Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Kęstutis Valančius
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Energetikos ir termoinžinerijos magistras 2000
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Technologijos mokslų daktaras 2007
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
VGTU Asistentas 2000-2006
VGTU Docentas 2007-2018
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
06T, 02T Kijevičius Mantas, Valančius Kęstutis, Pastato išorinių atitvarų apšiltinimo tikslingumas 2E rodiklių požiūriu // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 4 (2014) p. 407-413 2014
06T Valančius, Kęstutis; Lapinskienė, Vilūnė. Heat gains utilisation and system efficiency influence to the heat demand of a building heating. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vilnius : Technika, 2014. ISSN 2029-7092, p. [1-6]. 2014
02T, 06T, 04T Motuzienė Violeta, Valančius Kęstutis, Multi-criteria assesment of building integrated photovoltaics // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 4 (2015) p. 499-504 2015
06T, 02T, 09T Valančius Kęstutis, Paulauskaitė Sabina, Motuzienė Violeta, Daugiabučių gyvenamųjų namų vėdinimo tyrimai ir sistemų atnaujinimo galimybių analizė // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 4 (2015) p. 485-492 2015
06T, 02T, 09T Valančius, Kęstutis; Motuzienė, Violeta; Paulauskaitė, Sabina. Redeveloping industrial buildings for residential use: energy and thermal comfort aspects. Energy for sustainable development. Amsterdam : Elsevier science BV, 2015. ISSN 0973-0826. Vol. 29 (2015), p. 38-46. 2015
06T; 09T Parfentyeva Natalia; Valančius, Kęstutis; Samarin Oleg; Paulauskaitė, Sabina; Čiuprinskienė, Jolanta. Solving the problem of pipeline freezing with respect to external heat exchange. Mechanika. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1207. Vol. 21, Nr. 5 (2015), p. 393-396. 2015
02T; 06T; 09T Valančius, Kęstutis; Grigaliūnas, Jonas. Saulės energijos panaudojimo modernizuojamuose daugiabučiuose analizė. Mokslas - Lietuvos ateitis. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 4 (2016), p. 449-454. 2016
06T, 09T Violeta Misevičiūtė; Valančius, Kęstutis; Motuzienė, Violeta; Genrika Rynkun. Analysis of exergy demand for air heating of an air handling unit // Energy Efficiency. Netherlands: Springer. ISSN 1570-6478. Online (2016), p. 1-10. 2017
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Paulauskaitė Sabina, Valančius Kęstutis, Statybinė šiluminė fizika; ISBN 9786094571831 (2012), [psl.: 105], [aut. lankų.: 3,07]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2002-03-04 Valančius Kęstutis, Skrinska Alfonsas Kazys, Transient heat conduction process in the multilayer wall under the influence of solar radiation // Improving human potential programme, Ispanija
2002-04-20 Valančius Kęstutis, Skrinska Alfonsas Kazys, Saulės spinduliavimo įtaka nestacionariam šilumos laidumo procesui daugiasluoksnėje pastato išorės atitvaroje // Pastatų aprūpinimas šiluma, Vilnius : Technika, 2002 p. 125-134
2003-04-03 Valančius Kęstutis, Skrinska Alfonsas Kazys, An intermittent heating influence to the building reheating time and design heat load // Advances in Heat Transfer Engineering, Kaunas.
2004-05-06 Valančius Kęstutis, Paulauskaitė Sabina, Energy conservation law appliance for intermittent heating analysis // Energy for buildings, Vilnius, 2004
2005-10-11 Valančius Kęstutis, Paulauskaitė Sabina, Некоторые аспекты анализа нестационарных теплообменных процессов в здании // Материалы Международной научно-технической конференции «Теоретические основы теплогазоснабжения и вентиляции» Москва 2005, Moscow
2006-02-02 Valančius Kęstutis, Paulauskaitė Sabina, Aktyviosios atitvarų šiluminės talpos įtaka pastato šilumos poreikiams // Šilumos energetika ir technologijos: konferencijos pranešimų medžiaga: Kaunas, 2006 m. vasario 2, 3 d, Kaunas
2007-11-22 Valančius Kęstutis, Paulauskaitė Sabina, Влияние активной теплоемкости здания на микроклимат и теплопотребление помещений // Материалы Второй Международной научно-технической конференции «Теоретические основы теплогазоснабжения и вентиляции». 21-23 ноября 2007 г. МГСУ, Москва, Moscow
2008-05-20 Valančius Kęstutis, Motuzienė Violeta, An influence of the control of heating system to the design heat load and demand of a building // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius. 2008
2014-05-22 Valančius Kęstutis, Lapinskienė Vilūnė, Heat gains utilisation and system efficiency influence to the heat demand of a building heating // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 B2 B2
lenkų A1 A2 A1
rusų B2 C1 B1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Pastatų energinis efektyvumas
Pirmosios pakopos Pastatų mikroklimatas
Pirmosios pakopos Pastatų inžinerinės sistemos
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2001-2003 Improving human potential (Framework)
2009-2012 Universitetai ir studentai energijos efektyvumo gerinimui, USE Efficiency (IEE)
2014-2015 Energy Research to Innovation: Reinforcing cooperation with ENP countries on bridging the gap between energy research and energy innovation, ENER2i (Framework)
2015-2015 S.A.M.E. World
2016-2016 Sustainable Production of storage technologies, SusPIRE (Horizon2020)