Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Algita Miečinskienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas civilinės inžinerijos bakalauro laipsnis 1996
Vilniaus Gedimino technikos universitetas vadybos magistro laipsnis 1998
Vilniaus Gedimino tecnikos universitetas daktaras 2003
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2009
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo ekonomikos katedra Laborantė 1995-1998
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Finansų katedra Asistentė 1998-2003
Socialinių mokslų kolegija, Vilniaus skyrius Docentė 2000-2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Finansų inžinerijos katedra Docentė 2004-2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos fakultetas Pirmosios pakopos studijų prodekanė 2005-2016
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Finansų inžinerijos katedra Katedros vedėja 2016-2021
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04S, 03S Stankevičienė Jelena, Sviderskė Tatjana, Miečinskienė Algita, Relationship between economic security and country risk indicators in EU Baltic sea region countries // Entrepreneurial business and economics review (EBER), Cracow : Cracow University of Economics. ISSN 2353-883X. Vol. 1, no. 3 (2013) p. 21-34 2013
04S Miečinskienė Algita, Lapinskaitė Indrė, The research on the impact of the changes of commodity price level in the world commodity xchanges on variation of general price level // Economics & sociology, Ternopil : Centre of Sociological Research. ISSN 2071-789X. Vol. 7, iss. 4 (2014) p. 71-88 2014
04S Stankevičienė Jelena, Sviderskė Tatjana, Miečinskienė Algita, Comparison of country risk, sustainability and economic safety indices // Verslas: teorija ir praktika, Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 15, no. 1 (2014) p. 1-10 2014
04S, 03S Stankevičienė Jelena, Sviderskė Tatjana, Miečinskienė Algita, Dependence of sustainability on country risk indicators in EU Baltic Sea region countries // Journal of business economics and management, Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 15, no. 4 (2014) p. 646-663 2014
04S Zigmantavičiūtė Evelina, Miečinskienė Algita, Lietuvos tiesioginių investicijų Europos Sąjungos šalyse analizė // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 2 (2015) p. 172-178 2015
04S Stádník Bohumil, Miečinskienė Algita, Complex model of market price development and its simulation // Journal of business economics and management, Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 16, iss. 4 (2015) p. 786-807 2015
04S Kozlova, Anžela; Miečinskienė, Algita. The research on interface between Lithuanian direct investment abroad and foreign trade flows // Business, management and education = Verslas, vadyba ir studijos. Vilnius : Technika. ISSN 2029-7491. 2016, T. 14, Nr. 1, p. 136-151. DOI: 10.3846/bme.2016.321. [C.E.E.O.L; Academic Search Complete; DOAJ; IndexCopernicus] 2016
04S Bagherzadeh, Ghasem; Cyrus, M.Kaveh; Yazdani-Chamzini, Abdolreza; Miečinskienė, Algita. Developing a new approach for evaluation of business processes in a fuzzy environment // Technological and economic development of economy. Vilnius : Technika. ISSN 2029-4913. eISSN 2029-4921. 2016, Vol. 22, no. 6, p. 783-807. DOI: 10.3846/20294913.2016.1221866. [Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; ICONDA] [M.kr.: 04S] [Citav. rod.: 2,628 (2016, InCites JCR SSCI)] 2016
04S Lapinskaitė, Indrė; Miečinskienė, Algita; Michejeva, Aušra. Research on impact of listed companies sustainable development on company's value // Contemporary issues in business, management and education’2017 : 5th international scientific conference, 11-12 May 2017, Vilnius Gediminas Technical University : conference proceedings. Vilnius : VGTU Press. eISSN 2029-7963. 2017, p. 1-11. DOI: 10.3846/cbme.2017.064. 2017
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2009 Kainodara: mokomoji knyga. Vilnius: Technika. 154 p. ISBN 9789955284550.
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2001-01-01 Miečinskienė Algita, Kompanijų kūrimo užsienyje motyvavimas // Ekonomika ir vadyba - 2001. Kn. 4. Tarptautinė ekonomika ir prekyba, Kaunas : Technologija, 2001 p. 79-86
2002-01-01 Miečinskienė Algita, Įmonės kūrimo užsienyje projektavimas // Ekonomika ir vadyba - 2002, Kaunas : Technologija, 2002 p. 50-52
2006-01-01 Miečinskienė Algita, Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Corporate value sustainable development // The 4th International Conference Citizens and Governance for Sustainable Development. CIGSUD'2006: selected papers, September 28-30, 2006 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2006 p. 89-94. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2006-01-01 Miečinskienė Algita, The research on motives and tendencies of cross-border merges and acquisitions // 4th international scientific conference "Business and management' 2006".14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency", Vilnius : Technika, 2006 p. [1-6]
2006-01-01 Garbanovas Gintautas, Miečinskienė Algita, Bank value riskiness and management // 4th international scientific conference "Business and management' 2006".14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency", Vilnius : Technika, 2006 p. [1-8]
2006-01-01 Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Miečinskienė Algita, Stasytytė Viktorija, On development of sustainable investment decisions strategies in capital and money markets // The 4th International Conference Citizens and Governance for Sustainable Development. CIGSUD'2006: selected papers, September 28-30, 2006 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2006 p. 89-94. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2007-01-01 Miečinskienė Algita, The research on motives and tendencies of cross-border merges and acquisitions // The 4th international scientific conference "Business and management' 2006". The 14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency": selected papers. 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 123-128. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2008-01-01 Miečinskienė Algita, Ževžikova Olga, Price level changes of the key consumption product groups // 5th international scientific conference "Business and management' 2008", Vilnius : Technika, 2008 p. 265-271
2008-01-01 Miečinskienė Algita, Ževžikova Olga, Price level changes of the key consumption product groups // 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 199-205. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2008-01-01 Miečinskienė Algita, Stasytytė Viktorija, Quantitative assessment of portfolio of activities in terms of sustainable development // Marketing and Management Sciences, England: Imperial College Press, 2008 p. 500-503. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2010-01-01 Miečinskienė Algita, Jurevičienė Daiva, Evaluation of importance of motives for outward foreign direct investment // The 6th International Scientific Conference Business and Management 2010: selected papers. May 13-14, 2010. Vol. 1, Vilnius : Technika p. 132-139. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2012-01-01 Jurevičienė Daiva, Savičenko Jekaterina, Miečinskienė Algita, Art as a diversification tool of investment portfolios // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012", Vilnius : Technika, 2012 p. 84-91. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2014-01-01 Miečinskienė Algita, Stasytytė Viktorija, Kazlauskaitė Justina, Reasoning of export market selection // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013", Amsterdam : Elsevier Science Ltd p. 1166-1175
2015-01-01 Miečinskienė Algita, Žiaunys Ignas, Euro įvedimo Lietuvoje sąnaudų ir naudos analizė // 18-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2015 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2015 m. vasario 5 d, Vilnius : Technika, 2015 p. 308-317
2017-05-13 Lapinskaitė, Indrė; Miečinskienė, Algita; Michejeva, Aušra. Research on impact of listed companies sustainable development on company's value // Contemporary issues in business, management and education’2017 : 5th international scientific conference, 11-12 May 2017, Vilnius Gediminas Technical University : conference proceedings. Vilnius : VGTU Press. eISSN 2029-7963. 2017, p. 1-11. DOI: 10.3846/cbme.2017.064.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 B2 B2
ispanų A1 A1 A1
rusų C1 C1 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Doktorantūros Finansų prognozavimas ir valdymas
Doktorantūros Šiuolaikinės rinkos ekonomika
Pirmosios pakopos Ūkio statistika ir prognozė
Pirmosios pakopos Kainodara
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Bolonijos universitetas, Ekonomikos, vadybos ir statistikos mokykla Forli Italija Finansai 2012-2012
Lježo aukštoji mokykla Belgija Ekonomika 2014-2014
Prahos ekonomikos universitetas Čekija Užmegzti naudingus ryšius studijų ir mokslo srityse. 2014-2014
Krokuvos ekonomikos universitetas Lenkija Ekonomika 2015-2015