Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Rasa Džiugaitė-Tumėnienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas energetikos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2004
Vilniaus Gedimino technikos universitetas energetikos magistras, aukštasis išsilavinimas 2006
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2015
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Lietuvos statybų projektavimo institutas Inžinierė 2004-2007
Sweco Lietuva Vyresnioji inžinierė 2007-2014
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Pastatų energetikos katedra Lektorė 2009-2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Pastatų energetikos katedra Docentė 2015-2016
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2009-2015 Mažaenergio vienbučio namo aprūpinimo energija integruotas vertinimas. Daktaro disertacija. Disertacijoje nagrinėjamas mažaenergio vienbučio namo aprūpinimas energija ir jo įtaka pastato energiniam naudingumui. Pagrindinis tyrimo tikslas – sudaryti mažaenergio vienbučio namo aprūpinimo energija sistemos integ-ruoto vertinimo modelį. Sukurtas modelis gali būti panaudotas išsamiai pastato energijos poreikių ir aprūpinimo energija sistemų analizei atlikti bei nustatyti racionalų sprendimą pagal pasirinktus vertinimo kriterijus – energinį efektyvumą, poveikį aplinkai, ekonominį efektyvumą, komfortą ir funkcionalumą.
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
06T, 02T Džiugaitė-Tumėnienė Rasa, Jankauskas Vidmantas, Motuzienė Violeta, Energy balance of a low energy house // Journal of civil engineering and management, Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 18, no. 3 (2012) p. 369-377 2012
06T, 02T Džiugaitė-Tumėnienė Rasa, Medineckienė Milena, Daugiakriterių metodų taikymas racionaliam pastato energetinės sistemos technologijų deriniui nustatyti // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 4 (2013) p. 410-422 2013
02T Džiugaitė-Tumėnienė Rasa, Lapinskienė Vilūnė, The multicriteria assessment model for an energy supply system of a low energy house // Engineering structures and technologies, Vilnius : Technika. ISSN 2029-882X. Vol. 6, no. 1 (2014) p. 33-41 2014
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2010-01-01 Džiugaitė-Tumėnienė Rasa, Jankauskas Vidmantas, Case study of a low energy building in Lithuania // 7–oji doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konferencija „Jaunoji energetika 2010“, Kaunas : LEI, 2010 p. 145-155
2011-01-01 Džiugaitė-Tumėnienė Rasa, Jankauskas Vidmantas, Energy use in the life cycle of a low-energy building // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 740-746
2011-01-01 Džiugaitė-Tumėnienė Rasa, Jankauskas Vidmantas, Energy use in the life cycle of a low-energy building // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vol. 2. Water engineering. Energy for buildings, Vilnius : Technika, 2011 p. 740-746. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2013-01-01 Džiugaitė-Tumėnienė Rasa, Integruotų pastato energetinių sistemų optimizavimo metodai // Šilumos energetika ir tecnologijos-2013, Kaunas : Technologija, 2013 p. 173-180
2013-01-01 Džiugaitė-Tumėnienė Rasa, Jankauskas Vidmantas, Integration and optimization of renewable energy sources in a low energy house // 10th International Conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2013), May 29-31, 2013, Lithuanian Energy Institute, Kaunas, Lithuania, Kaunas : LEI, 2013 p. 45-61
2014-01-01 Medineckienė Milena, Džiugaitė-Tumėnienė Rasa, Energy simulation in buildings with the help of multi-criteria decision making method // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-7]
2014-01-01 Džiugaitė-Tumėnienė Rasa, Streckienė Giedrė, Solar hot water heating system analysis using different software in single family house // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. 1-9
2014-01-01 Medineckienė Milena, Džiugaitė-Tumėnienė Rasa, Energy simulation in buildings with the help of multi-criteria decision making method // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-7]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2014-01-01 Džiugaitė-Tumėnienė Rasa, Streckienė Giedrė, Solar hot water heating system analysis using different software in single family house // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-9]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 B2 B2
lietuvių C2 C2 C2
prancūzų A1 A1 A1
rusų A1 A1 A1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Energetikos ekonomika
Pirmosios pakopos Kompleksinis projektas 1 (Pastato inžinerinės sistemos)
Pirmosios pakopos Energijos ir vandens tiekimo sistemos
Pirmosios pakopos Statinių inžinerinės sistemos
Pirmosios pakopos Oro kondicionavimas
Pirmosios pakopos Vėdinimas ir oro kondicionavimas
Pirmosios pakopos Pastatų šildymo sistemos
Pirmosios pakopos Pastatų inžinerinės sistemos