” (abstracted/referenced in Scopus) ISSN 1753-6219, Canada. Redkolegijos narė
2015-2017 Mokymų modulių ekspertė-vertintoja. Projektas „Tvarios plėtros skatinimas stiprinant viešojo sektoriaus socialinę klasterystę" Nr. NOR-LT10-VRM-01-K-02-006, 2015-2017
2016-- Lietuvos Jaunųjų Mokslininkų Sajungos (LJMS) vykdyto „Geriausios disertacijos“ konkurso vertinimo komisijos narė 2016 m. 2018 m, 2019 m
2016-- Lietuvos Mokslo Tarybos Ekspertė – vertintoja nuo 2016 m.
2017-- Tarptautinio periodinio mokslo žurnalo (EMI) Economics, Management, Innovation (abstracted/referenced in ERIH Plus, Index Copernicus) ISSN 1804-1299 (Print), Czech Republic. Redkolegijos narė
2017-- Tarptautinio periodinio mokslo žurnalo “Journal of Business and Economic Policy” ISSN 2375-0766. (abstracted/referenced in IndexCopernicus) redkolegijos narė
2017-- Tarptatinės asociacijos Eurasia Business and Economic Society narė
2017-2017 Mokslinės sekcijos pirmininkė. 23rd EBES Conference. Universidad complutense de Madrid. Madrid, Spain 27-29, September 2017. https://www.ebesweb.org/Portals/0/Documents/Recent/23rd-EBES-Conference-Madrid%20Program.pdf
2018-2018 Mokslinio komiteto narė. 15th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learning. University of the Western Cape South Africa 29-30 November, 2018
2019-- Tarptautinio periodinio mokslo žurnalo “Investment Management and Financial Innovations” abstracted/referenced in Scopus) redkolegijos narė ISSN 2345-0282.
2019-- Išorinė vertintoja mokslinių darbų, teikiamų verslo administravimo laipsniui suteikti Tarptautinis Monako universitetas, Groupe Inseec.
2019-- Aukštojo mokslo kokybės agentūros (AIKA) ekspertė, Latvija
2020-- Verslo vadybos fakulteto tarybos pirmininko pavaduotoja, VGTU nuo 2020 m.
2020-- Magistro studijų programos Verslo administravimas (MBA) vadovė, VGTU
Kita veikla
Dalyvavimas Vadybos mokslo krypties tarybose: 1. Tarybos narė Živilės Tunčikienės daktaro disertacijos „Viešojo sektoriaus institucijų strateginio planavimo sprendimai“. Socialiniai mokslai. Vadyba ir administravimas (03S), 2007. 2. Tarybos narė Justo Nugaro daktaro disertacijos „Assessment of Networking of Higher Education Institution“. Socialiniai mokslai. Vadyba (03S), 2015. 3. Tarybos narė Kęstučio Peleckio daktaro disertacijos „Derybinių galių vertinimais grindžiamos tarptautinio verslo derybų strategijos“. Socialiniai mokslai. Vadyba (03S), 2016. 4. Gynimo tarybos pirmininkė Gintaro Sinkevičiaus daktaro disertacijos “Geležinkelių transporto plėtros internacionalizacijos procesų valdymas“ (socialinių mokslų sritis, vadyba – 03S, 2017. 5. Gynimo tarybos pirmininkė Bahman Peyravi „Tarptautinio gerosios inovacijų vadybos praktikos perdavimo Europos integracijos sąlygomis modeliavimas“ (Vadyba 03 S), 2017. 6. Tarybos narė Aušros Katinienės daktaro disertacijos: „Organizacijos darbuotojų žinių sinergijos vertinimas“. Socialiniai mokslai. Vadyba (03S), 2018. 7. Tarybos narė Eigirdo Žemaičio daktaro disertacijos: „Inovacijos ir tarptautiškumas plėtojant aukštųjų technologijų sektorių“. Socialiniai mokslai. Vadyba (S 003), 2019 8. Tarybos narė Edgaro Afarjanc daktaro disertacijos: „Elektroninių paslaugų tobulinimo proceso kokybės veiksnų modelis“. Vilniaus universitetas, Socialiniai mokslai. Vadyba (S 003), 2019. 9. Verslo administravimo daktaro laipsnio gynimo tarybos narė Miaomiao Wang “Dynamic Collaboration between Small and Medium-Sized Enterprises from Highly Dissimilar Markets”, Tarptautinis Monako universitetas, Groupe Inseec, 2019. 10. Tarybos narė Dariaus Ruželės daktaro disertacijos: „Lean praktikų, organizacinės kultūros ir organizacijų veiklos rezultatų sąsajos“. Vilniaus universitetas, Socialiniai mokslai. Vadyba (S 003), 2020.
Skaitytos paskaitos pagal ERASMUS mobilumo programą: • Ege university, Turkey, 2019; Sidi Mohamed Ben Abdellah universitetas, Marokas, 2017 m. • Talino technologijų universitetas, Estija 2016 m • Liublijanos universitetas, Slovėnija 2015 m. • Hanze taikomųjų mokslų universitetas, Nyderlandai 2014 m. • Huelvos universitetas, Ispanija 2013 m. • Rygos technikos universitetas, Latvija 2013 m.; 2016 m. • Porto politechnikos institutas, Portugalija 2012 m.; 2014 m. • Berno taikomųjų mokslų universitetas, Šveicarija 2012 m. • Kadir Has universitetas, Turkija 2011 m. • Marmara universitetas, Turkija 2011 m. • Rygos tarptautinė ekonomikos ir verslo administravimo mokykla, Latvija 2010 m. • Azoro universitetas, Portugalija, 2009 m. • Varnos ekonomikos universitetas, Bulgarija, 2007 m. 2008 m. • Marmara universitetas, Turkija, 2005 m., 2006 m. • Suleyman Demirel universitetas, Turkija, 2005 m., 2006 m. • Turku ekonomikos ir administravimo mokykla, Suomija, 2006 m. • Bežos politechnikos institutas, Portugalija, 2004 m.
Vadovavimas tarptautiniams studentų projektams 13 Euroweek konferencija “Innovation Management” organizatorius PRIME network. Projektas: “Innovation, EU & Regions: A Way Out of Poverty?” (Vokietija-Lietuva-Ispanija). 2-a vieta kategorijoje Geriausias grupinis pristatymas. Norvegija, gegužė 2007. 12 Euroweek konferencija “Innovation Management” organizatorius PRIME network. Projektas: “How Can Government Drive Innovation?” (Vokietija - Austrija - Lietuva). 3-ia vieta kategorijoje: Tyrimo projekto publikacija. Čekijos Respublika, gegužė, 2006.
Vedė mokymus pradedantiems verslininkams „Įmonės strateginis valdymas“ 2012 -2013 m. pagal VšĮ „Versli Lietuva“ viešojo paslaugų pirkimo sutartį Nr.VL12-113/SUT-VMC-02/12. Projekto vykdytojas Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla