Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Vytautas Grigonis
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Civilinės inžinerijos bakalauro laipsnis 1998
Vilniaus Gedimino technikos universitetas energetikos ir termoizoliacijos magistras, aukštasis išsilavinimas 2000
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2005
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2006
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2009-2010 Prekybos centro esančio Dariaus ir Girėno g. 6, Kelmėje transportinio aptarnavimo studija
2011-2011 Naujų transporto rūšių diegimo Vilniaus mieste specialiojo plano rengimas
2013-2013 Planuojamo prekybos paskirties centro, esančio Naugarduko g. 84, Vilniuje transportinio aptarnavimo studija
2014-2014 Urbanizuotų teritorijų susiekimo sistemų planavimo normų projekto rengimas
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02T Malienė Vida, Grigonis Vytautas, Palevičius Vytautas, Griffiths Sam, Geographic information system: old principles with new capabilities // Urban Design International, Basingstoke : Macmillan Publishers Ltd. ISSN 1357-5317. Vol. 16, no. 1 (2011) p. 1-6 2011
02T, 03T Ušpalytė-Vitkūnienė Rasa, Grigonis Vytautas, Paliulis Gražvydas Mykolas, The extent of influence of O-D matrix on the results of public transport modeling // Transport, Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 27, no. 2 (2012) p. 165-171 2012
02T Laurinavičius Alfredas, Juknevičiūtė-Žilinskienė Lina, Ratkevičiūtė Kornelija, Lingytė Ineta, Čygaitė Laura, Grigonis Vytautas, Ušpalytė-Vitkūnienė Rasa, Antov Dago, Metsvahi Tiit, Toth-Szabo Zsuzsanna, Varhelyi Andras, Policy instruments for managing road safety on EU-roads // Transport, Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 27, no. 4 (2012) p. 397-404 2012
02T, 03T Laurinavičius Alfredas, Grigonis Vytautas, Ušpalytė-Vitkūnienė Rasa, Ratkevičiūtė Kornelija, Čygaitė Laura, Skrodenis Egidijus, Antov Dago, Smirnovs Janis, Bobrovaitė-Jurkonė Birutė, Policy instruments for managing EU road safety targets: road safety impact assessment // The Baltic journal of road and bridge engineering, Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 7, no. 1 (2012) p. 60-67 2012
03T, 02T Grigonis Vytautas, Burinskienė Marija, Paliulis Gražvydas Mykolas, Ušpalytė-Vitkūnienė Rasa, Dumbliauskas Vytautas, Barauskas Andrius, Modelling a passenger car system based on the principles of sustainable mobility in Vilnius City // Transport, Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 29, no. 3 (2014) p. 334-341 2014
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2011 Grigonis Vytautas, Miestų transporto srautų modeliavimas // , ; ISBN 9789955289555 (2011), [psl.: 64], [aut. lankų.: 4,57]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2001-01-01 Grigonis Vytautas, Evaluation of fuel consumption in Lithuanian transport sector and environment assessment // Nordic Research Network on Modelling Transport, Land-Use and the Environment, Nynäshamn, 2001 [Aut. ind. 1,00]
2004-01-01 Burinskienė Marija, Grigonis Vytautas, Strategic aims of public transport development (Vilnius case study) // Development of Urban Public Transport, Vilnius : Technika, 2004 p. 9-25
2004-01-01 Grigonis Vytautas, Substantion of transport infrastructure's reconstruction in small lithuanian towns // Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului. Secţia: Drumuri materiale şi mechanizarea construcţilor, Chişinău : CEP USM, 2004 p. 112-118
2005-01-01 Grigonis Vytautas, Influence of Vilnius urban structure to energy consumption in public transport // Proceedings of the 2nd WHO International Housing and Health Symposium, Vilnius : [s.n.], 2004 p. 602-611
2005-01-01 Grigonis Vytautas, Mačerinskienė Aida, Estimation of tourist potential based on vehicle flow studies // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2005 p. 1-5
2005-01-01 Klibavičius Antanas, Grigonis Vytautas, Simulation of fuel consumption at signalised intersections // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2005 p. 1-6
2005-01-01 Grigonis Vytautas, Mačerinskienė Aida, Estimation of tourist potential based on vehicle flow studies // The 6th International Conference Environmental Engineering, Vilnius : Technika, 2005 p. 596-600. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2005-01-01 Klibavičius Antanas, Grigonis Vytautas, Simulation of fuel consumption at signalised intersections // The 6th International Conference Environmental Engineering, Vilnius : Technika, 2005 p. 579-584. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2008-01-01 Grigonis Vytautas, Feasibility study on traffic restriction strategies in the old town of Vilnius city // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-6]
2008-01-01 Grigonis Vytautas, Feasibility study on traffic restriction strategies in the old town of Vilnius city // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 3, Vilnius : Technika, 2008 p. 931-936. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2011-01-01 Zokaitis Egidijus, Grigonis Vytautas, Ušpalytė-Vitkūnienė Rasa, Paliulis Gražvydas Mykolas, Development of the transport system in the downtown area of Marijampolė // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 1018-1023
2011-01-01 Zokaitis Egidijus, Grigonis Vytautas, Ušpalytė-Vitkūnienė Rasa, Paliulis Gražvydas Mykolas, Development of the transport system in the downtown area of Marijampolė // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 1018-1023. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2012-01-01 Ušpalytė-Vitkūnienė Rasa, Burinskienė Marija, Grigonis Vytautas, Trends of public transport development in Vilnius: passengers flows simulation and economical feasibility // 2012 International Conference on Electronics, Information and Communication Engineering (EICE 2012), March 1‐2, 2012, Macau, China. Lecture Notes in Information Technology, Newark : Information Engineering Research Institute, 2012 p. 98-104. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2014-01-01 Dumbliauskas Vytautas, Grigonis Vytautas, Barauskas Andrius, Operational study of roundabouts and signal-controlled intersections in Kaunas city // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. 1-6
2014-01-01 Dumbliauskas Vytautas, Grigonis Vytautas, Barauskas Andrius, Operational study of roundabouts and signal-controlled intersections in Kaunas city // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-6]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 B2 B2
rusų C1 C1 B2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Susisiekimo infrastruktūra
Antrosios pakopos Miestų transporto sistemos
Antrosios pakopos Transporto srautų modeliavimas
Antrosios pakopos Miestų susisiekimo sistema
Antrosios pakopos Transporto srautų teorija
Antrosios pakopos Miestų viešasis transportas
Pirmosios pakopos Miestų transportas 1
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Oslo universitetas Norvegija Energetinis planavimas ir darni raida, sertifikatas 2002-2002
Lundo universitetas Švedija Stažuotė Technologijos ir visuomenės fakultete, sertifikatas 2003-2003
International Center for Land Policy Studies and Training Taivanis Sertifikatas, GIS taikymas žemės naudojimui planuoti 2006-2006
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2006-2009 Programa: Framework 6, Projektas: Sėkmingo aukšto lygio viešojo transporto valdymo ir plėtros principai (Principles of Succsessful Hight Quality Public Transport Operation and Development) Santrumpa: PROCEED .
2011-2012 Kelių infrastruktūros saugumo gerinimas Baltijos jūros regione, BALTRIS
Kita veikla
Kvalifikacijos atestatas nr. 17691. Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas. Statinių grupės: susisiekimo komunikacijos. Projekto dalys: susisiekimo, sklypo sutvarkymo (sklypo plano). Atestatas galioja iki 2016 birželio 03 d. Kvalifikacijos atestatas nr. 27836. Galioja iki 2016-11-29. Suteikta teisė eiti teritorijų bendrojo planavimo specialisto, teritorijų detaliojo planavimo specialisto ir teritorijų specialiojo planavimo specialisto pareigas. Teritorijų planavimo rūšys: bendrasis, detalusis ir specialusis teritorijų planavimas.